יום חמישי, 29 במרץ 2012

מי מבזה את ה“מרן” הליטאי?

ה“חפץ חיים” ור’ חיים עוזר לא היו זקוקים שינהלו עבורם מערכה שיכתירו אותם בתואר של “מרן”, כאשר זקוקים להלחם למען הכתרת הרב שך בתואר זה, אז משהו לקוי בו

זה כבר שנים שהמערכה הזו נמשכת, והם אינם קולטים, כי הם במו ידיהם עושים את הנזק הגדול ביותר להרב שך. מי שיתבונן היטב במה שקורה, מי הם המנהלים את המערכה הזו, ומה הם יוצרים, יגיע מהר מאוד למסקנה, שאם יש מי שהפסיד את התואר, ומי שהולך ומתרחק מהיותו גדול שיהיה מקובל על הציבור כולו, זה לא אחר, מאשר מי שהם כל כך נלחמים עבורו שיכתירו אותו בתואר לא לו.
    שמענו על הרבה סוגי מחלוקת. היו רבנים שנלחמו על כסאותיהם, והיו אחרים שניהלו מחלוקות בנושאים אחרים, אך, זו לראשונה בהיסטוריה של אגודת ישראל, שיש מי שנלחם ובכח, שיכתירו אותו בתואר של “מרן”. הציבור אינו רוצה בכך, והפוליטיקאים שלו עושים כל מאמץ ובכל הזדמנות, לתבוע עבורו את התואר.
    אם נחזור אחורנית, נמצא, כי הגדולים שהיו ראויים לתואר של “מרן”, זכו לכך גם בלי פוליטיקאים ובלי מי שדחפו לכך. אם ניקח לדוגמא את ה“חפץ חיים” או את ר’ חיים עוזר גרודזינסקי שהיו ממנהיגי הליטאים, ובכל זאת, בציבור החסידי הכתירו אותם בתוארים המכובדים ביותר. וזאת, מפני שהיו ראויים לכך.
    כלל גדול למדנו במשך השנים, כי מי שראוי לתואר, יזכה לכך גם אם לא ילחם למען התואר. מי שהוא “גדול” באמת, מכירים בכך. אך, מי שלקוי אצלו משהו, כזה שאין לו את התכונות של “גדול”, או יותר נכון כזה שיש לו את כל הצדדים האפלים והנגטיביים של “גדול”, אחד כזה זקוק לפוליטיקאים שילחמו עבורו שיכתירו אותו בתואר של “מרן”.
    אבל, האמננו שהליטאים קלטו את הטעות שעשו בשעתו כאשר נלחמו למען הענין, והם מבינים כי הם אלו הגורמים רעה להרב שך, מתברר כי הם לא קלטו כלל, ועד כדי כך, שהם ממשיכים להשפיל את הרב שך. בכך שהם מעלים נושא שכזה לדיון בועידה, הם גורמים לזלזול גדול יותר בתואר “מרן”.
    בואו נקח לרגע בחשבון, כי הם הצליחו בועידה, וכי מעתה יכתירו את הרב שך בתואר “מרן”, האם יהיה עוד ערך לתואר הזה שהשיגו אותו בכח? האם זו לא היתה נרשמת בציבור החרדי, שהרב שך זכה לתואר בכח, ולא בזכות?
    היכן מוחם של הפוליטיקאים של הרב שך, ואיך זה שהם אינם קולטים, כי הם עושים עוול להרב שך, בכך שהם בכלל מעלים את הנושא. אבל, מתברר עתה, כי לא הכבוד של הרב שך זה מה שחשוב לפוליטיקאים. הפוליטיקה, הרצון לשלוט אלו מובילים אותם, והרב שך הוא לא יותר מאשר אמצעי לביצוע מזימתם.
    נהיה גלויים ונאמר, כי בניגוד לחסיד המאמין ברבו, ליטאים מן הסוג של תלמידיו של הרב שך אינם מאמינים בהרב שך כפי שחסיד מאמין ברבו. כאן ההבדל הגדול ביניהם. כי לו היה כבודו של הרב שך כל כך חשוב להם, הם לא היו מעיזים כלל להעלות את הנושא.
    חסידי גור או וויזניץ מעולם לא העלו את התביעה כי יכתירו את רבותיהם בתואר של “מרן”. הם לא יצאו למלחמה בליטאים על שאינם עושים זאת. להם ברור, כי עצם העיסוק בנושא אין השפלה גדולה מזו.
    מי שיתבונן ויעמיק בנושא, ימצא, כי המאבק על התואר הוא ענין לבעלי בתים בלבד, או לבעלי תאוה כאלו המחפשים כבוד, ולא למי שהוא “גדול” באמת. מי שקורא את העתונות החרדית, ימצא, כי לשמם של עסקנים מצרפים תוארים שאינם ראויים להם כלל. וישנם מתוכם העושים הכל בכדי שהתואר יהיה גדול יותר. הם יודעים כי מדובר בשקר אחד גדול, אך כפי שהפוליטיקה היא שקר, הרי גם התוארים הללו הם שקר אחד גדול.
    אין צורך להרחיק לכת, בכדי להוכיח, כי עסקן שהוא עם הארץ, כזה שמעולם לא שנה, מכתירים אותו בתואר של “הרב”, ואילו אחרים, כאלו אשר הם תלמידי חכמים, ויש להם סמיכה לרבנות, ובכל זאת יכתבו עליהם רק ר’ ועל כמה מהם אף יכתבו “מר”.
    ובאשר לגדולי ישראל, היו מהם שאף התחננו ובקשו כי ימעטו בתוארים. היו מהם ענוים, כאלו אשר לא היו מוכנים לדבר עם מי שכיבדם יותר מדי. כוחם של אלו היה, שגם אם לא רצו, הכירו בתואר, והכתירו אותם בתוארים שהיו ראויים להם.
    וכאן בעצם מונחת הבעיה של הרב שך. הוא אינו מקובל על רוב רובו של הציבור החרדי. הוא יודע כי עבורם הוא אינו “מרן”. ולכן, אם לא ילחם למען התואר, הוא לא יזכה לו. ובשביל כך הוא זקוק לפוליטיקאים שילחמו עבורו, ושיעשו לו את המלאכה.
    אך, איזה טעם יש למערכה שכזו, כאשר במקום שזו תוסיף לו כבוד, היא משפילה אותו עד עפר. שוב ושו עסוק הציבור בשאלה הזו, האם צריך להכתיר את הרב שך בתואר “מרן”, ורוב רובו של הציבור מגיע למסקנה, כי הוא אינו ראוי לתואר זה. ועובדה היא, כי פרט לעתון שלו, שהוא אחראי עליו, רק שם מכתירים אותו בתואר זה.
    זה לכשעצמו מספיק, בכדי שנבין, כי לליטאים בעיה גדולה עם התואר “מרן” של הרב שך. לא נמצא בעולם כולו עתון שאינו ליטאי או קרוב אליהם, שיכתיר את הרב שך בתואר זה. בעוד, שגדולים מן הסוג של “החפץ חיים”, הכתירו בתוארים שכאלה גם בעתונים אחרים שאינם ליטאים או קרובים להם.
    ובכדי לקלוט זאת, בואו וראו מה עשו אנשי סאטמאר בעת שהם היו ידידיו ומעריציו של הרב שך, כאשר בבחירות תשמ”ט כשהרב שך רץ בנפרד, והם היו אלו אשר סייעו לו בכל דרך, אף הם לא הכתירו בעתונם “דער איד” את הרב שך בתואר של “מרן”, אפילו שם לא יכל הרב שך לזכות לכך, למרות שמדובר היה בידידיו ומעריציו.
    ולכן, קיוינו, כי אלו אשר מבקשים את טובתו של הרב שך, יקלטו ויבינו, כי עצם המאבק על התואר, זה לכשעצמו הוא הבזיון הגדול ביותר בשבילו. וכי מבחינתם צריך היה להיות עדיף, שכלל לא לעסוק בנושא.
    אך, הם בכל זאת עוסקים בנושא, והמסקנה האחת והיחידה שאנו מגיעים אליה, היא, כי לא הכבוד של הרב שך חשוב להם, אלא הרצון להפיק מכך משהו אחר לגמרי, והוא הרצון להיות החזקים בשוק הפוליטי.
    מי שילמד היטב את הנעשה בציבור החרדי, כיצד מורכבים יחסי הכוחות, נמצא, כי “בחירות פנימיות” הוא אחד הדברים השנואים ביותר. והסיבה לכך, מפני שהעסקנים השולטים לא יכולים להתמודד ולהצליח. הם זוכים לכוחם, אך ורק מכוחם של ה“גדולים” שהם בוחרים בהם.
    וכפי שאמר אברהם רביץ לא אחת, כי הוא מתנגד שהציבור יבחר במועמד לכנסת. מבחינתו, רק ה“גדולים” הם אלו שצריכים להכריע, מאחר ונציגי הציבור החרדים הם “שלוחא דרבנן”.
    מי שישמע היטב את הדברים, יחשוה לרגע כי איש הציבור מתכוון לכך. אך אין שקרן גדול מזה האומר זאת. כוונתם היא אחרת לגמרי. הם יודעים, כי רק כך הם יכולים להבטיח לעצמם את המקום בכנסת.
    ומי לנו יותר מאברהם רביץ דוגמא חיה לכך. לו היו בחירות פנימיות במפלגה הליטאית, אין ספק כי הוא לא היה זוכה במקום הראשון. ולכן, הוא צריך את הסדר הזה, כי רק כך יש לו סיכוי לשרוד.
    ובדיוק כך קורה גם במאבקי הכח שבין הליטאים לחסידים. לכל צד חשוב כי ה“גדולים” שלו יהיו חזקים יותר, כי באותו רגע שה“גדול” הוא בידי האחר, אוטומטית השני חזק יותר.
    את זאת למדנו במשך שנים באגודת ישראל, וזה בעצם מה שקורה עתה בין החסידים לליטאים באגודת ישראל. הליטאים לא יסכימו לאחדות, כל עוד לא יבטיחו כי הרב שך יהיה המכריע. באותו רגע שהרב שך יהיה זה אשר יקבע את הדברים, אז הם יסכימו לאחדות, כי פירושם של דברים, שהם ישלטו בכל.
    ולכן, זקוקים הליטאים כי רק את הרב שך יכתירו בתואר “מרן” ובכך לתת לו מעמד מועדף. זה נחוץ להם פוליטית. ועל חשבון זה, הם אינם חסים על כבודו של הרב שך ומשפילים אותו. להם חשוב הרבה יותר הכח הפוליטי, זה עומד מעל לכל שיקול אחר, ובודאי שמעל ל“כבוד התורה”.
    במאבק זה על התואר “מרן” אנו לומדים, עד כמה צבועים הם, כאשר הם מטיפים באחרים כי הם פוגעים ב“כבוד התורה”, וכי יש להיאבק למען כבודו של גדול. לו היו הם באמת מאמינים במה שהם אומרים, היו הם צריכים להיות אלו הלוחמים בכל הכח, באלו אשר קמו ותבעו את עלבונו של הרב שך בכך שאין מכתירים אותו בתואר “מרן”, אין מי שפגע ופוגע בכבודו של הרב שך יותר מהם.
    ולעצם הענין, האם ראוי הרב שך לתואר של “מרן”? על כך התשובה היא אחת ויחידה, מי שפילג את היהדות החרדית, ומי שהחדיר בה כל כך הרבה שנאה ומחלוקת, שזה מאתיים שנה לא היתה כזאת בכלל ישראל, אחד שכזה, ראוי לתואר אחר לגמרי. את התואר “מרן” הוא נושא אך ורק עבור בעלי מחלוקת, אלו אשר רצו בדרך זו. אך, כאשר עוסקים אנו בכלל ישראל, באלו אשר בורחים מן המחלוקת, והמחפשים ורוצים אחדות, עבורם, הרב שך אינו יכול להיות “מרן”. לא ממנו וממעשיו לומדים, אלא ההיפך, עמו נלחמים, כי הוא מביא לעולם החרדי חורבן גדול.
    לא היה במאתיים השנים האחרונות בעל מחלוקת בהיקף שכזה. הרב שך יצר משהו חדש, כזה, אשר שבר את יסודות היהדות החרדית. כאשר קבע ביחסיו עם החסידים “שלום כן אחדות לא”, הוא הכריז קבל עם ועולם, כי אינו חוזר בתשובה, וכי הוא אינו מוותר על המחלוקת. כל עוד לא קיימת אחדות, ממילא גם אין שלום. וההוכחה הגדולה לכך, הם אירועי השבועיים האחרונים, שהוכיחו קבל עם ועולם, כי שלום מן הסוג הזה, הוא סינתטי ולא יציב.
    הרב שך בחייו כבר לא יזכה לתואר “מרן”. גם אם יתפכחו הליטאים ויסכימו כי הכל מכתירים הכל בתואר זה, יזכרו תמיד, כי הרב שך נאבק בכדי להשיג זאת, ומי שזקוק למאבק שכזה, התואר הוא מזוייף, ולא כזה אשר הציבור מכיר ומאמין בו.
    הרב שך הוא “גדול”, אך כאן לזכור, כי הוא “גדול” במחלוקת ובשנאת ישראל. עם כולם הוא נלחם. תחילה עם החסידים ועתה עם הספרדים. הוא אינו יודע שלום ואחדות מהי. ועובדה היא, כי מאז שהוא שולט על המפלגה הליטאית, הוא לא ויתר יום אחד על המחלוקת.

יום שלישי, 27 במרץ 2012

הרב שך והציונות

הוא זועק כי ה“בני תורה” וה“חרדים” הם ה“ציונים” ובכך הוא גורם טשטוש גמור במהותה של ה“ציונות”

לולא היינו עוסקים ב“גדול”, היינו קובעים כי מדובר בודאי ב“טיפש”, כזה אשר אינו מבין במה שהוא עוסק. כי לו ידע, הוא היה קודם לכל מסביר מה זה “ציונות” ורק לאחריה יכל לקבוע דברים, שגם אז אסור היה להם להישמע כפי שנשמעו.
    מי אשר שמע את דבריו של הרב שך, ואינו מבין לעומקה של ה“השקפה” החרדית ומשמעותה, קיבל את הדברים באחת משני הדרכים. או שראה בה קביעה כוללנית כזו, אשר עלולה להמיט אסון על היהדות החרדית. או כזו אשר יש בה ראות והסבר חדש לנושא ה“ציוני”. כזה האומר, שקיימת אפשרות, שה“ציונות” תהיה מקובלת וטובה על הציבור החרדי בכלל, אם יקבלו תנאים מסויימים.
    לעומתם, מי שמבינים לתוכנם של דברים, ובמיוחד למשמעותה של הציונות מייסדיה ומטרותיה, אלו נחרדו חרדה עמוקה, ולא סתם חרדה, אלא הגיעו למסקנה, כי להרב שך בעיה יסודית. הוא כלל אינו קולט באיזה עולם הוא חי, הוא לא מבין מה זו “ציונות”, כי לא ידע והבין, הוא כלל לא היה מעלה על דל שפתיו דברים שכאלו.
    וראשית, בטרם ניגש להרב שך בנושא זה, עלינו להבין מה זה “ציונות” בכלל, והאם שייך שיהודי חרדי יהיה “ציוני”. וכאן, בל נשכח, כי בנושא הזה קיים ויכוח ישן נושן שבין החרדים לדתיים לאומיים. כאשר האחרונים טענו, כי מה שחסר לציונות זו רק רוח התורה, וכאשר מזווגים את זו עם תורת ישראל, אין שום דבר אחר היכול לשלול את הציונות.
    לעומתם, החרדים לא קבלו גישה זו. ומי שהספיק לשכוח נזכיר, שעד להקמת המדינה, רוב רובם של החרדים התנגדו למדינה ולציונות. רק לאחר שהמדינה הוקמה, השתנו הדברים מבחינת היחס למדינה, אך בשום אופן לא ל“ציונות”. מאחר ומייסדיה החדירו ב“ציונות” אופי אנטי דתי, כזה אשר לא רק שאינה נושאת עימה זהות דתית כלשהו, אלא אף יש בה הרבה ממה שיש במומר להכעיס.
    הבעיה הגדולה של הציונות היתה כבר מן הרגע הראשון, שזו התעלמה כליל מן המחוייבויות הדתיות, ולולא היו בה חברים דתיים, אין ספק כי אף את המעט שהסכימו לה לא היו מסכימים. ועל הכל, גדולי הציונים, דוגמת הרצל וחבריו, היו עוכרי ישראל במלא מובן המילה.
    וכאן המקום שוב להזכיר להרב שך, כי מי שייצג את הימין באותם הימים היה זאב ז’בוטינסקי, שלאורו הלכו אנשי הימין, ולא היה עוד בדורנו עוכר ישראל ומשומד כמוהו. עד כדי כך, שמה שרוב רובם של השמאלנים אינם מעיזים לעשות, הוא עשה. רוב רובם של השמאלנים מלים את בניהם, ואילו זאב ז’בוטינסקי איש הימין, היה זה שהכריז בפומבי והתגאה בכך, שלא מל את בנו כלל.
    וכאן אולי הרב שך יקלוט, כי הקביעה שלו כי הימין הם רק מומרים לתיאבון, עומדת בסתירה מוחלטת למציאות.
    כך, שכאשר אנו עוסקים בראשוני הציונים, אלו אשר חזו את המדינה, וגיבשו את יסודות הציונות, גם אם יכלו באיזשהו מקום להחדיר כמה פינות אור ברוח התורה, אך עצם העובדה שהם אלו אשר קבעו אותה, הרי שזה בדיוק כפי שמומר יכתוב ספר תורה. זה לא יכול ללכת יחד כלל.
    אין להרחיב את הדיבור על הציונות ומהותה. על כך נכתב רבות, ואין עוד מי מבין החרדים שאינו יודע במה דברים אמורים. אבל השאלה הנשאלת היא, האם מותר ואפשר כלל, שיהודי חרדי יגדיר את עצמו כ“ציוני”?
    על כך התשובה היא אחת ויחידה. גם אם ל“ציונות” היתה מטרה שבחלקה אולי ימצאו לה מליצי יושר, אך במציאות כפי שנוסדה, וכפי שהטיפו לה, היא פסלה את עצמה מלהיות קיימת. ועובדה היא, שכל גדולי ישראל החרדים ללא יוצא מן הכלל עד להקמת המדינה התנגדו ל“ציונות”.
    גם לאחר הקמת המדינה, למרות שרוב גדולי ישראל לא התנגדו לה, הרי באשר ל“ציונות” ברור היה לכל, כי מדובר במשהו שהוא פסול בתכלית.
    וכאן, בטרם נמשיך בנושא לכשעצמו נזכיר, כי אין משמעות הדברים שאנו מסכימים עם הגישה הפוסלת את המדינה בשל ה“ציונות”. בנושא זה כבר נאמרו דברים ברורים על ידי רוב רובם של גדולי ישראל, שחילקו בין הציונות למדינה.
    במשך שנות הבחרות, של כל בחור חרדי, מחדירים בתוכו ערכים כאלו, הסולדים מן ה“ציונות”. בכל מוסד חרדי יעשו זאת אחרת, אך המכנה המשותף של הכל הוא, כי הציונות הוא דבר חמור פסול ואסור.
    והנה, במקום שבחור ישיבה או אברך בכולל ישמע מהרב שך דברים חמורים נגד הציונות, וכי יתריע נגד ה“ציונות” בכלל, קם הרב שך, ומשמיע דברים שהם היפך וסתירה למה שלמדו במשך שנים, ושומעים כי ה“ציונות” הוא דבר טוב ויפה, וכי כל הבעיה היא רק בכך, שלא הרצל הוא ה“ציוני”, אלא ה“בני תורה” הציבור החרדי הוא ה“ציוני”.
    וכאן נשאלת השאלה הבסיסית, מה זה “ציונות”, והאם בכלל הרב שך מקבל את ה“ציונות” ככל גדולי ישראל שהתנגדו לה בתכלית, ואשר אף לאחר הקמת המדינה המשיכו להתנגד לה גם ללא כל קשר להכרה במדינה כמדינה, או שאצלו הדברים שונים בתכלית?
    אין ספק, כי לדעת רוב רובם של גדולי ישראל, הרב שך טועה ומטעה, וכי אין זה נכון שאנו החרדים “ציונים”. לא ולא! אנו לא ציונים. יתכן, וכי ליטאי בני ברק הם ציונים, כאשר מה שחשוב להם אינו העיקר אלא הטפל, אך הרב שך אינו יכול לזרוק על הציבור החרדי כולו, ולהאשימו חלילה ב“ציונות”.
    חוץ מזה, ולשם כך אנו כותבים שורות אלו. למדנו, חכמים הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם... כאשר “גדול” משמיע דברים, יש להם לא רק את משמעות הדברים לכשעצמם, אלא ההשפעה שיש לה על כלל הציבור, ובמיוחד כאשר הדברים נשמעים בצורה, היכולה להתפרש לא נכון.
    תפקידו של הרב שך הוא כמחנך. ולכן, כאשר הוא זועק “אנחנו הציונים”, הוא עושה מעשה חמור ביותר. זה מתאים לעסקן, כזה אשר רוצה להתווכח עם חילונים או עם כאלו שהוא מאמין שיפיק בה תועלת. אך בשום אופן לא כאשר “גדול” מדבר בפני החרדים.
    בל נשכח, כי הרב שך דיבר בפני ציבור החרדים ולא בפני הרחוב החילוני. וכאן, המעשה חמור פי כמה. לציבור כזה, חייבים קודם להסביר במה מדובר. בל נשכח, כי בין הציבור יושב המון של יהודים תמימים שאינם מבינים לעומקם של דברים, ואינם לומדים דבר מתוך דבר, ומקבלים את הדברים כפשוטם. הללו, יכולים להבין מדבריו של הרב שך, כי מדובר בתחרות שבינו לבין הרצל על מי שמבצע בפועל את הציונות.
    אין זה מספיק שהרב שך אומר כי אנו שומרים והולכים בדרך התורה לכן אנו ה“ציונים”. כאשר יהודי כזה שומע על דברים אחרים הקשורים בציונות, ומקשר את זה לזה, הוא קולט מושגים מוטעים.
    אך יחד עם זאת, בואו וראו עד להיכן הרחקנו לכת, ועד כמה הרב שך מגלה את צבעיו הנכונים, אלו אשר הוא נושא עמו זה עשרות שנים, עוד מאז היותו במזרחי.
    רוב הציבור הספיק לשכוח, ותלמידיו כלל אינם רוצים לזכור זאת, כי הרב שך מקורו במזרחי. הוא גדל וחונך שם, ואף נמנה על ראשי ישיבותיה. ורק בשל העובדה שהגאון מפונוביז’ זצ”ל העבירו לישיבתו, כך חדר לעולמם של החרדים. בלעדי זאת, יתכן, כי היה היום מראשי התנועה המזרחיסטית ואולי אף היה “הרב הראשי” של המדינה, או ראש ישיבות ההסדר ו“בני עקיבא”.
    וכאן בעצם הבעיה שלו. הוא קלט מושגים ציוניים. באותן הימים, הוא כלל לא קלט מדוע הציונות אינה טובה. ההיפך, הוא הבין אחרת, ובמשך עשרות שנים חי עם מושגים אחרים. מי שרוצה להבין זאת, שיחזור אחורנית בכמה שבועות, וישמע על מה דיבר הרב שך, כיצד הוא מזכיר את שלום אש ועוד סופרים כאלו שבדורנו אנו בעולם החרדי כלל אין יודעים עוד מי הם. מכך לומדים אנו, כי הוא חדור עם אותו חינוך, וזה בעצם אשר מתבטא בדבריו.
    נאומו של הרב שך בשבוע שעבר בנתניה, היה כולו ציונות. מי שיתעמק בתוכנם של דברים ימצא, במילים אחרות כיצד הרב שך קובע, כי חזיר שנשחט הודח והומלח הוא כשר. זהו בדיוק מה שהוא עושה עתה ל“ציונות” וכך עשה אף בתחומים אחרים.
    מי שהספיק לשכוח נזכיר, כי בעבר אגודת ישראל כאשר הצטרפה לקואליציה, לא העלתה כלל על הדעת כי אפשר להתמנות לסגני שרים, מאחר ואין נושאים באחריות. מי שהיה זה אשר התיר את הרצועה והתיר זאת היה הרב שך. כך עשה גם לש”ס בשעתו, כאשר התיר להם להצטרף לממשלה ולשאת באחריות בדיוק כפי שעשתה בכל השנים המפד”ל. הגישה שלו תמיד בכל נושא וענין ציוני, כי השיטה המזרחיסטית כשרה למהדרין. וטריפה, כאשר פוליטית זה לא משתלם.
    לו היה הרב שך “השקפיסט” כזה כפי שהטיפו לה במשך שנים בבני ברק, הוא לא היה מעלה על דל שפתיו מילים כאלו, כאילו אנו החרדים הציונים האמיתיים. חלילה וחלילה. השוחט הטוב ביותר, ושכל מהלך המליחה וההדחה יהיה של “גלאט כשר” אינו יכול להתיר את מה שאסור לכלל ישראל.
    הציונות היתה אסורה ופסולה, ואין מי אשר יכול להתירה, גם אם זו תכריז כי היא מקבלת על עצמה את מצוות התורה. היסוד היה לא טוב.
    יהיה זה בדיוק כפי שהיום יבואו הנוצרים ויכריזו כי הם מקבלים על עצמם את הדרך היהדות מבלי שיתגיירו, האם שייך שיהיו יהודים?
    הציונות בכדי שתהיה כשירה בציבור החרדי, זקוקה לגיור. כזה, אשר משנה את הכל מן היסוד. וכאן טמון כשלונו של הרב שך, הרוצה להתיר את הטמא והאסור בדרך שאינו מקובל על פי תורה והלכה.
    הרב שך רחוק מלהבין בהשקפה חרדית. דבריו רחוקים מן האמת. ועובדה היא, כי הן מלאות סתירות. היום הוא קיצוני ומחר הוא פשרן. החישוב שלו פוליטי, ובעיקר מזרחיסטי כזה הקובע כי עושים לפי מה שמשתלם, ולא לפי מה שהעקרון מחייב.
    זה שנים, שהרב שך מנסה להחדיר את הרוח המזרחיסטית בציבור החרדי. הוא רוצה להלביש לה צביון חרדי, וכך הוא עשה בשבוע שעבר ל“ציונות”. הוא מאמין, כי אם ילביש לה שטריימל, זה יהפוך לכשר וטוב.
    הרב שך הורס את ההשקפה החרדית, מטשטש אותה, וגורם לה חורבן מבפנים. הצעירים לומדים דברים שהם מנוגדים לרוחה של ההשקפה החרדית, ואוי לה לאותה בושה וכלימה.

יום שני, 26 במרץ 2012

הרצחת וגם ירשת?

  זעקות שבר זועקים עתה הליטאים נגד הפירוד

    מאז נודע על התכנית להקמת בית ספר חסידי, ובמיוחד לאחרונה כשהדבר כבר יוצא אל הפועל, מעלים שוב ושוב הליטאים את ענין הפירוד, הם זועקים מרה, ומאשימים את החסידים כי הם הגורמים לפירוד ביהדות החרדית.
    גם הרב שך ביום ראשון בשבוע שעבר, כאשר עמד על במת ישיבת פונוביז’ בפתיחה ל‘ירחי כלה’ זעק מרה נגד הפירוד, וטען כי הדבר אסור.
    הרב שך לא הסביר בדבריו, מדוע בכל התחומים שהוא מעוניין בהם, הפירוד מותר, והיכן שהליטאים חוטפים מכה קשה שם הפירוד אסור. אם אסור להפריד בין הדבקים, אז אסור להביא לקרע בין חלקי היהדות החרדית, מדוע הוא החליט לפני שנה להפרד מאגודת ישראל ולהקים מועצת גדולי תורה משלו? מדוע הוא מיהר להקים משרדים חופפים בכל מה שידו השיגה?
    מוזר מאוד לשמוע מהרב שך דברים נגד הפירוד. בשעתו כאשר הוא הכריז על הפירוד הזהירו אותו רבנים וגדולי תורה נגד הפירוד. הוא הסביר כי מדובר בפגיעה בהשקפתו, וזו קודמת לאיחודה של היהדות החרדית.
    ולכן פלא הוא לשמוע מהרב שך ומהציבור הליטאי דברים נגד הפירוד, מדוע שלא יבינו, שכאשר מדובר בפגיעה בהשקפת החסידים, הפירוד קודם לאיחוד? האם רק פגיעה בהשקפת הליטאים היא זו המתירה את הפירוד, ואילו פגיעה בהשקפת החסידים, אוסרת את הפירוד?
    על הרב שך והציבור הליטאי לדעת, כי אין להם מונופול על היהדות החרדית. זכותו של הרב שך להורות לליטאים, וחובתם של הליטאים הכפופים למרותו לשמוע בקולו. אך לציבור החסידי יש מנהיגים משלו, וכשאלו מורים להם אחרת, חייבים הם לשמוע בקול רבותיהם, והוראותיו של הרב שך בטלות ומבוטלות.
    בעבר, כשישבו במועצת גדולי התורה שהיה מאוחד רבנים חסידים וליטאים, ובה השתתף גם הרב שך, נאלצו לקבל את הוראותיו, אם מוסד זה אישר זאת. אך בו ברגע שאינו שם, הוא אינו יכול עוד לתת הוראות לציבור שאינו נמנה על חסידיו. עליו להבין, שאת כוחו שאב בציבור הכללי מעצם היותו חבר מועצת גדולי התורה, וממילא גדולי התורה החסידים אף שלא הסכימו עם חלק גדול מהשקפותיו השלימו עמן. אך באותו רגע שהציב עצמו מעברו השני של המתרס, המשחק הזה נגמר.

*    *    *
    האידיאולוגים בבני ברק מאנשיו של הרב שך מתאימים את התורה להשקפתם, בניגוד לגישה המחייבת להתקרב לתורה ולא את התורה להשקפה, אלו בכל שני וחמישי ממציאים פירושים חדשים, גישה חדשה, הבונה וסותרת, ומקרבת למעשה את התורה להשקפתם. הם לא יזוזו למען הענין, הם יזיזו את הענין למען האינטרס.
    כאשר הם רצו פירוד, טענו כי הדבר מחוייב המציאות, כאשר הם רצו להבטיח ייצוג לאנשיהם בכנסת, הכל היה כשר. מי שיעיין בחומר הרב שהציפו באותם הימים, יבחין כי הנימוק המרכזי שלהם היה, כי הפירוד הוא דבר טוב וחיובי. לטענתם הדבר יביא לקנאת סופרים, ויגביר את כוחה של היהדות החרדית. הם התעלמו מן ההשלכות האיומות, של חרב איש ברעהו, של שנאת חנם איומה, וצרות אחרות שפירוד כזה גורם ביהדות החרדית. הם רצו להשיג את מה שרצו, ולמענה הקריבו את הכל.
    כך היה גם שנים קודם לכן. כאשר אלו לא רצו את פועלי אגודת ישראל, העלו נימוקים רבים מדוע חייבים להיפרד, ברגע שחשבו שלחסידי גור יהיה רב מדי, הפירוד היה מחוייב המציאות. אך באותו רגע שהדבר היה אמור לפגוע בהם, הקערה נהפכה על פיה, והפירוד הפך לחמור והמסוכן ביותר.
    באיזו חוצפה, יכול אדם להתייצב ולומר כי הפירוד אסור, כאשר הוא האחראי הישיר לפירוד בכלל ישראל. האם הוא מאמין שזכרון הציבור כל כך קצר שאינו זוכר מה אירע לפני פחות משנה? מי גרם לפירוד, מי איים, מי ביצע למעשה את מה שלא רצו אז החסידים?
    אי אפשר בשום אופן להפריד, ולאחר מכן להתלונן על נזקים. מי שאחראי למעשים אלה, שיאכל אותה. עליו לשאת בתוצאות גם אם הם פוגעים באינטרס שלו.
    לעמוד על הבמה, לזעוק נגד הפירוד, מבלי להסביר מדוע פרש ונפרד מאגודת ישראל וממועצת גדולי התורה, יש בכך משום הגזמה, זכותו של הציבור לפחות להבין, מדוע בכל התחומים שלהרב שך היה בהם ענין הפירוד היה מותר, וכאשר מדובר בחינוך הבנות, היכן שבמשך שנים פגעו בנשמותיהן של הבנות ממשפחות חסידיות, שם הפירוד אסור.

*    *    *
    הרב שך בדבריו לא התייחס לנקודה אחרת השייכת לענין זה. המציאות היא, שהבנות בינן לבין עצמן רבות. סיפורים רבים הופצו בשנה האחרונה על הנעשה בתחומי בית הספר בין המורות לבנות. עד כדי, שנאלצו לארגן שני חדרי מורות, כי המורות לא הסכימו לשבת אלו בצד אלו. הליטאיות ישבו לבדן והחסידיות לבדן. התלמידות עמדו מן הצד וחזו בנעשה. מצב זה היה נמשך כל זמן שהציבור האשכנזי מפולג. מצב זה היה מחמיר בכל פרשה חדשה שתתעורר. האם זה טוב לתלמידות? האם מותר שהבנות בבית הספר יראו איך שהמורות רבות, ואינן יושבות זו לצד זו בחדר המורות?
    במצב כפי שיצר הרב שך אי פירוד יוצר בעיות. וכאשר נשוה בין מצב של אי פירוד לפירוד, האי פירוד יהיה גרוע מן הפירוד.
    מציאות היא, שילדות בנות עשר רבות בבית הספר. זו מדברת על רב זה וזו על הרב האחר. מצב זה נוצר בעקבות שיחות המבוגרים. הילדות שומעות על מה מדברים, וזה מתבטא בשיחות בין הבנות בבית הספר. במצב הזה אסור שיישבו בנות אלו לצד הבנות האחרות, עדיף שילמדו קבוצות של בנות הבאות מבתי החסידים או מבתי הליטאים שלהן גישה אחידה בכל הקשור לאידיאה חסידית או ליטאית, וכך נמנע מצב עגום זה אותו יצר הרב שך בשנה האחרונה. אסור לשכוח, מצב זה לא היה קודם, לא שמענו מעולם שמורות לא יישבו יחד בחדר המורות בשל מחלוקת אידיאולוגית, לא שמענו מעולם קודם שכיתות יתפלגו ויריבו על מי גדול יותר האדמו”ר מגור או הרב שך.
    בטרם פתרו בעיה זו, אין לדבר נגד פירוד. אם הרב שך לא יכול לפתור את המצב הזה, הפירוד הוא מחוייב המציאות. להשאיר את המצב כמות שהוא הוא אסון לחינוך החרדי.

*    *    *
    ההבדל בין החסידים לליטאים בענין זה של פירוד, הוא שהחסידים נאלצים להיפרד כשכלו כל הקיצין, כאשר פוגעים בנפש, כאשר הורסים את חינוך הבנות. ואילו הליטאים, למען שררה כבוד וכסף נפרדו. עדיין לא שכחנו על מה רבו בשנה שעברה, מה רצו ומה תבעו, לו היו נותנים להם משהו חומרי יותר, הם היו מוותרים על הכל. כל היתר היה כיסוי אידיאולוגי לא מציאותי. הכוונה היתה ברורה השתלטות על היהדות החרדית.
    מצב בתי הספר לבנות אשר בהן למדו בנות מן החסידים והליטאים יחדיו, היה עגום תמיד*. כבר שנים שמדברים על הצורך לתיקון המצב, אך איש מבין החסידים לא הפריד, פחדו מצעד זה. הרב שך הוא זה ששבר את הכלים ועתה אין עוד מנוס הפירוד הוא מחוייב המציאות.
    מי שהפריד בכל השנים היה הרב שך. הוא זה שהקים מוסדות ליטאים, הוא היה הראשון שהקים סמינר לבנות ליטאיות בירושלים, הוא היה זה שהקים תלמודי תורה ליטאיים, ואילץ את ההורים החסידים לעזוב את תלמוד התורה שהיה קודם לכן נייטראלי, ובכל זאת הציבור החסידי הבליג. בלעו צפרדעים, ואיפשרו לו להמשיך לעשות ככל שהוא רוצה.
    איש לא לקח בחשבון את ההשלכות הצפויות, איש לא האמין שהרב שך יעשה בסופו של דבר צעד כל כך מרחיק לכת, ולכן הבליגו. אין ספק שלו ידעו מראש מה יהיה הסוף, כבר לפני שנים היו מפרידים בין הבנות.
    אין זה סוד שהמורות הליטאיות פגעו בבנות החסידיות פגיעות קשות ואיומות. אחת המורות שרצתה ללגלג על החסידים, היתה אומרת לבנות החסידיות, לנקות את הלוח בשטריימל של הוריהן. המורות הקדישו שעות ארוכות להחדרת תודעה ליטאית בבנות, והתעלמו לגמרי מן העובדה, שמרבית הבנות הינן בנות להורים חסידים. ולכן לא היה זה פלא מדוע נוצרו קשיים לחתן את הבנות עם בחורים מישיבות חסידיות. אותן הבנות להורים חסידים לא רצו לשמוע על שטריימל. הן היו אומרות כי שטריימל טוב לנקות גיר מן הלוח, וזלזלו בחסידים. הם רצו בחורים ליטאים, שלהם בלורית גבוהה, חליפת האופנה האחרונה, ועניבה המעוצבת על ידי מיטב מעצבי האופנה.
    ההורים התלוננו ותבעו פתרון, אך כולם חששו. וכאשר הגיעו מים עד נפש, במיוחד בשנה זו, כאשר המורות הליטאיות, במקום להרגיע את הבנות ולהסביר להן כי מדובר במשהו זמני, וכי יש לכבד את כולם, הסיתו וליבו את האש. ילדות בנות שבע ושמונה היו באות הביתה עם סיפורים שההורים ממש הזדעזעו.
    הציבור החסידי עשה צעד חשוב, ואל לו להירתע. אסור לו לקבל את פניות ה‘שלום’ המופנות לעברו בימים אלה שמטרתן אחת ויחידה, לעבור את תאריך פתיחת בית הספר, ולמנוע במשך שנה נוספת פתיחת בית ספר כזה. חייבים לפתוח בתי ספר חסידיים בכל רחבי הארץ, ורק לאחר מכן להידבר לשלום. גם אם רוצים הם באמת בשלום, אסור שישלטו על הנפש החסידית. אם רוצים הם שילמדו יחדיו, אז רק בתנאי שהוועדות הפדגוגיות והמחנכות יהיו מורכבות מאחוז יחסי שידאג לאינטרס החסידי ולפחות יגן עליו. כל עוד לא מוכנים לכך, חבל על ההידברות, ההפסד יהיה כולו של החסידים.

*    *    *
    על פירוד היה צורך לדבר ולחשוב עוד בטרם עשו את הצעד הראשון. ברגע שיצאו לדרך חייבים היו להשלים עם התוצאות שלהן. לדבר נגד הפירוד בבתי הספר לבנות מבלי לנמק מדוע הפירוד בכל יתר התחומים מותרים, הדברים לא רציניים.
    אסור לשכוח, שבחינוך הבנים קיים למעשה פירוד דה פקטו. הבנים לומדים במוסדות חינוך ליטאים או חסידים. שם אין תובעים שילמדו יחדיו. איש לא העלה גם בעבר תביעות כאלה. ומדוע שונה הדבר אצל הבנות, למה לא ילמדו גם הבנות במסגרות יחודיות?

הערה

*המחנכות הליטאיות בשעתו חינכו שירצו רק ‘בן תורה’ מישיבות ליטאיות, ושלא ירצו בחורים מישיבות חסידיות

יום חמישי, 22 במרץ 2012

מעוות לא יוכל לתקון

הרב שך מתחיל לקלוט כי הוא טעה כאשר פילג את היהדות החרדית אך מדובר בטעות שאין לה תיקון

רבים שואלים ומבקשים להבין, מה אירע אז ומה קורה היום. במה נשתנו הדברים, שכיום מותר להרב שך לשבת יחד עם האדמורי”ם החסידים? לכאורה, לא שינה אף אחד מעמדתו, כל אחד ממשיך לאחוז בשלו. ובכל זאת, הרב שך מוכן היום לעשות, את מה שלא היה מוכן לעשות לפני חמש שנים.
    מי שעוקב אחר הצעדים שעשה הרב שך בחדשים האחרונים, חש, כי הוא מתחיל לקלוט כי טעה טעות חמורה, וכי הפילוג ביהדות החרדית היה טעות. גם אם היו לו בעיות פנימיות שרצה לגבור עליהן, הוא חייב היה לעשות זאת מבפנים. שם הוא היה מצליח הרבה יותר, ויחד עם זאת, מונע את אחת האסונות הגדולים ביותר שהמיט על הציבור החרדי בעולם כולו.
    בכדי להבין זאת, יש לשוב אחורנית עשרות שנים, מה היה בטרם הקימו את אגודת ישראל, וכמה עמל יגעו גדולי ישראל, לסגור פערים בין חסידים לליטאים. לא חלילה שמישהו ביקש לשנות את הנוסח ומנהגיהם של אלו, אלא בקשו לקבוע גישה חדשה, כזו האומרת “נהרא נהרא ופשטי”, המאפשרת קיום בצוותא חדא חסידים ומתנגדים כאחד, ואין בכך סתירה. ואכן, מבחינה זו הצליחו, ובמשך של שבעים שנה, הוכיחו אותם גדולי ישראל, כי מחלוקת העבר יסודותיהן אינן כאלה שלא ניתנות לאיחוי, ולמרות שברור לכל, כי אין סיכוי לשנות שיטות ומנהגים, הרי שבכל הקשור לעניני ציבור, הבינו הכל, כי ניתן לקיים “אחדות”, גם אם זו מזוייפת, לפחות כלפי בין אדם לחברו, תהיה זו, המאפשרת חיים בצוותא ובשלום.
    ואכן, עד לפני עשר שנים, אלו היו פני הדברים. חסיד וליטאי יכלו ללכת יחדיו, לעבוד יחדיו, ולשתף פעולה כמעט בכל תחום. אפילו בעתונות החרדית, יכלו אלו לשבת לצד אלו, ולפעול במשותף ואף אחד לא ראה בכך סתירה. וכך מצאנו שב“המודיע” יכלו להופיע רשימות על גדולי ישראל חסידים וליטאים, כאשר גם אלו וגם אלו יקראו בשקיקה כל מילה מבלי שייאלצו לקחת בחשבון את מה שקורה בעשור האחרון.
    אך, היה זה דוקא בכנסיה הגדולה האחרונה, היכן שהחל הפילוג. אמנם שם עדיין לא הכריזו על כך, אך בישיבת מועצת גדולי התורה שם, אירעה התקרית הראשונה כאשר דנו בענין ה“רוטציה”, ואשר בישיבות שלאחריה יצא הרב שך למלחמה נגד החלטה זו.
    השלב השני היה ה“יחודיים”, שהיה למעשה כבר המכה בפטיש, וכאן שבר הרב שך לא רק את אגודת ישראל, אלא את היהדות החרדית כולה. הוא החזיר אותה מאה שנה אחורנית, החזיר לה את מחלוקת החסידים והמתנגדים, והגיעו הדברים למצב, שחסידים וליטאים לא יוכלו לדור בכפיפה אחת. וגם היכן שעדיין ישבו יחדיו, הבינו הכל כי מדובר בקצוות.
    וניקח לדוגמא את אגודת ישראל בארצות הברית, היכן שעשו מאמץ שלשם לא תגיע אותה המחלוקת. אך, האם מישהו מעלה על הדעת, כי רבני הליטאים לא הסיתו נגד החסידים? והאם ציבור המשתתפים לא הביעו כל אחד דעתו לצד זה או אחר?
    התשובה לכך היא אחת ויחידה. הפילוג ניכר היה גם שם. אך, שם לא פילגו בינתיים את הארגון, כך שהמשיכו לשבת יחדיו, אך לא עוד אותה אחדות כפי שהיתה קודם לכן. קרה כאן משהו עמוק, שהחל להפריד בין אלו לאלו, גם אם הנוגעים בדבר היו רוצים שיהיה אחרת.
    הרב שך, כאשר פילג את היהדות החרדית בארץ ישראל, הוא פילג אותה בעולם כולו. זו הפכה להיות שבורה בכל פינה בעולם.ולא עוד כפי שהיה בעבר, שבכל בית מדרש ובכל ישיבה יכלו אלו לשבת לצד אלו, אלא החלה מלחמת “גדולים”, מיהו ה“גדול” שלך, ומיהו של האחר. וכאשר זה בירך את זה, זה קילל את זה. התהום הלך והעמיק, והגיע עד לכדי פילוג של ממש.
    עובדה היא, שעד לאותה מחלוקת, לא חשבו כלל על שני עתונים יומיים ביהדות החרדית. רק מחלוקת זו הביאה לכך, וזו כמובן העמיקה את הפער בין החסידים לליטאים.
    שנות המחלוקת היו לכאורה מעטות. אך, מי שלומד היטב מחלוקת זו, מגיע למסקנה זו. כי מה שמחלוקת של כמה שנים בודדות מסוגלת לעשות, לא מסוגלת אחדות של שבעים שנה. ועובדה היא, כי כל העמל שעמלו ראשי אגודת ישראל ובעיקר גדולי התורה מכל החוגים בעבר, הרס אדם אחד ויחיד, שבשל אינטרסים פוליטיים ואישיים, לא השאיר זכר לאותה אחדות שבנו ויצרו במשך עשרות שנים.
    מי שינסה לומר אחרת, כי הרב שך לא הרס כלום, הוא משקר ביודעין. צריך להיות עיוור שלא לראות מה שקורה. השנאה והפילוג הוא כל כך עמוקים, עד כדי כך, שאין עוד היום פינה אחת, היכן שאין לוקחים בחשבון בכל דבר וענין, שיהיה איזה שוויון ששני הצדדים החסידים והליטאים יהיו מרוצים ולא יבואו בטענות.
    עד לפני עשר שנים, ידענו על “סיעות”, אשר גם אלו היו צרה. אך, לפחות שם ישבו בסיעות חסידים וליטאים כאחד, וזה לא הפריע לחיים היום יומיים. אנשי סיעה זו לא שנאו את אנשי הסיעה האחרת, למרות המאבק הפנימי ביניהם. ידעו לשמור על גבולות מפלגתיים. מצאנו בעבר, חברי סיעות יריבות שהיו ידידים בנפש. לעומת זאת, הפילוג שעשה הרב שך, יצרה שנאה איומה וקשה, ועד כדי כך, שהורים ובנים, אחים וגיסים, הפסיקו לדבר זה עם זה, רק בשל מחלוקת זו.
    מי שמסכם את אותה מחלוקת. מגיע למסקנה זו, כי מדובר בהרס וחורבן היהדות החרדית. היתה זו תקופה, שניתן להגדירה כשחורה ורעה. ולא נטעה אם נקבע, כי זה עשרות ואולי אף מאות שנים, שלא היתה שנאה כל כך קשה ביהדות החרדית, כמו זו שיצר אותה הרב שך.
    במשך כמה שנים, המשיך הרב שך והטיף לשנאה זו. אך, בשל תחשיבים פנימיים, הוא נשבר באיזשהו מקום, והסכים על הופעה משותפת, שפתחה את הפתח להתקרבות. ובשנה האחרונה, נוכחנו לדעת, כי הרב שך מנסה בכל זאת לוותר על חלק ממה שהטיף לו קודם לכן. ומי שעדיין לא שכח, היה זה הרב שך שקבע את הכלל של “שלום כן אחדות לא”, שפירושם של דברים היה, כי מופיעים אכן ברשימה אחת לכנסת, וכי אין כותבים עוד זה נגד זה בעתונות. אך אחדות, כזו אשר שוב כולם באגודה אחת, בשום אופן לא.
    והנה, עברו כמה חדשים, והרב שך גם פה עושה שינוי רציני. אמנם עדיין לא במסגרת הישראלית, אך בארגון הכלל עולמי הוא כבר מוכן לאחדות. לא עוד ה“אחדות לא”, אלא הוא שולח את נציגיו לשבת יחדיו, ועד כדי כך, שהוא מגיע לכנס, ויושב יחד עם האדמורי”ם החסידים.
    דבר נוסף שאותו צריך להבין, מה אירע אצל הרב שך בשבועות האחרונים, כאשר החליט לשנות את היחס שלו לחינוך העצמאי. כזכור, במשך שבע שנים הוא לא בא לישיבות ההנהלה. ופתאום השתנו הדברים, והוא מגיע לשם.
    כאן, צריך להבין, מה נשתנה בין אז להיום. האם החסידים היו אלו שבאו אליו להכות על חטא ולומר כי הם נכנעים אליו ולמפלגתו הליטאית, או שהיה זה דוקא הוא שהחליט להיכנע למרות הכל.
    עובדה היא, כי החסידים מעולם לא פסלו את הישיבה יחדיו. מי שהיה זה אשר ברח ולא הסכים לשוב למועצת גדולי התורה ולהנהלת החינוך העצמאי, היה זה הרב שך. ולכן, הוא זה שצריך לתת את ההסבר, מדוע אז זה היה אסור ואילו עתה זה הפך להיות מותר.
    אך כמובן, הרב שך בעצמו לא יודה על האמת. במקרה שלפנינו, הוא צריך להכות על חטא, על המעשה אשר עשה, ואשר רק עתה הוא קולט לאן הוא הוביל את היהדות החרדית. לכן, ננסה בשורות שנותרו לפנינו להסביר את המתרחש, ולהבין, מדוע הרב שך עושה צעדים, בתקוה כי אלו אולי יתקנו במעט את הנזק שעשה.
    בשנה האחרונה, קלט הרב שך, כי ההפסד הוא שלו. בעבר, הוא האמין, כי מפלגה שתהיה בהדרכתו לא שייך שיהיה בה מחלוקת. בעבר הוא טען, כי המחלוקת באגודת ישראל, היא אך ורק בשל “ריבוי גדולים” וכי לכל אחד הגדול שלו. אבל, במפלגה הליטאית היכן שישנו לכאורה “גדול אחד”, זה לא יהיה שייך.
    והנה, מתברר, שהמחלוקות במפלגה הליטאית הינן כל כך קשות ומסובכות, שבמשך של שבעים שנה באגודת ישראל לא הצליחו לריב זה עם זה כפי שזה קורה שם. הרב שך למד, כי אנשיו, יודעים לגנוב הרבה יותר טוב מאשר חברי אגודת ישראל, וכי כל מה ששפכו בשעתו עליהם, קורה הרבה יותר גרוע במפלגתו.
    ולכן, להשאיר את המצב כמות שהוא אי אפשר. ואם האמין הרב שך שבמפלגתו לא יהיה מושג כזה של סיעות, ברור לו עתה, שאם הוא יתיר מפקד ובחירות פנימיות, יהיו שם כמה סיעות, ויתכן כי אלו במספר עוד יותר מאשר באגודת ישראל. מדובר בבני ברקים וירושלמים, ואחרים הסבורים כי הם מקופחים. המצב כפי שהוא, הוא גרוע ביותר.
    לכן, הוא רוצה לשוב לאגודת ישראל. אך, לעשות זאת בצעד אחד הוא לא יכול. זה יפגע ביוקרתו, ולא תהיה לו תשובה לשאלה הבסיסית, מה הועיל בפילוג ומדוע בכלל פילג. האם השיג מה שרצה? ומה שונה היום מאז?
    לכן, הוא עושה זאת שלב שלב. תחילה הוא מוכן ל“אחדות” באגודת ישראל העולמית. שם כאשר תהיה יוזמה לאיחוד “מועצות גדולי התורה” הוא יהיה מוכן לשקול זאת, וככה לאט לאט ישוב לאגודת ישראל.
    אבל, גם אם זה יקרה בקרוב, וגם אם יקח עוד הרבה זמן עד אשר זה יקרה, נשאלת שאלה אחרת. האם הרב שך מסוגל לתקן את הנזק שהזיק ליהדות החרדית? על כך התשובה היא שלילית. הנזק הזה שהרב שך עשה בפילוג, הוא נזק עמוק מדי, בדורנו אנו, הוא יותר לא ניתן לאיחוי. אולי בדור הבא, שישכח את מה שעשה הרב שך, יהיה מקום לחשוב שוב על אחדות כפי שהיתה.
    במצב הנוכחי, החשדנות של אלו על אלו, והרצון של כל אחד לגבור על האחר, תישאר בעינה. והמציאות היא, שהעתונות החרדית מפולגת, וזו לכשעצמה יוצרת חיץ, בין פלגי היהדות החרדית.
    גם אם בסופו של דבר ישבר הרב שך ויכנע לכל אורך החזית, את הטעות הטרגית שעשה בפילוג, הוא לא יצליח לתקן. מכך ניאלץ לסבול, אך טוב לפחות שהרב שך קולט, כי הוא טעה טעות מרה, וכי עשה מעשה אשר לא ייעשה.

יום שלישי, 20 במרץ 2012

הרמיה הגדולה

מדוע הרב שך חוזר שוב ושוב וטוען כי הוא לא שקרן?

    אחד הדברים המעניינים המתעוררים אצל כל מי שישמע את דבריו של הרב שך, הוא חוזר שוב ושוב וטוען כי הוא לא שקרן. שמעתי כמה וכמה קלטות (טייפים) עם דבריו, ולא אחת הוא חוזר על הדברים ושוב ושוב, דבר שאינו מובן לשמוע.
    לא אחת שאלתי את עצמי, לשם מה הוא זקוק לומר זאת. מי בכלל חושב שהוא משקר. האם יש מי מבין תלמידיו שסבור שהוא שקרן, והאם אלו הנועים אחריו סבורים שהוא שקרן?
    ניסיתי להשוות את הדברים עם ראשי ישיבות ומשגיחים אחרים, כיצד הם דברו ואמרו, ולא שמעתי שיהיה מי שיאמר שוב ושוב כי אינו שקרן. הרב שך הוא היחידי או כמעט יחידי החוזר בדבריו וטוען כי אינו שקרן.
    ידוע הכלל, כאשר מישהו חוזר על הדברים שוב ושוב, כנראה שמשהו מפריע לו. הרב שך ככל הנראה בתוככי לבו סבור, כי הוא משקר, או שיש סוברים כי הוא משקר. כי אחרת לשם מה הוא צריך לומר זאת. הוא ניצב בפני קהל מאמינים, כאלו שכל דבר שטות שלו הופכת להיות אצלם תורה שלימה, ולאלו הוא אומר כי אינו שקרן.
    הדברים טעונים ליבון ובירור. ורק מי שיתעמק בדברים, יגיע למסקנה, כי הרב שך בעצמו יודע כי מה שהוא אומר הם היפך האמת, וכי הוא עושה זאת אך ורק בגלל שיקולים פוליטיים, או חשבונות שאין בינם ובין תורת אמת ולא כולם. כי לולא היה אחרת, הוא כלל לא היה מעלה על הדעת להזכיר כי אינו שקרן.

*    *    *
    כל חייו של הרב שך, היו למעשה סתירה אחת גדולה. החל משנות ילדותו ועד לזקנותו, הוא עבר מדורת חתחתים גדולה. חנוכו במזרחי, שהותו שם, ומאוחר יותר לשפוך עליהם אש וגפרית, ואותו דבר בימינו אלה, כאשר היה חלק מאגודת ישראל, ועתה הוא שובר במו ידיו את מה שהיה חלק מבנייתו במשך שנים רבות.
    לא ניכנס כאן לכל, היריעה קצרה מהשתרע, אך נתעכב על כמה דברים, המוכיחים איך שכל גישתו של הרב שך בשקר יסודם.
    לפני הרבה שנים, היה זה בישיבת סטולין, שם היה הרב שך בשנותיו הצעירות ראש ישיבה. ביום בהיר, כאשר הגיע לישיבה הוא לא מצא את הבחורים, וכאשר נשאל היכן הם, סיפרו לו, כי היום היארצייט (יום הזכרון) של רבי אהרון הגדול מקרלין, וכי נסעו להשתטח על קברו, ולאחר מכן הולכים אל הרבי, שם נערכת סעודה גדולה לכבוד היארצייט. כאשר שמע זאת, הוא התמלא חמה גדולה, ואיים מיד לעזוב את הישיבה. כאשר הבחורים שבו, הוא זעק, וטען כי לנסוע להשתטח על קברו של רבם ביום היארצייט הוא ביטול תורה אחד גדול, וכי להשתתף בסעודה אצל רבי זו בטלה גדולה, ורצה לעזוב את הישיבה.
    מנהלי הישיבה שהתקשו באותו זמן למצוא ראש ישיבה שיחליף אותו, מאוד רצו שישאר, הבטיחו לו, כי בשנה הבאה לא יסעו בלי רשותו וכי כל נסיעה כזו יתאמו עמו. הרב שך רצה שיבטיחו שכלל לא יסעו. ראשי ההנהלה שבאותה שעה לא היתה להם ברירה אחרת, הבטיחו כי אכן כך יהיה. אך, כידוע – וכפי שמספרים זקני סטאלין – נסעו בשנה שלאחריה על אפו ועל חמתו. החסידים הבינו כי דבריו אלו הם הבל ורעות רוח, הללו ידעו כי הוא מתנגד שרוף, ועבורו ההשתטחות על קברי צדיקים הוא זמן לבטלה, ולכן לא התייחסו לבקשתו זו.
    שנים רבות לאחר מכן, כאשר אגודת ישראל התמודדה בבחירות, והרב שך היה אחד מראשיה, לא איפשר הרב שך בשום אופן לבחורים לבטל תורה. הוא בקושי התיר לקבוצה מסויימת לעבוד בערבים, אך עמד על כך שהבחורים ילמדו כל היום בישיבה. כך היה עד לקדנציה האחרונה, כאשר הרב שך החליט להתמודד בעצמו בבחירות, הוא הודיע על ביטול הישיבות לחודש ימים, הוא סגר את הגמרא בכל חודש חשון, והורה לכל בחור להשתתף במסע הבחירות.
    כאשר עשה זאת הרב שך, הוא ניצב בפני סתירה גדולה. בעבר הוא זעק כי להשתטח על קברו של צדיק ביום הזכרון הוא זמן לבטלה. בבחירות קודמות, כאשר אגודת ישראל התמודדה והיו זקוקים לעזרת הבחורים, היה הדבר אסור וביטול תורה גמור, והנה כאשר הדבר נוגע לכבודו האישי, ולאינטרס מפלגתי, מותר לסגור את הגמרות, ואין זה ביטול תורה. ואסור לשכוח, כי כאן לא היה מדובר בכמה בחורים ובכמה שעות, אלא בכל הישיבות הליטאיות במשך חודש ימים ביום ובלילה.
    אין ספק, שכאשר הרב שך עומד ומדבר בפני הציבור שלו, הוא יודע כי הוא משקר, ולכן הוא נאלץ שוב ושוב להזכיר כי אינו שקרן.

קקק
    מי שעדיין זכרונו לא קצר, וזוכר את אשר אירע בעשרות השנים האחרונות, ובמיוחד עד להקמת ש”ס, שמע בודאי לא אחת, כיצד הרב שך התנגד בתוקף לשבת על כל במה ציבורית שבו ישב הראשון לציון דאז הרב עובדיה יוסף. שני אירועים בולטים אשר הרב שך קם ועזב את המקום במפגיע נחרתו בזכרונם של מי שהיו שם או ששמעו על אשר אירע שם.
    היה זה בסיום ה“דף היומי” הקודם לפני שמנה שנים. הרב שך היתנה את בואו בתנאי, שכאשר יהיה נוכח במקום, לא יישב שם הרב עובדיה יוסף, הוא אינו מוכן בשום אופן לשבת עמו על יד שולחן אחד. נאלצו לעשות סידורים שכאלה שהרב יוסף יגיע בזמן מאוחר יותר, בכדי שהרב שך יישב שם. ואכן, כאשר הרב יוסף נכנס לאולם, קם הרב שך ועזב את המקום.
    כך היה גם בעת הנחת אבן הפינה לבית החולים “לניאדו” בנתניה. הרב שך התנה את בואו בכך שהרב עובדיה יוסף לא יהיה שם, וגם שם, כאשר הגיע הרב יוסף, קם הרב שך, ועזב את המקום במפגיע.
    כאשר הסתכסך הרב שך עם חברי מועצת גדולי התורה מאגודת ישראל, ופרש ממנה, הוא רצה לנקום באגודת ישראל. ואז היו כל האמצעים כשרים. הוא זקוק היה לשיתוף הפעולה של הרב עובדיה יוסף, והלה סייע לו. גם הרב יוסף רצה מאוד להקים מפלגה, הוא הסיר מלבו את אשר יש לו על הרב שך, את אשר עולל לו במשך שנים כאשר לא רצה לשבת עמו, ובעצה אחת עמו הקים מפלגה חדשה ששמה ש”ס.
    מאז לפני יותר משש שנים, ועד לפני מספר חדשים, היה הרב שך קרוב מאוד להרב עובדיה יוסף, ולא רק שלא ברח מן הבמה הציבורית כאשר הרב יוסף היה מדבר, ההיפך, הוא העניק לו כבוד גדול.
    לפני כמה חדשים השתבשו היחסים בין ש”ס למפלגת העץ ובמיוחד עם הרב שך, על שזה לא מסייע להם להיחלץ מן המשפטים שהם ניצבים בפניהם, ושוב התרופפות ביחס שבין הרב שך להרב עובדיה יוסף, והוא שוב מתיר לעצמו לדבר בפורומים סגורים דברים בגנותו של הרב עובדיה יוסף.
    כאשר עומד היום הרב שך בפני ציבור “בני התוררה הליטאים” ומדבר בפניהם, הוא חש עצמו כשקרן. לפני שנים לא היה מוכן לשבת עם הרב יוסף, ופתאום לצרכים פוליטיים, הרב יוסף הפך להיות כשר. והנה שוב, כאשר אין עוד צורך בו, שוב הפך הרב יוסף להיות “קל” ואסור להתייחס לפסקיו.
    אין פלא מדוע הרב שך חש עצמו כשקרן, וצריך שוב ושוב להזכיר לקהל שומעיו כי אינו שקרן.

*    *    *
    יש משהו נוסף המורכב הרבה יותר, והוא רצונו הגדול להיות “קנאי” אך זה אינו מסתדר עם מעשיו בפועל. מצד אחד הוא מטיף נגד ראשי השלטון, ומאידך הוא התומך הגדול ביותר שלהם.
    הרב שך עומד ומדבר על אכילת חזירים ושפנים, ויודע היטב, כי מבין חברי הכנסת הנוכחים, השניים הידועים והמפורסמים ביותר באוכלי המאכלים המתועבים הללו, הם יצחק שמיר ואריאל שרון, ולא די שאינו יוצא נגדם בחמת זעם, אלא תומך בהם, וקורא לאנשיו לשמור על שלימות ממשלתם.
    כאשר הרב שך הבדיל בין המערך לליכוד, הוא עשה את אחד השקרים הגדולים ביותר בחייו. הוא תפס את עצמו מאוחד מדי. אין כל הבדל בין אלו לאלו מבחינה דתית. שני המפלגות חונכו על ברכי הציונות והחינוך החילוני, כולם עושים את אותו דבר, ובאים למעשה מאותו מקור, ולכן אין פלא כי הרב שך חש כי הוא עושה שקר בנפשו.
    הרב שך מסתובב ככל הנראה בתחושה, כי הציבור חש כי הוא משקר, כי לו היה עקבי, הוא היה נוהג אחרת. הוא היה ממשיך להיות קיצוני, ולא היה מוכן להתפשר על פחים קטנים. הויתור על עקרונות תמורת טובות הנאה פוליטיות, אינן מתיישבות עם אמת ודרך הישר.
    כל דרכיו רצופות שקרים. בטרם הציעו לשלמה לורנץ להיות יו”ר וועדת הכספים, היה אסור בתכלית האיסור להצטרף לקואליציה, רק לאחר שהציעו לשלמה לורנץ שהיה נציגו את התפקיד החזק ביותר, הפך להיות הדבר מותר.
    בעבר, אסר הרב שך מינויים של סגני שרים. אך ברגע שאנשיו יכלו לקבל תפקידים כאלה, מיד הפך הדבר להיות מותר. צריך להיות סתום בכדי שלא לראות בחוש כי כל דבריו שקר ורמיה.
    דבר נוסף וקשה בהרבה, זו תחושתם של ראשי ישיבות ו“גדולים” ליטאיים, שאינם מבינים, על מה המאבק של הרב שך, וכפי שכתבו כמה מראשי הישיבות הללו, האם בשל איזה כסא בעיריה, מותר וכדאי להביא לפירוד כל כך גדול בציבור החרדים בבני ברק? כיצד מתיישבת התנהגותו של הרב שך בכל השנים האחרונות עם תורה ומוסר? האם זו דרך ה’, האם אלו הן מידות טובות?
    ועל הכל, התמכרות לכסף. אין עוד מי כמו הרב שך שמכר את נשמתו לעבודה זרה ששמו כסף. עבור תקציבים מוכן הרב שך לוותר על הכל. בעבר היה משרד הדתות טרף, ומשרד הבינוי והשיכון שמחללים שם שבת בוודאי שהיה טרף, והיום מוכנים לאפשר אפילו מינוי של שר התקשורת שהוא משרד העובד בשבת, מערכת הטלפונים, הרדיו והטלוויזיה עובדים בשבת, והרב שך שותק.
    אין עוד מחאות כפי שהיה בעבר על חילולי שבת, ואף לא על נושאים עדינים אחרים. מסתירים היום הכל בכדי למנוע מצבים עדינים, וזאת בתמיכה מלאה של הרב שך, הרוצה בשלימות הקואליציה לצרכים פוליטיים ואישיים בלבד.
    אין פלא מדוע הרב שך חוזר שוב ושוב וטוען כי הוא לא שקרן, משהו מעיק בלבו, ולא קשה להבין למה ומדוע.

יום שני, 19 במרץ 2012

מטשטש לתיאבון

הרב שך מחלק בין ימין לשמאל כבין מומרים להכעיס למומרים לתיאבון, כאשר המציאות היא שונה בתכלית, התיאבון הוא כיום עיקר החטא, דור האידיאליסטים כמעט חדל ועבר מן העולם

מי שעוקב אחר דבריו ומעשיו של הרב שך, ימצא, כי אין בהם יציבות. הוא מסוגל לומר דבר, ובאותו יום לעשות את ההיפך. כך אנו לומדים ביחסו לממשלה ומחדליה. וכך אנו מוצאים גם בימים אלה, שהם לכאורה עבורו ימי קנאות. יושבים באופוזיציה, וזו מאפשרת קנאות יותר מאשר בקואליציה, שאלו למעשה מבחינתו מלאים סתירה.
    בשבועיים האחרונים מצאנו וראינו איך שבו ביום, מסוגל היה הרב שך לומר ולעשות את ההיפך. הוא אמר, כי יש להבחין בין השמאל לימין. השמאל לדעתו, הינם מומרים להכעיס, ולכן אסור לשבת עימם, אך הימין הינם מומרים לתיאבון, לכן דינם אחר.
    אכן, העקרון הזה מקובל על רבים ביהדות החרדית ואין על כך ויכוח. אך, בואו וראו כיצד באותו יום ממש, מספרים לו כי ביבי נתניהו שהוא יו”ר מפלגת הימין בכנסת, רוצה לבא אליו הוא אינו רוצה לקבל אותו. וזאת בשל “אורח חייו”, אשר הינם מלאים בתאוות איומות וחמורות.
    לכאורה, דוקא בשל כך כי מדובר במי שעובר עבירה לתיאבון הרב שך לא צריך למנוע ממנו את הכניסה לביתו. נציין, כי כאלו שדינם כמומרים להכעיס, הרב שך בעבר קיבל, ולא טען כי “אורח חייהם” אינם מקובלים עליו.
    אך, גישתו זו של הרב שך זקוקה ביאור והסבר. השאלה היסודית היא, ההשקפה החרדית, מה היא אומרת. האם זו מקבלת את הדברים כפשוטם כפי שהרב שך מציג אותם, כי מבחינים בין תיאבון ללהכעיס. או שהדבר הוא לגמרי אחר. אם נלמד את תוכנם של דברים, ובמיוחד במי שעמדו בראש המפלגות למיניהם, נמצא, כי הרב שך מטשטש לתיאבון את ההשקפה החרדית.
    הדבר הראשון והיסודי שעלינו להבין הוא, כי המאבק ב“ציונות” נמשכה וממשיכה. ולאו דוקא בשיטה הסאטמארית זו שאוסרת לגמרי את המדינה ומוסדותיה, אלא למרות ההשתתפות בבחירות לכנסת, היו החרדים בצידה של המדינה ולא הכירו בה. גם הישיבה בקואליציה לא היתה מותרת, עד אשר באיזשהו דרך התירו כניסה לקואליציה ולא לממשלה. ומאוחר יותר, דוקא בעת שהרב שך השתלט על הענינים, קרה כאן משהו נוסף וחמור. הוא התיר את מינוים של הנציגים בכנסת לסגני שרים. דבר, שהיה בכך סטיה איומה לכיוונה של ההכרה במדינה עצמה. ובל נשכח, כי הטענה כי התירו זאת, מאחר ואין נושאים בתפקיד זה באחריות, אין מקומה כאן. כי ממה נפשך, אם כך פני הדברים, מדוע לא התירו זאת מיד בעת שהקים מנחם בגין את שלטונו, וצירף את אגודת ישראל לקואליציה?
    אלא, הסיבה אז היתה אחת ויחידה. אם אז היו ממנים סגן שר, היה מתמנה הרב יהודה מאיר אברמוביץ שהוא איש אגודת ישראל, ואם היו מקבלים שני תפקידים כאלו, היה זה הרב מנחם פרוש, ולא האיש של הרב שך שהיה רק שלישי ברשימה.
    רק ברגע שאנשיו הם אלו אשר יכלו ליהנות מן התפקיד, השתנו הדברים, ומינויים של סגני שרים הפך להיות כשר וטוב ואינו סותר את ההשקפה.
    לכן, מי שרוצה ללמוד מדבריו ומעשיו של הרב שך, כיצד הם בנויים ועל סמך מה, יבין, כי הוא לוקח בחשבון דבר אחר ויחיד, איזו תועלת תצמח מכך לו ולאנשיו, ולא מה שטוב ליהדות החרדית. ואת זאת אנו רואים בדבריו הקיצוניים, שכאשר אנשיו בקואליציה הוא אינו משמיע אותם. רק כאשר אנשיו באופוזיציה, הוא יתיר לעצמו זאת.
    אך, הנושא הזה ששמו תיאבון, זקוק לביאור יותר. מי הם הבעלי תיאבון, האם דוקא הימין, או שאם נתעמק, יתכן ודוקא הימין הם מסוכנים בהרבה מן השמאל. אמנם בדורנו אנו, האידיאולוגים הלכו מן העולם, ומעטים נותרו דוגמתה של שולמית אלוני שהאידיאה הציונית האנטי דתית עמוקים בתוכם. אך בל נשכח, כי יהודי כמו מנחם בגין, שאמנם היה איש מסתורי, אי אפשר לומר עליו כי הוא היה חוטא לתיאבון.
    מעטים בדורנו היו ישרים כמוהו, ובמיוחד בעניני משפחה. אפילו אצל הדתיים והחרדים לא נשמע יושר שכזה דוגמתו. ולכן, לבא ולומר עליו כי הוא “חטא לתיאבון”, זו אחת הטפשויות הגדולות ביותר. לא היה מבחינה השקפתית אדם שהיה מסוכן יותר ממנו.
    ובואו ניגש לעצם הדברים, מי היה “ציוני” יותר, מי היה אידיאליסט, האם מנחם בגין, או שמעון פרס מן המערך? כל בר דעת ישיב, כי מנחם בגין היה אידיאליסט ברמ”ח ושס”ה, ושמעון פרס הוא קרייריסט. ולכן, כאשר אנו מנסים לרגע לבחון, מיהו המומר לתיאבון, ומיהו המומר להכעיס, המסקנה היא הפוכה.
    הגישה של הרב שך כאילו שהימנים הם מומרים לתיאבון, ואילו השמאלנים הם מומרים להכעיס, אין בהם כל אמת. כיום, רוב רובם של החילונים משני הצדדים הינם מומרים לתיאבון. והסיבה מדוע זה ימני וזה שמאלני, הוא בדיוק כמו מדוע זה ליטאי וזה חסיד, ומדוע זה סטמאארי וזה בעלזאי.
    בדיוק כפי שאצל החרדים ישנם אידיאליסטים כאלו המאמינים בשיטת הארגון שהם נמנים עליה, כמו”כ אצל החילונים. כיום רוב רובו של הציבור הוא ציבור שהתיאבון הוא גדול יותר מאשר הלהכעיס.
    וכאן, צריך גם להבין מה הפשע להכעיס. אם ניגש לענין בגישה הליטאית, הרי שיש בה “צוויי דינים” (שני דינים) יש להכעיס הקשור במפלגה, שהלהכעיס הזה הוא חלק מן התיאבון. ויש להכעיס שהוא חלק מן האידיאולוגיה, שזאת נמצא אצל הכל, בין בימין ובין בשמאל.
    מי שלומד את מעשיהם של אותם הפוליטיקאים, ימצא כי מה שהם עושים, הוא אך ורק בכדי לקדם את עצמם בפוליטיקה. עובדה היא, שכאשר הם רוצים ומעונינים ב“אוטובוס השבת” אין להם לזה ציבור גדול, מדובר בכמה בודדים, שהם אולי בגדר של הלכעיס, אך היתר הינם רק כאלו המקויים שבשל כך יזכו באהדה פוליטית, וזה בעצם חלק מן התיאבון.
    ושוב, נמצא כזאת בכל המפלגות ובכל התחומים. אותו דבר קורה אצלנו החרדים. נמצא עסקנים המוסרים את נפשם למען ענין, כאשר כוונתם היא למעשה אחרת לגמרי. הם אינם מאמינים במה שהם עושים, הם מעונינים אך ורק לתיאבון שלהם, להשיג עמדות או תקציבים.
    ולכן, כאשר הרב שך בא ועושה הבחנה בין הימין והשמאל, וקובע כי הימין הם מכעיסים לתיאבון והשמאל מכעיס כי הוא מאמין במה שהוא עושה, הרי שאין עקמימות גדולה מזו. הגישה הזו, היא היפך המציאות.
    השיקול כיום חייב להיות שונה בתכלית. לבחון כל אחד מה נשיג ממנו, והאם דרך התיאבון שלו לא ניזוק. וכך ניתן להבין, מדוע במצבים מסויימים, יכולים החרדים להיות חברים בכל קואליציה. ואם ננסה להבחין בין ממשלת הליכוד לממשלת המערך, הרי שמעשית, פרט לכסף אין הבדל. הליכוד נותן לחרדים כסף, ואילו המערך אף הוא מוכן לתת כסף. ההבדל הקיים והיחיד הוא, בנושאים הקשורים לארץ ישראל, שכאן הרב שך מסתבך הרבה יותר.
    מי שזוכר, היה זה הרב שך שלחם בחסידים או באלו אשר היו נגד החזרת שטחים. ומבחינה זו, ההוא הרבה יותר קרוב למערך מאשר לליכוד. ובכל זאת, הוא מעדיף את הליכוד על פני המערך. וכאן נשאלת השאלה מדוע. האם באמת שולמית אלוני היא זו שמפריעה לו?
    ובכלל, מה ההבדל בין שולמית אלוני לחילונים אחרים. אמנם כלפי חוץ יאמר כל אחד, כי יש הבדל תהומי. ולכאורה בפשטות כך נראים ונשמעים הדברים. אבל מעשית, אין כל הבדל בינה שהיא צעקנית ואומרת את דבריה בגלוי, לבין אחרים שהם שקטים, משחקים אותה יפה, ועושים בשקט דברים שהם גרועים בהרבה.
    מבחינה אידיאית חרדית, אין כל הבדל בין המערך לליכוד. אלו ואלו חילונים לתיאבון. וההבדל ביניהם, הם דוקא בענינים שיש לחרדים מה לומר בהם, אך המציאות היא, שדוקא באותם הנושאים לא נשמע את קולה של היהדות החרדית.
    המבדיל העיקרי והרשמי שבין המערך לליכוד, הוא בנושאים הקשורים בשלימות הארץ. ודוקא כאן נבחין, שלא זה מה שמפריע לחרדים בענין הקואליציה. והשאלה היא, מדוע דוקא בנושא, שכאן כבר יש הרבה פחות תיאבון, לא נשמע את הרב שך מציב תנאים.
    מעשית, לו ישבו החרדים בקואליציה הנוכחית, היתה לשולמית אלוני בעיה רצינית. זו היתה מונעת ממנה הרבה דברים. כל בר דעת מבין, כי לשותפים קואליציונים משלמים מחיר. עובדה היא, שהיא הסכימה לוותר על משרד החינוך, בגלל שקלטה כי היא חרגה מן המותר. ולכן, אם הרב שך הוא מאלו אשר מחפש תועלת, הרי שהישיבה בקואליציה זו התועלת. זו סותמת את הדרך ליצורים דוגמתה של שולמית אלוני.
    לא אחטא לאמת, אם אקבע, כי אפשר גם לטעון, כי שולמית אלוני אף היא חטאיה לתיאבון בלבד. ובואו נעמיד אותה במבחן, האם תעשה הכל למען האידיאה שלה, למרות שזו יכולה לגרום לה להפסיד מנדטים בכנסת?
    מן הנסיון למדנו, כי החשבון הזה קבע אצל שולמית אלוני גם בעבר. היא חיפשה תמיד כל דרך אפשרי, כיצד להבטיח לעצמה קולות נוספים. כך, שבגישה הזו יש הרבה תיאבון, ולאו דוקא להכעיס.
    הזעקות שלה נגד הדת, מטרתם היא לזכות באהדה. נמצא הרבה פוליטיקאים הזועקים ועושים מה שעושים, רק מפני שהם מאמינים כי זו תקדם אותם. ולכן, התנגדות של הרב שך לשבת יחד עימה בקואליציה אחת, מפני שהיא נחשבת בעיניו מומרת להכעיס, זו אינה מוצדקת.
    בכדי שהדברים לא ישמעו בצורה לא נכונה, נדגיש, שאין הכוונה בשורות אלו לקבוע כי יש לשבת עם שולמית אלוני. חלילה וחלילה. אך לא מן הסיבה שהרב שך הסביר אותה, ולא בגלל החילוק שהוא עשה בין להכעיס לתיאבון, כי ההבחנה הזו היא לא נכונה.
    אין עוד בדורנו פוליטיקאים שהם אנשי אידיאה. בקרב השמאלנים היו לנו בעבר הלא רחוק אנשי מפ”ם שהיו מהם אידיאליסטים. אותו דבר היה גם בכמה ממפלגות הימין. אך אלו חלקם כבר הלכו מן העולם, אחרים הזקינו, ואחרים פרשו לבתיהם ואינם עוד במרכז הבמה הפוליטית.
    כיום הפוליטיקאים כוונתם אחת ויחידה, וזו “תאוות השלטון”, ולכן הגישה אליהם חייבת להיות שונה בתכלית. לראות עם מי נשיג יותר למען הדת, ועם מי חלילה לא נשיג. היכן שנשיג עימם צריך ללכת, ועם מי שלא נשיג, עימם אסור ללכת. אך בשום אופן אי אפשר לחלק על פי חלוקתו של הרב שך.

יום ראשון, 18 במרץ 2012

מטשטש השקפת התורה

הרב שך אינו רוצה לקבל את ביבי נתניהו בגלל “אורח חייו” ובכך קובע כי החילונים האחרים שאותם קיבל, אורח חייהם טוב רח”ל!!!

כאשר הדברים היו נשמעים על ידי מי שאינו איש השקפה, ומי שאינו “גדול”, היינו פחות מתייחסים לענין, מאחר ומדבריו אין לומדים וקובעים הלכה למעשה. אבל, כאשר “גדול” משמיע דברים, או עושה מעשים שכלפי חוץ לכאורה יראו כטובים ויפים, אם כי אלו עקומים ורחוקים מן הדרך כפי שצריך שיהיה, זו מחייבת הבהרת דברים.
    אחד הדברים החשובים אך מאוד חמורים, הוא שלומדים מדבריהם ומעשיהם של “גדולים”. וכאשר אלו מעשים טובים המלמדים דרך ושיטה, זה טוב. אך, כאשר מתוך הדברים ניתן חלילה ללמוד דרכים שאינן חיוביות, דוגמת מה שעשה הרב שך לאחרונה, אלו מחייבים הבהרת דברים, ולדעת, כי אין ללמוד מן המעשים הללו.
    למדונו חז”ל, “מכלל לאו אתה שומע הן”, זהו אחד המושגים שהרב שך עוסק בהם הרבה בשיעוריו. ולכן, הדבר קשה שבעתיים, כיצד הוא אינו קולט, כי על ידי דבריו, לומדים ומבינים דברים חמורים עד מאוד, ועד כדי כך, שאלו הורסים ושוברים עמל של עשרות ומאות שנים של גדולי ישראל בעבר, ודוקא, כאשר לכאורה מלמעלה, הדברים שהוא אומר נראים יפים וטובים.
    כוחו של “גדול”, הוא בעמקות ותוכן שהוא מכתיב. ולכן, במה שעשה הרב שך לאחרונה, הוא גרם לטשטוש תחומים, ולהבנת דברים, שהם ההיפך הגמור מן המציאות.
    לא היה זה פלא, שנמצאו לאחרונה כאלו, אשר דוקא מדברי הרב שך למדו, כי החילונים בעיקרם, “אורח חייהם” טובות ומקובלות עליו. ולכאורה ישאל השואל, היתכן? היכן אמר כך הרב שך? אך, מי שיתבונן בדבריו, וכיצד הגיב כאשר ביקשו להביא לביתו את יו”ר הליכוד ביבי נתניהו, צריך היה להזדעזע, כיצד “גדול” אינו נזהר בדבריו, ואינו לוקח בחשבון, את משמעות הדברים שהוא משמיע.
    הרב שך לא רצה לקבל אותו, ונימק זאת, כי הוא אינו יכול לאפשר שיכנס לביתו מי ש“אורחות חייו” אינן טובות. כזכור, בטרם נבחר ביבי נתניהו, השמיצו אותו בצורה חמורה ביותר, וגילו כל מיני דברים, שאינו היחיד בהן. למגינת הלב, רבים מאוד בציבור החילוני, וביניהם עסקנים בכירים ביותר, שרויים בעבירות מן הסוג הזה, וההבדל האחד הוא, שבהם עסקו פחות מאשר בביבי נתניהו.
    כל מי ששמע ברגע הראשון את תגובתו של הרב שך, קיבל זאת בצורה יפה והוגנת. בודאי, שמי ש“אורח חייו” כאלו, אין מקומו בביתם של גדולי תורה. אבל, אם הרב שך לא היה מקבל עסקן חילוני כלשהו, בשל אותו נימוק, דבריו במקומם עומדים. ואדרבה, אלו מחזקים את הגישה הפוסלת כל קשר עם מי ש“אורח חייו” דוגמתו. אבל, מי שלמד את ההיסטוריה של הרב שך, ובמיוחד בשנות הקואליציה עם החרדים, נהרו לביתו של הרב שך עסקנים חילונים, ביניהם כאלו ש“אורח חייהם” לא פחות גרועים משלו, ושל אחרים אף גרועים בהרבה, ובכל זאת הרב שך קיבל אותם.
    לציבור החרדי, אין ספק כי החילונים הללו מושחתים עד היסוד בתחומים רבים, במיוחד בתחומים הקשורים בצניעות, טומאה וטהרה, ואף בתחום, אשר רשמית החילונים סבורים כי יש להקפיד ולשמור עליהם. ולדוגמא, חיי המשפחה, רשמית צריכות להתנהל כפי שצריך, אם כי ברור וידוע, כי רבים מאוד מן החילונים “אורח חייהם” הוא אסור וחמור, ולעתים מגיע עד כדי השחתה.
    ובכל זאת, הרב שך עשה הבחנה בין ביבי נתניהו לאחרים. וכל בן תורה עושה לעצמו את החשבון, שאם הרב שך אותו פוסל, ואחרים לא, פירושם של דברים, שלהרב שך אין דבר נגד “אורח חייהם” של האחרים.
    מי שיתעמק במעשה אשר עשה הרב שך, יגיע למסקנה, כי הוא זה אשר עודד והכשיר את הטמא. הוא זה אשר לא פוסל את “אורח חייהם” של חילונים האחרים. וכאן המעשה החמור אשר עשה. על פי ההשקפה החרדית, “אורח חייהם” של רוב רובם של החילונים, וביניהם אישי הציבור, הוא מופקר.
    ציפינו, כי הרב שך יקבל את ביבי נתניהו, דוקא בשל כך. זו היתה מגלה, כי דעת הרב שך על כל החילונים שהם אותו דבר. אך, כאשר הוא מבדיל בין זה לזה, הוא מכשיר את החילונים, וזו גורמת לסכנה חמורה ביותר. יהיו אשר ינסו להאמין, כי שייך ש“אורח חייו” של חילוני יהיו טובים.
    אם נתעמק במה שקורה, הרב שך פגע כאן קשות דוקא בהשקפה החרדית. אנו החרדים, איננו מפחדים מכאלו שהם מסוגו של ביבי נתניהו. לא כאלו שהם עושים מעשים דוגמתו, אלא על שעושים זאת בשקט מבלי שאף אחד יודע. אלא אדרבה, כאלו אשר מופיעים בטלויזיה ומודים כי פשעו וחטאו במעשים דוגמת אלו שביבי נתניהו הודה בהם. והסיבה לכך, מפני שזו מכתיבה בצורה ברורה את ההבדלים שבין הדתיים לחילונים. ומבחינה זו, ביבי נתניהו עשה ועושה שירות גדול להשקפה החרדית והדתית.
    אותו דבר קורה עם שולמית אלוני. למרות שהיא אוייבת היהדות בכלל, הרי שיש מקום להעריכה. היא משמשת קלף נוח וטוב ביותר לחרדים, היודעים עם מי להתמודד. אין צורך להיות מומחה בכדי להסביר עד כמה היא מסוכנת ומושחתת. מעשיה ודבריה הם ההוכחה הטובה ביותר.
    לעומת זאת, עלינו לפחד מכאלו המכחישים ועושים כל מאמץ שיידעו מה שפחות על “אורח חייהם”. אלו מהוים את הסכנה הגדולה, כי אין יודעים עוד להבחין בין אור לחושך.
    אותו דבר עם חילונים המעמידים פנים כלפי החרדים, ומעשית עושים מאחורי הגב, מעשים המסכנים את הדת בארץ ישראל.
    וכאן העוול הגדול של הרב שך. במקום שהוא יעודד יצורים מן הסוג הזה, בכדי שחילונים אחרים לא יעשו מה שהם עושים מבלי שיידעו ויפלו חלילה ברשת, הרב שך במעשיו מעודד את השקרנים, המסוכנים ליהדות החרדית, ומרחיק את אלו, אשר במעשיהם, - למרות שהם חמורים ביותר - הם מחזקים את היהדות הדתית והחרדית.
    הבעיה של הרב שך היתה מאז ומתמיד, שלא לקח בחשבון, כי לומדים ממעשיו, ועד כמה אלו ישפיעו על העתיד. ולדוגמא, היחס לממשלה ולקואליציה, הוא יחס שאין לו יציבות, וממנה לומדים סתירות חמורות.
    היחס למדינה בכלל, מוצאים אנו אצל הרב שך, כי הוא יחס של קואליציה ואופוזיציה. ובעוד שבעת שיושבים בקואליציה, לא נשמע אותו  מדבר על “שמאטעס כחול לבן” ולועג למדינה ולראשיה, הרי שבעת שיושבים באופויזציה, נזכרים בכל הדברים האלו. זו, הורסת ושוברת את יסודות ההשקפה, הבנויה על יסודות רעועים, כאלו שאין בהם יציבות כלל.
    מי שלמד ולומד השקפה חרדית, יודע כי זו אינה משתנה על פי הקשרים עם ראשי השלטון. אמנם, המציאות יוצרת, שהישיבה בקואליציה משחדת את אלו הנהנים ממנה, אך בעקרון, נשמע מכל איש השקפה יציב, את אותם הדברים. לעומת זאת, כאשר עוסקים אנו בהרב שך, במי שצריך היה להיות מורה דרך לנוהרים אחריו, אנו קולטים דבר יסודי ובסיסי. כאשר יושבים אנשיו בקואליציה, הוא ימצא אלף ואחד צידוקים לקיומה של המדינה, למעשיה ומחדליה. לעומת זאת, כאשר יושבים באופוזיציה, הוא הופך להיות קיצוני ביותר.
    גישה זו מתאימה לעסקנים, כאלו שהשוחד הציבורי, הוא זה המעבירם על דעתם. ואכן, מאיש ציבור - גם הטוב שביניהם - אנו מצפים למהפכים מן הסוג הזה. אבל, ממי שמכנים אותו “גדול”, ומי שמדבריו ומעשיו לומדים, ממנו מצפים ליציבות, הוא חייב להיות אחיד תמיד בכל מצב.
    ייאמר ברורות. לו היה ביבי נתניהו ראש הממשלה, ו“יהדות התורה” היתה בקואליציה, אין ספק כי הרב שך היה מקבל את ביבי נתניהו בביתו. הוא כלל לא היה מדבר על “אורח חייו”. רק עתה, כאשר יושבים באופוזיציה, וביבי נתניהו בינתיים אינו ראש הממשלה, הוא מרשה לעצמו לעשות כך.
    האמת היא, שמה שאותנו מעסיק כרגע, אינו זה שהוא קיבל אותו או לא. ניתן תמיד להסביר מדוע הפעם מקבלים ופעם אחרת דוחים. הבעיה הפעם הוא בנימוק. כאשר הרב שך פוסל את ביבי נתניהו בשל “אורח חייו”, זו שוברת והורסת את יסודות ההשקפה. הוא גורם לחיזוקם של שפלים ונבזים אחרים, ונותן להם הכשר, כאילו שהם טובים ורצויים.
    אחת הבעיות היסודיות של דורנו, שאין בציבור החרדי השקפה יסודית. מצב זה הוא לאו דוקא אצל הרב שך בלבד, נמצא זאת גם בסאטמאר, וניתן לכם דוגמא קטנה. בעוד שהם היו צריכים להיות נושאי הדגל המלחמתי נגד “דגל המדינה”, הרי שמשך שנים הם לא עשו דבר נגד הרב שך גם הפעם, במשך שבועיים שתקו, ולבסוף נתרצו והכניסו רשימה נגד, אך על ידי כתב מבחוץ, כזה אשר העורך אינו נוטל אחריות למה שהוא כותב.
    סענדר דייטש, הדובר הרשמי של ההשקפה הסאטמארית מילא פיו מים. בעוד שנגד אגודת ישראל על דברים הרבה פחות חמורים הוא יזעק חמס. הסיבה לכך, בשל קשרים פוליטיים. הפוליטיקה היא זו המנחה את מה שכדאי לו ומה שלא טוב לו.
    כאשר הוא רוצה להתחנף להרב שך, הוא שוכח מן ה“דגל הישמעאלי” כפי שהוא יודע לכנות בהזדמנויות אחרות. כאן אין עוד ערך לעקרונות. וזה מה שקורה בעתון הליטאי, גם שם, נראה איך שאין יציבות, ולדוגמא, כאשר נפטר הגאון רבי יוסף דב סולובייצ’יק ראש ישיבת “רבי יצחק אלחנן”, הרי שבישראל הם כתבו עליו רק ז”ל, ולעומת זאת בניו יורק בשל הפחד מפני מה יאמרו אנשיהם, הם כתבו זצ”ל.
    הלבלרים הללו לומדים ממעשיו ודרכיו של הרב שך. ומצאנו גם מצאנו, שהוא אמר על רבנים וגדולים דברים חמורים ביותר, ואילו מאוחר יותר נתרצה ו“שכח” את כל אשר אמר עליהם. שוב ושוב אנו לומדים, עד כמה הוא רחוק מן האמת ומן היציבות, ועושה מן ה“השקפה” סחר פוליטי.
    אך, לולא היה מזיק ל“השקפה” המקורית, ולחינוך הבנים, יתכן ויכלו לחיות עם מציאות זו. אבל, כאשר הרב שך מחנך לגישה שהיא מחבלת ומזיקה, דוגמת זו שעשה עתה עם ביבי נתניהו, כאשר חיבל באחד מעקרונות היסוד, כי “אורח חייהם” של כל החילונים הוא לא טוב, וכי אין הבדל בינם לבין ביבי נתניהו, הרי שהוא גרם וגורם לחורבן גדול ורציני בעולמה של תורה.

יום חמישי, 15 במרץ 2012

מטשטש ומסלף

הרב שך קובע שגזלו את המדינה מן הערבים, אך אסור להחזיר להם את ארץ ישראל. ובאשר לספרדים, הוא רוצה להנהיגם אך אינו רוצה לשאת באחריות

הוא חזר על הדברים הרבה פעמים, ולאחרונה שוב, כאשר נאם בפני המונים אמר, כי למעשה המדינה שייכת לערבים, וכי ישראל גזלה את השטח מידי הערבים. לטענתו, עשו אז מעשה אשר לא ייעשה. אך, הוא מוסיף בד בבד, כי עתה כאשר כבר גזלו את המדינה מידי הערבים, אסור להחזיר להם את ארץ ישראל, מפני שבמצב שכזה, נוצר דין חדש, האוסר את ההחזרה לידי הערבים.
    השיטה הזו של “צווי דינים” (שני דינים) היא כזו החוזרת על עצמה הרבה פעמים אצל הרב שך, כך הוא מנסה להשיב על הסתירות הרבות במעשיו והנהגותיו.
    אך, כאן נשאלת שאלה יסודית אחרת. מילא עתה, כאשר ארץ ישראל בידי ישראל, אסור להעביר לידי הערבים שטחים מארץ ישראל. אבל, בטרם קמה המדינה, איך מותר היה להרב שך לעלות לארץ ישראל, ועל ידי כך לסייע ב“גזילת” הארץ מידי הערבים?
    מי שישמע היטב את דבריו של הרב שך, ישאל, ומה היה אז, מדוע בשעתו, היה הרב שך מאלו אשר לחמו להוציא את ארץ ישראל מידי הערבים.
    למי ששכח נזכיר, כי הרב שך בשעתו השתייך לפלג המזרחי, ואף שימש כמחנך במוסדותיהם. בשעתו לפני עשרות שנים כאשר התגורר בירושלים, הוא נמנה עם הקוקאים וגרוריהם, ודעתו היתה שונה בתכלית מדעתו כיום.
    האם באמת יקומו תלמידיו ויסבירו כי הוא “חזר בתשובה”, וכי דעתו שונה מדעתו אז?
    אך, מי שמנסה לומר כך משלה את עצמו ומרמה את הציבור. הרב שך מעולם לא שינה את דעתו. גם אז וגם היום היה דבר אחד ויחיד שהנחה אותו, כיצד הוא יכול לעמוד בראש, ומה יעשה אותו גדול וחשוב יותר. ולכן, כאשר הסתובב בחוגי המזרחי, בנין הארץ היה אחד הדברים החשובים אצלו. ואילו עתה, כאשר הוא מסתובב מסביבם של קנאים, הוא מדבר בשפת ה“גזילה” כאלו שגזלו את האדמה מידי הערבים.
    הרב שך חייב כיום תשובה יסודית לציבור השואל, מדוע הוא עלה לארץ ישראל, כאשר הוא ידע כי זו הדרך לכבוש את הארץ מידי הערבים. המלחמה לא החלה בשנת תש”ח. המערכה על ארץ ישראל החלה עוד שנים לפני שהרב שך בא לארץ ישראל, וכל מי שבא באותם השנים ידע כי נלחמים על הארץ ומבקשים להקים מדינה יהודית. ולמרות שגדולי תורה רבים היו בשעתו נגד הקמת מדינה, אבל אלו שעלו לישראל ידעו בבירור גמור, כי התרבות מספר היהודים בארץ ישראל, זו מובילה להקמת מדינה יהודית, ומי שעלה אז, זו היתה מטרתו.
    יהיו אולי יהודים שיטענו, כי הם עלו לישראל בדלית ברירה, אחר השואה, ומפני שחפשו מקום מפלט. האמת היא, ששערי ארצות הברית נפתחו בשעתו, ומי שלא רצה לסייע בהקמת מדינה יהודית נסע למדינות זרות ולא לארץ ישראל. אך, בל נשכח כי הרב שך הגיע לארץ ישראל עם אותו ציבור “ציוני” שבא במטרה אחת, לדחוף למען הקמתה של מדינה יהודית. ולכן, הוא חייב הסבר לציבור, אם זו היתה אסורה, ודינה בשעתו היה כדין “גזילה”, הרי הוא זה שבידיו נתן את הכח לגזול את הארץ מידי הערבים.
    מה שבטוח, כי לפני עשרות שנים, הרב שך לא השמיע דברים שכאלו, הוא לא חשב אז כלל כי אי פעם ייאלץ להשמיע דברים בסגנון זה. אך, מי שלומד את מעשיו ודרכיו, יבין זאת היטב, במיוחד מי שמתעמק בנעשה בעיצומם של ימים אלה בין הרב שך והציבור הספרדי, ומעל הכל, היחס אליהם, וקולט כי זו דרכו ושיטתו, שאין בהם יסודות מוצקים, אלא סילוף וטשטוש. אלו דרכיו ומעשיו!
    השאלה המעסיקה כיום כל בר דעת, מה רוצים הליטאים מן הספרדים, ומעל לכל, מה היחס הליטאי לספרדי. האם “בן תורה” ספרדי הוא כשר וטוב לכל, כולל לשידוכים, או שהוא מוקצה, ומקומו בין מנודים כאלו הקרויים ספרדים?
    ברור, כי נשמע מילים יפות, ולא יהיה זה פלא כי הרב שך גם כאן יעשה “צוויי דינים”, אבל המציאות היא, כי הוא לא היה משתדך עם “פרענקינע”, וכי נכדיו - לא מצד בנו שאלו עזבו את דרך ה’, ואינם מבחינים עוד בין אור לחושך - לא ירצו ספרדיות, פרט לכך אם מדובר במי שהוא חולה או שנושא עמו חסרונות גדולים.
    עובדה היא, כי הספרדים כיום נאלצים לחפש שידוכים ספרדים, ואילו האשכנזים עושים כל מאמץ שהשמחה תישאר אשכנזית, וכאן נשאלת השאלה היסודית, מדוע מפלה הרב שך בין אשכנזי טוב לספרדי, ומדוע דמו של הבן תורה האשכנזי טוב יותר מדמו של הבן תורה הספרדי?
    האמת היא, שלו היה הרב שך איש ישר, הרי שכבר מראשית הדרך היה עליו להפריד, ולא לאפשר את לימודם של הספרדים בישיבות הליטאיות. וכפי שחסידים לומדים בישיבות חסידיות, כך צריכים היו ליטאים ללמוד בישיבותיהם, והספרדים בישיבות ספרדיות. זו היתה שומרת על החלוקה הברורה, כאשר אף זו היתה שומרת על העיקר, וזו ההנהגה, לכל קבוצה מנהיג משלה, וכאשר אלו אינם מסתדרים ביניהם, כל אחד עושה על פי הוראת רבו.
    רואים אנו זאת זה שנים בין חסידים לליטאים. לציבור החסידי גדולים משלה, ואין להרב שך את היכולת לכפות את דעתו על ציבור החסידים. ברור לכל, כי כל אחד נוהג על פי הוראת רבותיו.
    אך, בואו וראו מה קרה עם הספרדים. לכאורה, החלוקה צריכה להיות ברורה, במיוחד כאשר לספרדים שולחן ערוך אחר, ובתחומים רבים ישנם הבדלים מהותיים בין הספרדים לאשכנזים. ובכל זאת, הרב שך רצה להשתלט על ציבור זה, ולכן החדיר מהם רבים לישיבות הליטאיות, בתקוה כי הוא יהיה מנהיגם.
    אך, ברגע של אמת, כאשר צריכים להתמודד עם מספרים גדולים של בני ובנות הספרדים, וכאשר מגיעים אנו לשעות הכרעה בתחומים עדינים וקשים, כאן רוצה הרב שך, כי הן ישאו על עצמם את השם הספרדי עם כל מגבלותיו, אך באשר להנהגה, יקבלו את הנהגתו!!!
    כאן בעצם מונחת ההשחתה הגדולה. מאחר ואם הרב שך הוא מנהיגם, איך הוא מפקיר אותם, ומרשה כי לא יקבלו את בני ובנות הספרדים במוסדות הליטאים? איך זה שהוא שותק כאשר מפרידים בבתי הספר בין בנות אשכנזיות לספרדיות, מקימים להם כיתות נפרדות, בו בזמן שהוא רוצה להיות הקובע והמכריע לכל?!
    כאן מונח הטשטוש והסילוף. הרב שך אינו רוצה לקום ולומר בפה מלא את האמת, כי מדובר במיוחדים ובנחותים, ובעוד שהאשכנזים גם מי שאינם בני תורה, ביניהם בעלי בתים, ולעתים כאלו שהינם מן הפחותים שבפחותים, יזכו בחינוך ישיבתי לילדיהם, ואילו ספרדי שיהיה בן תורה מוצלח ביותר, כזה השומר על קלה כבחמורה הוא נחות ולא יזכה למה שזוכה כל פראסטיאק ליטאי מבני ברק.
    לו היה הרב שך איש אמת, הוא היה קם ואומר את האמת, כן, הליטאי שהוא אשכנזי הוא מיוחס טוב וחשוב יותר מן הספרדי שהוא נחות אך ורק מפני שהוא ספרדי!!!
    טשטוש זה חשוב להרב שך, בכדי שהוא יוכל להמשיך ולשלוט בכח על הציבור הספרדי. הוא רוצה להיות מנהיגם של אלה, ובשל כך, הוא מטשטש את האמת. אך, כל סוג של סילוף, בסופו של דבר מתפוצץ, ובימים אלה לומדים אנו, כיצד הטשטוש והסילוף של הרב שך, מתברר כולו, ומגלה את פרצופו האמיתי של הרב שך.
    הנושא הזה חשוב במיוחד, מאחר ומדובר בשפיכות דמים נוראה. וייאמר ברורות, בענין זה הרב שך הוא שופך דמים. מי שלא ראה זאת אולי לא יבין זאת. אך, מי שעמד אי פעם בשערי בית ספר או ת”ת, כאשר אבא ספרדי מגיע ומבקש לרשום את ילדיו שם, ומתנהגים אליו כאל מי שנושא עמו “כתם” של “פרענק”, יקלוט ויבין כי מדובר בשפיכות דמים איומה. התחושה האיומה של אותו יהודי ספרדי, הרואה כיצד האשכנזי מתקבל מיד, ואילו הוא צריך לסבול רק מפני שהוא בן עדות המזרח, היא קשה מנשוא, כזו הפוגעת בעמקי נשמתו.
    אבל, לו היינו עוסקים בסתם עמך, ואף בכאלו שהינם “חרדים” ו“בני תורה”, למדנו לחיות עם מציאות שפיכות הדמים שהיא יום יומית רחמנא לצלן. כיום לדאבון לב, כל אחד חושב כי הוא מנהיגו ועושה חשבונו של עולם, ועושה מעשים איומים וקשים נגד האחרים, שאין כאן המקום להאריך בענין. אך, כאשר עוסקים אנו ב“גדול”, במי שחייב להיות מורה דרך, ולהתנהג על פי כללים מחייבים, ומעל לכל, כזה אשר יחנך את הציבור וימנע מעשים מן הסוג הזה, הרי שכאן זו זועקת לשמים, ואסור לעבור על הענין בשתיקה.
    מה שעושה הרב שך עם הספרדים היא איומה וחמורה. ומעל לכל, כאשר בימים אלה סוערות הרוחות, ובמקום שהרב שך יקום ויעשה סדר, יקבע כללים ויאמר דברים ברורים שיעשו סדר בציבור החרדי, הוא שותק, ומאפשר כך בעקיפין, להמשיך בשפיכות הדמים הנוראה.
    ושוב, לולא היה הרב שך רוצה להיות מנהיגם של הספרדים, אפשר להבין כי אינו מתערב בנושא שאינו בתחומו. בדיוק כפי שהרב שך לא יקבע כללים בציבור החסידי, כך אינו עושה במה שקשור לציבור הספרדי. אך, במקרה שלפנינו, מדובר בקשר ספרדי ליטאי, הקיים זה שנים, וכזה אשר הרב שך רוצה את הטוב שבצד הקשר הזה, ובכל זאת הוא יושב עתה ושותק ונותן לענין להתגלגל לממדים איומים וחמורים.
    תפקידו של “גדול” בתקופה שכזו הוא לומר את דברו. השתיקה היא איומה וקשה. היא מתירה בעקיפין את שפיכות הדמים. ובמקרה שלפנינו, זו מחזקת את הטשטוש והסילוף, ועל כך הזעקה גדולה פי כמה.
    זכותו של הרב שך להפריד בין הליטאים לבין הספרדים. ואדרבה, אם הוא סבור כי הספרדים מאיימים על עתיד הליטאים, שיקום ויאמר כי הגיע הזמן לפירוד. אך, עליו גם לוותר על החלק האחר. הוא חייב להורות ללבלריו להפסיק את המלחמה בספרדים, ושינהיגו את מפלגתם על פי הוראת רבם הרב עובדיה יוסף, הסבור אחרת ממנו בתחומים רבים.
    הבעיה של הרב שך היתה והינה, שהוא אוהב לקפוץ מאידיאה לאידיאה, ומהשקפה זו לאחרת. עובדה היא, שפה הוא יכול להיות קנאי, וללעוג לדגל, ומאידך לעמוד על כך שאת “דגל המדינה” יתלו מעל גבי ישיבת פונוביז’. כך קורה עתה עם הספרדים, ואותו דבר קורה עם היחס שלו לארץ ישראל, שפה הוא מציג את מקימי המדינה לגזלנים, ומאידך הוא קובע כי אסור להעביר לידי הערבים שטחים מארץ ישראל.

יום רביעי, 14 במרץ 2012

שקר וסתירה

הרב שך במעשיו שהם מלאים שקר וסתירה, הורס דור שלם של חינוך וגורם לחורבנה של היהדות החרדית בישראל ובעולם

מידי שנה מתעורר הויכוח הזה מחדש, האם “דגל מדינת ישראל” יתנוסס על גבי ישיבת פונוביז’, ומידי שנה, שוב ההכרעה היא על תליית הדגל, אשר בפיהם של הקנאים - גם בבני ברק - נשמע אותם מכנים זאת “שמאטעס כחול לבן”.
    הויכוח הזה, אם כן דגל, או לא דגל, הוא ויכוח עקרוני יסודי, שעליו ניתן לכתוב גליונות שלמים ולא יספיקו. מדובר בויכוח שהוא לא רק כלל ישראלי ובעיקר בין חילונים לחרדים, אלא אף בתוככי הציבור החרדי נשמע דעות שונות. ובעוד שישנם קיצונים המתנגדים לכל מה שרק נראה בצבע כחול לבן, הרי שיש לנו כאלו, אשר ב“יום העצמאות” או “יום הציבעלעך” בלשון הקנאים, יתלו את “דגל מדינת ישראל” או “דגל מדינת ישמעאל” בלשון הקנאים.
    ולכן, בשורות אלו, נתמקד בשאלה, האם להרב שך מותר היה לתלות את “דגל המדינה” מעל גבי ישיבת פונוביז’ או שהמעשה אשר הוא עושה חמור ואסור. נקדים ונאמר, אנו יכולים למצוא הרבה סיבות להצדיק את מעשהו של הרב שך. ראשית, מן הבחינה האישית. הוא אינו הבעל הבית של הישיבה, הגאון הרב כהנמן שליט”א הוא בעל הבית (יורש דאורייתא), ואם הוא רוצה שיתלו את הדגל, הרב שך אינו יכול, ואף אסור לו להכריח אותו לעשות אחרת. השאלה היא, האם הענין עצמו מותר, ומבחינתו של הרב כהנמן שליט”א אין ספק כי ה“דגל” הוא חובה ב“יום העצמאות”, וטוב עושה הרב שך מבחינה זו, שאינו נכנס עמו לעימות.
    אבל, יחד עם הצד הטוב שבמעשהו זה, קיימת כאן נקודה אחרת, העומדת בסתירה מוחלטת לכל אורח חייו ומעשיו של הרב שך, ובמיוחד לאחרונה. הגורמות לעיוות וטשטוש המוחין, ועד כדי כך, שהוא גורם להיפך ממה שהיה צריך בחינוכו.
    למחנך, חובות משלו, ואחד הדברים הוא, לשמור על דיוק ואי סתירה. כאשר תלמיד שומע מרבו, כי אסור לעשות מעשה מסויים, ורבו הוא זה אשר עובר עליו, אין מה שמקלקל יותר ממעשהו זה של המחנך. גם אם ימצא המחנך לעצמו הסברים ונימוקים מדוע להתיר לעצמו את המעשה, אבל הוא נושא עמו אחריות ציבורית, ובכל נושא שהוא ציבורי ואינו סמוי מן העין, הוא חייב לקחת בחשבון את הצד החינוכי שבדבר.
    השאלה העקרונית שאנו עוסקים בה זה עשרות שנים, הוא היחס למדינת ישראל. בנושא זה קיימות מחלוקות אין ספור בציבור החרדי על מגוון סיעותיו. ומי שמכיר את הרב שך, ועקב אחריו בכל שנות קיום המדינה ועוד לפניה, מעיד ויודע כי הוא קפץ מ“השקפה” ל“השקפה”, ולא מצא בזה סתירה, להיות עם רגל אחד ב“מזרחי” ומאידך לחדור ל“אגודת ישראל”.
    אבל, כל עוד הרב שך היה מן ה“קטנים”, כאלו שלא הסתכלו עליהם ולא למדו ממעשיהם, אף שהדבר היה לא נכון ומלא סתירות, הציבור לא היה עסוק בכך. היו רואים בהרב שך יצור מוזר שאינו יציב, ואין לומדים ממנו. אך, בחמש עשרה השנים האחרונות, ואצל אחרים עוד קודן לכן, הרב שך הוא דמות שלומדים ממעשיו, וכאן הוא יוצר תהום ופער, בין מה שהוא מטיף, לבין מה שהוא עושה.
    אחת החולשות הגדולות של הרב שך, זו ה“קואליציה” וה“שלטון”. מי שלמד את דבריו ומעשיו, יודע, שכאשר יושבים באופוזיציה, הרב שך הוא אופוזיציונר. וכאשר יושבים בקואליציה, הוא ימצא תמיד נימוקים והצדקות למה שקורה.
    אך, לולא מדובר היה בפוליטיקאים, יכולנו להבין זאת, אלו מעשיהם ודרכיהם. אך, כאשר עוסקים אנו ב“גדולים” ובמיוחד במי שתפקידם הוא “חינוך”, כאן נוצר פער גדול, ומביך ביותר.
    הנושא הוא אמנם מביך וזה שנים לפני “יום העצמאות” מסתבובים ה“קנאים” בבני ברק ממקורביו של הרב שך שבורים ורצוצים. הם יודעים כי לא יצליחו לשכנע אותו כי יסיר את “דגל המדינה”, ומאידך, צריכים הם לגונן עליו, ולמצוא סיבות שיצדיקו, את מעשהו זה.
    השנה, למדנו משהו תהומי וחמור ביותר. שבעוד שבחמש עשרה השנים האחרונות, כאשר ישבו בקואליציה, והרב שך לא “התאבל” על מעשי הממשלה, הרי שכאשר תלה את “דגל המדינה”, גם שבמעשהו זה עשה דבר חמור להשקפת ה“קנאים”, אך, הפגיעה לא היתה חינוכית כל כך. הרב שך לא הטיף נגד הממשלה ומעשיה, ובעיקר לא “התאבל”, כך שב“דגל המדינה” לא הבחינו את התהום שבין ה“השקפה” לבין ה“מעשה”. אך, בשנה הזו, כאשר הרב שך מטיף נגד המדינה ובעיקר נגד הממשלה, עד כדי כך, שלראשונה בהיסטוריה שהוא מצהיר כי הוא “מתאבל” על הממשלה על ידי שאינו אוכל בשר, ועתה הוא מחפש יין שנעשה עוד לפני קום המדינה. וכאשר מגיעים אנו ל“יום העצמאות” יום שלכאורה היה צריך - על פי גישה זו - להתאבל בה, לצום ולקרוא “ויחל” או לעשות כל צעד של אבלות, הרי שהרב שך בכבודו ובעצמו, הוא זה שמורה על תליית “דגל המדינה” מעל גבי ישיבת פונוביז’!!!
    אין צביעות ובעיקר פגיעה בחינוך יותר מזו. הרב שך מלמד את חניכיו, כי לא ה“עקרון” הוא הקובע, וכי לא ה“השקפה” היא שמדריכה, אלא האינטרס והיחסים הפנימיים, או כל מיני סיבות צדדיות, במיוחד כאלו העלולות לפגוע ב“תקציבים”, הם אלו הקובעים את דרכיו ומעשיו.
    כוחם של האידיאולוגים בכל הדורות היה, בכך שהיו עקביים. אידיאולוג, וכך גם מחנך, שאינו עקבי, גורם שלא יקבלו את דבריו ומעשיו. וללא כל קשר לכך שהרב כהנמן הוא מנהל ישיבת פונוביז’, היה על הרב שך חובה בשנה הזו, להזמין את הרב כהמן, ולומר לו, כי מבחינה השקפתית ובעיקר חינוכית, הדבר חמור ביותר, וכי השנה לא יתלו את הדגל, בכדי להביע בה את הביטוי הנכון ביותר למצב הממשלה, ובעיקר למחדליה ומעשיה החמורים.
    אך, לא רק זאת. הגיע הזמן שאחת ולתמיד, לא נשחק משחק כפול ביחס ל“ציונות”. ובעוד, שלעצם קיומה של המדינה קבעו גדולי ישראל כי אין כל סיבה להתנגד לה, ואף יש לשתף פעולה עימה, הרי, שבכל שנות קיום המדינה, פרט לכמה שנים הראשונות, עד אשר קלטו כי טועים, לא ישבו בממשלה. אמנם, ישבו הרבה שנים בקואליציה, אך מי שמכיר את החוק בעיקר נשיאת האחריות, יודע, כי שותפות בקואליציה אינה מחייבת. רק השתתפות בממשלה מחייבת, וכך לא איפשרו גדולי ישראל נשיאה באחריות למחדליה של הממשלה, גם בשנות כהונתו של מנחם בגין ואחרים מן הליכוד, שלכאורה שמרו על האינטרסים של החרדים.
    ובואו נבחן, מה קרה בשנות הישיבה בקואליציה, האם “גדולי ישראל” תלו את “דגל המדינה” בביתם? כל מי שזכרונו אינו קצר יודע, כי מי שלא נהג כן החל מראשית שנות קיום המדינה, לא נהג כן גם להבא. ועד כדי כך, שהיו כאלו אשר בשנים הראשונות תלו את הדגל, ומאוחר יותר הסירו. והסיבה לכך, הוא החינוך. גדולי ישראל האגודאים, למרות שהורו על השתתפות בבחירות, רצו כי יידעו להבחין בין אור לחושך, ובין ה“ציונות” לבין התנגדות ל“ציונות” אין פירושה להיות “קנאי” ולהיות חבר בארגון שאינו משתתף בבחירות, ניתן בהחלט להשתתף בבחירות ולהתנגד ל“ציונות”. אך, החינוך, וההטפה לתלמידים חייב להיות יציב, כזה, אשר אין משחקים בה כל יום על פי אינטרסים שאין להם כל קשר עם “השקפה”.
    וכך נמצא, שברוב הארגונים החרדים קיימת יציבות. ישנם התולים את הדגל, וישנם שאינם תולים ולכל קבוצה פחות או יותר יציבות בענין. אך, מי שעוקב אחר דיבוריו ומעשיו של הרב שך, ימצא בהם סתירות אין ספור, ועד כדי כך, שזו משחיתה את הנוער החרדי, אשר מוצאים לעצמם כיום התירים, למעשים אשר תסמרנה שערות ראש.
    ניתן לכם כאן דוגמא קטנה. היחס ל“רבנות הראשית”. כל מי שחי את שנות קיום המדינה, וכאלו שעוד קודם לכן יודע, עד כמה לחמו גדולי התורה החרדים מכל החוגים נגד “הרבנות הראשית” ולא הכירו בה. הויכוח עם הרבנים היה עקרוני אידיאולוגי, ולא עם אנשיה. נאמר כאן דברים ברורים וגלויים, כי בראש הרבנות הראשית עמדו אנשים גדולים, כאלו שהיו ענקים בתורה, אך, גדולי ישראל חלקו על עצם קיומה של “הרבנות הראשית” שהיתה מוקצה בציבור החרדי.
    ובואו וראו, תסמרנה שערות הראש, מי התיר את “הרבנות הראשית” לבא בקהל? מי גרם שהנוער ואברכי הכוללים בדורנו שיטושטשו כליל, עד כדי כך, שהם בעצמם יעשו כל מאמץ לחדור ל“רבנות הראשית” האסורה והמנודה? התשובה לכך היא אחת ויחידה, מעשיו של הרב שך! הוא שבר את העקרונות, אין עוד אידיאולוגיה שמאמינים בה, אלא יש בה מסחר בלבד, כזו, שכאשר משתלם פוליטית, ואפשר להחדיר אנשים משלו, זו הופכת להיות כשרה וטובה. וכאשר הוא אינו יכול להחדיר אנשים משלו, זו אסורה ומוחרמת.
    זה בדיוק מה שקרה עם הממשלה והיחס למוסדות המדינה. כאשר להרב שך היתה שליטה בקואליציה, היה הכל כשר וטוב. וכאשר אין לו שליטה שם, הרי שזו רעה ו“מתאבל” עליה.
    יהיו אשר יטענו, כי זו ה“השקפה” האומרת, כי אם הרב שך שולט שם, הרי שזה טוב ומותר, ואם אינו שולט זה רע ואסור. אוי נא לנו, אם לזו תיקרא “השקפה”. אותנו לימדו, כי אין זה משנה באיש, אלא בנושא, ועד כדי כך, ששמענו בעבר גדולי ישראל בנושאים רבים אומרים, כאשר התנגדו למשהו, שאפילו אם יכבדו אותם לעמוד בראש, בדבר אסור.
    זו השקפה בסיסית ויציבה, כזו המחנכת את הנוער. אך, הרב שך בדורנו, עושה את ההיפך, ובמקום לזעוק, כי אפילו אם יעשו אותו ל“רב הראשי” של מדינת ישראל, “הרבנות הראשית” אסורה, כפי שזעקו בעבר גדולי ישראל גדולים וענקים, הוא הפך את היוצרות, ואומר במילים אחרות, אם אני שולט זה כשר, אם אני לא שולט שם זה טרף.
    וכך, מצאנו מחזה מחריד בבני ברק. כאלו שהינם בדרך כלל “קנאים” ובאים למחות נגד כל מי שהם רק יכולים, הם אלו שבאו לגרש את המוחים נגד ה“דגל” לצד ישיבת פונוביז’. הללו חיים בסתירה איומה, וקלטו דבר אחד ויחיד, כי לא העקרון הוא הקובע, אלא ההשתייכות הפוליטית, ומה שטוב ומשרת את אנשיה או אינטרסים קרובים להם, אלו מכתיבים לה את ה“אידיאולוגיה”.
    הרב שך הרס והורס את החינוך החרדי. ובמקום לחנך לעקרון, כזה אשר בכל מקרה הוא יציב וחזק, הוא מחנך לשיטה וגישה הרסנית, שהיהדות החרדית עלולה בעתיד לסבול הימנה רבות.

יום שני, 12 במרץ 2012

השתקת השמד

אם טענת ראשי המפלגה הליטאית נכונה, מדוע שתק הרב שך  ולא יצא בקול זעקה גדולה ומרה על ה“שמד” של “לדי תימן”?

נאומו של הרב שך בשבוע שעבר בבני ברק היא מליאה בסתירות, ובגישה שהיא ההיפך ממה שהשמיע קודם לכן. מי שיקח את נאומו זה, ואת נאומיו בעבר, ימצא כי הוא אינו זוכר מה אמר, כי אחרת הוא היה בונה את נאומו אחרת. הוא חי בסתירה אחת גדולה, כזו, אשר מצד אחד הוא רוצה כי יבינו כי המדינה היא “מדינה ציונית” כזו אשר מחנכים בה כי הכל התחיל מ“הרצל”, ואילו מן העבר האחר, הוא רוצה כי שמות הרחובת יהיו של גדולי ישראל, כאילו שמדינה זו מתנהלת על ידי “חרדים”, וכי הכל הולך טוב וכפי שהוא רוצה.
    מי שיתבונן בדבריו ומעשיו, ימצא בהם הרבה סתירות, ונעסוק בהם אי”ה בהרחבה בשבועות הקרובים. אך בראש וראשונה, נקדיש השבוע את השורות האלו, דוקא למה שהוא לא אמר, למה שציפו שידבר, ואולי היתה אף חובתו לדבר, והוא העדיף לשתוק.
    ציפו שיתקיף את ש”ס על שהם יושבים בממשלה. הרב שך רואה בחדשים האחרונים בנושא הזה את עיקר תפקידו ותפקיד מפלגתו , הנאבק בהם בכל הכח. העתונות הליטאית אינה מפסיקה מלהתקיפם. אך, בכך שהוא שתק ולא תקף אותם הפעם, עדיין היינו מוצאים לכך הסברים. אולי הוא קיוה כי דוקא על ידי שתיקתו, הוא יסייע לענין, וימנע את ההתנגדות הנוצרת דוקא בשל התקפותיו עליהם.
    אך, היה נושא אחר, המדובר ב“שמד” רחמנא לצלן, ואם זו אמת, היתה זו חובתו של הרב שך לזעוק מרה. ואין כל הסבר מניח את הדעת שימנע זאת. המסקנה האחת לשתיקה היא, כי הדיווחים הליטאים בענין היו שקריים ולא נכונים, ולכן העדיף הרב שך לשתוק.
    אך, קשה לקבל כי הליטאים והרב שך מבינים כי שקרו, כי לו היו כך פני הדברים, הם לא היו ממשיכים לעסוק בנושא. עובדה היא, כי בשבועות האחרונים המשיכו וכתבו, למרות שהוכיחו להם כי הילדים התימנים מתחנכים בחינוך חרדי, ונמצאים במקומות שאי אפשר לכנותם כמי שמחנכים חלילה ל“שמד”, ובכל זאת הרב שך שתק.
    וכאן נשאלת השאלה, מדוע העדיף הרב שך הפעם לשתוק, מדוע הוא לא יצא בקול זעקה גדולה ומרה. וההסבר לכך הוא, כי השיקול הפוליטי, הוא זה שעמד לנגד עיניו, והוא זה שמנע ממנו את הזעקה.
    ודוקא זו מוכיחה, כי אף ההתקפות של הליטאים והרב שך על ש”ס בענין הממשלה, היא פוליטית ואינה ענינית. כי לו היה הרב שך איש אמת, כמי שמאמין במה שהוא תובע, הוא חייב היה במקום שכזה, כאשר התקשורת המתינה לדבריו, וקיוו כי הוא יכה במי שצריך להכות, היה זה אירוע שהרב שך יכל להעביר דרכו את המסר שרצה, והוא העדיף הפעם את הרפורמים, ונושאים שהם משניים וכלל אינם ראשונים בסדר היום הציבורי.
    אין ספק, כי על פי מה שקורה בארץ ישראל, אם חלילה “ילדי תימן” מועברים ל“שמד” כטענות הליטאים והרב שך, הרי שזה היה הנושא הראשון שהוא חייב היה לעסוק בו. כאן היה המקום לצאת בזעקה גדולה ומרה. וכאשר הרב שך בענין שכזה מעדיף את הפוליטיקה, פירושם של דברים, כי לא האמת היא המנחה את דרכו.
    מי שיתעמק לרגע דוקא במה שהרב שך לא אמר, יקלוט כי הוא נקלע למצב קשה פי כמה. כי ממה נפשך, אם היו אלו טענות שוא, מדוע הוא לא התנצל, או לפחות תיקן ואמר, כי הילדים הללו ב”ה נשלחים למוסדות חרדים. ואם עדיין הוא עומד על כך כי הילדים נשלחים למוסדות שיש בהם “שמד”, איך מותר היה לו לשתוק.
    אבל, כאן נמצא משהו הרבה יותר עמוק, וזו זועקת לשמים. הרב שך ולבלריו הליטאים זעקו במרה, כי “גזזו” את פיאותיהם של “ילדי תימן” שהגיעו בחדשים האחרונים לישראל. ואם זו אמת, מדוע הרב שך שתק? איך הוא יכל לנאום ולעבור על כך לסדר היום?
    אך, דוקא כאן נכתוב לשבחו של הרב שך, כי בענין ה“פיאות” כלל לא הפריע לו. הוא עצמו גזז את פיאותיו, ואף לגלג על מי מבין הבחורים בישיבה שהיו להם פיאות ארוכות. הסטייל הליטאי לא קיבל את הגישה החסידית או של כאלו שהעדיפו את ה“פיאות”. ולכן כלל לא מפריע לו שהתימנים גוזזים את “פיאותיהם”.
    אבל, מי שהוא ליטאי ו“למדן”, יודע כי בענין זה קיימים “צוויי דינים”. דין לגידול הפיאות, ודין לקיצוץ הפיאות. מי שלכתחילה מתחנך ללא ה“פיאות הארוכות” אין צורך בהם. אך מי שהיו לו כאלו, ומקצצים לו את ה“פיאות”, כאן יש ענין של “שמד”.
    וכאן הזעקה הגדולה ומרה דוקא על הרב שך, איך זה, שהוא עמד לנגד עיניהם של אלפים, ולעיני התקשורת, ולא אמר בענין זה מילה אחת. מדובר בנושא שבשבועות אלו עסקו בהם, ואשר עמד בראש סדר היום הציבור החרדי. ובכל זאת שתק.
    זו מוכיחה, כי לא האמת, היא המנחה את דרכו, אלא הפוליטיקה. הוא רצה בנאום זה להמנע מעימות עם חרדים, ולכן שתק.
    אבל, השאלה האחרת הנשאלת היא, מה לענין זה עם “חרדים”, מדוע לא תקף את שר הקליטה, כפי שתקף את הרפורמים וחילונים אחרים. מדוע הרב שך לא יצא בקול זעקה גדולה ומרה על ה“חילונים” אשר “גזזו” את פיאותיהם של ילדי תימן? איך הוא יכל לוותר לחילונים בענין?
    כאן לא נוכל לטעון כי הוא העדיף שלא לפגוע בחילונים. כי עובדה היא, שהנאום שלו הפעם היה דוקא ביחס החילונים לדת. וכאן היה המקום להוכיח, כי החילונים רוצים בהעברה על הדת, וכי הדבר הראשון שעושים לילדי תימן בהגיעם לישראל, הוא “גזיזת פיאותיהם”.
    אך האמת המרה היא, כי “גזיזת הפיאות” הוא לא רק ענין לחילונים, נמצא את ילדי החסידים, כאשר הם מגיעים לישיבות הליטאיות, ושם רחמנא לצלן הם גוזזים את פיאותיהם. הבחורים הללו “מתביישים” כאשר הם יושבים עם בחורים שלהם “טשופ” (בלורית) גדולה, ואילו הם נראים “פאנאטים”, ועושים הכל לגזיזת הפיאות.
    זוכר אני בישיבה, כיצד התמודדו בחורים חסידים עם לבושם ופיאותיהם. ובמקום שהרב שך יהיה זה אשר יחזק ויעודד את אלו, הרי שהרשימה של גוזזי הפיאות בישיבות הליטאיות היא ארוכה.
    ויתכן, כי זו היתה הסיבה מדוע הרב שך לא רצה לדבר על ענין ה“פיאות”. הוא חשש כי ישיבו לו, מה לך ולפיאות, כאשר אתה היית זה אשר לא נאבקת למען הפיאות של הבחורים החסידים בישיבות הליטאיות.
    אך, לא רק ענין ה“פיאות”, קשור ב“שמד” של ילדי תימן. ועל פי אותה זעקה, הרי שמדובר היה בהעברה על הדת. וכאן, אין להרב שך הסבר כלשהו לחמוק מן ההתייחסות. ושוב, אם מדובר בנושא שהוא כל כך חשוב, עד כדי כך שמותר היה להתקיף את ראשי ש”ס בענין, איך זה עובר הרב שך בשתיקה בנושא, שהיה צריך להיות ראשון על סדר היום.
    האמת היא, שכל היחס של הרב שך לש”ס ולממשלה, אינה על פי התוכן של הממשלה ומעשיה, אלא על פי הקשר שבין הרב שך לראשי ש”ס. ומי שיתבונן בעבר, כמה מחדלים חמורים הקשורים ב“שמד” רחמנא לצלן עברה הממשלה, והרב שך כלל לא העלה על הדעת להתקיף את ש”ס, יבין, כי ענין ה“שמד” וההתקפות מן הסוג הזה, אינן התקפות הקשורות בתוכנן של דברים, ומתוך חרדה לתורת ישראל ולעתיד חינוך ילדי ישראל, אלא מתוך רצון לפגוע בש”ס בלבד.
    ודוקא נאומו האחרון של הרב שך היא ההוכחה הטובה לכך. לולא רצה הרב שך הפעם שלא לפגוע ישירות בש”ס, הוא היה עסוק ב“ילדי תימן”. הענין היה, כי הנושא הזה ששמו “ילדי תימן” עלה אך ורק מפני שקיוו שדרכה יכלו לפגוע בש”ס. ולכן, הכריע הרב שך שלא לעסוק בנושא.
    לו התכוונו לענין ה“שמד” ללא כל קשר לש”ס, אין ספק, כי הרב שך היה עוסק בנושא הזה. מי שישמע היטב את נאומו של הרב שך, ימצא כי היו לו הרבה הזדמנויות לעסוק בענין. ולדוגמא, כאשר הוא עסק בחילונים ובמעשיהם, היה צריך להיות הנושא הזה, חומר להוכיח מי הם החילונים ומה מעשיהם. ובכל זאת, הרב שך העדיף שלא לעסוק בענין, מפני שידע, כי לא היה חומר טוב מזה לחילונים להוכיח להרב שך, כי הוא טועה ומטעה.
    הילדים הללו מחונכים בחינוך “חרדי”, ואם לזה קורא הרב שך “שמד”, הרי שבצדק יטען שר הקליטה, כי הוא ממהר להעבירם לקיבוצי “השומר הצעיר” של מפ”ם, בכדי “להצילם” מן ה“שמד” החרדי...
    הנושא האחר שהרב שך לא דיבר עליו, זו ה“אחדות” החרדית. שהרב שך ממשיך לדגול בגישתו של “שלום כן אחדות לא”, ולכן הוא נמנע מלעסוק ב“מפקד משותף”, היו נאלצים גם המתנגדים לכך באגודת ישראל לקבל זאת. זו היתה מקרבת בין הפלגים, ועושה צעד נוסף ל“אחדות”. אך, דוקא שתיקתו זו של הרב שך, פירושם של דברים, כי אינו רוצה “אחדות”.
    עבור רודפי השלום, היתה הופעת זו של הרב שך אכזבה גדולה. משלחת של אגודאים הגיעה לכנס, דוקא מתוך תקוה כי בנאומו זה יעשה למען ה“אחדות”. הוא איכזב אותם, כאשר בשתיקתו אמר, כי הוא אינו רוצה שלום.
    אמנם, הוא מכריז כי הוא בעד “שלום”, אך כפי שהבהרנו כבר בארוכה במדור זה, כי אין שלום ללא אחדות, וכי כל עוד הרב שך לא יעשה צעד לקראת האחדות, גם שלום לא יהיה.
    ההסבר כי ההופעה המשותפת בבחירות לכנסת זהו ה“שלום”, אין טפשות גדולה מזו. מדובר ביריבים שהאינטרס המשותף הוא זה שהושיב אותם ברשימה אחת בכנסת. אך, מדובר ביריבים גדולים, כאלו שהם הדוגמא החיה להיפך מן ה“שלום”. ולכן, אין זה פלא מדוע מקדישים כל כך הרבה כוחות ל“אחדות, שרק זו תוביל ל“שלום” האמיתי, ולצערם של רבים, הרב שך בשתיקתו הפעם, מנע סיכוי לשלום.
    למדנו ושינינו את ה“חכמים הזהרו בדבריכם”. אך, כאשר עסוקים אנו ב“גדולים” ובמיוחד במי שמכונים “מנהיגים”, שם עלינו לומר “חכמים הזהרו בשתיקתכם”. לעתים השתיקה גורעת. ובמקרים שלפנינו, נבין כי הרב שך בשתיקתו גרע ומנע טוב.
    הנושא הזה של “ילד תימן” ימשיך לעמוד על סדר היום כל עוד לא יודו הליטאים כי טעו ושגו, ואילו, נושא השלום, הוא כזה אשר הלוחמים למענו לא יוותרו, למרות שהרב שך במעשיו מרחיק את השלום מכלל היהדות החרדית.

יום שני, 5 במרץ 2012

אוייב השלום

הרב שך אינו מכיר במושג ששמו “מועצת גדולי התורה” שמקבלים בה החלטות יחדיו, הוא רוצה להיות מעל ל“מועצת”

מאמצים רבים נעשו על ידי רודפי שלום למיניהם בשנה האחרונה, לנסות ולהחזיר את הרב שך למסגרת האגודאית, כאשר הציעו לו כמעט הכל. מוכנים היו לצרף עוד רבנים ליטאים למועצת גדולי התורה, ואף הסכימו כי הוא יהיה הראשון מבין חברי הנשיאות של מועצת גדולי התורה. ובכל זאת, הרב שך מתנגד לכך ואינו רוצה לשמוע מ“אחדות”. הוא חזר ואמר את מה שהוא השמיע בשנה האחרונה הרבה פעמים כי מדיניותו היא, “שלום כן אחדות לא”.
    הדבר לכאורה צריך הרבה הסבר. מה פירושם של הדברים, והאם אכן שייך שלום ללא אחדות, אך ננסה בשורות אלו להבין, מה מפריע להרב שך ה“אחדות” עד כדי כך, שהוא מדגיש בכל מצב, כי הוא נגד ה“אחדות”, זו מפריע לו יותר מכל, וגם כאשר יושבים יחדיו, הוא יברך על ה“שלום”, ולא יזכיר את ה“אחדות”. וכאשר הוא נשאל, הוא אומר במפורש, כי הוא נגד ה“אחדות”.
    מה פירוש של “אחדות”? מי שלמד את ה“אחדות” האגודאית, זו ששררה לכאורה במשך כשבעים שנה, יודע, כי אין פירושם של דברים, כי מי שהוא חסיד הופך חלילה לליטאי, ומי שהוא ליטאי הופך לחסיד. מדובר ב“אחדות” שהיא שונה בתכלית. כזו, המכירה ב“נהרא נהרה ופשטי’”, שפירושו, שכל אחד ממשיך על פי דרכי אבותיו ורבותיו, ואין בכך סתירה. ה“אחדות”, התבטאה במסגרת, זו אשר ישבו בה יחדיו, ודאגו למסגרות משותפות. בכל עניני הציבור, פעלו במשותף, וכך הצליחו להתגבר על מכשולים רבים. ה“אחדות” הזו, הספיקה, בכדי שהציבור החרדי יוכל להתקיים יחדיו.
    ברור, של“אחדות” זו היה מחיר, והיא ההכרה של אחד במשנהו. גם אם מדובר היה בגירסאות שונות. ולדוגמא, זה התפלל נוסח אשכנז וזה נוסח ספרד, אבל כיבדו והכירו זה בזה. וכך, יכלו לשבת במסגרת העליונה והמובילה ששמה היה “מועצת גדולי התורה”, כל החוגים. כאלו המוכנים אדמורי”ם, וכאלו המכונים “רבנים” וכאלו המכונים “ראשי ישיבות”. לא היה בכך סתירה כלל. כל מנהיג, צורף למסגרת זו, ואלו ישבו יחדיו.
    לא היה זה סוד, כי ראשי הישיבות הליטאיות שהיו חברי מועצת גדולי התורה, מתפללים בנוסח שונה מן האדמורי”ם, ואף ברור היה, כי מנהגיהם שונים. גם לבושם היה שונה. ובכל זאת, כל אלו היו משניים. מה שחשוב היה, כי בנושאים ציבוריים, הכיוון והרצון הוא אחיד, וזה מה שהוביל את גדולי ישראל לדחוף ל“אחדות” זו, שהיתה חשובה לכלל ישראל.
    נוסיף ונקבע, כי ה“אחדות” הזו, היתה חשובה לא רק מבחינת המאבק החרדי בחילונים מהרסי הדת, אלא אף מבחינת היחסים הפנים חרדים. העובדה שאלו ישבו יחדיו, זו מנעה מחלוקת בין הקבוצות השונות. ולדוגמא, גם אז היו ליטאים וחסידים באגודת ישראל, ולא שמענו מושג שכזה של “ליטאים” או “חסידים”, זה היה מוזר לגמרי. ולא בגלל שזה לא היה קיים, אלא בגלל שזה לא היה חשוב כלל. ה“אחדות” שבין גדולי ישראל במסגרת המשותפת, מנעה את העיסוק בנושא שהוא משני ואף לא רצוי.
    אך כמובן, שעל רצון זה, שילמנו מחיר מסויים. לא היה עוד המשחק של מי גדול יותר. אמנם, באגודת ישראל עצמה, נאלצו מידי פעם לערוך בחירות פנימיות, ואלו גרמו בעיות, מאחר והצד המפסיד תמיד לא מרוצה. אבל, זו לא יצרה פילוגים. ולדוגמא, אם ניקח את הבחירות הפנימיות האחרונות באגודת ישראל, למרות ששלמה לורנץ הפסיד, הוא אמנם זעם וכעס, ואף החרים את הועידה שאליה הוא שלח רק משלחת של ששה אנשים, אבל המסגרת נשארה כמות שהיא, ועובדה היא, שהרבנים הליטאים המשיכו לבא לישיבות מועצת גדולי התורה.
    ובכל זאת, למרות ה “אחדות”, קרא, והתפלגו, והסיבה לכך, לא היתה בצד הבעלי בתים, העסקנים אלו שלכאורה היו צריכים להיות ראשונים ליצירת פילוג שכזה. ה“אחדות” נשברה, דוקא במועצת גדולי התורה. זה התחיל בפרשת הרוטציה, והסתיים בפרשת היחודיים, כאשר גדולי התורה כולל הליטאים היו נגד הרב שך, והוא נעלב ופרש מן המועצה ולא חזר אליה יותר.
    מה הפריע להרב שך, שהיה שוה לו לשבור את ה“אחדות”? על כך מי שלמד את אותן השנים יודע, כי הרב שך רצה להיות מעל ל“מועצת גדולי התורה”. הוא לא קיבל את המושג הזה, שהחלטות מתקבלות על ידי כל גדולי התורה. הוא רצה להיות מעל לאחרים, ובשל כך הוא שבר את המועצה.
    כאשר אנו לוקחים את הישיבה האחרונה של מועצת גדולי התורה, אשר בה השתתף הרב שך, ובוחנים מה הוא תבע ומה הרגיז אותו, היה זה, כאשר בנושא חלוקת התקציבים היחודיים, היו רוב רובם של גדולי התורה כולל הליטאים אלו אשר הסכימו עם מרן כ”ק האדמו”ר זצוק”ל בעל ה“לב שמחה” מגור, שטען כי יש לחלק את הכסף לכל מוסדות התורה בלי יוצא מן הכלל. שיקבלו על פי מכסת התלמידים שבכל ישיבה. ואילו הרב שך רצה, כי היחודיים יחולקו רק למוסדות מיוחסים, כאלו שהוא חפץ ביקרם. גדולי התורה לא קיבלו גישה זו, ומאחר וההכרעה היתה בניגוד לדעתו, הוא פרש ולא חזר יותר אליה.
    מי ששמע אז את דבריו, ובעיקר את דברי פרשניו, טענו אלו, כי הרב שך הוא מעל ל“גדולים”, וכי דעתו שקולה כנגד דעת כולם. וכאן הם שברו את הבסיס של “מועצת גדולי התורה”. יצויין, כי בעבר, היו גדולים וענקים חברי מועצת גדולי התורה, והללו לא העיזו מעולם לתבוע תביעה שכזו. הבסיס שקבע כי דעתם של רוב הגדולים היא הקובעת, היתה מקובלת על הכל, למרות שהיו כאלו “גדולים” לא פחות מהרב שך, שיכלו לטעון כי דעתם היא הקובעת, ובכל זאת הבינו, כי ברגע שרוב גדולי התורה הבינו אחרת, דעת הרוב היא זו המתקבלת.
    גם אם היו גדולים שלא היו מרוצים מהחלטות מסויימות. ומי שלומד את ההיסטוריה ואת הויכוחים שהיו בין גדולי ישראל בתחומים שונים, זוכר כי בנושאים רבים היו הגדולים חלוקים בדעותיהם, ובכל זאת, העקרון של הרוב הקובע התקבל על ידי הכל. ואילו הרב שך, רצה כאן שינוי קיצוני, כזה, המשנה את מה שהיה מקובל עד לפרישתו.
    ועל רקע זה, הוא שבר את ה“אחדות”. הרב שך רצה להיות עליון מעל הכל, וידע כי במסגרת “מאוחדת”, הדבר הוא בלתי אפשרי.
    וכך נבין, מדוע הרב שך כיום דוחה כל מי שהוא בעד ה“אחדות”. הרב שך מדגיש ואומר לכל, “שלום כן אחדות לא”. מאחר, ו“אחדות”, פירושו מסגרת אחת, וקבלת דעת הרוב, והרב שך אינו רוצה בכך.
    וכאן, נקח לדוגמא את “מועצת גדולי התורה” הליטאית. שם, אכן הרב שך הוא מעל לכל. ולדוגמא, אם כל ה“גדולים” הליטאים יהיו בעד ענין מסויים, ואילו הרב שך יהיה נגד, הרי שדעת הרב שך היא הקובעת. וזה מה שהוא רוצה.
    אך, אין לעג גדול יותר מ“מועצה” שכזו. ברגע שדעת הרב שך היא הקובעת, לשם מה זקוקים ליטאים ל“מועצת”, צריך לעלות לבית הרב שך, ומה שהוא אומר כך צריך לעשות. אין ערך כלשהו, לדעתם של הגדולים האחרים.
    והאמת היא, כי הרב שך לא צריך “מועצת”, והסיבה לקיומה היא, כי מאחר ולחסידים יש מועצה משלהם, הרי שצריך שם שכזה בכדי שיהיה מגביל. רק לכן קיימת מועצת שכזו, אך בשום אופן לא כזו המכרעת בשאלות העומדות על סדר היום. כאן, מכריע עבורם אחד ויחיד והוא הרב שך.
    הרצון ליצור סמכות עליונה, כזו שהיא מעל ל”מועצת גדולי התורה”, היא זו שמונעת את ה“אחדות” והיא זו ששברה את אגודת ישראל.
    מי שיתבונן לרקע הפילוג בין חלקי האגודאים, ובעיקר בין הליטאים לחסידים, לבין מה שקורה בעיצומם של ימים אלה, וינסה להשוות בין אז להיום, מה השתנה, מה עושים אלו שלא עשו קודם לכן באגודת ישראל, ימצא כי אין משהו אידיאולוגי המשנה בין אלו לאלו. אך ורק הייצר השלטוני, והרצון להיות עליון, זו הקובעת אצל הרב שך.
    הוא אינו מסוגל לחיות עם מה שקבעו ועשו גדולי ישראל במשך שמנים שנה, אשר הכריעו יחדיו ובעצה אחת. הוא רצה ורוצה להיות שונה ועליון, והדחף הזה, הוא שהוביל ומוביל את הרב שך.
    ועל רקע זה, הוא שובר את השלום. הרב שך יודע, כי לא שייך שלום ללא אחדות. בו ברגע, שמתקיימים במסגרות נפרדות, הרי שזהו היפך השלום. ואם ניקח לדוגמא את היחס המזלזל של הליטאים ל“מועצת גדולי התורה” של אגודת ישראל, זו מספיקה בכדי להוכיח, כי הם שוברים ועושים הכל נגד ה“שלום”.
    כאשר “מועצת גדולי התורה” האגודאית הכריעה בעד “יום תפילה”, בער”ח ניסן, לא הזכירו זאת הליטאים כלל. הם כתבו על היום תפילה, אך שאחרים קבעו זאת ולא “מועצת גדולי התורה” האגודאית. זו מוכיחה, כי אף בנושאים שכאלו, אשר לכאורה צריכים להיות מקובלים על כולם, ואין בהם משום מחלוקת, הם אינם יכולים ומסוגלים לכתוב כמו שצריך.
    קיומה של “מועצת גדולי התורה” שמכריעה, מבלי שזו קיבלה את ה“רשות” של הרב שך, עומדת בסתירה למה שהם מבקשים להחדיר, כי אין מי שמסוגל ויכול להכריע פרט להרב שך.
    זו תכליתה של ה“אחדות לא”. כאשר הרב שך קובע כי אין אחדות, הרי שגם שלום אין. מאחר וזו מובילה להתנהגות שכזו, וממילא זו גורמת להיפך השלום.
    אם היה רצונו של הרב שך בשלום אמיתי, הוא היה חייב להכריז על “אחדות”. רק זו יכולה להבטיח שלום. אבל, הרב שך כיום, מתוך הרצון להיות עליון ומעל כולם, הוא שובר את השלום, ולכן, הוא כיום “אוייב השלום”. אין בדורנו עוד מי ששובר את השלום יותר ממנו.
    יצויין, כי בדורנו ישנם רבים מן החסידים והליטאים הרוצים בשלום. הם נוכחו לדעת מה גרם הפילוג ליהדות החרדית, ולכן חשוב להם להחזיר את השלום. ורק אחד ויחיד מונע מהם את השלום, והוא הרב שך, אשר לו חשובה יותר מהכל עליונותו מעל לגדולי ישראל אחרים.
    כאן מקור הצרה. המציאות היא, כי אין כיום “גדול” המקובל על הכל. עובדה היא, כי הרב שך אינו ה“גדול” של חסידי גור, בדיוק כפי שהאדמו”ר מגור אינו ה“גדול” של הליטאים. מצב זה נמשך שנים. היו יחידים שהיו מקובלים על הכל. ואילו הרב שך, שלא רק שאינו מקובל על הכל, בציבור החסידים הוא אינו מקובל כלל, כולל חסידי בעלז, שעבור אדמור”ם הוא מנהיגם ולא הרב שך.
    אך, להרב שך חשובה יותר מכל תאוות העליונות, לכן הוא מתנגד ל“אחדות”, וממילא, הוא “אוייב השלום” בדורנו.

יום ראשון, 4 במרץ 2012

לוחם בשלום

הרב שך בברכתו לוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל  מאשר כי הוא נגד ה“אחדות” ונלחם בכל סיכוי לשלום

מי שיתעמק בדבריו של הרב שך, איך וכיצד הוא רוצה לראות את פני היהדות החרדית, וכיצד הוא רוצה לראות את אגודת ישראל העולמית. ימצא, כי הוא עושה את כל מה שאפשר לסכל את השלום ביהדות החרדית. ולא רק זאת, אלא שאפילו את הפינה היחידה היכן שעדיין ניתן להושיב את הכל יחדיו, גם שם הוא לא יתן ל“אחדות” לחדור. מכך הוא לא רוצה לשמוע.
    הרב שך שיגר דרכו של שלמה לורנץ את ברכתו לכנס, ואלו דבריו: “ראש הישיבה בירך את כנס הועד הפועל בהצלחה, ושהשלום באגודת ישראל יצליח, שיוסיף ויתקדם ויזכה להתבסס”. לכאורה מילים יפות המדברות על שלום, כזה שהרב שך רוצה כי זו תתבסס.
    אך, בכדי להבין את הדברים, ומדוע מדובר בסתירה מוחלטת למעשיו ודבריו של הרב שך, יש לזכור, כי הרב שך בשנה האחרונה מצהיר חזור והצהר, כי הוא נגד ה“אחדות” בין החרדים. כאשר ביקרו אצלו עסקנים ורבנים מכל הקצוות, ובקשו לשמוע ממנו דברים ברורים בענין השלום. השיב, כי הוא בעד “שלום כן, אחדות לא”!!!
    קיוינו, כי לפחות כאשר מדובר ב“ועד הפועל העולמי”, היכן שאין לנו ענין עם כסאות בכנסת, יהיה זה הרב שך, שידאג אף ל“אחדות”. אך, בברכה ששלח לועד הפועל, הוא מדגיש ואמר כי הוא רוצה “שלום”, אך אינו מזכיר כלל את ה“אחדות”, זו נמחקה ואינה קיימת עוד.
    ועתה, נשאלת השאלה, האם שייך בין החרדים החסידים והליטאים שלום ללא אחדות? התשובה לכך היא לא ולא. מי שילמד את השמנים השנים האחרונות, ובמיוחד את אותן השנים אשר בהם היו באגודת ישראל כל חלקי החרדים, למדנו, כי ה“אחדות” היא זו ששמרה על השלימות החרדית. ללא “אחדות”, לא היה שייך לחיות ב“שלום”. ההיפך, זו גרמה למחלוקת שהלכה וגדלה.
    ובכדי להבין זאת, צריך ללמוד מה זו “אחדות”. אין הכוונה, כי מעתה החסיד הופך לליטאי, או ליטאי לחסיד. ההיפך, שיטתה של אגודת ישראל היתה וקיימת, והיא, של “נהרא ופשטי”, שפירושה, כי כל אחד ינהג על פי אבותיו ורבותיו. אך, המסגרת היא אחידה. ה”אחדות” היתה תמיד במסגרת. ישבו ליד שולחן אחד, בתנועה אחת, וכך, קיימו את ה“אחדות”.
    כך, קורה בכל מקום אשר משתתפים בתנועה אחת גורמים שונים, כאלו ששיטותיהם שונות. הכל מבינים, כי השיטה והדרך חלוקים. אך, המטרה המשותפת היא מאחדת את הכל.
    וכאן, רוצה הרב שך ליצור משהו חדש. כזה, אשר לא רק שאינו יכול להתקיים, אלא עושה את ההיפך מן ה“אחדות”. הוא מרחיק יותר ויותר, ולא רק כך, הוא אף שובר את ה“שלום”.
    כל בר דעת, מבין, כי “שלום”, אין פירושו לשבת במסגרות נפרדות. “שלום” הוא כזה, אשר יושבים יחדיו, כי רק ה“אחדות” היא זו המחזקת ושומרת על השלום. ברגע שיושבים במסגרות נפרדות, הרי שלא רק שאין “אחדות” אלא אין גם “שלום”.
    לכן, כאשר הרב שך שולח ברכה שכזו לוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל, הוא בעצם במילים אחרות אומר, כי הוא אינו רוצה שלום.
    עוד דבר למדנו ממכתבו של הרב שך, כי הוא קולט ומבין, כי למרות שיושבים בסיעה אחת בכנסת, עדיין רחוקים אנו מן ה“שלום”. הרב שך במכתבו כותב על השלום “שיוסיף ויתקדם ויזכה להתבסס”, שפירושם של דברים, שעדיין אנו רחוקים מאוד מן ה“שלום” המיוחל.
    אכן, אמת הדבר. אין “שלום” בין החסידים והליטאים באגודת ישראל. כל עוד קיימות מפלגות נפרדות, ולכל מפלגה עתון משלה ומוסדות נפרדים, לא יכול להיות “שלום”.
    קשה לקבל, כי הרב שך בעצמו אינו קולט את הדברים וכי הוא סבור אחרת. כל בר דעת מבין, כי ברגע שקיימות “מועצות גדולי התורה” שהן נפרדות, הרי שזו מזיקה ל“שלום”. מי שרוצה ב“שלום” באמת, חייב היה לעשות הכל, שהמסגרת הזו לפחות תהיה אחידה. כאשר ההכרעה היא שונה, הרי ששלום לא קיים.
    ובואו וראו עד להיכן מגיעים פני הדברים, ועד כמה רחוק הרב שך מן השלום. כאשר הכריעה “מועצת גדולי התורה” של אגודת ישראל על קיומה של “יום תפילה” בשל המצב החמור בארץ ישראל, לא הבין כלל הרב שך כי הוא חייב להצטרף לכך. עתונו אף לא הזכיר כי “מועצת גדולי התורה” היא שהכריעה על כך. ולזה, קורה הרב שך “שלום”!!!
    מילא, כאשר עוסקים בנושאים שיש בהם מחלוקת, יהיו אשר ינסו להסביר זאת, כי העדיפו שלא להזכיר למען ה“שלום”. אך, כאשר עוסקים אנו בנושא שאף הרב שך מסכים, כי השפיכות דמים בישראל נוראה, וכי קביעת תענית ויום תפילה בערב ר”ח ניסן היה דבר במקומו. ואם כן איך יסבירו, שבנושא שכזה, אשר אין בו כל ענין עם מחלוקת, אין מזכירים, אלא מתעלמים כליל מ“מועצת גדולי התורה”?
    אך ההסבר לכך הוא, מפני שהרב שך אינו מכיר ב“מועצת גדולי התורה” של אגודת ישראל, לכן עתונו לא יכל להזכיר כי הם אלו אשר הכריעו על ה“יום תפילה”. וזו הנותנת ומחזקת פי כמה, כי הרב שך אינו בעד “שלום”, כי לו היה בעד “שלום”, הדבר הראשון שהיה עליו לקלוט ולקבל, כי הוא לא יחיד, וכי קיים ציבור חסידים גדול, ואם הוא רוצה ב“שלום” הרי שחייבת להיות בענין הדדיות שכל אחד יכיר בשני.
    אבל, הרב שך אינו בנוי לכך. כי השאלה העיקרית הנשאלת היא, לשם מה הרב שך פרש מאגודת ישראל? האם קורה היום משהו שלא היה אז? והאם שינתה אגודת ישראל את גישתה או הכרעותיה באיזה ענין שהוא?
    הרב שך פרש בשעתו בגלל הרוטציה והיחודיים. הויכוח שלו בענין עם כ”ק האדמו”ר בעל ה“לב שמחה” מגור זצ”ל, היה כזה שהרב שך לא רצה לקבל. וכאן המקום להזכיר, כי עסקו לא בענינים שבאידיאולוגיה או ב“שיטה”. הויכוח היה על הדרך כיצד לנהל את תנועת אגודת ישראל. ועד היום, הרב שך לא הסביר מה היה רע אז, ומה טוב היום שהוא שינה דרכיו?
    האמת היא, כי הוא אינו משנה דרכיו, וכי רק ה“חוק” הוא זה שהכתיב לו צעדים אלו. לולא “אחוז החסימה” שהועלה, והיא זו אשר מנעה ממנו התמודדות לבד, הוא לא היה חושב לרגע על “שלום”, הוא היה נשאר לבד.
    ולכן, כאשר הרב שך מדבר על “שלום”, אין לעג גדול מזה. הוא מעולם לא רצה ב“שלום”. וההוכחה הגדולה לכך, שהוא אינו מוכן ל“אחדות”.
    לו היה הרב שך חוזר בו, ורוצה באמת ובתמים כי נשוב לימים כקדם, וכי ישכחו ממה שהיה, וכי נשיג את ה“שלום” בין החרדים, הרי שבראש וראשונה, היה עליו לעשות הכל למען ה“אחדות”, ופירושם של דברים, שובם של הליטאים לאגודת ישראל כסיעה, כפי שהיו בעבר, ולקבל את מה שתבעו בשעתו, כי יערכו בחירות פנימיות בכל ארבע או חמש שנים, ולא רק אחת ל-28 שנה, דבר שגרם וגורם לעיוות הכח המוביל בתנועה.
    הבסיס לשלום בין החרדים הוא ה“אחדות”, והסיכוי לשלום בועד הפועל העולמי, הוא אך ורק בגלל שהליטאים זו הפעם הראשונה, הסכימו לבא ולשבת לצד שולחן אחד. אך, באשר למישור הארצי בארץ ישראל, כאשר לא יושבים יחדיו, אין סיכוי ל“שלום”.
    ייאמר להרב שך ברורות. “שלום ללא אחדות” אין בכך לא אחדות ולא שלום. “שלום עם אחדות” משיגים בה את השלום ואת האחדות.
    וכאן שוב מעסיקה אוותנו השאלה הבסיסית, האם שייך בכלל “שלום” בין החרדים. והאם שוה המאמץ לכך? ועל כך התשובה היא אחת. “שלום של אמת” לא שייך. אנו חיים בדור, שכל אחד רוצה לאכול את השני. גם אלו אשר יושבים זה לצד זה בכל המחנות אוייבים זה לזה. אבל, קיים שלום מסוג אחר. כזה, אשר אמנם אין אוהבים זה את זה, אך לפחות אין רבים זה עם זה. וכאן אנו משיגים הישג גדול. זו מחזירה את הסדר לציבור החרדי, ומוציאה מן הציבור את המתח האין סופי, של יריבות והאשמות הדדיות, שבסופו של דבר אין בהן תועלת.
    מי שיוצא ניזוק מכל זאת, הם רק החרדים. מי שנהנים בדורנו מן המחלוקת, הם רק החילונים. ומי שכיום משרת את האינטרס החילוני יותר מכל אחד אחר, הוא רק הרב שך, בכך שאינו מוכן לוותר על המחלוקת.
    הדיבורים היפים על “שלום” אין להם כל ערך, כאשר עושים צעדים שהם היפך שלום. כאשר הרב שך אומר “שלום כן אחדות לא”, הוא אומר במילים אחרות, כי אף שלום לא יהיה. ולכן, הוא גרם בכך למחלוקת בציבור החרדי, ומשרת את האינטרס החילוני, שהרב שך הוא כיום התומך הגדול ביותר שלהם.
    אמנם, הרב שך יזעק חלילה, וכי הוא עושה הכל נגד החילונים, הוא מדבר נגד מעשיהם. אך אין כל ערך לדברים, כאשר מעשיו של הרב שך, הם כאלו המשרתים את החילונים. ריבוי מחלוקת בין החרדים, זהו השרות החילוני הטוב ביותר. וכל עוד הרב שך ימשיך לדגול בגישתו של “שלום כן אחדות לא”, זו משרתת את החילונים למעשה.
    וכאן ההבדל הגדול שבין מנהיגי החסידים להרב שך. החסידים רוצים “אחדות”, מאחר וברור להם, כי “אחדות” זו תוביל אך לשלום. ואילו הרב שך מדבר על “שלום כן אחדות לא”, שפירושם כי לא יהיה לא אחדות ולא שלום.
    ברכתו של הרב שך לועד הפועל העולמי של אגודת ישראל, אינה ברכה. היא חלילה קללה. זו מדברת על “שלום” ואינה מזכירה את ה“אחדות” שזו עיקרה. לכל ברור, כי ללא “אחדות” שזו שאיפת ראשי אגודת ישראל הרוצים להחזיר את העבר, כי אין כל סיכוי לשלום. קיוו, כי הרב שך יעשה הפעם את הצעד הנכון, יאמר דברים ברורים שיעסקו ב“אחדותה” של אגודת ישראל, וקבלו שוב את מה שכבר שמעו עוד קודם לכן, וברור לכל, כי אין לה כל ערך.
    הרב שך רוצה את הפילוג. הוא חי ומתבסס ממנה. אך, הוא שוכח דבר יסודי אחר, כי הוא מותיר לחרדים מכה קשה, כזו אשר יסבלו ממנה עוד ימים רבים. קשה עתה לדעת מה יקרה בעתיד. נקוה כי המשיח יבא קודם ולא ניאלץ לעבור את הגיהנום שצפוי לחרדים מאוחר יותר, כאשר לא יתנו עוד יד ל“אחדות” על סמך דברי הרב שך כי “שלום כן אחדות לא”.
    רק בידי הרב שך להציל זאת, וכל עוד שהכח בידו לעשות זאת הוא חייב לעשות זאת. אך, הוא אינו רוצה ב“אחדות” ואף לא ב“שלום”. הוא מעדיף את הפילוג, הוא למד את העבר טוב ועמוק, ורוצה להחזיר את החרדים מאתיים שנה לאחור.