יום שני, 27 בפברואר 2012

רשעות ותסכול

הרב שך כותב מכתב נגד ה“פועלי ישועות” ובה מוכיח שוב את תסכולו, ובעיקר את שנאתו העזה לחסידים

למי שאינו מכיר את ההיסטוריה, ואינו יודע במי מדובר, הוא היה מקבל את המכתב בתמימות. אם כי, מי שהיה קורא היטב את נוסח המכתב, היה שואל הרבה שאלות, שממי שמכנה את עצמו “גדול” מצפים, כי מכתבו יהיה מדוייק, ובמיוחד כאשר הוא עוסק בנושא המחייב זהירות.
    אבל, מי שמכיר את ההיסטוריה של הרב שך, מכיר את מלחמתו בחסידות, וכאשר הוא רואה את המכתב, אין טובה מזו, בכדי להבין, מדוע הרב שך ממשיך לדגול בשיטה של “שלום כן, אחדות לא”. הוא אינו רוצה אחדות עם חסידים, מאחר וזו זרה בעיניו. הוא לא מוכן להכיר בה, וככל שיוכל, ימשיך להילחם בה.
    ובמכתבים מן הסוג הזה הוא מכה בה. הוא אמנם עושה זאת בעקיפין ומתחת לחגורה, אך המציאות היא, כי הוא נלחם בה. ומי שילמד את מכתבו, ימצא בה, כי זו מיועדת יותר נגד האדמורי”ם ונגד החסידים, מאשר נגד המתחזים ל“פועלי ישועות”.
    מי שיחפש במכתבו של הרב שך, מילה אחת על “מתחזים”, או לרמז כלשהו כי אינו מתכוון ל“פועלי ישועות”, כאלו שהחסידים מכירים בהם ככאלו, הוא לא ימצא זאת. הרב שך כתב מכתב, אשר ממנה הוא רוצה שיידעו בבירור, כי אין מושג כזה של “פועלי ישועות”, וכי אין זה משנה במי מדובר.
    עובדה היא, כי הרב שך במכתבו זה, אינו מבדיל בין אלו לאלו. הוא אינו נותן להבין מתוכן המכתב, כאילו שאין כוונתו לציבור המאמינים ברבותיהם. ואף אינו מדגיש כי כוונתו לכאלו שאינם אדמורי”ם, וכי עושים זאת רק בשביל לסחוט כספים.
    הרב שך מדגיש במכתב לצד הכסף, גם את ה“כבוד”. ומי שזוכר בעבר את דבריו של הרב שך נגד האדמורי”ם, כאשר כינה אותם “רודפי כבוד” וכינויים דומים לאלה, הבין מיד, כי כוונתו אף להם.
    אין זה סוד, כי הרב שך סבור כי לאדמורי”ם אין כח כלשהו, וכי הללו נחותים במדרגותיהם, ואינם נושאים עימם כלום. כיום יש להרב שך בעיה קשה לטעון טענה זו, מאחר ועובדה היא, כי חלק מן האדמורי”ם הגדולים הינם תלמידי חכמים מובהקים, כאללו שגדולים ממנו בלומדות ובקיאות. אבל, הוא ממשיך לדגול בשלו, ומאחר ואינו יכול כיום לומר את הדברים בגלוי, כי זו תשבור את ה“שלום”, לכן הוא עושה זאת בדרך זו.
    מי שיביט במכתבו של הרב שך, ויקרא בשורה הראשונה, כבר ישאל את השאלה, האם הרב שך טועה או מטעה. הוא כותב כך: “באתי בזה בדברים קצרים על אודות הדבר החדש הזה”. כך הוא פותח את מכתבו. וכאן שואל את עצמו כל בר דעת, אם הרב שך באמת לא ידע עד כה, כי דברים שכאלו עושים לדאבוננו כל מיני מתחזים זה שנים רבות, ואין מדובר בדבר חדש כלל?
    הבעיה הנוכחית היא ביחס לפרופורציה. וכפי שבעבר היה הציבור החרדי קטן במספר וממילא גם הבעיות היו קטנות יותר, כך גם בענין זה, ככל שהציבור מתרבה, כך מתרבים גם המתחזים הללו, המנסים להוציא כסף מן הציבור בדרכי שקר אלו.
    אך, מי שיביט בהמשך מכתבו, יראה כי כל כולו סתירה. הוא כותב כי הללו כבר נתגלה קלונם, וכאן הוא מדבר על העבר. אלו אשר נתפסו ואף נשפטו, וכאן מובן לכל, כי כלל אין מדובר בדבר חדש, זה שנים שמתמודדים עם הבעיה, וזו אינה חדשה כלל וכלל.
    כל מי שלמד את ההיסטוריה, ומכיר אותה. ובמיוחד בעשרות השנים האחרונות, יודע, כי היו רבים כאלו שכינו את עצמם “פועלי ישועות”, וישנם לדאבוננו כאלו הרואים עצמם כ“מגידי עתידות”, אלו דברים שזה דורות אנו סובלים מיצורים כאלו.
    בואו ונאמר גלויות וברורות. הבעיה הזו כיום הרבה יותר קטנה מן העבר. ככל שהטכנולוגיה התתפחה, כך ירדו והושפלו אותם ה“פועלי ישועות” ו“מגידי העתידות”. פעם, היו אשר חשבו כי סערה גדולה וסופת שלגים הוא ענין שנעשה בין רגע, כיום יודע כל ילד, כי ימים קודם לכן ניתן לחזות דבר שכזה.
    מגידי העתידות למיניהם, שחקו בעבר, על העובדה, כי הכל היה סתום, ורוב הציבור לא ידע על הנעשה. כיום יודעים מקצה העולם ועד קצה העולם בו זמנית על כל הנעשה, ואי אפשר עוד לעבוד על הציבור כפי שעבדו עליו בעבר.
    ולכן, כאשר הרב שך עסוק באלו, כאילו מדובר באיזו תופעת חדשה, וכי עתה זו מהווה בעיה, הוא מסלף ומטשטש. ההיפך, כאשר זו היוותה בעיה, אז לא שמענו אותו יוצא להלחם עם האדמורי”ם הגדולים, עם אלו אשר היו “פועלי ישועות” באמת. בהם לחם בכל כוחו. ואילו, עם אלו אשר התחזו, וכל מטרתם היתה לא יותר מאשר להוציא כסף מן הציבור, הוא כלל לא בא בחשבון, הוא נתן להם להשתולל זה לא הפריע לו.
    רק עתה, כאשר הוא חיפש דרך כיצד להכות בחסידים, וידע כי בדרך כפי שנהג בעבר זה לא יילך, וכי תקום נגדו חזית גדולה, הוא “נזכר” באותם ה“פועלי ישועות” ו“מגידי העתידות”. והבין, כי דרכם הוא יכול להכות באדמורי”ם ובחסידים.
    ובואו וראו עד להיכן מגיע רשעותו של הרב שך בענין זה, עד כדי כך, שמי שיקרא את מכתבו, ימצא, כי הוא אינו מזכיר את ה“גורלות” הם בדיוק כמו אלו המרמים כאילו שהם “פועלי ישועות”, הרב שך נמנע מלעסוק בענין. פה מדובר במשהו ליטאי ולא חסידי, ולכן העדיף להתחמק.
    וכאן נמצא את עומקה של הרשעות. כי לו הרב שך היה עוסק לא באלו ולא באלו, קשה לבא אליו בטענות. אך, כאשר הוא עוסק בנושא, ולועג ל“פועלי ישועות” ומזלזל ב“רוח הקודש”, ובו זמנית כלל אינו עוסק ב“גורלות”, פירושם של דברים שנאה אנטי חסידית. הוא יעסוק רק בדברים אשר החסידים מאמינים ברבותיהם, אך בשום אופן לא בדבר, אשר לאחרונה הליטאים עסוקים בו, ומאמינים בו.
    עובדה היא, כי באותם הימים עוד טרם כתב הרב שך את מכתבו, היה זה “ראש ישיבה”, שהוא “חבר מועצת גדולי התורה” הליטאית, שעשה “גורל”, והדברים התפרסמו בראש כל חוצות, ובשל הגורל החזיר את ישיבתו לבאר יעקב, והרב שך שתק, והעדיף שלא לומר נגד זה מילה רעה אחת.
    כאן נמצא ונבין, כי הרב שך כאשר כתב את המכתב, עשה את החשבון האחד ויחיד, במה יוכל להזיק לחסידים, במה יוכל לפגוע באדמורי”ם, וחלילה לא לפגוע במה שהוא גרוע לא פחות, מאשר ברכותיהם של “פועלי ישועות”.
    “סורו נא מעל אהלי האנשים האלה”, יכולים לומר על בעלי ה“גורלות”, והרב שך אינו אומר זאת. הוא נזהר שלא להזכיר את מה שמאמינים, כי את זאת קבע הגר”א. וכאן מונח יסוד הענין. דברים הקשורים בבעל שם טוב והמגיד ממעזריטש זי”ע, הרב שך ילחם בהם ובכל הכח. ואילו דברים הקשורים בהגר”א, הוא יעלים עין, למרות שהוא אישית יודע כי מדובר בשקר גדול, במה שאין לו כל ערך.
    מי שיביט היטב במכתבו של הרב שך, שעליה ניתן לכתוב דפים שלמים, מאחר ובכל מילה מונח רעל וארס אנטי חסידי, ירעדו עצמותיו, כאשר רואה כיצד הרב שך מסיים את החלק שהוא עוסק בענין ה“פועלי ישועות” במכתבו, והוא כותב כך: “תראו שפע ברכה והצלחה מכח התורה, ללא כל אמצעם שונים ומשונים”.
    רבותי , אלו בדיוק המילים אשר בהם השתמש הרב שך נגד ציבור החסידים, נגד האדמורי”ם, ונגד כוחה של חסידות בכינוי של “אמצעים שונים ומשונים”. הוא אינו מאמין בברכותיהם של האדמורי”ם, הוא אינו מאמין כי יש מביניהם “פועלי ישועות”, הוא לועג לכל מי שאינו מוכן להתרפס ולקבל את גישתו האנטי חסידית.
    להרב שך בעיה גדולה של תסכול. הוא קיוה כי יצליח לגבור על האדמורי”ם, ולא רק שלא הצליח, בשל התנגדותו לחסידות הוא בנה את עולם הישיבות החסידית. וכפי שכותבים אנשי חזון איש ובריסק בקונטרס “הבה נתבונן”, כי הרב שך גרם במעשיו, כי החסידים יותר לא ישלחו את בניהם לישיבות הליטאיות, כי הם חשים שם זרים, ובנו לעצמם ישיבות משלהם. ועל כך מגיעה לו טובה וברכה. אך, כאן גם נבין את עומקם של דברים. הרב שך קיוה בעבר להשתלט עלל הציבור החרדי באמצעות הנוער. הוא גזל את בניהם של החסידים, החדיר בהם השקפה אנטי חסידית, וקיוה כך לנצח. אך, בחסדי ה’ הגדול והנורא, הוא לא הצליח, ועולם החסידות הולך ומתפתח ובהיקף גדול, וזה תסכולו. לכן הוא כותב מכתבים מן הסוג הזה, מתוך רצון להחדיר בנוער הליטאי שנאה לאדמורי”ם ולחסידות.
    הרב שך רצה זה שנים, כי העולם החרדי כולו יבא רק אליו, וכי הוא יהיה מעל לכל. על כך היה מאבקו במועצת גדולי התורה המקורית, עוד בטרם פרש ממנה, ועל כך הוא נאבק לאחריה כאשר הקים את המפלגה הליטאית וקיוה יחד עם ש”ס לגבור על החסידים. עתה, כאשר ברור לו, כי לא הצליח, וכי הוא לא הראש והראשון בציבור החרדי, וכי הוא יכול להיות שוה בין שוים עם גדולי התורה האחרים בלבד, הוא מביע את תסכולו זה בצורת מכתבים מן הסוג הזה, אשר ה“השקפיסטים” שלו מסבירים אותם מיד בגישה אנטי חסידית.
    עובדה היא, כי לקח להם שבועיים עד אשר פרסמו את המכתב. הללו לא קלטו ברגע הראשון כמה רעל וארס יש במכתב שכזה. ורק כאשר תפסו זאת, הם פרסמו זאת 19 יום מאוחר יותר מאז שנכתב, ודאגו להסביר לעתונאים, כי מטרת הרב שך, אינו גיברלטר, אלא גורמים בישראל ובעולם.
    אין לעג גדול ממה שהרב שך כותב, כי הללו עושים את מעשיהם בשביל “כבוד”. מי עוד יותר מן הרב שך, שנלחם בכל חייו רק למען כבוד. עובדה היא, כי שבר את היהדות החרדית רק בשל כבוד. לא היתה כל סיבה אידיאולוגית לכך. רבו בשעתו על ה“יחודיים”, כיצד יחלקו את הכסף, וכאשר הבין כי ב“מועצת גדולי התורה” רוב ה“גדולים” סבורים אחרת ממנו, הוא “נעלב” ופרש הימנה.
    האם אין פירושם של דברים “כבוד”? האם ל“יחודיים” היתה משמעות אידיאולוגית? ה“כבוד” זה היה כל חייו של הרב שך, ועל רקע זה הוא שבר את היהדות החרדית לרסיסים, והוא האחרון שיהיה לו הזכות לבא ולתבוע מאחרים, שלא יעשו למען ה“כבוד”.
    במכתבו זה, הוא הצליח להוכיח לציבור, כי אם היה מי שחשב כי הוא נרגע, וכי אין בו עוד שנאה אנטי חסידית כפי שהיתה, הרי שגלוי ברור וידוע, כי זו טמונה בעצמותיו, וכי הוא ממשיך לשנוא אדמורי”ם וחסידים כבעבר, למרות שמופיעים יחדיו ברשימה אחת לכנסת.

יום רביעי, 22 בפברואר 2012

מטשטש ומסלף

 מכתבו של הרב שך ליהודי דרום אמריקה, בנויה כולה על טשטוש האמת, ומציאות שאין לה קשר לתוכן מכתבו, פרט לשנאה ומחלוקת

מי שהקדיש זמן, ועיין במכתבו של הרב שך ליהודי דרום אמריקה, אותו פרסמו אנשיו רק שבועיים לאחר שנכתב, מתקומם, מרוב סילוף, וטשטוש האמת. עד כדי כך, שאין עוד בדורנו מי אשר מכשיר את האסור, וקובע, כי “חילול שבת” בתקופת הליכוד היא כשרה למהדרין, ואין סיבה בשל כך לפרוש מן הקואליציה, ואיללו כאשר ה“חילול שבת” הוא בתקופת המערך, הרי שאסור בתכלית האיסור לשבת בממשלה שכזו.
    ובטרם ניגש לתוכנם של דברים, נצטט ממכתבו: “ובאמת גם בארצנו הקדושה ארץ ישראל, גם כן הנוער הרחיק לכת ואין שבת יום טוב, ואפילו ביום כיפור מזלזלים. וכאן בארץ ישראל תפסו השמאל השלטון ועשו חוקים שהם נגד הדת, והממשלה היא דוגמא לא טובה בשביל הנוער, ועוד יותר גרוע שנמצאו אנשי דת בשביל איזה חשבונות שיש להם שיתחברו עם אנשי השמאל, נגד דעת כל חכמי גדולי ישראל שמתנגדים לזה, שזהו הי’ דרך האבות המסורה לנו משנות דור ודור, ודרכם דרך פסולה. ובודאי ישלחו אליכם דברי תעמולה להצדיק שיטתם, אבל אל תשימו לב לדבריהם...”
    מי שקורא קטע זה שהוא עיקר תוכן מכתבו, שואל בראש וראשונה, במה נשתנה תקופתנו אנו, משנות תקופת שלטון הליכוד? האם אז לא זלזלו בשבת ויום טוב? והאם אז היו החוקים שונים? האם חל איזה שינוי בענין יום כיפור אצל הנוער החילוני בין תקופת שלטון הליכוד לתקופת שלטון המערך?
    אין דברי הבל גדולים מאלו, לבא ולטעון על שינוי במשהו בענין זה. בציבור החילוני לא קרה דבר, ואותו יחס קיים לשבת יום טוב ויום כיפור, בתקופות שלטון המערך או הליכוד.
    גם אין אמת בכך שגדולי ישראל אסרו את ההשתתפות בממשלה בשל שינוי במצב הדת בישראל. זוהי עלילה שפלה על גדולי ישראל. הסיבה לאי השתתפות בממשלה, אינו בשל שלטון המערך. הדברים נאמרו על ידי גדולי ישראל מן החסידים ומן הליטאים, כי אין כל הבדל, ומוכנים יהיו לשבת בקואליציה של המערך, אם זו לא תצרף את שולמית אלוני לממשלה בתפקיד של שרת החינוך.
    הבעיה שלנו הוא יחס של צרת החינוך, זו אשר רוצה בכח לעשות מעשים אשר לא ייעשו בתחום החינוך, וכיום כל כוחה הוא אך ורק מפני שהחרדים אינם בקואליציה.
    אך דבר אחד ברור לכל. במדינה עצמה, בחוקיה, או ביחס כלל הציבור ובעיקר הנוער לדת תורתנו הקדושה לא נשתנה דבר בין שלטון הליכוד לשלטון המערך, ולא זו היא הסיבה לאי ההצטרפות של החרדים לקואליציה.
    ובעוד שבדבריו של הרב שך מבינים ורואים שהדברים אינם אמת, וכי הוא מפרשם בניגוד למציאות, ובניגוד לדעת רוב רובם של גדולי ישראל, הרי שמונח כאן דבר נוסף ועמוק, המחייב לצאת נגד הרב שך בענין זה בחרב ובחנית. הוא גורם לטשטוש גדול, כזה, העלול חלילה להוביל את הציבור החרדי, במיוחד את אלו אשר אינם קולטים היטב את הדברים, לעברי פי פחת, ולהטעיה שתעלה לנו בעתיד ביוקר רב.
    יחסס של גדולי ישראל לשלטון הליכוד, הוא בדיוק כיחסם של גדולי ישראל לשלטון המערך. ידענו גם ידענו, כי כל שלטון חילוני, ואין זה משנה אם הוא מן הליכוד או מן המערך, פירושם של דברים, המשך חילולי השבת. בל נטעה את אף אחד וניצור חלילה את הרושם, כאילו שהם שומרים על כשרות או דברים אחרים. ואיננו עוסקים בבודדים, מאחר ובודדים כאלו יש לנו גם במערך, ששם קיימת סיעה דתית השומרת שבת וכשרות. ברור היה בכל הדורות האחרונים, כי בכל הקשור לדת, אין הבדל בין שלטון זה לזה.
    ההבדל האחד ויחיד הוא, בנטיה המדינית והפוליטית, שזו ימנית וזו שמאלנית, אך בשום אופן לא לנושאים שהרב שך עסוק בהם.
    וכאן צריך להסביר יותר, מדוע כשהדברים נשמעים מהרב שך הדברים מסוכנים פי כמה.
    בניגוד לגדולי ישראל, המדברים בכוללנות על כל עניני הדת, הרי שהרב שך יש לו מנהג קבוע, והוא חוזר על כמה דברים בפירוט, והם “שבת, יום טוב, יום כיפור”. וכאן בעצם מהווה מקור הבעיה.
    כאשר הרב שך מצדיק את שלטון הליכוד, ישנם המנסים להטעות כאילו שאז יש שבת, ויש יום טוב, ויש יום כיפור, בעוד שבפרטים אלו, אין כל הבדל בין המערך לליכוד. אותו אחד שאינו שומר שבת בתקופת שלטון המערך, אינו שומר שבת בתקופת שלטון הליכוד.
    הגישה הזו של הרב שך, היא כל כולה בשקר יסודה. לו היה הרב שך אומר כך על כל שלטון בישראל, היו הדברים נשמעים באמת ובתמים, כי כך אכן הדברים. לצערנו ולבושתנו, הנוער בישראל אינו שומר שבת. אבל לעשות חילוקים כפי שהרב שך עושה, הוא גורם בכך, שכאילו יאמינו, שבתקופת שלטון הליכוד אין בעיות כאלו.
    דוקא בשל מכתבו זה, נשאלת שאלה אחרת, על סמך מה התירו את הישיבה בקואליציה בתקופה שלטון הליכוד, אם מצב השבת, הוא זה הקובע את הישיבה בקואליציה. על סמך מה הסכים הרב שך שיישבו בקואליציה בתקופת שלטון הליכוד?
    וכאן מקור טענת ש”ס, במה שונה המערך מן הליכוד? ולא מפני שמישהו מצדיק את היותה של שולמית אלוני שרת החינוך, שזו בעיה בפני עצמה. ואם הרב שך היה כותב במכתבו, כי בשל כך אסור לשבת בממשלה, היתה לש”ס בעיה. בנושא זה, רוב גדולי ישראל מסכימים כי אין לשבת בממשלה כל עוד היא מכהנת בתפקיד זה. אך, לא בשל אף פרט שהרב שך הזכיר במכתבו, שכל אלו קיימים בכל שלטון, ואין לכך כל קשר למערך או לליכוד.
    דבר נוסף שמו לב בדבריו של הרב שך, הוא רוקד כאן על כמה חתונות. ובעוד שבעבר היה ידוע, כי החסידים ימניים, ואלו הרב שך וסובביו שמאלניים, שהם בעד העברת “שטחים” לידי הערבים וכדומה, הרי שפתאום הוא כותב במכתבו שגדולי ישראל הם נגד השמאלנים.
    דברים שכאלו לא כתב הרב שך, בתקופת המחלוקת הגדולה בענין השמאל והימין שהיתה קשורה לנושאים אשר בהם לימין ולשמאל היה מה לומר בענין.
    בימינו אנו, אין בכלל הבדל בין שמאל לימין. ועובדה היא, כי הימין העביר שטחים לידי מצרים, ואילו השמאל הוא המעכב העברת שטחים לידי הערבים בכל מקום שהוא.
    אך, בשורות אלו לא נכנס לנושא זה שהוא נושא בפני עצמו, ונשוב לענין היחס לדת, ובעיקר לאותם פרטים שהרב שך מציין במכתבו. כאן חייב הרב שך תשובה והסבר לציבור, מה השתנה בחדשים האחרונים מן השנים אשר בהם שלט הליכוד? האם קרה משהו שלא קרה אז?
    דבר נוסף נזכיר להרב שך, כי ראש הממשלה בממשלת הליכוד יצחק שמיר, היה מחלל את השבת, ועד כדי כך, שכאשר היה בצרפת, וידע כי העולם כולו מסתכל ובוחן מעשיו, אכל במסעדה טריפה, הגישו לו דבר אחר, וכאשר נשאל היתכן שראש ממשלה בישראל יאכל מאכל שכזה, השיב כי הוא בארוחה פרטית.
    לא שמענו כי הרב שך ייצא בזעקה גדולה ומרה על מעשיו, ולא שמענו כי הרב שך ימחה על חילולי השבת שלו. ואם הרב שך ישיב כי הוא מתייחס רק לנוער, הרי שמדובר כיום באותו נוער של אז. וההיפך, כאן קרה משהו, שהרב שך אישית הוא זה אשר גרם לירידה הנוראה.
    מי שעדיין לא שכח, לפני שנים פרחה תנועה התשובה. וכל עוד הרב שך לא פתח מפלגה משלו, התפתחה תנועה זו, והוכיחה השיגים גדולים. אך, מאז שהרב שך החדיר מחלוקת בציבור החרדי, חל מהפך בענין זה, ולא עוד אותה תנועה התשובה, ועד כדי כך, שזו ירדה פלאים.
כך, שמבחינה זו, בעוד שבעבר השתפר מצב הדת בקרב הנוער, הרי שבתקופת רוב שנות שלטון הליכוד, החל התהליך ההפוך שהגיעה למצה הנוכחי, שתנועה זו נשתתקה.
    ואז, לא שמענו את הרב שך זועק נגד שלטון הליכוד. ובעיקר, לא מחה נגד מעשיו בעצמו, על שאלו גרמו לכל החורבן בתחום זה.
    אין מה בדורו שגרם לנוער לברוח מן הדת, ואף חיזק אותם באמונתם הכופרת, זו המתירה להם הכל יותר ממעשיו של הרב שך. הוא בשנאה האיומה שהחדיר בציבור החרדי, ובמחלוקת הגדולה שהציבור כולו שומע עליו, הרחיק המונים.
    בעבר, כאשר החילונים עמדו מרחוק, וראו כמה יפה וטוב אצל החרדים, הם נתקנאו, ורצו לחדור בה. אך, מאז שהרב שך החדיר בה שנאה, מחפשים לברוח הימנה, ואין מי שבכלל מעוניין ליטול חלק בה.
    אם הרב שך מתריע על מצב הדת, בראש וראשונה יש להתריע על מעשיו, אלו אשר גרמו לכל זאת. הוא הרס את עולם הישיבות, כאשר במקום להיות עמלים בתורה, עמלים כיום בפוליטיקה, והרס את יחס הנוער לדת, כאשר זו נראית בעיניהם מושפלת ובזויה, כזו אשר כל כולה מחלוקת ושנאת חינם.
    הרב שך מנסה לטשטש את המציאות, ולתלות את האשמה בממשלה הקיימת. בעוד שאין לכך כל קשר. מי שאשם במצב הדת בישראל, הוא אך ורק הרב שך, אשר גרם לחורבן גדול, לא רק בציבור החרדי, אלא בעיקר בציבור החילוני. הוא זה אשר הרחיק אותם מן הדת, והוא זה אשר בשל מעשיו, החליש את השבת, את היום טוב, ואת היום כיפור.
    ובכדי להבין זאת, יתבונן כל יהודי יבחן ויראה, כיצד נראה היה ערב יום כיפור בעבר, וכיצד הוא נראה בדורו של הרב שך. בעבר, כאשר התקרבו ימי הדין, נפלה רעדה גדולה על הציבור, התכוננו, עשו תשובה, מיעטו במחלוקת, וגם אם היה למישהו טענות, ידע כי תקופה זו אינה מתאימה, הבליג והעביר את הימים ברתת. ואילו מאז הרב שך תפס את ההנהגה הליטאית, המחלוקת היא מקור וסם החיים, ועד כדי כך, שבימי הדין, ובערב יום כיפור, מרבים במחלוקת, במאמרי שיטנה, ומי שיפתח את הפשקויל היומי של הרב שך, ויבחן במה עסקו באותן הימים, יבין כי מי שרואה זאת, נחלש אצלו היום כיפור, ואומר לעצמו, אם כך נוהגים מי שאמורים להוות סמל ודוגמא, מה יאמרו אזובי הקיר?
    הרב שך הוא זה שגרם שיזלזלו בכל זאת. ולכן, הוא האחרון שיהיה לו את הזכות והיכולת לכתוב מכתבים מן הסוג הזה.
    אם הרב שך רוצה באמת בתיקון הדור, ובכך שהנוער יתחיל להעריך את השבת וכל יתר הנושאים שנוער יהודי חייב וצריך להתייחס אליהם אחרת, הרי בראש וראשונה, עליו לפשפש במעשיו, לתקן את דרכיו, ובעיקר, לא לטשטש, ולהכיר את המציאות, ולא לסטות מדרך האמת.

יום שני, 20 בפברואר 2012

תכלית מאבקו

הרב שך כותב מכתב נגד ש”ס ונאבק בהם, אך תכלית המאבק הוא בחסידים, זו מטרתו ולכך הוא משקיע את כל כוחו וזמנו

פרסום מכתב מן הסוג שפרסם הרב שך בשבוע שעבר, צריך הרבה הסבר. למי מיועד המכתב, מה מטרתו, והעיקר, מדוע היה צורך במכתב שכזה, להדפיסו בישראל. לכאורה, המכתב מיודע לשמעון בעדני, שיוכל להשתמש בו בדרום אמריקה ומקסיקו, לגייס כסף מתומכים, אך לא לישראלים בארץ ישראל.
    דבר נוסף שצריך להבין, לשם מה בכלל מכתב. כל בר דעת יודע ומבין, כי בציבור החרדי רוב רובו של הציבור נוטה לכיוון מסויים. ליטאי הקרוב לחוגים הבני ברקים, יתמוך בהרב שך. וכאשר יבא אליו שמעון בעדני ויבקש כסף, הוא יתן לו. לעומת זאת, מי שהוא ספרדי מאנשי הרב עובדיה יוסף, כאשר שמעון בעדני יראה לו מכתב מהרב שך, הוא יגרום בכך, שאם חשב לתת לו, הוא בשל כך לא יתן לו. מכתבים מן הסוג הזה, אינם משרתים את מטרתם.
    מכתב שכזה, טוב בתקופות שקיים טשטוש, ובעיקר ספיקות. בציבור לא ברור מה עמדת רב זה או אחר בשאלות מסויימות, הרי כשמראים מכתב, יש בו כדי לברר וללבן את הענין. אך, במחלוקת הנוכחית בין הליטאים לבין ש”ס, אין ילד שאינו מבין למשמעות הדברים, ואין מי אשר אין לו עמדה ברורה בענין.
    בדיוק כפי שקורה בין חסידים לליטאים, כאשר החלוקה ברורה, ולכל אחד עמדה משלו, קורה עתה בין הספרדים, שרוב רובם תומכי ש”ס, ואילו המעט שעדיין להם נטיה להרב שך או לחברים מאנשי הרב שך, שיתמכו במוסדות ונושאים הקשורים בהרב שך.
    אך מתברר, שלא כל כך שמעון בעדני היה האיש שמעוניין במכתב, כמו זה שלהרב שך היה ענין להעניק לו מכתב שכזה. מתברר, כי מי שהיו זקוקים למכתב זה, היו אנשי הרב שך שרצו לעשות בו שימוש אחר, ולא שמעון בעדני, שקלט והבין, כי אם הוא רוצה לעשות כסף, הוא חייב לשחק משחק כפול. וכאשר הוא מופיע בקהילה של תומכי ש”ס, הוא מגיע ומייצג את עצמו כ“חבר מועצת החכמים” של ש”ס. וראינו זאת בניו יורק, כיצד דברו על ה“חכם” של ש”ס בקהילה התימנית. שם הוא לא דיבר בגדלותו של הרב שך, ואף לא הזכיר מכתב כזה שבידו, זו היתה מזיקה לו יותר מאשר מועילה.
    עוד צריך להבין, מדוע פורסם המכתב בישראל שבועיים מאוחר יותר. מדוע לא פרסמו את המכתב מיד עם חתימתו. הליטאים בבני ברק מנעו מעצמם במשך שבועיים מלפרסם את המכתב, וכאן קורה משהו עמוק ויסודי שחייבים לדעת ולקחת בחשבון.
    לכאורה, יאמרו אנשי בני ברק, כי הסיבה לכך, בכדי לא לקלקל לשמעון בעדני בחוץ לארץ. חששו, שאם יידעו כי בידו מכתב שכזה, יעשו ראשי ש”ס הכל לקלקל לו במסעו בחוץ לארץ, ולא יצליח לגייס את הסכומים שהוא זקוק להם. אך, נימוק זה הוא שקרי ולא אמיתי. כי לו היו כך פני הדברים, היו צריכים להמתין שבועיים נוספים. שמעון בעדני בעת פרסום המכתב הסתובב בחוץ לארץ, ובמשך השבוע הנוכחי הוא אף היה בניו יורק, ועדיין לא שב לישראל. ולכן בכוחה של ש”ס היה לקלקל לו בזמן פרסום המכתב היה מספיק זמן בידי כל מי שביקש ורצה לקלקל.
    לכן, המסקנה המתבקשת מאליה היא, כי לא זה לקחו הליטאים בחשבון. להם לא היה חשוב כל כך אם יצליח שמעון בעדני או יפסיד. חשוב היה להם משהו שונה בתכלית, לשלוח חץ לכיוונה של ש”ס, כאשר המטרה היא בעצם לאחרים.
    הסיבה מדוע שלא הסכימו הליטאים לפרסם את מכתבו של הרב שך קודם, היה בשל המאבק על הבחירות לרבנות הראשית. הם לחצו על רבים מבני עדות המזרח שיצביעו בעד מועמד שלהם, והחשש שלהם היה, כי מכתב שכזה ישפיע לרעה על בני עדות המזרח, שהם חברי “הגוף הבוחר”. זהו ההסבר לדחיית פרסום המכתב. ולכן, כאשר נרגעו הרוחות, וכמעט שכחו מן בחירות לרבנות, אז יצאו הליטאים בקול רעש גדול, מבלי שהם מסבירים מדוע הם מפרסמים את המכתב שבועיים מאוחר יותר.
    גם בש”ס שאלו את עצמם, מה פתאום עתה, מה קרה בימים אלה שזה כל כך מפריע להם? אמנם, ניסו להסביר שם, כי הדבר נעשה בכדי להכות בש”ס לקראת הופעת עתונם. אך, מן המכתב לא יכלו להבין משהו נגד העתון. הם היו קולטים ומבינים יותר, אם הרב שך היה כותב מכתב אשר בו הוא אוסר לקרוא את עתונם. ודוקא למה שהמתינו וציפו, את זאת עד לפרסום אותו מכתב לא ראו.
    אך, בש”ס לא קלטו, את מה שקלטו אלו אשר לכיוונם היה מיועד המכתב. ובכדי להבין זאת, צריך להתעמק בכל נושא המחלוקת של הרב שך עם ש”ס, מה הוא רוצה להשיג בה, ובעיקר מה מפריע לו.
    למעשה, להרב שך שורה ארוכה של בעיות עם ש”ס. ראשית, קיומה, ופירושם של דברים, כי בעתיד הליטאים יתגמדו בצורה משמעותית. בני עדות המזרח אלו הקשורים היום בהרב שך, ממתינים לרגע שלא יהיו להם עוד אילוצים שכאלו, ויוכלו לפנות למקורם. להם נוח ביותר בחברה הספרדית חרדית, מאשר בחברה האשכנזית, היכן שהם מושפלים בצורה חמורה. מי שלומד את בעיות הקליטה של בני עדות המזרח החרדים, יבין מדוע הם מחכים כבר ליום שלא יהיה עוד כח כשל הרב שך, שיכריח אותם לשהות במקום היכן שהם נחותים, אינם ראויים להנהגה, ובעיקר, היכן שאת ילדיהם זורקים, ואין מוכנים כי ילמדו יחד עם ילדי החרדים האשכנזים. בני התורה הספרדים, השולחים את בנותיהם לסמינר בית יעקב הליטאי, נאלצות הבנות ללמוד בכתות אחרות ובמקומות אחרים, ועד כדי כך, שבחלק מבתי הספר, אף מפרידים בשעות ההפסקה בכדי שלא יפגשו האשכנזיות החרדיות עם הספרדיות החרדיות.
    מדובר בסבל גדול, שבמצב הנוכחי, כל עוד הרב שך שולט, אין להם דרך, אלא לסבול. אין להם את הכח להתקומם. ועובדה היא, שהרב שך הוא זה אשר קבע כי אסור לישיבות להכניס יותר משליש מבני הספרדים, ולמרות העלבון הגדול שהם נאלצים לעבור, הם יושבים שם, וממשיכים לסבול. אך, הסבירות אומרת, כי ברגע שלא ייאלצו עוד בכך, לא יהיה לאף אחד את הכח, שיוכל לחייב אותם בכך. ואם לא ישתנה היחס בצורה משמעותית, שהספרדים יהיו שוויי זכויות לחרדים האשכנזים, הם יאמרו שלום ולא להתראות לליטאים הבני ברקים.
    לכן, רוצה הרב שך בחיסולה של ש”ס. זו מסכנת לו את עתיד המפלגה הליטאית.
    אבל, קיים משהו נוסף וחשוב בהרבה, שזה בעצם מקור המחלוקת, וזה מה שדוחף את הרב שך להגברת המחלוקת, ולשם כך הוא זקוק למכתבים מן הסוג הזה. הרב שך עושה היום את חשבון המחר, מה יקרה במאבקו עם החסידים. כאן בעצם הבעיה הרצינית והקשה, שעימה הוא ממשיך להתמודד.
    במצב הנוכחי, ציבור החסידים הוא הציבור החזק, ואילו הרב שך אם הוא רוצה להתמודד עימם הוא בבעיה גדולה. הליטאים אינם יכולים עוד להתמודד בנפרד בשל “אחוז החסימה” אשר בבחירות הקרובות יגיע לכדי שני אחוזים. ופירושם של דברים, כי הרב שך תלוי בחסידים. ואת זה הוא רוצה למנוע. לכן, האפשרות האחת שיש לו, הוא באלטרנטיבה של ש”ס. הוא זקוק שהם יכנעו לו. ולפחות חלק מש”ס יחליטו על הצטרפות לליטאים, וכך יש לו סיכוי לשרוד.
    ולכן, במצב הנוכחי של ש”ס, הרב שך כבול. הוא אינו יכול להמשיך ולהלחם בחסידים. כל מאבק, יוביל אותו מחוץ למשחק הפוליטי. נתאר לעצמנו, כי הרב שך מחליט להלחם עתה בחסידים, ויוצא ברשימה נפרדת, ואילו ש”ס מובדלת לגמרי כפי שהיא כיום, אין כל ספק, כי הליטאים ישארו בבית. כיום בשביל להתקיים צריכים שנים וחצי מנדטים לפחות, ואילו הליטאים במצב החזק ביותר שלהם, בקושי הגיעו לשני מנדטים, כך שאין סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
    כאן ברור להרב שך, כי מאבק רק בחסידים, עלול להוביל למצב, כי ש”ס תקשור קשר עם החסידים, ואז מצבם של הליטאים יהיה בכי רע. זו מבחינתו מסוכנת. לכן, חשוב לו יותר מכל, להיאבק בש”ס, וכאן מה שישיג טוב לו יותר.
    אם יצליח הרב שך לחסל את ש”ס, הרי שאוטומטית יזכה בעוד קבוצה של תומכים במפלגתו. ומאידך, גם אם זו תמשיך להתקיים, אך יצליח לגרוף ממנה חלק ניכר, יוכל עימם לאיים על החסידים, ולשמור על כוחו.
    פרט לכך, אין כל תכלית במאבק נגד ש”ס. כל בר דעת שישאל את עצמו לרגע, מדוע נלחם הרב שך כל כך בש”ס? מדוע הוא לא נלחם כך בשעתו במפד”ל או במפלגה אחרת? וההסבר לכך, מפני שבמאבק שכזה תצמח לו תועלת. אם יצליח לשבור את ש”ס, הוא יצליח בעתיד לבנות את עצמו. ולשם כך כל המאבק.
    מי שילמד היטב מאבק זה, ימצא כאן דבר נוסף וחשוב שנזכור, כי החינוך הליטאי, אינו חינוך יסודי, ובודאי שלא חינוך ל“השקפה” וכדומה. כי לו היה החינוך הזה חינוך יסודי כפי שאמור להיות, הרי שכל המאבק הנוכחי של הרב שך היה מיותר.
    אחת השאלות הנשאלות, לשם מה הרב שך צריך לשלוח את אנשיו לספרדים, לדבר עימם ללחוץ ולעשות הכל על מנת שיקימו מסגרת אחרת. מדוע הוא אינו בונה על החינוך שחינך בה את הנוער מבני עדות המזרח, שאלו בעצמם יקלטו ויבינו, כי אם עושים אחרת מדעת ה“גדולים” בבני ברק, הרי שזו מספיקה בכדי שיבינו כי אין מקומם בש”ס.
    לשם מה צריך הרב שך להתמודד עם ראשי ישיבות, חברי כוללים ו“בני תורה” בענין זה. מי שלומד את המאבק הנוכחי של הרב שך בש”ס, מדובר במאבק בין “גדולים”, ובעיקר בין ראשי ישיבות ואברכי כוללים, שחלקם תומך בש”ס וחלקם בהרב שך. וכאן נשאלת השאלה, איך זה שבני הכוללים אינם מבינים את מה שהרב שך תובע ורוצה שיעשו?
    ההסבר לכך, מפני שאף אלו קולטים, כי לא האמת, אלא הפוליטיקה היא זו המנחה את דרכם של הרב שך ואנשיו. וכאן, הם לא רוצים לשחק חלילה במאבק שאין לו כל קשר עם אידיאה ו“השקפה”. כאן מונח הכשלון הגדול של הרב שך.
    מי שיתבונן לעומקם של הדברים, ימצא, כי הרב שך נאבק עם כאלו, אשר לו היו מאמינים כי מעשיו ודרכיו אמת, הוא כלל לא היה צריך להיאבק. הדברים היו מובנים מעצמם. אך מי שיקרא את העתונות הליטאית, ימצא בעקיפין, כי הם אמנם מנסים להסביר זאת בעיקפין, ואנו נאמר להם זאת בפרצופם. היום רואים את האמת, הציבור יודע ומבין, כי הרב שך מעשיו ודרכיו שקר, ועם בעיה זו הרב שך מתמודד.

יום ראשון, 19 בפברואר 2012

יסוד השקר

הרב שך שבר את יסודות ה“השקפה” וגרם לחורבן והרס העמל הרב שהשקיעו גדולי ישראל בדורות האחרונים

עברנו את הבחירות ל“רבנות הראשית”, וכאן קרו הרבה דברים. אך, דבר אחד יסודי ועמוק ביותר קרה, שאותו חייבים אנו לשנן לעצמנו דוקא עתה, כאשר הפרטים ברורים גלויים וידועים, אלו מלמדים אותנו, עד להיכן התדרדרה היהדות החרדית בכלל, וה“השקפה” הליטאית בפרט. ומעל לכל, מה חלקם של כמה מגדולי הליטאים בשבירת היסודות, עליהם עמלו גדולי הדורות האחרונים.
    אין צורך להיות היסטוריון גדול בכדי ללמוד ולדעת, כיצד נלחמו גדולי ישראל בדור האחרון נגד הקמתה של “הרבנות הראשית” ונגד קיומה. אמנם, לא הכל הסכימו לשיטה והדרך שנהגו בה קיצונים. אך בעקרון, היו רוב רובם של גדולי התורה החרדים, נגד “הרבנות הראשית” ולא שיתפו עימה פעולה.
    אחד הקיצונים במערכה נגד “הרבנות הראשית” היה רבה של בריסק זצ”ל. הוא נלחם בכל כוחו. עמו יחד נלחמו גם אחרים, אך בציבור הליטאי, היה זה הוא שהתבטא בחריפות יותר. ועד כדי כך, שלא רק שלא הסתפק בסתם חרם על “הרבנות הראשית”, אלא אף אסר את חלק הרחוב שלצידה של “היכל שלמה”. הוא קבע, כי אסור לעבור אפילו על המדרכה שלצד משכנה של “הרבנות הראשית”, בכך רצה להמחיש עד להיכן הוא מרחיק כאן לכת.
    לכאורה, סביר היה, כי מי שאינם מאנשי בריסק, כאלו אשר מעולם לא חיו על פי שיטתו, שיעשו אחרת. לכן, אם החסידים היו נוהגים אחרת, קשה היה לבא אליהם בטענות. ציבור זה לא קיבל גם את הקיצוניות, למרות שאף ציבור החסידים לא השלים עם “הרבנות הראשית”.
    ובואו וראו מי הם אלו אשר עתה עושים כל מאמץ להרוס ולשבור את היסודות שבנה רבה של בריסק זצ”ל. מדובר בשנים, ששניהם מנהיגי הליטאים. אותם השנים, לא רק שאינם מתחשבים בחרם של רבה בריסק זצ”ל ומה שאמר על “הרבנות הראשית”, אלא עושים ההיפך. ועד כדי כך, שלא רק שהם לא קבלו את אותו חרם שאסר לעבור על המדרכה שלצד “היכל שלמה”, אלא הם היו אלו אשר דחפו והכריחו בעלי זכות בחירה להיכנס לתוך “היכל שלמה” ולהצביע, ובכך הורו לעבור על החרם של רבה של בריסק זצ”ל ולא לקיים אותו.
    ובואו נקדים ונאמר, כי קשה מאוד לבא בטענות בענין זה להרב יוסף שלום אלישיב שהיה מראשי הלוחמים בשיטתו של רבה של בריסק זצ”ל. אמנם, הוא כיום מנהיג הליטאים, ולכאורה חייב להמשיך בדרכי רבותיו. אבל, הוא לא קיבל את גישת רבה של בריסק זצ”ל בשעתו. ועד כדי כך, שאף נלחם בו ובכל כוחו. מי שעדיין זוכר את הימים הללו, ונמצאים בינינו רבים וטובים, אלפי יהודים הבקיאים באותה היסטוריה, כאשר רבה של בריסק זעק במרה כי אסור להכנס ל“היכל שלמה”, ושפך אש וגפרית על מי שעושה זאת, היה זה הרב יוסף שלום אלישיב שהימרה פיו מידי יום, והגיע לבנין זה. להרב אלישיב היה “כיבוד” גדול שם, הוא היה חבר בית הדין העליון של “הרבנות הראשית”, ונמנה על ראשיה, ולכן לא קיבל את גישת רבה של בריסק זצ”ל ויום יום הימרה את פיו.
    האמת, כי בשעתו, איש לא העלה על הדעת, כי יבואו ימים שכאלו, אשר בהם יתפוס הרב יוסף שלום אלישיב את ההנהגה הליטאית. הוא מתאים היה יותר להיות ממנהיגי המזרחי. רק מלחמתו של הרב שך בחסידים, צירפה אותו לעמדה הליטאית האנטי חסידית. הרב אלישיב ממקורו מתנגד גדול לחסידות, וכאשר המאבק היה נגד החסידים, הוא מצא את מקומו בציבור “בני התורה”, למרות שאישית גם קודם לכן הוא נמנה על חשובי וגדולי הפוסקים. הרב אלישיב לולא הצדדים הפוליטיים המעוותים שלו, הוא יכל להיות מגדולי התורה המקובלים על הכל.
    הרב אלישיב יסודו היה תמיד בשקר. הוא רקד על כל חתונה אשר בו היה לו כדאי. כך היה בזמנו של רבה של בריסק זצ”ל, כאשר ידע כי הוא “פסול” בעיני הקנאים, מפני שהוא היה חתנו של רבה של האצ”ל הצדיק הידוע רבי אריה לוין זצ”ל, ולא חלם כי אי פעם יוכל להיות מראשי ה“קנאים” הליטאים.
    ואכן, ברגע שהגלגל התהפך והוא יכל לחדור לציבור זה, הוא עשה זאת. אם כי, מעולם לא אסר את “הרבנות הראשית”. ההיפך, הוא שאף בכל כוחו לחזור לשם, וחיפש את הרגע המתאים והנכון שיוכל לחדור בה.
    לכן, קשה מאוד לבא בטענות להרב אלישיב. אם כי, עלינו לזכור דבר יסודי וחשוב, כי מי אשר הרס את גישתו של רבה של בריסק זצ”ל, היה זה הרב יוסף שלום אלישיב, שלא קיבל מעולם את גישתו, והמשיך בדרך זו עד לימינו אלה.
    את החיצים במקרה של הרב אלישיב, יש להפנות אך ורק למנהיגי הליטאים בבני ברק, אלו אשר משחקים משחק כפול. הם יכתבו נגד כולם במקרים שכאלה, ורק לא נגד הרב אלישיב. ובמקום שייסרו את הרב אלישיב בשוטים על התנהגותו זו, ויקבעו כי דרכיו בעבר לא היו נכונים, וכי חייבים לשמור על היסודות שבנה רבה של בריסק זצ”ל, הם ישתקו ולא יגיבו. הם מעדיפים שלא לעסוק בנושא המוכיח, כי לא החסידים ולא אוייבי היהדות החרדית הם אלו אשר שברו את עקרונות ה“השקפה” הליטאית. אלא דוקא מנהיגי הליטאים, ביניהם הרב יוסף שלום אלישיב, הם אשר הרסו ושברו את כל אשר עמל וטרח רבה של בריסק זצ”ל בשנות חייו.
    אבל, לא רק הרב יוסף שלום אלישיב היה הפעם זה אשר הרס ושבר יסודות אלו. מצאנו מישהו אחר, אשר כנגדו חייבים לצאת בחרב ובחנית בענין זה. ולאו דוקא ציבור החסידים או מי מבין אלו אשר גם בעבר לא היו הקיצונים בענין זה. אלא דוקא בני משפחת בריסק, וציבור הליטאים, ובעיקר, אלו אשר האמינו זה שנים ב“השקפה” הליטאית, אלו אשר ניסו לטעון כי זו יסודה באמת, וכי אכן מאמינים במה שאומרים. הנה, היתה לנו הוכחה ניצחת, כי ה“השקפה” הליטאית, יסודה בשקר, וכי כל כולה תרמית.
    בכדי להבין זאת, נדגיש בקצרה, כי המאבק נגד “הרבנות הראשית” היה ענין עקרוני. ומי שזוכר בשעתו, היה רבה של בריסק זצ”ל, ועוד קודם לכן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ”ל וגדולי ישראל אחרים, אשר קבעו ואמרו, כי אף אם ימנו אותם כ“רבנים ראשיים”, ה“רבנות הראשית” אסורה ומוחרמת. הבינו זה שנים, כי השאלה אינה מי יהיה הרב הראשי, אלא עצם קיומה של “הרבנות הראשית”, אסורה ומוחרמת. גם אם היו ממנים בראש את הרב הקנאי והחרדי ביותר, אין מה שיסיר את החרם ממנה.
    עקרון יסוד זה היה חשוב, בכדי להבין, כי אין כאן ענין של מאבק על כח ושלטון. זו, החדירה בשעתו בציבור החרדי את התחושה וההרגשה הנכונה, והבינו הכל, כי המאבק ברבנות הראשית, הוא ענין עקרוני שאין לזוז ממנו בכל מקרה ובכל מצב.
    והנה, לו כנים היו הדברים, ואם הרב שך היה איש אמת, כזה אשר עקרונות ה“השקפה” הם אלו המובילים אותו, ועל פיהם הוא חורץ ענינים שונים, היה צריך הרב שך להלחם בכל המועמדים לרבנות הראשית. ואדרבה, חשוב היה במקרה שכזה, שהרב שאר ישוב כהן שהוא דתי לאומי ולא חרדי, הוא זה שיבחר, ובכך ירחיק את החרדים מן הרבנות הראשית. ולעומת זאת, היה זה הרב שך שהתייצב בכל כוחו, לעזור ולסייע למועמדים ה“חרדים”. ועד כדי כך, שדחף את האיש שלו שמחה קוק לתפקיד “הרב הראשי”, הוא רצה כי הוא ישתלט על הרבנות הראשית, ולהחדיר בה מאנשיו.
    הרב שך לא הסתפק רק בכך, אלא ביום הבחירות ציוה וחייב את אלו הסרים למשמעתו, כי ישתתפו בבחירות. הוא ציוה עליהם להכנס ל“היכלל שלמה”, לבנין אשר נאסר על ידי רבה של בריסק זצ”ל, וציוה עליהם להצביע בעד מועמדו. דבר זה לכשעצמו, גם ללא כל קשר לאיזה מועמד, מוכיח, כי הרב שך יסודו בשקר. כי לו היה איש אמת, היה מפרסם בגלוי, כי ההשתתפות בבחירות ב“היכל שלמה” אסורה בהחלט, וכי אסור להכנס לבנין זה שנאסר על ידי גדולי ישראל בעבר.
    אך, מי שלמד את דרכיו ומעשיו של הרב שך, למד לדעת, כי מה שהיה חשוב לו הפעם יותר מכל, הוא השלטון ברבנות הראשית. הוא רצה להחדיר בה מאנשיו. הוא התעלם כליל מן העקרונות של רבה בריסק זצ”ל, ולא היה איכפת לו שגדולי ישראל הליטאים, כאלו שהוא לכאורה מקבל אותם ומאמין בהם ובהשקפתם, שקבעו כי המעשים מן הסוג הזה אסורים בתכלית האיסור.
    למדנו לדעת שוב ושוב. כי הרב שך יסודו בשקר. הוא מחפש שלטון וכח, ולמען מטרה זו, הוא יהרוס את עקרונות ה“השקפה”.
    אין שום הסבר המתקבל על הדעת, שיוכל להסביר מה התיר להרב שך לעשות את מה שעשה. מי שלמד את תולדות “הרבנות הראשית”, ובעיקר את הסיבות לאיסור קיומה. הציבור החרדי אמנם בעשרות השנים האחרונות הוכיח רפיון בענין זה, על ידי כך ששתפו פעולה עם “הרבנות הראשית”, אך לעשות את מה שהרב שך עשה הפעם, לא העיזו.
    רפיון זה, אינו רק בציבור הליטאי והאגודאי, אלא אף בציבור הסאטמארי ובעדה החרדית המשתפים פעולה בעניני כשרות ובתחומים אחרים עם “הרבנות הראשית”. אך לפחות כלפי חוץ משחקים אותה, כאילו שאינם מקבלים את “הרבנות הראשית” ומתנגדים לה. עתה, לא רק שאי אפשר עוד לשחק אותה, אלא אלו הם הרבנים אשר ניהלו את מערכת הבחירות, ועשו כל מאמץ שאנשיהם יבחרו.
    לולא היה זה מצער וכואב כל כך, ששוברים יסודות שעליהם השתיתו את האידיאה החרדית, יתכן ולא היה צריך כלל להתייחס לכך. אין זה השקר הראשון שבחייו ודרכיו של הרב שך. רשימת הסילוף ודרכי השקר בעשרות השנים האחרונות אשר בהם קשור הרב שך היא ארוכה. אך, הפעם קרה משהו יסודי ועמוק. כזה, השובר והורס את כלל היהדות החרדית. ומה שעמלו במשך כל כך הרבה שנים, להרחיק את החרדים מן “הרבנות הראשית”, גרם הרב שך, שהחרדים ישתלטו עליה, ומעתה יעשו החרדים כל מאמץ לחדור בה, ובכל הכח.
    וכאן מונח עלבונם של גדולי ישראל. במיוחד עלבונו של רבה של בריסק זצ”ל, אשר השקיע את כל כוחו במלחמה נגד הרבנות הראשית. ויחד עמו, גדולי הדור, העסקנים וציבור היראים, אלו אשר הבינו לעומקם של הדברים. כל זאת הולך לטמיון, אך ורק, בשל תאוותו של הרב שך לשלטון וכח.
    אחד ויחיד שבר עקרונות ה“השקפה” והוא הרב שך. מה שלא יכלו לעשות אוייביה של היהדות החרדית שבר והרס אותו האיש.

יום רביעי, 15 בפברואר 2012

עוור לחצאין

הרב שך רואה רק את מה שהוא רוצה לראות, ובעוד שעולם התורה הולך ונשבר רק בשל מעשיו ומעשה אנשיו, הוא משחק את העוור שאינו רואה

מי שקרא את מכתבו של הרב שך, אותו פרסם רשמית ביום ז’ שבט, ימצא בה תמיהות רבות. ובראש וראשונה, מדוע הוא זקוק היה לפתוח בהתנצלות. הוא פותח וכותב: “כאשר אמרו במקום שאין איש השתדל לעשות מה שאתה רואה צורך השעה לעשות...”, מי שיתבונן היטב בדברים, ימצא, כי משהו הפריע להרב שך. הוא הבין כי רבים ישאלו, מדוע הוא קופץ דוקא כאשר מדובר בבי”ד, מדוע הוא שותק בכל כך הרבה נושאים וענינים הקשורים יותר באנשים הקרובים אליו, ובמיוחד בעולם הישיבות וברבנות.
    ולכן, הוא מגלה דעת במילים אחרות ואומר, כי הוא קיוה כי אחרים יהיו אשר יעשו את המלאכה עבורו, ובראותו כי אף אחד אינו קופץ ומבין את הדברים אחרת, הרי שלא יכל עוד לשבת בחיבוק ידים, והחליט להרים שרוולים.
    אך דוקא הקדמה זו, היתה צריכה לפקוח עיני רבים, בשאלה קשה בהרבה. אם הרב שך הוא באמת מאלו אשר במקום שאין איש הוא זה המשתדל, מדוע הוא אינו משתדל במחלוקות הקשות בין ראשי ישיבות בעולם הישיבות. ובעיקר, לנעשה בתקופתנו זו. מבלי לחטט בעבר שהרשימה היא ארוכה, אשר בנושאים שלכאורה היה צריך להיות הרב שך ראשון לעצור בעדם, הוא העדיף לשתוק ולא להתערב, הרי שאם נקח לרגע את ימינו אלה, מה קורה בין שני רבנים, ששניהם ממקורביו, ועל שניהם יש לו שליטה הרבה יותר מאשר על חב”ד, העושים מעשים, ההורסים את היהדות בכלל, הוא מעדיף לשתוק, ואינו מגלה דעת במילה אחת נגד העושים אותם המעשים.
    והכוונה היא למערכה על הרבנות הראשית. זו יצאה מידי הלאומיים, אלו אשר בעבר טענו כי הרבנות הראשית היא שלהם ואל לחרדים לחדור בה. מי שנצחו בסופו של דבר, הינם החרדים מסוגו של הרב יוסף שלום אלישיב, שמן הרגע הראשון רצו בשלטון הרבנות, אך בשעתו היו חלשים, ולא היה בידיהם הכח המספיק לגבור על הכת הדתי-לאומי ששלט על מערכת הרבנות והדיינות. אבל, הגלגל התהפך. ועתה, המתמודדים הראשיים היו חרדים.
    שלשה התמודדו על תפקיד הרב הראשי האשכנזי, ושלשה אחרים על התפקיד “הראשון לציון” הספרדי. ובשני המקרים, שניים נמנים על החרדים, ורק אחד הוא “דתי לאומי”. בין האשכנזים היה הרב שאר ישוב כהן ה“דתי לאומי” ובין הספרדים הרב חים דוד הלוי. אך יתר ארבעת המתמודדים, נמנים על ציבור החרדים.
    ובואו וראו, הם כולם רצים להרב שך לבקש את תמיכתו, והוא תומך בהם. שני המועמדים האשכנזים ביקרו בביתו, ולכל אחד מהם הבטיח תמיכה אישית, שזו פרשה בפני עצמה, המוכיחה שהרב שך אינו יציב בדבריו ובמעשיו. אך, כאן קורה משהו שכל מי שהיה במעמדו של הרב שך, היה קולט ומבין כי עליו לעשות צעד דרסטי, ובכל זאת הרב שך שותק.
    אין זה סוד, העתונות מליאה בשבועות האחרונים בהכפשות איומות וקשות. נדמה, כי עוד לא היה בהיסטוריה של הרבנות הראשית, מאבק כל כך מלוכלך על שלטון הרבנות. מה שהטיחו זה על זה, מספיקים, בכדי, שנוכל בכך להרוס דור שלם. אם היו יהודים שעמלו קשות לקרב יהודים תוהים ליהדות, הרי שהפרסומים על מעשי הרבנים, הרחיק אותם הרבה יותר. ובינינו החרדים, כאשר חלושי האופי, שומעים וקוראים על מעשיהם של “רבנים ראשיים”, אומרים הם לעצמם, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר. מדובר בנושא, אשר כל מי שנושא בתפקיד כמו של הרב שך, חייב היה מיד לצאת לרחוב ולעצור בעד השריפה הנוראה.
    לו היה הרב שך איש אמת, כזה שכאשר הוא רואה שאין איש הוא משתדל להיות איש, הוא היה חייב הרבה קודם לצאת לרחובה של עיר, להזהיר את שני המועמדים, כי מי אשר יגרום למה שקורה, יהיה זה הרב שך, אשר ייצא למלחמה נגדו בחרב ובחנית ויפסול את מועמדותו. לו היה הרב שך יוצא במכתב שכזה, הוא היה עוצר את המלחמה המלוכלכת, וזו היתה מצילה את כלל ישראל.
    אבל, כאן מדובר באנשיו קרוביו, והיה לו ענין לשרת אותם. לא היה איכפת לו שתורה ויהדות נהרסים בקרב העם היהודי, היה חשוב לו יותר, שהאיש הקרוב אליו יותר יזכה בנקודות על פני מועמד אחר שהוא בעדיפות שניה אצלו.
    אין הוכחה טובה, מהתנהגות זו של הרב שך בימי מערכת בחירות אלו, המוכיחות, כי דבריו ומעשיו הם שקריים, ואין להם כל קשר עם תורה והלכה, או אפילו “השקפה”. כל מטרתם ומגמתם היא אחת, פוליטיקה. הרב שך חושש ומפחד שמא יהיה מישהו בכלל ישראל, שיהיו יהודים ובעיקר חסידים שיראו בו הרבה יותר גדול ממנו, ובכדי לשבור זאת, הוא עושה מעשים מן הסוג הזה.
    לו היה הרב שך איש אמת, כזה המתכוון לכבודה של תורה באמת, ורוצה בקיומה, בראש וראשונה, היה עליו להתייצב למערכה, היכן שהוא יכל להשפיע ולעשות. הוא היחיד, שיכל למנוע את הלכלוך היוצא לרחוב בפרשת הבחירות על הרבנות הראשית, והוא העדיף את הריסת התורה, החלשתה אצל יהודים רבים, והעיקר, שאולי זה יגרום, שמי שיותר ליטאי יזכה בבחירות.
    ונוסיף ונקבע, כי דוקא בענין זה של המאבק על הרבנות, נוצר מצב של “במקום שאין איש”, אין אף אחד בארץ ישראל שיוכל לצאת נגד השניים ושהללו יתחשבו בדבריו, כפי שזה היה קורה אם הרב שך היה עושה זאת. זה היה פוגע בשני הצדדים, ובעיקר במי שהוא החשוד העיקרי בהעברת המידע לרחוב החילוני, שהוא מאנשיו קרוביו של הרב שך.
    לעומת זאת, בפרשת “משיח”, שם דוקא מכתבו הוא זה שגרם לרבים להתייצב לצד שכנגדו. שם הבינו, כי המטרה אינה דברי אמת, אלא פוליטיקה מזוהמת. אם הרב שך רצה באמת את טובת הדברים, הוא היה חייב לפנות למי שיש לו השפעה בחוגים הללו, ולבקש ממנו כי הוא יפנה, בכך היה מועיל הרבה יותר, מאשר קלקל בידים.
    הרב שך ידע את כל זאת. אך השנאה העיוורת, והדחף הלא טהור, זה מה שגרם לו לאבד את השליטה על המחשבה, ועשה מעשה אשר לא ייעשה.
    איני בקי בדרכי שמים, אך לא אתפלא, אם יתכן, כי מן השמים גרמו לכך, ששני הדברים, פרשת רצונם של כמה חסידים שמשיח יתגלה, והמערכה על הרבנות הראשית, יפרצו בו זמנית, ואין טובה מזו להמחיש לכולנו, עד כמה הרב שך הוא כל כך רחוק מן האמת, אשר לא קיומה של תורה ומצוות זה מה שחשוב לו, אלא האינטרס הפוליטי, שליטאים יגברו על חסידים, זו עומדת אצלו מעל הכל, יותר מכל דבר אחר בעולם.
    שורה ראשונה זו במכתבו של הרב שך, חייבת לידון בארוכה, אין עוד טוב מזו, המוכיחה, כי כוונתיו אינן טהורות. ואדרבה, בואו ונבחן את הדברים, האם באמת הרב שך, הוא זה המתייצב בכל מקום היכן שאין איש?, ובנוסף, חייבים להבין, מה פירושם של המילים “השתדל לעשות מה שאתה רואה צורך השעה לעשות”?
    מי שילמד היטב שורה זו במכתבו של הרב שך, ויתבונן בנעשה בכלל ישראל, ובמיוחד בציבור החרדי היכן שלהרב שך השפעה רבה, ירעדו עצמותיו. הרב שך כאן מגלה דעת, כי הוא אחד מן השנים, או שהוא עוור וחרש ואינו רואה ושומע על הנעשה, או שאינו בעל מום, ושומע ורואה היטב, יודע על הנעשה, ובכל זאת מבין, כי אין צורך השעה שיתערב בנעשה.
    וכאן, כל בר בי רב דחד יומא, הלומד מה שנעשה בציבור החרדי כיום רחמנא לצלן, חייב להזדעזע משורה זו שכתב הרב שך. יש כאן גילוי דעת, שכל הלכלוך וההרס שהורסים החרדים תורה ומצוות, ובעיקר, יסודות שאותן השתיתו יסדו ובנו גדולי ומאורי הדורות, כל אלו אינן שוות אצל הרב שך שהוא בכלל יפנה ויעשה משהו. שם לא איכפת לו בכלל כי אין איש, למרות ששם הוא זה שצריך היה להיות האיש.
    אבל, מי שיתבונן במילה אחת שהכניס שם הרב שך, יקלוט ויבין, כי הוא מגלה דעת, כי הוא חד צדדי, ולא כזה אשר תורה ומצוות הם אלו המנחים את דרכיו, אלא ה“אנוכיות”, האגו האישי, ובעיקר הפניה האישית, היא זו הדוחפת אותו וקובעת אצלו מה כן לעשות ומה לא.
    וכך הוא מצטט: “השתדל לעשות מה שאתה רואה צורך השעה...”, מה שחשוב היה כאן להרב שך, לצטט את ה“אתה”, אשר בה הוא מגלה דעת, כי הוא מדבר מתוך איך שהוא רואה את הדברים, ומתוך פניה אישית, ולא ראיה כלל ציבורית, וכזו אשר תורה ומצוות מכתיבה.
    כל מי שלמד יודע, כי לא ה“אתה” הוא זה שהכתיבו משמים, ועקרונות אשר הכתיבו גדולי הענקים, הם אלו המחייבים, ולא ה“אתה” הוא זה שיקבע לכאן או לכאן.
    מה שעושים ה“רבנים הראשיים” החרדים, הם מעשי השחתה נוראים. מדובר בשבירת עקרונות של תורה. עוסקים ביסודות האמונה, ובענין, אשר זהו הא”ב של נקיות הגוף והנשמה, ואילו הרב שך, בכלל אינו מבין מה רע בכך? הדיווח על טינופת איומה אשר בה שרויים רבנים, גורמת להרס יסודות האמונה, שוברים בכך אלפים ומאות יהודים אשר עשרות שנות חיזוקם באמונה, דיווחים מן הסוג הזה הורס ושובר את כל עמלם. ואת כל זאת הרב שך אינו “רואה”. כאן שוכח הרב שך מן ה“אתה”, כאן זה ענין של אחרים, ואינם קשורים בו. הרב שך, רואה רק כאשר מדובר ב“חסידים”, ובמיוחד כאשר עוסקים בחב”ד, כאן מיד עובד ה“אתה”, הוא רואה את צורך השעה, כי זו כואבת לו יותר מכל דבר אחר בחייו.
    אין טוב ממכתב זה, להוכיח, כי הנורמות אצל הרב שך, בין כבוד שמים, לכבודו האישי, הרי שכבודו האישי בא קודם. כי בואו וראו מה כואב להרב שך בענין משיח. שתלמידיו ומעריציו, אין להם מינימום של הוא אמינא שהוא “בחזקת משיח”, את המינימום הזה, דבר שהוא קיים והיה קיים במשך דורות רבים, לא נותנים לו. לעומת זאת, בחב”ד מאמין כל חסיד כי האדמו”ר הוא “בחזקת משיח”, שאם יזכה דורנו ומשיח יתגלה, אין להם ספק כי הוא יהיה המשיח. זה כואב להרב שך יותר מכל דבר אחר. אבל, כאשר תלמידיו ומעריציו הורסים את יסודות ועיקרי האמונה, כאשר הם הורסים כבוד שמים, שוברים את היסודות שעליהם עמלו גדולי ישראל בכל הדורות, זה אינו מזיז לו כלל, על כך לא יגיב, מאחר וזה לא פוגע בו אישית, זה לא גורם לו להיות קטן או גדול יותר.

יום ראשון, 12 בפברואר 2012

מה כואב לו?

מה דוחף את הרב שך לשנאה לחסידות בכלל ולליובאוויטש בפרט, ומה מפריע לו יותר מכל, בעובדת קיומה של חסידות ליובאוויטש?

מי שיתבונן במכתבו של הרב שך, ימצא כי זו נכתבה מתוך דחף של שנאה. לו היה שקול באותן הימים, הוא לא היה כותב כלל. ואם היה כותב, זה היה שונה לגמרי. אמנם, המכתב שלו הפעם היה הרבה יותר זהיר מן העבר, אך לא מפני שרצה בכך, אלא מפני שאחרים כתבו לו זאת. ועובדה היא, שאין כתב יד של מכתבו זה, הדפיסו את המכתב, והוא הוסיף את חתימתו.
    אבל, עוד בטרם נפתח במכתבו, ונבין עד כמה רחוק הוא מן התכונות שהיו בעבר לגדולי ישראל, הרי בראש וראשונה, עלינו לשוב לנושא המרכזי, מה מפריע לו? מה יש לו נגד ליובאוויטש, עד כדי כך, שכאשר הוא שומע שקורה שם משהו, יהיה הוא ההדיוט הקופץ בראש.
    האמת היא, שהוא נושא עמו מטען של שנאה איומה לחסידות, כפי שכבר הבהרנו בעבר בארוכה. הוא מגיע מקלצק, ומקורו הוא חינוך אנטי חסידי, עד כדי כך, שהם יעדיפו נוצרים על פני חסידים, וכבר היו דברים לעולמים, ואין כאן המקום להכנס לכך.
    אך, במשך השנים, שנאה זו התפתחה. קרה כאן משהו נוסף, שזו המדריכה את הרב שך ומובילה אותו. זו הגורמת, להשתוללות שלו, וזו גם שגרמה לכך, שהרב שך לא היתה לו ברירה, אלא להחזיר את הליטאים לרשימה אחת עם החסידים, כי הוא חש כי הוא כאן המפסיד הגדול.
    כאשר התפלג הרב שך מן החסידים, הוא לא האמין כי החסידים כולם, פרט לבעלז שהעדיפו את הליטאים, יתאחדו ויופיעו ברשימה אחת. עד כדי כך, שאף ליובאוויטש שרשמית בכל השנים כלל לא התערבה בפוליטיקה, אך כאשר הרב שך הכריז מלחמה על החסידים, הצטרפו אף הם לכלל החסידים, ויחד הכניסו לכנסת 5 מנדטים, בעוד שהליטאים בקושי הכניסו 2 מנדטים.
    הרב שך שהבין, כי אם מצב זה ימשך, פירושם של דברים אחדות עם ליובאוויטש. לכן, שוה היה לו לוותר על עצמאותו המפלגתית, ובעיקר שיהיה פירוד בין החסידים. וכך נפלו מ-7 מנדטים שהיו להם בנפרד, ל-4 של חסידים ומתנגדים כאחד.
    אבל, לא המספרים היו חשובים להרב שך. קרה בעשרות השנים האחרונות משהו, שהרב שך מידי יום ביומו חש בו יותר ויותר, ומי שלמד את מכתבו האחרון נגד ליובאוויטש, יבין אותה הרבה יותר לעומק. להרב שך כואב, כי החסידות הצליחה להחדיר בלבות החסידים אמונה שכזו, שהוא למרות כל המאמץ שהשקיע בעשרות השנים האחרונות כי יאמינו בו, לא הצליח להגיע לעשירית מאותה אמונה.
    ובואו וראו, כאשר נשאל את אנשי הרב שך, האם הם מאמינים כי הרב שך משיח, ישיבו כולם כאחד שהם בטוחים כי אינו המשיח. ואף אם נמשיך ונשאל, אולי הוא “בחזקת משיח”, והתשובה לכך תהיה אחידה, שאין כל ספק שהוא אף לא “בחזקת משיח”.
    ולעומת זאת, כשתשאל חסיד אם כ”ק האדמו”ר שליט”א מליובאוויטש הוא משיח, ישיבו לך כי המשיח עדיין לא נתגלה, ולכן אינם יודעים אם הוא המשיח. ואם נמשיך ונשאל, האם כ”ק האדמו”ר שליט”א “בחזקת משיח”, ישיבו כולם כאחד בודאי ובודאי.
    וכאן, מונח ההבדל הגדול שבין הרב שך לכ”ק האדמו”ר שליט”א מליובאוויטש, וזהו כאבו של הרב שך. הוא לא הצליח לבנות לעצמו “חסידים” כאלו אשר יאמינו בו, כפי שהדבר קורה אצל חסידים.
    ובואו נאמר גלויות, כי האמונה בהרב שך, אינה אמונה כפי שחסיד גור מאמין ברבו. פרט לסאטמאר ששם כל אחד מכיר ויודע כי אדמור”ם הוא בסך הכל בעל תאוה ירוד, אוהב ממון, וחושב רק איך להבטיח כסף ופרנסות לצאצאיו, הרי שנמצא הרבה חסידויות, שהחסידים מאמינים ברבם, והרשימה היא ארוכה.
    הרב שך אינו יכול לקלוט מציאות זו. הוא שינה את ה“שיטה” הליטאית, כאשר החדיר בה הרבה מן החסידות. הוא רצה שיאמינו בו הליטאים כפי שמאמינים חסידים ברבם, והוא הצליח בחלק גדול ממה שרצה, אך לא הצליח להגיע לדרגה הזו כפי שזה קורה בליובאוויטש.
    וזה הכאב הגדול שלו, וזו הסיבה מדוע הוא תמיד ההדיוט הקופץ בראש. במיוחד נגד ליובאוויטש, כי אין מה שמפריע לו יותר מליובאוויטש, בכדי להגיע לפסגה.
    הרב שך הרס ושבר את עולם התורה והישיבות רק מפני שרצה להאדיר את עצמו. הוא רצה להגיע לפסגה, ועשה זאת על חשבון כל הערכים שעליהם עמלו גדולי הליטאים בעבר. וכפי שאומרים רבנים וגדולי תורה בדורנו, כי לא היה לבעלי המוסר וראשי הישיבות שונא ואוייב כל כך גדול, כמו הרב שך, שהרס ושבר את כל אשר הם עמלו ויגעו לבנות במשך מאות שנים.
    ובכדי להבין, עד להיכן מוכן הרב שך להשפיל את עצמו, בשל “מצוקתו”, שלא הצליח לגבור על כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש, ובעולם היהודי הגדול, למרות שהרב שך גדול מן האדמו”ר בכמה שנים, הרי שהרב שך לא הצליח לעשות חמשה אחוז ממה שהצליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש שליט”א. המציאות היא, שאין פינה בעולם שאין לכ”ק האדמו”ר מליובאוויטש חסידים, או אנשים הקשורים בו, ואילו הרב שך אינו מגיע לקרסולו בכל הקשור בהפצת תורה וחסידות. אמנם להרב שך הרבה תלמידים, אך ההיקף של ליובאוויטש, הוא גדול פי עשרות ואולי אף מאות, ובעובדה זו נוכח כל אדם המסתובב בעולם.
    מי לנו יותר מראש ישיבת פונוביז’ הגאון רבי יוסף כהנמן זצ”ל, אשר חשוד לרגע, כי הוא מתכוון לטובתה של חסידות, או שהיה מעדיף את ליובאוויטש על פני הרב שך. והוא זה אשר העיד ואמר, כי הסתובב בכל העולם, ורק שני דברים מצא בכל פינה, ואלו “קוקה קולה” וליובאוויטש. לא שמענו שהוא יעיד כי הוא מצא בכל העולם את תלמידי הרב שך או כאלו הקשורים בו.
    כאשר חוזרים אנו אחורנית, וניטול את הארבעים שנה האחרונות, אלו אשר בהן היו השניים פעילים כל אחד בתחומו, הרי שמדובר בהבדל שבין שמים וארץ.
    הרב שך מודע לעובדה זו, וזה מה שכואב לו, ולכן, מרוב כאב, הוא אינו מסוגל לעצור ברגע של חולשה, ואינו שופט את מעשיו כראוי, וזו הובילה אותו לכך, שהוא זה אשר יוצא ומוחה ראשון, על מעשיהם של בודדים, כאלו שלכאורה אינם ברמתו.
    אין ויכוח כי כ”ק האדמו”ר שליט”א מליובאוויטש לא עוסק בכל הנושא הזה ששמו משיח. ידוע להרב שך, שבשעתו, כאשר כ”ק האדמו”ר היה בשיא כוחו, כאשר היו אשר בהתוועדות שרו שירים שמהם השתמע כאילו הוא המשיח, הוא מחה ועצר בעדם, ולא איפשר להמשיך ולשיר שירים כאלו. ועוד יותר מזה, כאשר חסיד, רצה לפרסם ספר תחת שמו ולא תחת שם ליובאוויטש, שממנו יכל להשתמע כי כ”ק האדמו”ר שליט”א משיח, הוא אסר עליו לעשות זאת. זו לכאורה היתה צריכה להיות מספיקה, בכדי להבין, כי המחלוקת אינה בין הגדולים, אלא שישנם כמה צעירים, המפרשים נושא חשוב מאוד בצורה כפי שהם מבינים אותה. וגם אם הרב שך חלוק עליהם וסבור כי הם אינם עושים טוב, לא הוא זה שצריך להוריד את עצמו לרמתם, אלא להעמיד אחרים באותה רמה שיתווכחו עמם.
    אך, הרב שך ברגע שהוא שומע כי ישנם המאמינים כי כ”ק האדמו”ר מליבואוויטש משיח, הוא מאבד את העשתונות, ולא שולט עוד במחשבתו. לו הוא היה רגוע, וחושב בשיקול הדעת, הוא היה מגיע למסקנה, כי בעצם במכתב כפי שכתב, ראשית הוא מבזה את עצמו, ושנית, הוא גורם בדיוק ההיפך, הללו מתחזקים. עצם העובדה שמתפרסם מכתב, שמקורו בשנאה ותסכול, זו מחזקת אותם הרבה יותר, ואם להרב שך יש ענין בלעצור את מה שקורה, הרי שבמכתבו הוא דחף לכיוון הלא רצוי.
    דבר נוסף ולא חכם שעשה ועושה הרב שך, הוא בעצם כתיבת מכתב הקשור בליובאוויטש. אין ילד שאינו יודע, שכאשר הרב שך כותב מכתב בענין ליובאוויטש או קשור בהם, גם אם יעסוק בנושא שלכאורה יהיה הצדקה לכך, הרי שבו יחשדו דבר ראשון, כי לא האמת זו שדחפה אותו, אלא חשבונות פוליטיים ואחרים, אלו מניעיו. ולכן, אם הוא היה בר דעת, היה עליו לדאוג כי יעסקו בנושא שכזה אחרים, כאלו שאינם חשודים בשנאה עיוורת לליובאוויטש, זו היתה מתקבלת הרבה יותר, מאשר מכתב שהוא כותב.
    זו מוכיחה שני דברים. האחת, כי אינו בר דעת, ועושה למרות שברור לו כי הוא גורם בכך שיבינו כי השנאה היא זו שדחפה אותו לכך. ודבר שני, יתכן, כי ניסה ופנה לאחרים כי יכתבו, ולא הצליח לשכנעם. זו לכעצמה היתה מספיקה שיבין, כי הציבור מקבל את הדברים אחרת.
    עובדה היא, כי עד אשר הרב שך פרסם מכתב לא היה מי שהעיז לכתוב מכתב כלשהו. והסיבה לכך, מפני שכל בר דעת, קלט והבין, כי הפרסומים על “הכתרת משיח” אלו פרסומים שמקורם בעתונות החילונית ובמדליפים מקצועיים, ולא במשהו שיצא מליובאוויטש, ולכן אין כל סיבה להתקיף את ליובאוויטש.
    רק לאחר שאותו האיש פרסם מכתב, יכלו כבר אחרים להרשות לעצמם לעשות זאת. הללו כתבו בעינים עוורות, טעו בפרטים ההיסטוריים, ובמציאות, כי ליובאוויטש פרסמה הודעה ברורה שאין לכל הענין קשר עימה, וכי מה שנעשה, הוא בניגוד גמור לדעתה.
    אבל, כאשר השנאה, והפוליטיקה, הם אלו הדוחפים את כותבי המכתבים הללו, הרי שאין לצפות מהם שיכתבו משהו עם הגיון ושכל ישר.
    אבל, להרב שך אישית, הבעיה היא עמוקה בהרבה. הוא לא הצליח בחייו להיות הגדול והחזק מכולם. הוא יודע כי הוא אפילו לא מספר שתים, יש לו בעיה עם הרבה מתחרים אחרים בארץ, וזו דוחפת אותו למעשים אשר לא ייעשו.
    בכדי להבין זאת, עלינו להתבונן במה שעשה באגודת ישראל. כאשר חש כי הוא אינו ראשון, הוא פרש ממנה והקים לעצמו מפלגה משלו. אין ספק, כי לא היתה לו כל סיבה אידיאולוגית לכך, עסקו בענין “יחודיים” דבר שאין לו קשר עם אידיאולוגיה, אלא אך ורק עם רצון לגנוב כספים. עובדה היא, כי הרב שך נלחם נגד כ”ק האדמו”ר בעל ה“לב שמחה” מגור זצ”ל שרצה שכל מוסדות התורה בלי הבדל יקבלו את ההקצבות שוה בשוה, ואילו הרב שך היה זה שרצה כי האיש שלו שלמה לורנץ יוכל לחלק כספים למקורביו.
    על רקע זה פרש ממועצת גדולי התורה והקים מפלגה אחרת, והרס את היהדות החרדית. הבעיה של הרב שך היתה והינה, שהוא לא מספר אחד, שהוא לא ראשון. הוא שאף לכך כל חייו, הוא רצה להשיג יעדים כאלה, וכאשר לא השיג אותם, הוא מתבטא בצורה שכזו במכתבים מן הסוג הזה.

יום חמישי, 9 בפברואר 2012

שפל המחשבה

עד להיכן הגיע שפל המחשבה מתפלאים ראשי בריסק כאשר הגענו למצב, שישנם כאלו הלוקחים ברצינות את דבריו של הרב שך רחמנא לצלן

מי שמתבונן במכתבו של הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק להגאון רבי חיים גריינימן, שואל את עצמו, לשם מה היה על הרב סאלאווייצ’יק, להוסיף את הסיום המיוחד, אשר בו הוא כותב פיסקה זו: “ורק לפלא על ירידת הדורות ושפל המחשבה כי לוקחים ברצינות דברים מאלה וכאלה,...”. לכאורה גם לפיסקה זו, יש בה מספיק בכדי לבטאות את מה שרצה במכתבו. אך, הרב סאלווייצ’יק ביקש לבטאות כאן משהו נוסף וחשוב במיוחד, שדורנו סובל ממנו, סבל בל יתואר.
    אחד הדברים שרבים תהו ולא הבינו, איך זה מגיע בכלל לכך, שהרב שך מרשה לעצמו להכות בכל עבר, ועד כדי כך, שאפילו בבני ברק עצמה, וכאשר מדובר ב“גדולים” שהם ליטאים ומחשובי הציבור בבני ברק, הרב שך בכל זאת מכה בהם מכות מן הסוג הזה. אך בכדי להבין זאת, הוא נאלץ היה להוסיף פיסקה זו, אשר בה הוא בעצם משיב על העיקר. והוא, כי הגענו למצב שכזה, של “שפל המחשבה”, זו המובילה לכל מה שקורה סביבו של הרב שך ומעשיו.
    אך, לא הכל מבינים כלל מה זה “שפל המחשבה”. כי בכדי להבין את השפל, צריך להיות איש מחשבה. וכאלו לצערנו מעטים. ולא מפני שכך צריך היה להיות, אלא מפני שהרב שך גרם בדורנו זה להרס המחשבה. כל המאמץ שהשקיעו גדולי ישראל בעבר, ובמיוחד גדולי ראשי הישיבות הליטאיות, שפיתחו בישיבות את ה“מחשבה”, ועל ידי כך פיתחו עולמות שלמים, זו נעלמה ואיננה. היום אנו חיים בעולם אחר לגמרי, שאין בו מחשבה כלל.
    אך, בכדי להמחיש זאת, נחזור קצת אחורנית, ונבחן, במה עסקו עד לעשור האחרון, ובמה עוסקים היום. וכאן נלמד, עד להיכן הגיע שפל המחשבה.
    בעבר, עסקו בעמלה של תורה. לבן תורה לא עניין דבר כלשהו, פרט לגמרא, ראשונים ואחרונים. הוא היה שקוע בכל היממה בעמלה של תורה. זו פיתחה כל אחד לפי מדרגתו, למחשבה מושלמת. ואילו מאז הרב שך תפס את ההנהגה הליטאית, זו נעלמת כליל, ואינה עוד. הישיבות עסוקות עתה בלשון הרע ורכילות, בפוליטיקה בלי סוף, ומה לנו יותר מן החורבן הגדול שהרב שך הרס, על ידי החדרת עתונות לתוככי הישיבות, ואשר דרכם, הוא שינה לגמרי את עולמה של תורה.
    כאן בעצם, מונח שפל המחשבה. במקום לפתח את המחשבה בעילית שבמחשבה, מפתחים את המחשבה בהשמצות, בפוליטיקה, ובכל הטינופת שבה עסוק הרב שך בשנים האחרונות.
    הרב שך, הוא זה, אשר הרס את המחשבה. זו אינה קיימת עוד. כי לו זו היתה קיימת, היינו חיים בעולם אחר. לא היו מקבלים את הגישה הזו, או לפחות היו מבינים, כי במה שהרב שך עוסק, זה ענין לו בלבד, ובני התורה צריכים לעמול אך ורק בתורה, ואילו המציאות שונה בתכלית. כאשר הרב שך עוסק בפוליטיקה, הישיבות והכוללים כולם עוסקים בכך, וזו מעלימה לגמרי את התוכן ואת המחשבה.
    אך, לא רק בכך. קורה עוד משהו עמוק בהרבה, שגם זאת רצה הרב סאלאווייצ’יק שהעולם כולו יזכור ויידע, כי הגענו ל“שפל המחשבה”, לא רק בגלל התוכן שבמחשבה, אלא בגלל מהות המחשבה, זו לכשעצמה, הגיעה לתחתית שאין תחתית הימנה.
    בכדי להבין זאת, צריך היה להכיר את גדולי ישראל בדורות האחרונים. ומי שעוד הספיק להכיר את אלו אשר חיו עמנו בכמה עשורים האחרונים, ומנסה להשוות בינם לבין הרב שך, הרי שההבדל הוא כבין שמים לארץ. ומי לנו יותר מר’ וולוולע בריסקער זצ”ל שהיה אחד מענקי בעלי המחשבה, הרי שעולמות שלמים של הבדל לא יספיקו בכדי להגיע למרחק ההבדל שביניהם. כזה, שגם אם לא ראינו אחד מן הענקים. כזה, שגם אם לא כולם הסכימו עם שיטתו, והיו רבים אשר חלקו עליו, אבל כולי עלמא לא פליגי כי הוא היה מן החכמים שבדור. בעל מחשבה עמוקה וצלולה. ואילו היום, אין שומעים לא חכמה, ולא תבונה, ולולא היה מדובר במי שעשו ממנו אליל לצרכים פוליטיים, לא היו מסתובבים לסיבוב שלו.
    הדברים לכאורה ברורים ומובנים לכל בר דעת. ובכל זאת, אנו מוצאים הרבה יהודים שקולטים כי הוא מעבירם על הדעת, וכי הוא רחוק מחכמה ותבונה. ולכן, הרב סאלאווייצ’יק במכתבו פותח וכותב במילים של “ורק לפלא” על שלוקחים ברצינות דברים מאלה וכאלה, כל מי שהוא בעל מחשבה, היה צריך לקלוט כי מדובר ב“שפל המחשבה”.
    אבל, בכדי להבין זאת, צריך להבין איזה חורבן עשה הרב שך בדורנו זה. הוא לא הסתפק רק במעשיו, על ידי החדרת לשון הרע ורכילות, פוליטיקה, והשמצות, שאלו הפכו להיות חייה של היהדות החרדית מאז הרב שך תפס את ההנהגה הליטאית, אלא עשה עוד משהו שהיה חשוב לו מכל, כי בלעדיו, הוא לא יכל להגיע למצבו זה. הוא ידע, כי אם אנשיו יעריכו אותו על פי איך שהעריכו בעבר גדולי ישראל ליטאים, הוא ישאר במיעוט, ורבים לא יכירו בו.
    בכדי להבין זאת, חייבים אנו ללכת בחזרה אחורנית, לימי המחלוקת של החסידים והמתנגדים. בעוד שהחסידים פיתחו גישה, של ללכת כעוורים אחר רבם, ולקבל את הדברים כמות שהם, גם אם אינם מבינים את תוכנם, הליטאים נלחמו נגד גישה זו. הם טענו כי השיטה החסידית מובילה לאלילות. ואילו השיטה הליטאית שומרת, כי רק בעלי מחשבה, וכאלו שיש להם את הכשרונות והיכולת, ינהיגו את הציבור.
    הרב שך הבין, כי אם יהיה עליו להתמודד עם האדמור”ים הגדולים בדורנו, הוא יהיה המפסיד. ואם הוא רוצה לפחות לשמור על הציבור שלו חזק, עליו לשנות את השיטה, ולהוביל את הציבור שלו לכיוון החסידי. ולא ש“חלילה” יקראו חסידים, אלא יאמינו ברבם, כפי שמאמינים חסידים באדמור”ם.
    וכאן בעצם, בגד הרב שך בעקרונות הליטאים. בעבר, כאשר שמעו “גדול” ליטאי, ביקשו לשמוע את התוכן, את הנימוק וההסבר. עסקו בענין, יכלו לחשוב אחרת, אך עצם העובדה שהלה בנה את דבריו על יסודות חזקים, זה לכשעצמו נתן לו את הכח והמעמד. הרב שך לא היה לו את כל זאת, הוא היה חלש מאוד בכך, וזקוק היה לשיטה החסידית.
    ובכדי להמחיש זאת, נביא לכם כאן מה שהיה לפני שנים בישיבת פונוביז’ עוד לפני שהרב שך היה “גדול”, וכאשר עוד היה חי עמנו הגאון האדיר רבי שמואל רוזובסקי זצ”ל, וכיהן יחד עם הרב שך כראש ישיבת פונוביז’.
    בשיעוריו של הרב רוזובסקי, היתה הישיבה תפוסה ומליאה, אף אחד לא ויתר על שיעורו. כל שיעור שכזה, היה בה עולם ומלואו, היה זה תענוג לשמוע איך שהוא מסביר כל נושא וענין. ואילו כאשר הרב שך היה נותן שיעור, הוא לא היה זוכה אפילו לא למחצית ממה שהיו באים לשיעורו של רבי שמואל רוזובסקי זצ”ל.
    אך, לכל ראשי ישיבה חסידים משלו, וכך היה גם להרב שך, ופעם אחת בישיבה נאבקו תלמידי הרב רוזובסקי עם תלמידי הרב שך, מי גדול יותר, ומי נותן שיעורים עמוקים יותר. וקבעו שכל אחד יאמר משהו בשם רבו, ונראה מי עולה על מי.
    ואז כאשר היו צריכים תלמידיו של הרב רוזובסקי לומר משהו משל רבם, היה זה תלמידו הגאון רבי סימוניק ד. (הוא חי עדיין עמנו, ובשל הסכנה בפרסום שמו שמא יבולע לו, אנו עושים עמו חסד ואיננו כותבים את שמו המלא), אמר להם ענין שלם, שהוא לקח מה“אבי עזרי” שהוא ספרו של הרב שך. תלמידיו של הרב שך לא ידעו כי מדובר ב“אבי עזרי”, והם קפצו, והוכיחו, כי כל מה שסימוניק אמר, הכל עמי הארצות, והינם הבל הבלים.
    סימוניק נתן להם לדבר, כמה שרק רצו, וכאש סיימו להוכיח שהכל “הבל הבלים”, וכי אין בהם כלום, הוא ניגש לארון, הוציא את ה“אבי עזרי”, הניח בפניהם, והראה להם, כי הוא אמר מילה במילה ממה שכותב רבם הרב שך.
    תלמידיו של הרב שך קברו את עצמם מבושה, וכך נפלו בפח. – סיפור זה ידוע בעולם הישיבות, וכמובן בדורנו זה, אף אחד לא יעיז לספר זאת, שמא יבולע לו.
    אבל, כאן נבין, כי הרב שך מעולם לא היה בעל הסברה, ואף לא בעל מחשבה. הוא חוזר על הדברים בצורה פשוטה וללא כל עמקות שבענין, ולא אלו מה שמושך תלמידים אליו.
    ולכן, עשה הרב שך שני דברים יסודיים שבכך הוא הרס את עולמה של תורה, ובעיקר, הביא את תלמידיו ל“שפל המחשבה”. הוא מקדיש חלק מזמן השיעור לפוליטיקה. זו אוטומטית מושכת המונים. היום, במקום שתלמידים יבואו לשיעוריו, מגיעים לשם עתונאים. זו לכשעצמה מוכיחה, לאיזה שפל הגענו.
    אבל, הרב שך רצה כי אף לא יחשבו. כי אם יקדישו זמן למחשבה, יבינו כי הוא הרס הכל. בימים אלא בבני ברק פרסמו חוברת בשם “הבה נתבונן”, אשר בה מעלים רק מעין דמעין מן החורבן שהרב שך גרם. אלו אשר כתבו זאת, ניסו לרגע להפעיל את מחשבתם, והגיעו למסקנה, שהרב שך במשך השנים רצה למנוע, מהציבור הליטאי את היכולת “לחשוב” כי המחשבה, הוא הדבר המסוכן ביותר עבורו.
    וברור גלוי וידוע, כי ה“המחשבה” מתפתחת על ידי מחשבה. כאשר עוסקים במחשבה, הרי שמיום ליום מתבהרים הדברים. ולכן, חשוב היה להרב שך כי יעסקו בפוליטיקה, ובכל נושא אשר אינו מוביל לכיוון של מחשבה אמיתית, כזו אשר שואלת את השאלה המרכזית, האם לכך פיללו גדולי ישראל? האם רצו הם מחלוקת שכזו בציבור החרדי? האם באמת גדולי התורה הליטאים, רצו ישיבות פוליטיות? או שרצו ישיבות אשר יתפתחו בכיוון כפי שהם חינכו במשך מאות שנים?
    וכאן, נבין גם מדוע הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק הוא זה שמתפלא על “שפל המחשבה”. אנשי בריסק לא התפתו אחרי הרב שך, הם לא קיבלו את הגישה הזו, הם המשיכו לעסוק בתורה, הם הקדישו את זמנם למחשבה אמיתית. ולכן, הם אלו אשר שואלים ומתפלאים, לאיזה “שפל המחשבה” הגיע דורנו.
    ייאמר ברורות, כי המאבק של הרב שך, אינו עם החסידים. לו היה מאבק בין שיטות, הוא לא היה זקוק ל“שפל המחשבה”. הוא יכל להסתמך על גדולי ישראל בעבר שחלקו, ולכל צד היו גדולי ישראל משלו. אבל, הרב שך רצה שלטון ליטאי פנימי, הוא ידע, כי אם המחשבה תפעל על פי איך שקבעו זאת גדולי התורה בעבר, הוא יאבד את ערכו, יבינו ויידעו, כי הוא רחוק מ“גדלות” אמיתית, ובשל הרצון לשלוט, הוא הרס את עולמה של תורה.

יום ראשון, 5 בפברואר 2012

ירידת הדורות

הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק במכתבו מתפלא על ירידת הדורות, וכי הגענו עד לכדי כך, שישנם כאלו שרחמנא לצלן לוקחים ברצינות את דבריו של הרב שך

כפי שצייננו בשבועות האחרונים במספר הרשימות שכתבנו בענין מכתבו של הגאון רבי רפאל סאלווייצ’יק להגאון רבי חיים גריינימן, בכל מילה במכתבו, ניתן לבנות עולמות מלאים. הוא הצטמצם בכמה שורות, אך ריכז בה עשרות ענינים הנחוצים שהציבור יבין את משמעותם.
    ולכן, בשורות אלו נקדיש רשימה מיוחדת לענין ירידת הדורות שהרב סאלאווייצ’יק עוסק בה, ובגליון הבא אי”ה, נקדיש את הרשימה לענין שפל המחשבה, שהוא ענין בפני עצמו, עד להיכן הגיע דורנו זה, שאינו קולט כלל בין אור לחושך בין שמאל לימין. הציבור הולך חושך, איבד את מחשבתו כלל, אך על כך כאמור בגליון הבא.
    וכך כותב הגאון רבי רפאל סאלאווייציק במכתבו: “ורק לפלא על ירידת הדורות ושפל המחשבה כי לוקחים ברצינות דברים מאלה וכאלה...” בל נשכח במי עוסקים אנו. לא במי שאינו תופס עמדה רצינית בציבור החרדי. עוסקים אנו במי שרוצה, כי הציבור יראה בו כמנהיג, וכי הוא יוביל את הציבור החרדי.
    ב”ה, שרק קבוצה אחת מן הציבור הליטאי מכיר בו. הציבור החסידי כולו, ולצידם הליטאים מבריסק ו“חזון איש” ואף אחרים, יודעים ב”ה את האמת, ואינם הולכי חושך. אבל, עדיין ישנו ציבור גדול, כאלו שלמדו בישיבת פונוביז’, או אחרים שיש להם אינטרס פוליטי בכל הענין, אלו, גם אם לא כולם מאמינים בו, הם לפחות מראים כלפי חוץ, כי הם רואים בו כ“גדול”.
    אך, אותו ציבור, מחולק לכמה חלקים. החלק האחד והגדול, הוא ציבור שלא הכיר בו בעבר. ואם ניקח לדוגמא את תלמידי הישיבות חברון וסלבודקה, שם שמעו על הרב שך וישיבתו דברים נוראים. בעבר, לא חלם מאן דהוא, כי ראשי ישיבת חברון יבואו אליו, זה היה דבר לא מקובל ולא סביר. הללו - בעבר שמעו זאת מפי מנהלי וראשי אותן הישיבות – זלזלו בהרב שך זלזול גדול, הם טענו, כי בישיבותיהם ראשי ישיבות הרבה יותר גדולים בכל המובנים, ועד להתארגנות הליטאית, כאשר הרב שך ארגן את הציבור שלו, ונתן למפלגתו צביון ליטאי אנטי חסידי, לא היה לו סיכוי לקרב אותו ציבור אליו.
    אחת הסיבות העיקריות, מדוע הרב שך בנה את מאבקו, כמלחמה נגד החסידים היתה, בכדי לזכות בכלל הציבור הליטאי שהוא אנטי חסידי במקורו. כאן, היה הרב שך חזק, כי לליטאים האחרים לא היה כח לצאת נגדו ולהתייצב לצד החסידים, שלשיטתם, שיטת החסידים אינה מקובלת עליהם.
    אבל מעשית, כאשר מתעלמים אנו מן החסידים כלל, ובוחנים את הישיבות הליטאיות, מה אמרו זה על זה, ומה היה דעתם על הרב שך, שמענו לא אחת, כי הרב שך כלל אינו ראש ישיבה מי יודע מה. ההיפך, ציינו שמות של אחרים שהיו גדולים ממנו פי כמה וכמה.
    ולא רק ישיבות אחרות. קחו לדוגמא את ישיבת פונוביז’. כל מי שהכיר את הישיבה, ותלמיד שלא יעשה שקר בנפשו, יעיד ויאמר, כי הגאון הגדול רבי שמואל רוזובסקי זצ”ל, היה ראש הישיבה בה”א הידיעה, הרב שך לא הגיע לקרסוליו, ולולא נסתלק מן העולם בגיל צעיר יחסית, לא היה יכול הרב שך לשלוט בישיבה בלעדיו, כי התלמידים נהרו אחריו.
    עובדה היא, כי בשיעוריו של הרב רוזובסקי זצ”ל היו מאות בחורים, וגם באו מבחוץ לשמוע את שיעוריו, ואילו בשעתו – לפני שהרב שך הוכתר ל“גדול” – היו באים רק מספר קטן יחסי של בחורים לשמוע את שיעוריו.
    הסיבה לכך, כי הרב שך אינו בעל הסברה, אין בו עמקות, ולא שומעים אצלו משהו מיוחד. אצל הרב רוזובסקי זצ”ל, שמעו גאונות אדירה. בכל ענין היה בנין שלם, שיכלו לעסוק לאחר השיעור במשך שבוע שלם, רק בתוכן אותם הסברים ורעיונות שהשמיע בשיעור הכללי.
    גם היום, לאחר שהרב שך הוכתר ל“גדול” באים לשמוע את שיעוריו, לא מפני שהוא משמיע רעיונות עמוקים או משהו שיש מה לשמוע, ועובדה היא, כי לא נמצא אף אחד שיצטט מה אמר הרב שך בשיעורו, פרט לחלק שהוא עוסק בו בפוליטיקה. זה מה שמעניין היום את הציבור ואת תלמידיו, ואת זה הם באים לשמוע.
    לולא עסק הרב שך בפוליטיקה ובקטעים כלליים, כאלו שניתן לאחריה להעביר לעיתונות מידע על מה שאמר, היו שיעוריו תפוסים על ידי תלמידי הישיבה, ולא בגלל שהיו מוצאים ענין בשיעוריו.
    מי שנוטל לידיו את ספרו “אבי עזרי”, לא ימצא בו ענין מיוחד. תלמידי הישיבות הליטאיות ימצאו ענין בתורתם של ראשי ישיבות בריסק, ובעוד שורה ארוכה של ראשי ישיבות ליטאים ידועים, שעוסקים בהם בישיבות, מאחר והם מאירים סוגיות ופותחים צוהר להבנה בתחומים רבים. אולם, כאשר נוטלים את ה“אבי עזרי” לידים, סוגרים אותו לאחר כמה דקות, לא מוצאים משהו שיוכלו לעסוק בו במשך שעות, כמו שמוצאים ברבי חיים בריסקער זצ”ל ואצל עוד גדולי תורה ליטאים אחרים.
    ולכן, כאשר רואים בדורנו זה, כיצד הציבור נוהר לשיעוריו, ורואה בו “ראש ישיבה”, אין ירידת הדורות גדול מזה. כאשר משווים בין גדולי התורה הליטאים אלו שהספקנו עוד להכיר, לבין הרב שך הרוצה כי יראו בו עוד גדול מהם, הרי שירידה זו היא מן הגדולות ביותר שידענו אי פעם.
    למעשה, מדור לדור לכאורה קיימת ירידה. אך, בכל הדורות היתה הירידה קטנה יחסית. גדולי התורה למדו מגדולי התורה שקדמו להם, השתדלו ללכת בדרכם, וגם אם לא הצליחו ללכת במאת האחוזים, לפחות בשמונים אחוז היו כמותם. אך, הרב שך עשה מעשה אשר לא ייעשה, הוא פנה לכיוון אחר לגמרי, וגרם בכך, שהירידה תהיה ירידה של מאת האחוזים, כזו, אשר אין ירידה גדולה מזו.
    ולכן מתפלא הרב סאלאווייצ’יק על אותו ציבור הלוקח ברצינות את דבריו. מילא כאשר עוסקים אנו בגדולי תורה שלא הכרנו, הרי שלא יודעים כיצד להבחין ביניהם. אבל בדורנו אנו, כאשר עוד חיו עמנו כל כך הרב גדולי תורה, ורואים את ההבדל הגדול שבין אלו לבין הרב שך, הרי שהפלא הגדול הוא, כיצד לוקחים ברצינות דברים מאלה וכאלה...
    אבל, בכדי להבין זאת, איך באמת הצליח הרב שך להונות את הציבור ולהובילו לעברי פי פחת, עלינו להכיר את שיטתו ודרכיו, שהם בצעם הירידה הגדולה ביותר. כזו אשר לא היתה במשך דורות.
    עוד בדורנו זה, לפני עשרים שנה ויותר, לא יכל בחור ישיבה להכניס לישיבה עתון, ויהיה זה החרדי ביותר. בזמני בישיבה, משגיח הישיבה היה אוסר את “המודיע”. הוא טען, כי בחור בישיבה לא ראו עיתון. ומי שרצה בכל זאת לראות את “המודיע”, היה צריך לעשות זאת מחוץ לכתלי הישיבה.
    והנה היום, לא רק שקוראים עתונים, הרב שך החדיר לישיבות מצב שכזה, שאין הולכים להתפלל לפני שאין בקיאים במה שכתבו העתונים. רעה חולה זו, החדיר לישיבות רק הרב שך, כאשר הורה להקים עתון משלו, וזו גרמה לכך, שבמקום לשבת ולהתפלפל בר’ שמעון שקאפ ז”ל, מתפלפלים בין “המודיע” ל“יתד נאמן” ועתונים אחרים. ובכל זאת, ישנו ציבור גדול, שכלל אינו קולט עד להיכן ירד דורנו זה.
    לא רק בישיבות, גם בציבור הכללי, בו בזמן שגדולי התורה בעבר, במיוחד בשמנים השנים האחרונות, עשו הכל לאחדות בין חסידים למתנגדים, ובין כל מי שניתן היה לעבוד בשיתוף בתחומים שונים, הרי שהרב שך עשה צעד הפוך, הוא פילג את היהדות החרדית, ועד כדי כך, שגם היום, כאשר מתמודדים ברשימה אחת, עושה הרב שך כל מאמץ ש“חלילה” לא יהיה אחדות, וקבע את המושג של “שלום כן אחדות לא”, שפירושם, הגברת הפילוג ביהדות החרדית.
    כל בר דעת, חייב היה להבין כי פירושם של דברים הוא ירידת הדור. אם ניקח לדוגמא כיצד נראינו לפני עשרים, שלשים, וארבעים שנה, ונשווה את אותם השנים לימינו אלה, המסקנה האחת והיחידה היא, ירידה שאין דומה לה. ובכל זאת, הגענו למצב שכזה, שהציבור אינו קולט עוד להבין את הירידה.
    הסיבה לכך, הוא שפל המחשבה, ולכן הרב סאלאווייצ’יק ציין זאת אחד ליד השני. אבל, עוד קודם שנגיע לשפל המחשבה, עלינו לדעת כיצד הגיעו לשפל המחשבה, ואיך הוביל הרב שך ציבור כל כך גדול, לכיוון זה של שפל המחשבה.
    אחד הפלאים הגדולים הוא, שנמצא כאלו, אשר לכאורה עוסקים יום יום במחשבה. הם מפחתים סוגיות לכל הכיוונים, מתעמקים ומשתדלים להגיע לעומקם של דברים. ובכל זאת, ישנם מהם, אשר עדיין הולכי חושך הם, ואינם קולטים עד להיכן הוביל אותם הרב שך.
    האמת היא, שרוב בעלי המחשבה, אלו אשר יודעים מחשבה מהי, קולטים ויודעים, כי מעשיו ודרכיו של הרב שך יסודם שקר ורמיה. הכוונה אינה טובת הציבור החרדי, אלא טובתו האישית, והרצון להיות יחיד ומעל לכל אחד אחר. אך, ישנו גם ציבור כזה, אשר הרב שך הצליח לרמות אותם, כאילו הוא מבקש את טובתם.
    ונשים לב לדבר מאוד מעניין כיצד הרב שך קונה את אלו, על ידי כבוד וקירוב. לא על ידי רעיון וסברא, ולא על ידי כל צעד שבעבר גדולי ישראל נהגו בה, כאשר פיתחו סברא, הסבירו ושכנעו מדוע דרכם היא הצודקת. הרב שך את זאת אינו יודע לעשות, הוא רחוק מכך, ולכן הוא משתמש בכח הפוליטי.
    הוא קנה כאלו, על ידי שמינה אותם לחברי מועצת גדולי התורה שלו, ואחרים על ידי כיבודים פוליטים אחרים. נדיר שנמצא מי שהוא בעל מחשבה, ובכל זאת יקבל את הרב שך כ“גדול” מבלי שאותו אחר יהיה נגוע במשהו שכדאי לו.
    ברור, כאשר המאבק הוא חסידים ומתנגדים, טבעי שכל אחד יתייצב לצד אנשיו. אבל כאשר מתעלמים מכל הנגיעות, ומחפשים אצל הרב שך תוכן, לא נמצא בו משהו שיעשה אותו ל“גדול”.
    בכח המחלוקת, הוא הצליח לאחד וללכד מסביבו אוהדים. זו בעצם גם תורתו, האומרת, כי המחלוקת מאחדת ומלכדת את השורות. הרב שך בנה את עצמו בכח השלילה, שכח זה גדול בהרבה מכח החיוב. אך אין עוד כמו כח השלילה, הגורם לירידת הדור, ובהיקף כפי שהרב שך פיתח את השלילה, לא היו עוד מזמנו של קרח ועדתו מי שהצליחו בכח “תורתם” לפתח שלילה כל כך רחבה.
    על כך כואב ודואב רבי רפאל סאלאווייצ’יק, אשר למד מאביו הגדול, כי חייבים להילחם עם האחרים בכח החיוב, הבריסקאים בכח תורתם נלחמו עם מתנגדיהם, ואילו הרב שך, הולך בדרך ההפוכה, וגורם לירידת הדור באופן מבהיל.

יום שישי, 3 בפברואר 2012

החץ והמטרה

מדוע בחר כמטרה דוקא את הגאון רבי חיים גריינימן ומדוע אין להתייחס לחיציו של הרב שך כלל וכלל

במכתבו להגאון רבי חיים גריינימן, כותב הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק הרבה דברים חשובים, ועל כמה מהם אי אפשר מבלי שנתעמק בהם, ונבין את תוכן דבריו. לכאורה, נראים הדברים פשוטים מצד אחד, ובלתי מובנים מצד אחד. אך, מי שלימד היטב את הדברים, ימצא בהם עולם ומלואו, הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק ביטא את האמת לאמיתה, כאשר כתב: “אין להתייחס לדברים שנאמרו כלל וכלל, ואדרבה המה אות כבוד גדול להדר”כ שליט”א כי בחר בו את המטרה לחיציו”.
    בשורות אלו, קובע הרב סאלאווייצ’יק שלשה דברים חשובים. האחד, שאין להתייחס לדבריו. והשני שהוא בעצם הראשון כי בחר בו למטרה. והשלישי, שהוא החץ, שבענין זה נמצא דיוק גדול בדבריו של הרב סאלאווייצ’יק, הוא כותב בלשון “חיציו”, שמשמעותו ברורה, כי אין זה חץ כלל ציבורי, אלא “חיציו” שהם חיצים אישיים וממילא אין להתייחס אליהם כלל.
    וננסה בשורות אלו, לבאר ולהבין את הקיפם של הדברים. הרב סאלאווייצ’יק כתב במילים בודדות, ובהם ריכז בעצם עולם ומלואו. רק מי שעוקב אחר הרב שך ומעשיו זה עשרות שנים, יידע ויבין מדוע ניסח הרב סאלאווייצ’יק את מכתבו בנוסח שכזה, ומה מונח בהם. ולכן, ננסה לבאר הדברים, לפקוח את עיניהם של אלו ההולכים בחושך, ואינם קולטים ומבינים, כי הגיעו לירידת הדורות ושפל המחשבה כי לוקחים ברצינות דברים מאלה וכאלה, כפי שכותב הרב סאלאווייצ’יק במכתבו.
    כאשר אומרים לאדם, כי אין להתייחס לדבריו של האחר, אין זה מספיק. הלה צריך להבין מדוע אין להתייחס לדבריו. בדרך כלל, כאשר אין מכירים את האדם ומעשיו, קשה לקבל את הטיעון כי אין להתייחס אליו. אבל, כאשר יודעים, כי דבריו בטלים וחסרי תוכן, על אחד שכזה, יודעים כי אין להתייחס לדברים.
    וכאן בעצם, עשה הרב סאלאווייצ’יק צעד רחוק ופוגע ביותר בהרב שך. בדרך כלל, ישנם אנשים שדעתם ברורה וצלולה. וישנם אחרים, שדעתם מזיקה ומסוכנת. לעומתם, ישנם כאלו, שהם חסרי תוכן, הם מדברים הבל וריק, אין בהם כלום, ואף בעלי מחשבה שיחפשו, לא ימצאו בדברים תוכן.
    כאן צריך לקחת בחשבון דבר נוסף. כי ההתייחסות לדברים, חייבים להיות בכל מקרה, גם בחיוב וגם בשלילה. אמנם, בדברים חיוביים מתייחסים לדברים כך, ואילו בדברים שליליים חייבים להתייחס באופן האחר, להלחם נגד, ולהסביר מדוע הלה לא צודק. הרי שקיימת דרך שלישית ונחותה יותר, כאשר אין בדברים כלום, רק אז אין מתייחסים לדברים.
    וכך קובע הרב סאלאווייצ’יק, כי הרב שך הגיע לדרגה השלישית והנמוכה ביותר, שאין בדבריו תוכן כללי. ולכן, אין להתייחס לדבריו כלל וכלל. וכאן, הפגיעה בהרב שך היא מן הקשים ביותר.
    ואכן, מי שניסה לעסוק בדבריו של הרב שך, בעיקר בנאומיו, לא ימצא בהם דבר. הוא אמנם פה ושם יזכיר כמה דברים שהוא חוזר עליהם בכל פעם, כי החילונים אינם יודעים מה זה שבת, אך בשביל זה אין צריך להיות “גדול”, את זה מבין היום ויודע כל ילד. ממי שהוא במעמדו של הרב שך, מבקשים לשמוע תוכן עמוק, ואת זה לא נמצא.
    מה שנמצא, כי הרב שך יכנה בשמות, אך לא יותר מזה. ומה לנו יותר מדרשתו בעת הנחת אבן הפינה לישיבת “רבי חיים עוזר”, שם התקיף את הגאון רבי חיים גריינימן, הוא לא הסביר לציבור מדוע מעשיו ודרכיו של רבי חיים גריינימן טריפה, הוא רק זעק כי מעשיו “טרייף”, מבלי שיסביר לציבור, מדוע שיטתו של הגאון רבי חיים גריינימן אינה טובה.
    כאן בעצם הבעיה של הרב שך, כי הוא אינו יכול להתווכח בנושאים שכאלה. הוא הרגיל את הציבור שלו, לשמוע דברים זרוקים בחלל האויר, והם עושים מכך תורה מסיני, כאילו שזו האמת. אבל, כל בר דעת שמתעמק בדברים, לא מוצא בהם דבר, מאחר ופרט לשמות וכינויים אין בהם סברא.
    וכאן בל נשכח, כי עוסקים אנו בציבור הליטאי ולא החסידי ששם הרגילו את הציבור לקבל אתת דברי הרבי כפי שאמרם גם אם אין מבינים את תוכנם. זו היא שיטה שהליטאים נלחמו נגדה בכל הכח. ואכן, אנשי בריסק ו“חזון איש”, אינם מקבלים גישה זו, ומבחינתם, כאשר רב או ראש ישיבה אומר משהו, הוא חייב להסביר את הדברים, לתת טעם לדבריו ושאלו יעמדו במבחן הסברא. אך, הרב שך שהוא רחוק מאוד מכך, אימץ את השיטה החסידית, זו נוחה לו הרבה יותר, כי בה אינו צריך סברא, הוא יכול לזרוק לחלל האויר, וכך להילחם עם כל מי שעומד לו בדרכו.
    לכן, הגאון רבי רפאל סאלאווייציק, שהוא ממשיך דרכו של אביו הגדול רבה של בריסק זצוק”ל, לא מוכן בשום אופן להתייחס לדבריו של הרב שך, כל עוד הוא אינו מסביר את הדברים, ואינה נותן טעם מדוע מעשיו של הרב גריינימן טריפה.
    הדבר השני שבו עסק הרב סאלאווייצ’יק במכתבו, הוא ענין ה“מטרה”. לא היה זה ספק, כי בפעם הזאת, בחר הרב שך בהרב גריינימן ל“מטרה”.
    מיהו ומהו ה“מטרה”? זהו אחד הדברים, שכל מי שעוקב אחר מעשיו של הרב שך, ימצא, כי הוא שם לעצמו תמיד “מטרה”, ובו, הוא נלחם בכל הכח.
    איך וכיצד בוחר הרב שך “מטרה”? הרי, שכאן ברור ומובן לכל, כי רק ממי שהרב שך מפחד, ויודע כי יש בכוחו להלחם בו, או לגבור עליו, הוא ה“מטרה”. מי שאין לו כח זה, ומי שאינו מסוגל להזיק לו, הרב שך לא יבזבז את זמנו במלחמה בו.
    וכך מצאנו, כי בישיבת פונוביז’, כאשר הבין וידע, כי הגאון הגדול רבי דוד פורברסקי שליט”א ראוי יותר ממנו לראש ישיבה, וכי יש בו הרבה יותר ממנו בתוכן השיעורים, בהנהגה, ובמוסר, הוא חשש מפניו, ושם לו ל“מטרה” להילחם ולהיאבק בו. ואכן, הרב שך הקדיש את כל כוחו לחסל אותו, עד כדי כך, שרדף אותו בצורה איומה ומבישה, והדברים גלויים וידועים.
    אותו דבר היה במועצת גדולי התורה. הרב שך שם לו ל“מטרה” את כ”ק האדמו”ר בעל ה“לב שמחה” מגור זצוק”ל, הוא רצה להגמידו ולחסלו. אך, זה לא הלך, ולכן פרש הרב שך ממועצת גדולי התורה.
    מי שיעבור על עשרים השנים האחרונות מי היו ה“מטרות” של הרב שך, ימצא כאלו שהם גדולים וענקים. ביניהם אדמורי”ם, ראשי ישיבות, רבנים, ועורכי עתונים.
    הרב שך ראה בהם “מטרה”, הוא ידע את סוד כוחם, ורצה לחסלם. חלקם הצליח לחסל, וחלקם גברו עליו, וקיימים. ועד כדי כך, שלא רק שלא הצליח להחליש כוחם, אלא מלחמתו בהם, זו אשר נתנה להם את הכח והיכולת לעשות את מה שלא היו מעיזים ויכולים לעשות לולא מלחמתו בהם, ושורות אלו יעידו על כך.
    עתה הוסיף על אלו גם את הגאון רבי חיים גריינימן שליט”א, וכך נוסף לאותה קבוצה עילאית שהרב שך בחר בהם ל“מטרה”. ובכך, הוא כיבדם בכבוד גדול, כאשר העמידם מעל ועשה מהם מהות מיוחדת.
    וזהו פירוש הדברים במכתבו של הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק. כי מי שהרב שך בוחר בו ל“מטרה” זה כבוד גדול. וזו לכשעצמה, ענין מיוחד.
    ולכן, לא רק שאין להתרגש ממה שעשה הרב שך, אלא מבחינה מסויימת יש להודות לו. הגאון רבי חיים גריינימן חייב חוב גדול להרב שך, שהוא הרימו מעל, והעמידו במקום אחד עם גדולי וענקי דור זה.
    אך, בל נשכח את הנקודה השלישית שהיא לא פחות חשובה, ובה נמצא לכאורה עולם מלא, כזה אשר אצל כל אחד אחר, היה זה העיקר, ואילו כאשר עוסקים אנו בהרב שך, מדובר הוא בחץ שאין לו את החוד המזיק, הוא ריק מתוכן, כזה הפוגע, אך הוא בלון אויר, ואינו מזיק.
    מעטים נמצא מבין גדולי ישראל הזורקים “חיצים”. נמצא אצל הרב שך כי הוא זורק חחיצים לכל עבר. לא רק לחילונים או למי שאינם חרדים, אלא אף לכל חוג ביהדות החרדית כולל בציבור הליטאי.
    בניגוד לגדולי ישראל האמיתיים, אשר לכל אחד מהם היתה שיטה מסויימת בהנהגת הציבור, ובהשקפתם בתחומים שונים. הרב שך יצר “השקפה” חדשה, כזו אשר אין בה תוכן, אלא יש בה “חיצים”. הוא זורק כאלו, ומכך הוא חי.
    שמענו וראינו גדולי ישראל ידועים שזרקו חיצים, אך לא כאלו, אשר אם אתה משרת את האינטרסים שלי אין חיצים, וברגע האחר החיצים אינם פוסקים. גדולי ישראל האמיתיים, מי שהיה לדעתם כזה הראוי לחיצים, לא עשו חשבונות צרים ומפלגתיים. ואילו הרב שך, כאשר נקח לדוגמא את הרב עובדיה יוסף, בטרם הקימו את ש”ס, הוא היה מוקצה מחמת מיאוס. ואילו ביום שהקים את ש”ס, “שכח” הרב שך מן החיצים, ובאותו יום שהחליט אחרת, שוב הוא זורק עליו “חיצים”.
    כאשר הזכיר הרב סאלאווייצ’יק במכתבו את המילה “חיציו”, הוא כתב בלשון שממנו משתמע בצורה ברורה כי מדובר ב“חיציו” שהם שלו, וכאלו שאינם מקובלים על גדולי ישראל האמיתיים. “חיציו” נוצרו, לא בכדי לשמש את היהדות החרדית, אלא בכדי לשמש אותו אישית ותו לא.
    שלושה יסודות אלו במכתבו של הרב סאלווייצ’יק, הינם כאלו, אשר מבטאים את מהותו של הרב שך. וללא כל קשר למה שעשה להגאון רבי חיים גריינימן, הוא גרם לעצמו, כי שוב ושוב, יזכרו ויעסקו בתוכנו של הרב שך, זו אשר אומרת דבר אחד ברור ויסודי, כי אין בינו ובין מעשיו דבר עם דרך התורה, או כזו המשרתת “השקפה תורתית” מסויימת. הרב שך, יצר מהות חדשה, כזו אשר אין בינה ובין תורה ומוסר ולא כלום. מדובר ב“חיציו” במשהו אישי, ולא במשהו כלל ציבורי.
    לו היה הרב שך שולח “חיצים” כאלו שהם נוגעים לכלל כולו, היה הכל אחרת. אך, כאשר הוא עוסק ב“חיציו”, פירושם של דברים, כי גדולי התורה בדורנו, חייבים להבין מכך, כי אין להתייחס לדבריו ולחיציו כלל וכלל.
    הרב שך בחר בהגאון רבי חיים גריינימן כמטרה ל“חיציו”, מפני שהרב גריינימן הוא ההיפך הגמור ממנו. הוא “גדול” שדרכיו ומעשיו שקולים. בכל צעד, יש לו הסבר. וגם אם לא נשלים עם שיטתו והשקפתו, אבל דרכיו ומעשיו בנויים על יסודות השקפתיים המוסברים היטב, ומתקבלים על הדעת.
    זה מה שמפריע להרב שך, שלא למד עד כה להתגבר על חולשתו זו, וכל מי שהוא ההיפך ממנו, בעצם אומר במילים אחרות, בואו וראו מה ההבדל ביננו.
    הרב שך זרק “חיציו” על הרב גריינימן, אך פגע בעצמו הרבה יותר.

יום חמישי, 2 בפברואר 2012

מאלה וכאלה

מדוע מתפלאים ראשי בריסק על ירידת הדור, שבעלי מחשבה לוקחים ברצינות את דבריו של הרב שך?

מי שילמד את מכתבו של הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק להגאון רבי חיים גריינימן, ימצא כמעט בכל מילה משהו מיוחד, ולכן, לא היה זה פלא, מדוע שמי שעיין במכתבו, ולמד את תוכנו, יכל ללמוד רבות. ובעיקר, על איך שמתייחסים ליטאים שרופים, אנשי בריסק, אלו אשר מבטאים את ההמשכיות הליטאית –תורתית המקורית של אנשי ליטא, כיצד הם מסתכלים, על מי שמשתמש בשם הליטאי לצרכי יוהרה ומחלוקת.
    אם נרצה לעסוק בכל המכתב, נצטרך לכך שבועות רבים, ולא נצליח למצות את הכל. מן המילה הראשונה עד האחרונה שבה, נמצא עשרות נושאים ודברים הראויים לדיון ומחשבה מעמיקה. אך, בשורות אלו נתרכז מסביב לשני מילים בלבד, והם “מאלה וכאלה”, מה ביטא בכך הג”ר סאלאווייצ’יק, ומדוע זו הכאיבה כל כך לתלמידיו של הרב שך.
    ונצטט את אותה שורה: “ורק לפלא על ירידת הדורות ושפל המחשבה כי לוקחים ברצינות דברים מאלה וכאלה...”, במילים אלו מבטא הרב סאלאוויצ’יק את מה שבעלי מחשבה, אנשי אמת, ומי אשר לוחמים בחירוף נפש זה שנים לגלות את האמת, ולא לתת לציבור ללכת שולל אחר תעמולה ריקנית ונבזית, כזו אשר אין בה תוכן, פרט לאלילות עיוורת, ורצון לשלוט שלטון אישי ומפלגתי. טוענים ואומרים, כי אותו האיש החדיר בציבור מושגים חדשים, כאלו אשר לא שיערום אבותינו, ואשר בעצם. כל כולם מושחתים מיסודם, ועד כדי כך, שאין היום עוד מי שלוחם נגד ה“הלכה” יותר ממנו.
    נמצא דבר מאוד מעניין, כי שנים מגדולי הדור הקודם, כאלו שעמדו בראש הציבור הליטאי והיוו את הסמל של ציבור זה, והם רבה של בריסק זצ”ל וה“חזון איש” זצ”ל, שניהם הינם בעצם עולמות אחרים, ואין להם כל קשר עם דרכו של הרב שך. מי שיתבונן לרגע, ימצא, כי שני הקבוצות הללו, כאשר מצד אחד ניצב הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק, בנו של אביו הגדול זצ”ל, והגאון הגדול רבי חיים גריינימן שהוא כיום ממשיך דרכו של בעל ה“חזון איש”, שני אלה, חיים בעולמות אחרים משל הרב שך.
    והסיבה לכך ברורה ופשוטה. הללו הולכים בדרכי מוריהם, וזו קובעת דברים ברורים. הללו היו אנשי הלכה, ולכן, דעתם היתה רחבה. לעומתם, קם יצור חדש ששמו הרב שך, שפיתח עולם חדש, כזה שלא היה מקובל בעבר, ולא יכול היה להתקבל על מי אשר ההלכה עמדה לנגד עיניו. רק “ראש ישיבה” שמעולם לא למד “שולחן ערוך”, ולא חי את ה“הלכה”, יכל ועשה מעשה, אשר שבר את כלל ישראל, והובילו לעברי פתח.
    המושג הזה של “דעת תורה”, היה מקובל גם בשעתו בתקופתם של אותם שני ענקי הציבור הליטאי. אך, הללו ידעו והבינו, כי ה“הלכה” קודמת. וזה בעצם היה סוד כוחם. ואילו הרב שך בא ועשה מעשה אשר לא ייעשה, והוריד את ההלכה בדרגה, ועל חשבונה קידם את “דעת תורה”, ובכך יצר משהו מסוכן וחמור בציבור החרדי, כאשר יהודים תמימים, מאמינים כי הולכים בדרך הישרה, אך אינם יודעים, כי במעשיהם הם רומסים את ההלכה.
    וזו בעצם הסיבה, מדוע שני גדולי התורה הליטאים מתנגדים למעשיו ודרכיו של הרב שך, וזו בעצם גם הסיבה, מדוע שניהם גישתם לנושאים הציבוריים שונים בתכלית.
    וכאן, בואו וראו משהו שחשוב שנדע ונזכור. השנים, הגאון רבי רפאל סאלאווייצ’יק, והגאון רבי חיים גריינימן, השקפתם שונה. השנים אמנם ידידים, אך גדלו וחונכו ב“השקפה” שהיתה שונה. ומי שלמד להבין את מה שמבדיל בין החזון איש לרבה של בריסק, יודע כי היוו עולמות גדולים, אך לכל אחד מהם תפיסה שונה בתחומים רבים.
    שניהם אמנם היו “קנאים”, אך קנאתו של רבה של בריסק היתה גדולה בהרבה. וכאן ראינו, כי בעל ה“חזון איש” יכל לקרב את ראשי פא”י, והבין כי צריך לקרבם, ולא קיבל את גישתם של אלו אשר החרימם.
    ולמרות הכל, ברגע זה, כאשר המבחן הוא הרב שך אישית, שניהם, קהילת בריסק, וחזון איש, מתנגדים לו ואומרים בקול גדול, כי הוא חי בטעות, וכי מעשיו חמורים.
    וכך נבין את משמעות דבריו של הרב סאלאווייצ’יק כאשר הוא מתפלא, איך לוקחים ברצינות דברים “מאלה”. כל בר בי רב, כל מי שלומד להבין את השקפת אותם הגדולים, ובמיוחד מי אשר הולך בדרכם וחי אותם, חייב היה להתקומם נגד הרב שך, ולומר לו דברים ברורים, כי הוא הולך בדרך לא דרך, וכי אין לקבל ממנו דבר.
    לא כל מי שמכתירים אותו ל“גדול” הוא גדול. בל נשכח כיצד הציבור הליטאי בשעתו נלחם בחסידים בטענה זו, כי צריכים להיות ראויים, ואין זה מספיק שממנים מישהו לאדמו”ר. מי שיתבונן היטב במה שקורה עם הרב שך, ימצא משהו החייב לזעזע כל מי שינסה להציבו מול גדולי ישראל הליטאיים בדורות הקודמים. הרב שך פרט למסכתות שבהם הוא עוסק בהלכה, ולא בשום דבר אחר. תוכנו, רחוק מלהיות כזה, שניתן לומר עליו כי הוא בעל ראיה מקפת, כזו אשר “גדול בתורה” אמיתי, יכול להיות כזה, רק לאחר שעמל ויגע בכל מקצועות הש”ס והפוסקים, כזו אשר מקיף את תוכנה של תורה, ולא רק את תוכנם של כמה מסכתות בלבד, דבר שכל “בן תורה” או כולל’ניק עשה זאת.
    ראשי בריסק, אשר עקבו אחר הרב שך בכל שנות חייו, ועובדה היא, כי בשעתו הוא היה נכנס לרבה של בריסק זצ”ל, ודעתו עליו ידועה, הוא זעם על כמה וכמה מעשים אשר עשה. רבה של בריסק היה נגד שילמד בישיבה תיכונית, והוא עשה בניגוד לדעתו. ולאחר פטירתו בניו ותלמידיו שעקבו אחר מעשיו ודרכיו, הביעו תרעומת רבה, וידעו כי רחוק הוא מלהיות “גדול”.
    ולכן, אין זה פלא, שראשי בריסק מתפלאים איך זה שהציבור אינו קולט במי מדובר, ומתייחס ברצינות ל“מאלה”.
    אך, לא רק זאת. הרב סאלווייצ’יק לא הסתפק רק עם ה“מאלה”, והמשיך והוסיף מילה נוספת, שזו בעצם לא רק משלימה, אלא אף מוסיפה בנין שלם. הרב סאלאווייצ’יק מתפלא, איך זה, שבכלל יכולים לקחת ברצינות דברים ש“כאלה”.
    וכאן, צריך להבין את המתרחש. כי לכאורה, האם באמת הציבור סתום ואינו קולט כלל, כי מדובר בשנאה איומה, בפוליטיקה, ולא בשום דבר שיש בו תוכן?
    ומה לנו יותר מדברים אלו שהשמיע הרב שך, ונגד מי, שצריכים היו לפקוח את עיניו של כל בר דעת, כי הדברים אינם דברי תורה, וכי לא ניתן כלל להתייחס אליהם ברצינות.
    נמצא פה עמנו אחד מגאוני ארץ ישראל, מי שהציבור הליטאי היה צריך להרים אותו על הכתפיים, בשל חוכמתו הגדולה. אדם שזה שנים רבות מכירים אותו כחכם, ולא נוצר כזה רק תמול שלשום. וכאשר דרכו שונה משל הרב שך, ורוצה בכך לשמור על ציבור שלם שחלילה לא יפול לידים לא רצויות, או חלילה יפזול לכיוונים שבהם נלחמים החרדים זה שנים. הרי שבמקום לחבבו ולגדלו, להעריך את מעשיו וגישתו, נלחמים ונאבקים בו, ועוד בחירוף נפש.
    בל נשכח, שמי שהלבין את ראשי ש”ס חינם ועל לא דבר, היה זה הרב שך. הוא פתח עימם במחלוקת, כאשר קבע “כי אינם ראויים להנהגה”. מילים אלו זעזעו כל בר דעת, וללא הבדל שיטה ומפלגה חרדית. פירושם של מילים אלו היו, להפקיע מציבור החרדים ציבור גדול של בני עדות המזרח שב”ה בעשרות השנים האחרונות הולך ומתקרב לציבור החרדי. מעשהו של הרב שך היה מעשה, שריחק אותם בצורה קשה ואיומה, וזו גרמה לכך, שהללו קבלו את הכח להתנגד להרב שך ובגלוי. הם לימדו את הרב שך, כי מי שאינו ראוי להנהגה, גם אינו מקבל הוראות ממנו.
    מי שהלך בדרכי החכמה ולא עזב אותם, אלא המשיך לקרבם, היה הגאון רבי חיים גריינימן, שמטרתו היתה ברורה, לשמור על הקשר, שחלילה לא ינתקו לגמרי מציבור זה. ובמקום שיעריכו אותו, וילמדו ממעשיו, קם הרב שך בריש גלי, ולעיניהם של המונים שהשתתפו באבן הפינה לישיבת “רבינו חיים עוזר” בבני ברק, ומתקיף אותו בצורה חמורה, וקובע כי “מעשיו טריפה”.
    ובואו וראו על להיכן מגיע הטשטוש של אנשי הרב שך, אלו אשר הולכים אחריו בעינים עוורות, שאינם קולטים, כי הם הולכי חושך. הגאון רבי רפאל סאלאוויצ’יק ידוע כ“קנאי”, כזה אשר אין לו כל קשר עם ש”ס, ולא ירצה בקשר עימם. שיטתו שונה בתכלית. אך הוא, כאשר בחן את הדברים והמתרחש בארץ ישראל, קלט והבין, כי מעשיו של הרב גריינימן הינם מעשי חכמה, וכי הוא ההולך בדרכיו ושיטתו של בעל ה“חזון איש”, עשה עם ש”ס, מה שה“חזון איש”, עשה בשעתו עם פא”י. ומי שיתבונן לרגע, היה זה ה“חזון איש” אשר בזכות זה שקירב את אנשי פא”י, לא נפלו הללו ביד המפד”ל והקרובים אליהם. הללו נשארו בחוגי החרדים, וב”ה צאצאיהם של אלו, הינם היום מראשי הציבור החרדי בישראל, וביניהם גם רבים מן הציבור הליטאי ותלמידי הרב שך ואחרים. הרב סאלאווייצ’יק קלט מיד את מעשיו ודרכיו של הרב גריינימן, ולכן חש חובה להתייצב לצידו. הוא הבין כי הרב שך עשה מעשה חמור נוסף, ולכן הוא שלח מכתב זה, אשר בא לחזק את הרב גריינימן, ההולך בדרכי מורו ורבו ה“חזון איש” זצ”ל, שאף הוא היה נוהג כך בשעה שכזו.
    ולכן, פלא גדול הביע הרב סאלאווייצ’יק, איך בכלל מקבל הציבור מהרב שך דברים “כאלה”? אך הוא מקדים וקובע, כי ירידת הדורות ושפל המחשבה, הגיע למצב שכזה, שלוקחים ברצינות את דבריו של הרב שך, ועל כך דוה לבו, ולבם של בעלי המחשבות, וכל מי אשר בוחן את הדברים לגופם.
    כפי שהקדמנו וקבענו, כי דבריו של הרב סאלאווייצ’יק במכתבו, הוא בעצם אישור, לזעקה הנשמעת זה שנים, כי הגענו לשפל שאין גדול ממנו. בעבר, לפחות היו לנו גדולי ישראל, כאלו אשר ניסו להציל, והם בעצמם לפחות היו מנהיגים ראויים שפיארו את הדורות. כיום, איבד הציבור הליטאי בבני ברק גם את המעט שהיה לו בעבר. ולא מפני שאין מי שראויים. גם בדורנו ישנם כאלו הראויים, אך אותו האיש עשה כל מאמץ לטרפדם ולהרחיקם, בכדי שלא יבחינו בהבדל הגדול שביניהם, ואז יידעו להבחין בין אור לחושך, ובעיקר, יהיו אשר לא יפחדו ממנו, ויביעו “דעת תורה” כזו שאינה סותרת את ה“הלכה”, וכזו ההולכת בדרכם של גדולי ישראל בעבר, ולא בדרך החדשה והרפורמית שהחדיר אותו האיש.