יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

אמיתה של שקר

העולם החרדי עבר ועובר את אחת התקופות הקשות ביותר בהיסטוריה שלו, הציבור מאמין כי הוא חי באור גדול ואינו קולט איך שבכמה העשורים האחרונים עשו מן האור חושך, ומן החושך אור, ואין קולטים עוד היכן חיים

אתן לכם דוגמא שהיא כל כך בולטת אבל אף אחד כמעט אינו שם לב אליו. עד לפני עשרים וחמש שנה, ידע כל ילד, כי את השקפת התורה לומדים בספרי מוסר, וחסידות, ואילו היום מרמים את עצמם כי 'השקפה' לומדים מעיתון. עד לפני שתי עשורים בלבד, ידע כל ילד, כי הישיבה מקורה הוא ללימוד התורה, לעמול אך ורק בתורה, ואילו היום הם הפכו לסניפי מפלגות, עד כדי כך שבמקום לרצות להיות גדול בתורה, מבקשים להיות עסקנים חברי כנסת ראשי עיריות וכדומה. בעבר גדולים נוצרו ממציאותם, היום יחצני"ם מריצים גדולים, כבר עתה יודעים מי יהיה הגדול בעוד עשרים שנה, אותו מריצים כבר היחצני"ם למיניהם

מי שגרם למצב הזה הוא אותו מי אשר עשה את המהפכה בעולם הישיבות, מי אשר הפך אותם משיבות לסניפי מפלגות. וכאשר קמו ראשי ישיבות וזעקו על המצב הזה טענו כי זה ממיט חורבן והרס על עתיד עולם הישיבות, ירדו לחייהם השתיקו אותם ועד היום הזה הם סובלים אך ורק מפני שאמרו את האמת ביקשו להציל את העתיד

היהדות החרדית היום אינה עוד מה שהיתה, ובכדי להבין איך כל זה קרה, אתשדל בל"נ ועד כמה שאפשר להעלות כאן כמה מאות מן הרשימות שכתבתי בנושאים אלה, על מנת לפקוח עיני עוורים ובתקוה כי ימצא אותו אחד ויחיד אשר יעשה כל מה שיוכל להחזיר את הישיבות למה שהיו, ואת היהדות החרדית למה שהיא צריכה להיות ושלא נהיה ככל הגויים וככל המפלגות

כן, היינו יחודיים בעבר, ולא עוד. אין כמעט כל הבדל היום בינינו לבין החילונים, אנו חיים עם אותם רצונות והשקפות, הראש כולו בתקציבים ושררה, שכחנו מן האידאולוגיה, שכחנו מן המסירות והמאבק העיקש שלא לוותר היכן שאסור לוותר, היום תמורת נזיד עדשים מוכרים את הבכורה

אני יוצא כאן לדרך ארוכה בתקוה כי הקב"ה יתן לי להתמיד ולא לרדת מן הנושא עד אשר יקלטו כי אנו חיים בחושך מוחלט, ועלינו לשוב לאור האמיתי שהוא קיום התורה והמצוות ולא קיומה של ה'השקפה' ו'המפלגה' שהפכו להיות מעל תורה והלכה

לצערי, היום מפחדים לומר את האמת, ולכן גם ולמרות שיהיה זה בבחינת קול קורא במדבר, אם אצליח להציל נפש אחת שיפקח עיני,ו עשיתי את שלי