יום שני, 16 באפריל 2012

יסוד הרעה

“קבלו דעתי” אומר הרב שך, וגדולי תורה, ממנהיגי היהדות החרדית הסבורים אחרת ממנו, הופכים להיות פסולים אסורים ומנודים

ימינו אלה, הם ימי הרהור ומחשבה, מה קורה לו להרב שך. מדוע הוא לא נותן את היד לשלום ואחדות. ועד כדי כך, שאפילו בגדולי הליטאים והספרדים הוא נלחם. בעבר, - עד לפני מספר שנים – האמינו, כי הוא נלחם רק בחסידים, ובכך היו אשר רצו להצדיק את מעשיו בטענה, כי מדובר ב“שיטה”, וכי זכותו כליטאי להלחם בעד ההשקפה הליטאית האנטי חסידית. אך, ככל שעברו הימים, התברר יותר ויותר, כי ההשקפה הליטאית האנטי חסידית היתה רק נימוק בכדי להצדיק משהו אחר לגמרי.
    לכאורה, גדול בתורה, מדותיו שונים בתכלית. וכאשר עוסקים במי שהוא מנהיג ציבור, עליו מוטלת אחריות כלל ציבורית, וזו חייבת לשבור “גדולים” מסוגו של הרב שך. ולמשל, כאשר יש לנו עסק עם מנהיג שהוא רע במידותיו, כאשר הוא מקבל את ההנהגה, הוא חייב לשבור את עצמו בתחומים שונים, בשל טובת הציבור.
    אותו דבר נמצא עם מנהיגים שהם רכים וקלים, אלו חייבים להקשיח עצמם בשעות שכאלו. למנהיג ציבור אחריות כלל ציבורית, ועליו לשקול דברים בהיקף שונה.
    והנה, כאשר עוסקים אנו בתוככי הציבור הליטאי, היכן שלכאורה הרב שך יכול להגיע להשפעה מירבית, קורה שם משהו מחריד. ונקח לדוגמא, את הגאון האדיר רבי חיים גריינימן, שכולי עלמא לא פליגי, כי מדובר בגדול בתורה, כזה, אשר המונים נוהרים לפתחו, ואשר השפעתו רבה. ובכל זאת, למרות המאמצים המרובים שמשקיעים העסקנים הליטאיים להשכין שלום בין השנים, הרב שך בשום אופן לא רוצה בכך, ועד כדי כך, שהוא זועק עליו כי הוא “טרייף”!!!
    ונשאלת השאלה, מה עושה אותו “טרייף”? האם הוא עושה משהו שהוא בניגוד לתורה והלכה? התשובה על כך היא אחת וברורה. כי הגר”ח גריינימן הוא “גדול” השומר על קלה כבחמורה. הוא “חזון איש’ניק” במלוא מובן המילה, ולולא היתה כאן בעיה אחרת ושונה בתכלית, הוא נמנה היה היום, על גדולי הליטאים בדורנו.
    את הגר”ח גריינימן עושה “טרייף” דבר אחד ויחיד, וזו אי הסכמתו לקבל דעתו של הרב שך בכל הקשור לש”ס ולספרדים. הוא סבור, כי הרב שך טועה, ועושה צעד שהוא מסוכן ועלול להוביל בעתיד לרעה גדולה.
    וכאן, נשאלת לכאורה השאלה, כאשר ניצבת דעתו של הגר”ח גריינימן מול דעתו של הרב שך, את דעתו של מי יש לקבל? לכאורה יאמר כל ליטאי, כי הרב שך קודם להגר”ח גריינימן. אך, במקרה שלפנינו אין אמת בכך, דעתו של הגר”ח גריינימן קודמת לדעתו של הרב שך.
    זה עשרות שנים, שהגר”ח מקדיש את ימיו ושעותיו למען הציבור הספרדי. הם מצאו בביתו אוזן קשובה. לשם הם באים בכל עת, הוא הפך אבא לרבים מן הספרדים המשכימים לפתחו. עוד הרבה שנים לפני שהרב שך כלל חדר להנהגה, היה כבר הגר”ח גריינימן אביהם הרוחני של אלפי ספרדים. ולכן, כאשר הרב שך מתמודד עם הגר”ח גריינימן בענין הספרדים, יש להגר”ח גריינימן הרבה מה לומר. וכאשר הוא טוען, כי הרב שך במעשיו גורם שנאבד דורות של ספרדים, וכי רבים מהם יילכו לאיבוד, הוא צודק במאת האחוזים.
    בל נשכח, כי במשך השנים, כאשר הרב שך אסר להכניס בישיבות הליטאיות יותר מאחוז מסויים של ספרדים, היה זה הגר”ח גריינימן שחיפש להם מחסה. ובעוד שהרב שך הפקירם, כאשר קבע אחוז מסויים ולא דאג לכך, שיהיה לאלו לאן ללכת, הרי שהגר”ח גריינימן חשב על כל אחד מהם. כל נשמה היתה לו יקרה. אז למדנו מה ההבדל בין הרב שך להגר”ח גריינימן. הרב שך הפקיר מאות ואלפי ספרדים לחינוך שאינו חרדי. ולעומת זאת, הגר”ח גריינימן לחם על כל נשמה, וחיפש לה מקום מחסה. לכן, בכל הקשור בענין הספרדים, אין ספק, כי דעתו של הגר”ח גריינימן היא יציבה וחזקה, וחייבים להתחשב בה.
    אבל, הרב שך כלל אינו רוצה להתחשב בה. לו מפריע משהו אחר, המגלה את תוכו של הרב שך.
    לכאורה, גם הרב שך כאשר קבע אחוז מסויים של ספרדים בישיבות הליטאיות, הוא לא התכוון כי האחרים יופקרו חלילה לחינוך החילוני. גם הוא היה רוצה כי ימצא להם מקום. אבל הוא לא דאג לכך. בשעתו כאשר קבע את הקביעה האומללה של צמצום מספר הספרדים בישיבות הליטאיות, הוא סמך כי יהיו מי אשר ידאגו לכך. ובאותה השעה, היה זה הגר”ח גריינימן טוב לכך, ואף זכה להלל ותשבחות מכל המחנכים ואלו אשר דואגים באמת לספרדים. ובכל זאת, למרות שהכל מכירים בגדלותו זו, יש משהו שמפריע להרב שך, ולכן הוא ממשיך ונלחם בו.
    וכאן אנו מגיעים לנקודה הכואבת להרב שך, שהיא עולה אצלו מעל לכל. להרב שך כואב, כי אין מקבלים דעתו. על כך המאבק. לא אכפת לו שהגר”ח גריינימן צודק, וכי מה הוא עושה, חשוב וחיוני לקיומם הרוחני של אותן הנשמות. חשוב לו הרבה יותר, שכולם יתבטלו בפניו. ומאחר והגר”ח גריינימן חושב קודם על נשמותיהם של בני הספרדים, לכן הרב שך נלחם בו, וקובע כי הוא “טרייף”.
    וכאן אנו מגיעים בעצם לנקודה המקפת הכל, וזו אשר גרמה לכל הבעיות עם הרב שך בעשרים השנה האחרונות.
    מלחמתו במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, בכ”ק מרן האדמו”ר מגור בעל ה“לב שמחה” זצוק”ל, היתה אחת ויחידה, של “קבלו דעתי”. גם כאשר על השולחן היו נושאים שהכל, כולל הליטאים סברו כי האדמו”ר מגור זצ”ל צודק, ובכל זאת, הרב שך עזב ופרש ממועצת גדולי התורה, אך ורק מפני שלא קבלו דעתו.
    ומה לנו יותר מפרשת היחודיים, זו אשר שברה בין השניים. כאשר כ”ק מרן האדמו”ר זצוק”ל מגור טען כי חייבים לחלק את הכספים שוה בשוה בין כל מוסדות התורה, וכי כל אחד יקבל על פי מספר התלמידים, היה זה הרב שך שלחם וטען, כי יש לחלק על פי שיטה שתתן לכל אחד סכום כפי שיחליטו. באותה שעה, לא היה אפילו גדול אחד במועצה שהסכים עמו, הכל ידעו כי האדמו”ר מגור צודק. אבל, הרב שך רצה דרך כספים אלו לחזק גופים מסויימים ממקורביו, ובעיקר את שלמה לורנץ שאז היה יו”ר ועדת הכספים והיה ממונה על חלוקה זו, לכן הוא נלחם למען דבר שהיה מחדיר שנאה ומחלוקת קשה. ולמרות שהרב שך אישית ידע והבין, כי הצעתו של האדמו”ר מגור היא הנכונה, וכי רוב רובם של גדולי ישראל סבורים כמוהו בענין זה, ובכל זאת הרב שך כעס וזעם.
    ולכאורה, מדוע לא יכל להשיב לשלמה לורנץ, כי רוב הגדולים סבורים אחרת, ולכן אין טעם עוד להיאבק, ולהשאיר את אגודת ישראל שלימה! אלא, להרב שך כאב משהו אחר לגמרי ללא כל קשר לתוכנו של אותו נושא. ה“קבלו דעתי” זה מה שכאב לו, הוא רצה כי הכל יאמרו, כי אין ספק כי חייבים לקבל דעתו, וכי חייבים לעשות כפי שהוא אומר, ובכל זאת מבקשים ממנו שיסכים לשנות דעתו. במקרה שכזה יתכן והוא היה מקבל. אך, כאשר כ”ק האדמו”ר מגור לא התרפס אליו בנוסח שכזה, אלא טען כי דעתו שונה וכי הרב שך בענין זה טועה, כאן נשבר הכל.
    וזה בדיוק מה שקורה עתה עם הספרדים. מי שיתבונן, על מה ומדוע נלחם הרב שך בספרדים בצורה כל כך מרה וגסה, יגיע לאותה מסקנה, כי לא הישיבה בקואליציה זו מה שמפריעה להרב שך. כבר מצאנו מצבים הרבה יותר גרועים שהרב שך נתן לכך את ידו. להרב שך כואב, כי הספרדים אינם מקבלים דעתו.
    אין כל ספק, כי לו היו הספרדים עולים ומתרפסים להרב שך, ואומרים לו כי את דעתו מכבדים, וכי על פי הכרעתו כך יעשו, אך הם מבקשים כי יתיר להם לשבת בקואליציה, הסבירות אומרת, כי הוא היה מוצא להם התירים. ובכדי להבין זאת, עלינו לחזור קצת אחורנית, שם נלמד, כי הרב שך היה זה אשר התיר דבר הזועק לשמים, ושבר בכך את העקרונות החרדיים.
    ידוע היה הכלל הגדול, כי החרדים אינם יכולים לשבת בממשלה. גם כאשר מנחם בגין הקים ממשלה, הצטרפו אך ורק לקואליציה. והסיבה לכך, מפני שהחרדים אינם יכולים לשאת באחריות למחדלי הממשלה, ובעיקר לנושאים הקשורים בהלכה. ולדוגמא, חילול שבת. בכל מקרה קיימות חילולי שבת על ידי הממשלה, ולכן, בקואליציה אין נושאים באחריות למחדלי הממשלה, וכך, לא התירו בשעתו אפילו תפקידי “סגני שרים”. גם על כך היה ויכוח, ובשלב ראשון כלל לא התירוהו.
    כאן היה המבדיל שבין אגודת ישראל החרדית לבין המפד”ל הלאומית – דתית. הם ישבו בממשלה עצמה, ולא קיבלו את הגישה החרדית בענין זה.
    אך, כאשר ש”ס יצאה אל הדרך, ובאותן הימים הם היו קשורים להרב שך וקיבלו דעתו, ניצבת היתה בפניהם השאלה, האם עושים הם כאגודת ישראל, או כהמפד”ל. לכאורה, כאשר ש”ס מצהירה על עצמה כי היא חרדית, עליה לעשות כפי שאגודת ישראל נהגה, ולשבת אך ורק בקואליציה. אך, היה זה הרב שך שקבע, כי לספרדים מותר להצטרף לממשלה, ונתן להם דין כמו ל“מפד”ל”.
    ובכל זאת, הרב שך לא הצהיר אז כי ש”ס אינם חרדים. ההיפך, הוא קרא להם “חרדים” ובכל הזדמנות ציין כי מדובר ב“ספרדים-חרדים”. ובכל זאת, הוא זה אשר שבר את העקרון החרדי שקבע כי אסור לשאת באחריות.
    ורבים לא הבינו, איך זה קורה? ועוד יותר קשה הוא בימינו אלה, כאשר הרב שך טוען כי אסור לשבת בממשלה הנוכחית מאחר ונושאים בה אחריות, ואם כן נשאלת השאלה, האם בחילולי שבת יש הבדל באיזו ממשלה שזו, של הליכוד או של המערך?
    ובכל זאת, בשעתו, התיר הרב שך לש”ס לשאת אחריות על חילולי שבת, ואילו היום הוא נלחם נגדם. והתשובה לכך היא אחת ויחידה. אז, היו אלו ראשי ש”ס שבאו והתרפסו אליו, הם אמרו לו כי הם מקבלים דעתו, ולכן הוא התיר להם כל מה שרצו. עתה, כאשר אינם מקבלים דעתו, הכל אסור.
    כאשר מסכמים אנו נושא זה, מגיעים אנו למסקנה אחת ויחידה, כי הבעיה של הרב שך היתה והינה, ה“קבלו דעתי”. הוא לא מתעניין בתוכן הדברים. הוא מוכן להרחיק לכת עד כדי המפד”ל ועוד יותר. הוא המציא נוסח חדש בעולם הליטאי, והוא, כי ה“קבלו דעתי” זו עומדת מעל לעיקרי תורה, והיא זו המכתיבה את ה“השקפה”הליטאית.
    הרב שך החריב והרס את עולמה של תורה. הוא שבר את יסודות ה“השקפה” החרדית, וגרם לכך, שלא התורה היא העיקר, אלא הגאוה, היוהרה, והשחצנות האישית, היא העומדת מעל לתורה ומצווות.

יום רביעי, 4 באפריל 2012

שלום לשם מחלוקת

הרב שך בצעדיו הנוכחיים מבקש להבטיח כי המחלוקת בין חסידים לליטאים תשוב לתקופת הגאון והבעל שם, ולא תהיה עוד “אחדות” עד אשר המשיח יבא!!

ימים אלה הם ימי הכרעה ביהדות החרדית. מי אשר יתרכז בעומקם של הדברים, ויבין לתהליך אשר החל בפועל בעיצומם של הימים האחרונים, יגיע למסקנה, שהיא אולי מן הקשים ביותר שהיו בדורות האחרונים.
    ההכרעה המעשית נפלה. לפיו, אין עוד “אחדות”. אגודת ישראל נערכת למפקד ובחירות פנימיות משלה, ואילו הרב שך הכריע, כי הליטאים נפקדים בעצמם. פירושם של דברים, כי אין עוד מקום ל“אחדות”. עד לאחרונה, עוד היו אשר האמינו כי אולי בכל זאת הרב שך יחזיר את הליטאים לאגודת ישראל, ויערכו מפקד ובחירות בקרוב, כך שאף אחד לא יוכל לבא בטענה לאחר על חלוקה לא שוה של יחסי כוחות. אך, הרב שך עשה ככל הנראה חושבים, והגיע למסקנה, שאם הוא יאשר צעד שכזה, פירושו של דבר, כי הוא לא הועיל, וכי מטרתו הסופית לא תעלה יפה.
     ומהי מטרתו של הרב שך? פילוג היהדות החרדית, ובניית האגף הליטאי על חשבונה של החסידי. בעבר, כאשר היו הליטאים באגודת ישראל, הפקירו החסידים את בניהם לידי הישיבות הליטאיות. אך, בשל הפילוג – ומבחינה זו חייבים את התודה להרב שך – החלו החסידים להתארגן, בנו ישיבות, ועתה נזהרים רבים יותר שלא להפקיר את הבנים והבנות לידי מחנכים ליטאים המחדירים בבנים רעל וארס אנטי חסידי.
    מי שיתבונן לנעשה כיום בארץ ישראל, מי הם הלוחמים הגדולים והחזקים נגד ציבור החסידים, ימצא, כי הללו בנים למשפחות חסידיות. מדובר במי שלמדו אצל הרב שך או אצל מחנכים מתלמידיו. ולדוגמא, משה גפני מקורו בחסידות גור, אך למד בישיבת גרודנא שהיא ישיבת בת של פונוביז’ וכאן החל תהליך הפזילה לכיוון הליטאי האנטי חסידי.
    כאלו ישנם רבים, והרב שך רוצה להבטיח כי תהליך זה ימשך. הוא היא מצליח בכך, לולא היה מכריז על פילוג. אבל, מאותו רגע, התפתח תהליך, שעתה, גם אם הוא ישוב לאגודת ישראל, הישיבות החסידיות שקמו לא יסגרו, ומקוים כי יפתחו עוד הרבה כאלו. פירושם של דברים, כי לא יצליח עוד לעשות את מה שעשה אז. לכן, הגיע הרב שך למסקנה, כי אין עוד טעם לשוב לאגודת ישראל, למטרה זו, והכריז על ניתוק נצחי.
    אך, במקום שנדע כל צד היכן הוא עומד, ויידע מה רוצה האחר, עושה כאן הרב שך צעד שהוא חמור הרבה יותר ממחלוקת רשמית. הרב שך אומר במילים אחדות, אני רוצה להמשיך במחלוקת אך להשיג את המקסימום האפשרי.
    כידוע, כאשר קיימת מחלוקת, כל צד נזהר מן האחר. אך, כאשר “שלום” גם כאשר רוצים להשמר ולהזהר, זה קשה. ולדוגמא. חילוני אנטי דתי, השותק, הוא הרבה יותר מסוכן מ“שולמית אלוני” המדברת ואומרת את הכל בגלוי. עימה יודעים אנו בדיוק עם מי יש לנו עסק וכיצד להתגונן מפניה. לעומת זאת, כאשר חילוני חותר בשקט, הוא ישיג הרבה יותר, ואילו הציבור החרדי, סובל מכך שחסר לא את הידע, שיש לו כאשר הוא מתמודד עם חילונים מן הסוג של שולמית אלוני.
    הרב שך יודע, כי מחלוקת פירושו של דבר, קצוות. זה לא טוב לו. מאחר, ואז הצד החסידי עושה כל מאמץ להתגונן מפני חתירותיו. לכך, בכדי להשיג יותר, עושה הרב שך צעד, החייב לזעזע כל בר דעת חסידי, ולהבין, כי בסופו של דבר, הציבור החרדי בכללו יסבול הרבה יותר.
    ההכרעה של הרב שך על “שלום” ללא “אחדות”, מובילה שאף “שלום” לא יהיה. הדבר היחיד שזה מאפשר, שיתירו פעילויות משותפות בתחומים מסוכנים. אך ראה ראינו בתקופת השנה האחרונה, שאף מ“שלום” רחוקים אנו, והעימות שבין חלקי “יהדות התורה” גדול מספיק, בתחומים המחייבים הרבה זהירות.
    מייסדיה של אגודת ישראל, שהיו אלו חסידים וליטאים, ראו ורצו אחרת את הדברים. עובדה היא, שגדולי התורה הללו עשו כל מאמץ למחוק את העבר, והיא תקופת המחלוקת הקשה שבין חסידים לליטאים. כאשר שאלו בשעתו את גדולי ישראל, האם רוצים הם לשוב לתקופת הבעל שם טוב והגאון מוילנא, השיבו הכל, לא ולא!! ולא הכוונה חלילה לנושאים הקשורים בעבודת ה’, שאין ספק כי היו עליונים וטובים. אלא הכוונה היא להרכב וצורת המחלוקת שהיתה מיותרת. אמנם לגדולי התורה היו שיטות משלהם. ולכל צד היו כוונות טובות וטהורות, אך מה שקרה בין הציבור, ולאן שזו הובילה, לכך לא שאפו גדולי ישראל מקימי אגודת ישראל. הם בקשו לשים פס על אותה תקופה ו“לאחד” בין חסידים וליטאים שזו היתה המטרה. הקביעה של “נהרא נהרא ופשטי’” מטרתה היתה, “לעשות אגודת אחת” של חסידים וליטאים, כאשר הכוונה היא להתמודד עם ההשכלה והכפירה. כאשר מנגד עושה החילוניות שמות בציבור היהודי, הרי שאסור לנו החרדים להמשיך בעימות מן הסוג הזה, המשרת בסופו של דבר את החילוניים המצליחים להרוס את כלל ישראל.
    וזו היתה גדלותם של אותם ה“גדולים”. הם חזו וראו את העתיד, ובזכות ה“אגודת אחת”, נמנעו מחלוקות רבות בין החסידים לליטאים, ואיפשרה להלחם באוייב החילוני.
    האמת היא, כי לו היו החילונים נופלים, והיהדות החרדית היא זו המשתלטת על הציבור היהודי, אפשר היה להבין את הרב שך המחזיר את מחלוקת העבר. הוא היה אומר, כי ב”ה הצלחנו במערכה ההיא, עכשיו נתחיל לטפל בבית. אבל, לדאבוננו המצב הוא אחר לגמרי. ועד כדי כך, שהרב שך במעשיו גרם לחורבן והרס עולם התשובה. בדור האחרון קרתה מהפכה בתחום התשובה. זו התפתחה, וב”ה רבים מן החילונים בקשו לראות את האור הרוחני. ומי גרם שתהליך זה יעצור? אחד ויחיד ושמו הרב שך, שהכריז מלחמה בחסידים, וזו גרמה לתהליך עקיף של עצירת תהליך התשובה.
    לכאורה, לאחר מספר שנים כאלה, היה צריך הרב שך לעשות כל מאמץ ולהחזיר את הגלגל אחורנית, “לאחד” שוב בין החרדים, וממילא על ידי כך לזכות בהשקפה העקיפה על החילונים. אך, במקום שהרב שך יקח בחשבון את התפקיד העיקרי שלשמה הקימו גדולי התורה את “אגודת ישראל”, עשה הרב שך הרבה צעדים אחורנית. הוא רוצה לשוב לתקופת הגאון והבעל שם. הוא סבור, כי המלחמה בחסידים עומדת מעל לכל, ויותר חשובה, מן המלחמה בחילוניות.
    לפני מאתיים שנה ויותר אכן האמינו כך. בשעתו ראו הגאון ואנשיו בחסידים, כגרועים שבגרועים, עד כדי כך, שיהודי שהתנצר היה פחות שנוי מאשר חסיד. היתה זו אחת התקופות הקשות ביותר ביחסי החרדים. דבריהם ומעשיהם, כתובים על ספרי דברי הימים.
    אך, התקוה הגדולה היתה, כי עברנו אותה, וכי הגענו לזמן אחד, כזה אשר הרב שך מבין וקולט כי אסור לשוב אליה. אך, מתברר כי הוא שייך לתקופה אחרת לגמרי, כזו הנושאת עימה את חיידקי השנאה לחסידים וחסידות, וזומם דוקא בסוף ימיו, להחזיר את הגלגל אחורנית, לאותה שנאה קשה ואיומה.
    אחת השאלות שרבים שואלים את עצמם, לשם מה זקוק הרב שך למפלגה נפרדת? מילא בעבר, טענו כי אין “ בחירות פנימיות”. לצערם של רבים – לאו דוקא ליטאים – הבעיה האגודאית בארץ ישראל היתה, שערכו בחירות פנימיות אחת ל-28 שנה. עתה, בא החוק החדש, ומחייב את אגודת ישראל בחירות פנימיות בכל מספר שנים, כך שאין עוד ויכוח על יחסי כוחות.
    ובכל זאת, כאשר הרב שך יכל עתה להחזיר את הגלגל אחורנית, ולקבוע “שלום ואחדות”, הוא ממשיך ועומד בנוסח שלו, של “שלום כן, אחדות לא”. וההסבר לכך הוא אחד. הוא חושש מן ה“אחדות”, זו “מכשירה” את החסידים, ולכן לא יתן את ידו. ולכן, הוא זקוק ל“שלום” בכדי שדרכה יוכל להמשיך ולחתור ולהשיג את שני העולמות.
    מעשית, מי שיתבונן במה שקורה, יגיע למסקנה אחת, כי הכיוון של הרב שך של “שלום כן, אחדות לא”, היא קשה ומסוכנת הרבה יותר מאשר “שלום ואחדות לא”. עדיף לציבור החסידים שאף “שלום” לא יהיה, אם אנו נאלצים להתמודד עם חתרנות ורצון לשבור את עולמה של חסידות.
     וכן בל נשכח, שהרב שך אינו צעיר עוד לימים, וכי הוא עושה משהו שישאר נצחי. רק הוא יש בכוחו להשיב את ה“אחדות”, וכל יום שעובר, אנו מתקרבים לניתוק הנצחי. נזדקק אז שוב ל“גדולים” שיקימו אגודה חרשה, ויחלו את הכל מחדש. יתכן, כי זה מטרתו של הרב שך. תקוותו, כי הצליח להחזיר את הגלגל אחורנית, וכי הציבור הליטאי יחל לבנות את עולמו מחדש.
    בכדי להבין זאת, צריכים לשוב לאותה תקופה. אלו אשר לחמו בחסידים איבדו את עולמם, חלקם הגדול הפכו ל“משכילים”, ורוב רובם עזבו את דרך ה’. עובדה היא, שדוקא ה“בעלי בתים” דאז, שנהרו אחרי גדולי מנהיגי החסידות, הקימו דורות לתפארת, אשר בזכותם הקימו הליטאים ישיבות גדולות. הרב שך מודע למה שקרה לדורו, ומקוה עתה בעזרת ילדי החסידים, לתקן את מה שפגמו אז.
    בדורו של הרב שך, רוב רובו של הציבור שכונו “מתנגדים”, לא הפכו לבני ישיבות, ולא הלכו בשיטת גדולי הליטאים. חלקם הגדול הלך לאוניברסיטה, ואף בכל הקשור בתהליך הצניעות וענינים אחרים הקשורים במצוות התורה, היו הם אלו שפרצו את הגדר. רק בדור האחרון הפכו ל“מחמירים” ומנסים לתקן את אשר קלקלו. ומסביב לענין זה, מתבסס הלך מחשבתו של הרב שך.
    לולא גורם הרב שך חורבן לציבור החרדי בכללו, זכותו היה לעשות צעדים לחיזוקה של קבוצה זו או אחרת. אך, כאשר הענין קשור במחלוקת פנימית קשה, וגורם על ידה חורבן ביהדות החרדית בכלל, הרי שמעשיו חמורים ביותר. הוא מקלקל הרבה יותר מאשר מתקן.
    ובכך גם נבין, מדוע הרב שך רוקד על שתי החתונות. הוא רוצה להשיג על ידי ה“שלום” את מה שהוא לא ישיג על ידי “מלחמה”. אך, הציבור החרדי, משלם את המחיר הכבד על מעשיו, ועל פי מצב הדברים הנוכחי, אנו חוזרים לתקופת המחלוקת שלפני מאתיים שנה, וזו חלילה עלולה הפעם להוביל לכיוון הפוך.
    ולכן, אין פלא, מדוע יהודים חרדים הכואבים ורוצים להבטיח את קיומה של היהדות החרדית, נאלצים להיות חגורים, לתקופה הקשה והמרה, שהרב שך זורק אליה את היהדות החרדית.

יום שני, 2 באפריל 2012

ערמה ומרמה

הרב שך הורה על מפקד נפרד, וממשיך לרצות ב“שלום” שהוא זקוק לו אך ורק בכדי להזיק לציבור החסידים

כאשר הכריע הרב שך לפני שבועיים על “מפקד נפרד”, והורה לאנשי מפלגתו להיערך לכך, גילה הרב שך טפח, ממה שמסתתר מאחוורי מה שקורה בשנה האחרונה. רבים תמהו ולא הבינו, וגם עתה עדיין אינם קולטים מה רוצה הרב שך, ומה מסתתר באמת מאחורי מהלכיו האחרונים. ולמסקנה שמגיעים המבינים לעומקה, כי הרב שך עושה חשבון העתיד, וכאן, חשובה לו ה“שלום”, בלעדיה הוא המפסיד.
    אחת השאלות שרבים עדיין תמהים עליה, אם הרב שך אכן מוכן ורוצה שלום, מדוע הוא הורה על “מפקד נפרד”? מדוע שלא יורה על “מפקד משותף” ובכלל, האם הרב שך כל כך קצר מחשבה שאינו קולט, שזו חורצת את עתיד החרדים, וקובעת את הפילוג לנצח?
    “עושי השלום” למיניהם שהשקיעו עבודה רבה ב“שלום”, לא רצו בכך. הללו קיוו, כי סוף סוף יצליחו לאחד שוב את החלקים שהפלגו בשנים האחרונות. התקוה היתה, כי יצליחו אף לאחד בין “מועצת גדולי התורה”, וממילא היו מאחדים את המפלגות. והנה, לא רק שאין הולכים בכיוון זה, אלא קובעים קביעה ברורה, שאגודת ישראל עורכת “בחירות פנימיות” בנפרד, ואילו הליטאים עורכים מפקד משלהם. פירושם של דברים כי מדובר במחנות אחרים.
    ולכן לא מובן, לשם מה “שלום”? שכל קבוצה תנהל את עניניה, ואם אין רוצים מחלוקת, שאף אחד לא יתערב לשני בעניניו, ונקבל את הגישה שהליטאים היו הראשונים לקבוע אותה של“כל אחד הגדול שלו”.
    מי שהספיק לשכוח נזכיר, שכאשר מועצת גדולי התורה החליטה בענין ה“רוטציה”, כי אי אפשר לכהן בכנסת יותר משתי קדנציות, היו אלו הליטאים שנלחמו נגד ההחלטה וקבעו כי ל“כל אחד הגדול שלו”, ועל סמך גישה זו, נשאר שלמה לורנץ בכנסת, למרות שבכך הוא עבר על הכרעת “מועצת גדולי התורה”.
    אם מקבלים גישה זו, הרי שמלכתחילה קובעים שלכל אחד ה“מועצת שלו”, ואין אחד כותב נגד האחר, ושכל אחד ינהל את עניניו, ולמה לנו כלל לשבת יחדיו, להיפגש, ולהתכנס, דבר שלא רק שאינו מועיל, הוא מזיק ופוגע.
    בכדי להבין זאת, הספיק הכינוס של מליאת הועד הפועל של אגודת ישראל העולמית. שם למדנו, שכאשר מדובר במפלגות שונות, לא ניתן לברוח ממחלוקת. בכל נושא וענין נמצא ניגודים, הגורמים לשנאה ומריבה. לעומת זאת, כאשר אין מתכנסים, וכל אחד מנהל את ענינו בעצמו, אין סיבה מדוע לריב.
    ובכל זאת, הרב שך אינו רוצה גישה זו. הוא מעדיף שיישבו יחדיו, ובכל זאת שכל קבוצה תנהל לעצמה מפלגה משלה. במילים אחרות אומר הרב שך, אני רוצה את הפילוג ואת המחלוקת. ומאחר ואי אפשר כיום לליטאים להתמודד לבד בשל “אחוז החסימה” שהוא גבוה, הוא רץ יחד עם החסידים, אך לא יותר מזה. הוא לא מוכן שתיווצר שוב מפלגה אחת עם שולחן אחד של “גדולים”, הוא רוצה את הפילוג גם בעתיד.
    מהי מטרתו? ומה יש לו מכך שהוא יוצר סוג “שלום” כזה, שאמנם נפגשים כאורחים, אך לא כשותפים? ההסבר לכך, הוא מפני שהרב שך זקוק לו. הוא יודע, כי אם ינצחו את הפילוג, לא יצליחו עוד הליטאים להיבנות על חשבון ציבור החסידים.
    אחת הישועות שהיה לחסידים מאז הרב שך יצא למלחמה בהם, שהקימו ישיבות. בעבר, רבים מן החסידים שלחו את בניהם לישיבות הליטאיות ולא לקחו בחשבון, כי הם מעבירים את בניהם לשמד-השכיסטי. החשבון היה, כי הישיבות עסוקות בלימוד תורה ומוסר, אך אין לה כל קשר עם פוליטיקה. ואכן, כך היה במשך עשרות שנים. ראשי הישיבות, למרות שהם אישית היו עסוקים בפוליטיקה. ואכן, כך היה במשך עשרות שנים. ראשי הישיבות, למרות שהם אישית היו עסוקים בפוליטיקה, לא ערבבו את הישיבות בכך. ההיפך, הללו סברו כי אסור לעשות זאת. אך, הרב שך עשה בענין זה שינוי. הוא גייס לצידו את התלמידים, ועימם הוא ניהל את המאבק.
    וכאן קרתה התפנית הגדולה, שיהודי חסיד, אם הוא רוצה כי בניו ישארו חסידים, יודע כי אינו יכול לשלוח ללמוד בישיבה ליטאית בארץ ישראל, מפני שאין מנוס, הוא יהפוך להיות אוייב החסידות.
    ואכן, זה בדיוק מה שהרב שך צריך. ובכדי להחזיר את הבחורים החסידים לישיבות הליטאיות, הוא זקוק ל“שלום”. בלעדי “שלום”, אלו לא יבואו. ולכן, הוא לא יוותר עתה על סוג ה“שלום” המדובר, עד כדי כך, שאפילו כאשר מרן כ”ק האדמו”ר מגור שליט”א החליט לפרסם ב“המודיע” את מכתבו של דוד יוסף בתשובה על מכתבו של הרב שך, דבר שגרר עימו עימות, ולכאורה הרב שך היה צריך לומר שלום לחסידים, הוא מיהר לבא ולהוכיח כי הוא חי ב“שלום” עם האדמו”ר מגור וכי אין מחלוקת.
    הרב שך משחק הפעם בערמה רבה. הוא לא אומר את מה שהוא רוצה מן ה“שלום” הזה. אבל עושה מה שאסור. ובמקום לקרב את ה“שלום”, על ידי שתיווצר בסופו של דבר ה“אחדות”, עושה הרב שך הכל, בכדי ש“חלילה” לא תיווצר אחדות.
    לא היה זמן מתאים יותר מימים אלה לכך. בשני המפלגות נערכים לבחירות, דבר שצריך להועיל ל“אחדות”. כאשר מתמודדים בבחירות, לא יכול אך אחד לטעון כי הוא קופח. הקלפי זו ההוכחה הטובה ביותר, כי החלוקה הפנימית היא בהתאם ליחסי הכוחות, ולכן לכאורה הם היו צריכים להיות הראשונים לרצות בכך. ובכל זאת, הם אינם עושים זאת, הם רוצים מפקד נפרד.
    כאן נזכיר למי שהספיק לשכוח, שבהתמודדות הקודמת, בבחירות הפנימיות לפני חמש עשרה שנה ויותר, הליטאים חטפו אז מכה קשה. סיעת “ציות והגשמה” שבראשה עמדו שלמה לורנץ וחיים שאול קרליץ, קיבלו בסך הכל 21 אחוז, והפכו לסיעה שלישית בגודלה באגודת ישראל, הם טענו אז טענות שונות, כאשר האמת היתה, רבים מן הליטאים העדיפו את סיעת “שלומי אמונים”, וכאן היתה מפלתם של הליטאים. לעומת זאת עתה, יש להם הזדמנות פז להתמודד בסיעה אחת, ולהוכיח את כוחם, ובכל זאת, הם אינם עושים זאת.
    הסיבה מדוע שהם רוצים מפלגה משלהם היא הפעם שונה בתכלית. הם אינם רוצים “שותפות”, הם רוצים לחתור, ולהשיג את מה שניתן בדרכי ערמה ומירמה. הם משחקים את ה“שלום” וכאילו שאין מחלוקת, וזאת אך ורק בכדי לגזול נפשות מן החסידים.
    ב”ה, כיום המצב אינו עוד כלפני שנים, לכל ברור גלוי וידוע מה שקורה, והיום חושבים פעמיים בטרם שולחים את הבנים אליהם. אבל החשבון של הרב שך הוא, שה“שלום” הזה ירגיע ויסיר את הפחד הקיים, וזו תתקן את מה שהפסיד במשך השנים אשר בהן היתה המחלוקת גדולה.
    יחד עם זאת, קיים דבר נוסף עמוק בהרבה, המסתתר בכל ענין ה“שלום”. זו התאפשרה רק לאחר שמרן כ”ק האדמו”ר מגור שליט”א הפך לאדמו”ר. את זה לא יכלו לעשות קודם, והסיבה לכך, מפני שהרב שך רוצה להיות ראש וראשון, דבר שהוא יכול להשיג דוקא עתה.
     בעבר, הוא לחם בכ”ק מרן בעל ה“לב שמחה” מגור זצוק”ל, שקדם לו. הוא ידע כי אינו יכול ליצור מצב אשר בו הוא ראשון ולפניו. לעומת זאת עתה, בכל כינוס הוא הראשון, בשל גילו, וכך הוא יוצר מצב חדש, כזה שהוא מספר אחד.
    לא הכל יתפסו את מה שמסתתר מאחורי ענין זה, בכך הוא יוצר מן עליונות לליטאים. וכאילו שהחסידים נותנים לכך את ההכשר וההסכמה. עד כדי כך, ש“המחנה החרדי” מיהר לכתוב כאילו אגודת ישראל קיבלה את מרותו של הרב שך, בו בזמן שבקושי הספיק אותו גליון להופיע ומרן כ”ק האדמו”ר מגור שליט”א הוכיח לעולם כולו, שאין מקבלים את מרותו של הרב שך, וכי “המודיע” עשה צעד המעיד יותר ממאה עדים, כי אין מקבלים את גישתו של הרב שך, וכי האדמו”ר מגור חולק עליו, אבל במקור, זה בדיוק מה שזקוק לו הרב שך, ועל כך הוא משקיע את כוחותיו, הוא רוצה כי הליטאים יזכו בעליונות סמכותית, למרות שמעשית זה לא קיים, אבל מבחינה תעמולתית זה נראה ככה. כאשר נכנסים שלשה “גדולים” לאולם, והרב שך תמיד בראש, זה נראה כאילו שהוא ראשון וכי נוטים לפיו.
    מי שישים לב, ימצא כי החדשים האחרונים, עשו הליטאים כל מאמץ לשכתב דברים, כאילו שכ”ק מרן האדמו”ר מגור מקבל את דעתו של הרב שך, ולא כי השנים הגיעו להבנה והסכמה מתוך שיקול משותף. כאן מונח העוקץ של הענין, וזה מה שרוצים הליטאים, לא חשובה להם ההחלטה, חשוב להם, כי יאמרו כי הרב שך הוא זה שהכריע וכי הכל הלכו לפיו, וכאן בעצם מונחת המירמה הגדולה.
    הרב שך יסכים היום לכל הסדר, אשר בו הוא יהיה המכריע. הסיבה מדוע שאי אפשר לאחד בין שני המועצות של “גדולי התורה”, הוא אך ורק מפני שהרב שך אינו מקבל את העקרון שהיה מקודש זה שנים, לפיו “הולכים בתר הרוב”, וכפי שרוב ה“גדולים” הכריעו כך עושים. הרב שך רוצה את העקרון הקיים ב“מועצת” של הליטאים, לפיו כל המועצה תאמר כך, והרב שך אחרת, הרי שדעתו של הרב שך היא הקובעת. זו הסיבה גם מדוע אין מכנסים ישיבות של המועצת הליטאית, וכפי שהתבטאו ואמרו לא אחת כמה מן ה“גדולים” הליטאים, שעבורים השתתפות בישיבה כזו הוא בזבוז זמן. צריך לעלות לבית הרב שך, לשאול מה הוא אומר, וזו בעצם ההכרעה.
    מעשית, היו מכנסים ישיבות מועצה, רק בכדי להוכיח שגם להם “גדולים” אך לא יותר מזה. לענין ההכרעה, חשוב להם שיידעו שקיים רק אחד שהוא מכריע, וכי הוא עומד מעל לכל.
    ולכן, היתה זו ישועה, כאשר כ”ק מרן האדמו”ר מגור עשה אחרת מהרב שך, והחליט כפי שהחליט ב“המודיע”, זו קבעה קביעה ברורה, שהרב שך אינו המכריע לכל. ודוקא זו, היא הדוחפת עתה את הרב שך, להמשיך ולעשות כל מאמץ לכינוסים נוספים. הוא רוצה “הצגה” ב“וועד הישיבות” כפי שעשו ב“חינוך העצמאי” וב“אגודת ישראל”, זו משרתת אותו בלבד, ולכן הוא דוחף אליה.
    לשם כך זקוק הרב שך ל“שלום”. את זאת הוא לא יצליח לעשות בלי “שלום”, אך אינו זקוק ל“אחדות” בכדי להשיג זאת. וזו הסיבה, מדוע הוא עושה הכל, שתאפשר לו להוציא מן החסידים את המקסימום, ולתת לציבור החרדי את המינימום. עובדה היא, כי הוא עושה כל מה שאפשר לחבל ב“אחדות” גם בשעה של בחירות פנימיות, שאין טובה ממנה לתקן את אשר עיוות בפילוגה של היהדות החרדית.

יום ראשון, 1 באפריל 2012

הפוסל במומו פוסל

הרב שך כותב על הרב עובדיה יוסף כי הוא פורש מן הציבור, בו בזמן שכל מה שהוא עושה, הוא למד אצל הרב שך לעשות

מי שיתעמק במכתבו של הרב שך, לא יוכל שלא להציב עשרות ואולי אף מאות שאלות. אין כמעט שורה שלא ניתן בה לשאול את הרב שך, אם הוא מאמין בכך, מדוע הוא עשה אחרת? ולכן, לו רצה הרב עובדיה יוסף להכנס לעימות עם הרב שך, היה זה מן הדברים הקלים ביותר להוכיח, כי הרב שך מרשה לעצמו לכתוב על אחר, את מה שהוא לא דורש מעצמו ומאנשיו.
    נתמקד הפעם במילים בודדות בלבד. הרב שך קובע, כי אנשי ש”ס פרשו מן הציבור, בכך שהחליטו להשאר בממשלה. והשאלה הנשאלת היא, מאיזה ציבור? ובעיקר, מה מבטה את הפרישה, האם בכך שהם יושבים בממשלה ועושים צעד שהוא חריג זה מה שגורם לכך, או מפני שהדבר אינו טוב לפוליטיקה של הרב שך, זה מה שגורם לכך.
    אם נקבל כי המעשה החריג של ישיבה בממשלה שכזו, היא הקובעת את הפרישה, נשאלת שוב השאלה, במה חריגה זו גרועה מחריגות אחרות שעשה הרב שך עוד כשהיה באגודת ישראל, ומאוחר יותר כאשר ניהל מפלגה לעצמו. החריגה הגדולה ביותר היתה כאשר התיר לש”ס להיכנס לממשלה. אז, הוא קבע דבר, שבעצם נתן לש”ס את האפשרות לעשות את מה שהיא עושה היום.
    עד אשר ש”ס נכנסה לממשלה, ידענו את הכלל, כי לחרדים אי אפשר לשאת באחריות. לכן, ישבו תחילה רק בקואליציה, ואף לא העיזו ליטול תפקידי סגני שרים למרות שאין נוטלים בזה אחריות כלשהי למעשי הממשלה. ועד אשר הרב שך לא פרש ממועצת גדולי התורה והתיר את התפקידים הללו, לא היה מי שיעיז כלל להעלות זאת על הדעת.
    לפני חמש עשרה שנה ויותר, כאשר מנחם בגין הקים ממשלה, שיחק אז הרב שך “קנאות”, הכל היה אסור. והסיבה לכך, מפני שכל תפקיד ראשון היה מקבל הרב יהודה מאיר אברמוביץ שייצג את גור. לכן, הוא רצה ראשות של ועדות, כי בכך הוא מבטיח לאיש שלו שלמה לורנץ את התפקיד הבכיר של יו”ר וועדת הכספים. אך, באותו רגע שלורנץ כבר לא היה בכנסת, ולהרב שך היתה שליטה על ש”ס שיצאה לדרך, הוא שינה את דרכיו, הוא העיז לא רק להתיר תפקידי סגני שרים, אלא אף את הכניסה לממשלה. הוא עשה אז “צויי דינים” (שני דינים), בין אשכנזים לספרדים, והתיר לש”ס להיות חריגים ולפרוש מן הציבור החרדי שפרט לשנים הראשונות של המדינה, כאשר חשבו שזה יהיה אחרת והאמינו כי ניתן לשבת בממשלה, לא שבו אליה. עשרות שנים ישבו באופוזיציה, ומאוחר יותר, כאשר הצטרפו לקואליציה, היה זה כלל ברזל כי אין נושאים באחריות למעשי הממשלה.
    באותן הימים, המעשה של הרב שך זעזע כל מי שרוח ונשמה בו. מי שהתעמק בדברים ידע, מדובר במעשה אשר לא ייעשה. ובכל זאת, הרב שך לא קלט, כי הוא זה הנותן לש”ס את ההיתר והכשר כי אף בעתיד יעשו מעשים דומים, על פי אותן נימוקים שהרב שך נתן בשעתו להצדיק את ישיבתם בממשלה.
    אבל, מצאנו מאוחר יותר מעשה חמור ונוסף. הרב שך הקים מפלגה משלו, והתיר לאנשיו לשאת בתפקידי סגני שרים, בכך הוא פרץ גדר, ופתח את הדרך גם לאנשי אגודת ישראל לעשות כך. עד אז לא העיזו להתיר לעצמם לעשות זאת. ולכן, כל מי שיילך אחורנית ויבחן את אשר אירע, למד, כי מי שפרץ את הגדרות, וקבע כללים מקיפים ומתירים, היה זה הרב שך, ששבר את החומות.
    ולכן, כאשר הרב עובדיה יוסף עושה לעצמו היום את החשבון, הוא אומר דבר אחר וברור, כי מה שהוא עושה עתה, הוא בדיוק מה שעשה אז. מבחינתו אין כל הבדל בין המערך לליכוד, ובמיוחד, כאשר יש למערך 61 גם בלעדי ש”ס. אמנם מדובר בממשלת מיעוט בגלל שבמקרה כזה זקוקים לתמיכת הערבים, אך אין ספק כי הממשלה הזו תתקיים בלאו הכי, בגלל שאותן ה-61 לא יאפשרו את נפילתה, כי זה לא משתלם להם.
    ש”ס מנצלת מצב מסויים, ולא גורמת לו. כאן ההבדל בין הרב עובדיה יוסף למתנגדיו, הסבורים אחרת. אך באשר להרב שך, הוא חייב הסבר אחד, מדוע מותר היה לפרוץ גדר בשעתו, מדוע אז הפרישה מן הציבור החרדי שאסר את הישיבה בממשלה היתה מותרת ומובנת, ואילו עתה, הוא מתנגד לה ואף נלחם נגד הרב יוסף על כך.
    אך, כאשר הרב שך מדבר על “פרישה מן הציבור”, קורה כאן משהו נוסף וחמור בהרבה. והפעם, לאו דוקא מבחינתה של ש”ס, אלא דוקא מבחינתה של אגודת ישראל וציבור החרדים בכלל. לא היה מאז תקופתם של קרח, ודתן אבירם, מי שפרש מן הציבור יותר מהרב שך. אמנם, בעלי מחלוקת היו לנו בכל הדורות. אך, בדור אפל שכזה, כאשר סוף סוף הצליחו לאחד וללכד את הציבור החרדי תחת קורת גג אחד, היה זה רק הרב שך ששבר והרס את הכל. לאחר עמל רב של ארגון הציבור החרדי, מפני שרק כך ניתן להתמודד עם החילונים, פרש הרב שך ממועצת גדולי התורה, עודד אחרים לרוץ, הקים מפלגה משלו, ואלו עסוקים במחלוקת קשה ביותר. ובמקום, שנהיה החרדים כולם עסוקים במאבק האמיתי, והוא מלחמת האור בחושך החילוני, לקרב את העם לתשובה, אנו עסוקים במחלוקות פנימיות.
    בואו וראו עד להיכן גרר הרב שך את הציבור בפרישתו ממועצת גדולי התורה בשעתו. מי שהספיק לשכוח, היתה תקופה אשר בה התשובה פרחה, זו הלכה והתחזקה. המוני חילונים חשבו על תשובה וניסו אותה. אך, זו עצרה, באותו רגע שהרב שך פרש מן הציבור. כאשר הוא עזב את מועצת גדולי התורה, החל התהליך לרדת ועד כדי כך, שכיום לא רק כמעט ואין בעלי תשובה חדשים, אלא גם כאלו שנולדו בבתים חרדים פוזלים לכיוון החילוני. והסיבה לכך, היא אחת ויחידה, פרישתו של הרב שך ממועצת גדולי התורה. זו פיתחה מחלוקת, אשר השחירה את היהדות החרדית.
    בעבר, היה מה להראות לבעל תשובה. היהדות החרדית הגיעה לשיא יופיה ופארה. ואילו עתה, כאשר הבעל תשובה פותח את ה“יתד נאמן”, במקום למצוא בה הסבר מדוע החילוני הוא רע ולא טוב, ומדוע דוקא היהדות החרדית היא זו המגלה את האור ואת היופי בחיים, הוא קורה, כיצד מבזים גדולי תורה, וכיצד מכים בחרדים. תחילה בחסידים, ועתה בספרדים.
    מי שישים לב ימצא, כי תנועה התשובה פשטה רגל, החל מאותו יום שהחל להופיע העתון של הרב שך, אז החלה הירידה הגדולה, שהובילה למצב הנוכחי. והסיבה לכך, מפני שאין מה שמכשיל את היהודי החשוב, יותר מן הסגנון והביטוי של העתונות הליטאית.
    וכאן בעצם המחלוקת שבין מרן כ”ק האדמו”ר מגור שליט”א לבין הרב שך. האדמו”ר מגור אינו מאפשר כי ב“המודיע” ישתמשו בנוסחאות של הרב שך. הוא רוצה עתונות שתעסוק רק בהסברה אנטי חילונית, ובאשר לחרדים, מה שפחות לכתוב על מחלוקות ביניהם. גם אם יש סיבה מדוע להגיב, לא תמיד זה צריך להיעשות דרך העתון. והסיבה לכך, מפני שהנזק הוא בל ישוער. וכאן היה טעותו של הרב שך, שחשב כי הכל צריך להיות מעל גבי העתון, ובשיטה זו הוא פועל נגד ש”ס. ומעשית, לא רק שהוא לא מצליח להחזיר את ש”ס לכיוון שהוא רוצה בו, אלא אף מרחיק יהודים שהם פוטנציאל לתשובה.
    כל זה קרה וקורה רק בשל “פרישה מן הציבור”. הרב שך פרש מאגודת ישראל, בשל תאוות השלטון והממון. למי שהספיק לשכוח נזכיר, על שני דברים הוא הסתכסך בשעתו עם מרן כ”ק האדמו”ר בעל ה“לב שמחה” מגור זצוק”ל, והוא על ענין הרוטציה והיחודיים. שני נושאים אלה שברו את הקשר ביניהם, ובמקום שהרב שך יבין, כי הולכים אחר הרוב, ואף ה“גדולים” הליטאים היו בשעתו בדיעה אחת עם כ”ק האדמו”ר מגור זצוק”ל, ובכל זאת הוא פרש ולא לקח בחשבון את ההרס הגדול.
    אבל, אם היה מי שחשב שהרב שך רק פרש משולחן זה, אך לא פרש אידיאולוגית מן הציבור, באו מעשיו מאוחר יותר והוכיחו, כי הפרישה שלו היא מוחלטת. כאשר התיר לש”ס להצטרף לממשלה, בניגוד לדעתם של גדולי התורה החרדים שסברו כי ליהודי חרדי אסור לשבת לצד שולחן הממשלה, כך הרב שך היה הפורש הגדול ביותר. הענין היה בידו, הוא היה המכריע שלהם ועל פיו ישק בשעתו בש”ס. אם הוא היה קובע כי הבסיס לשותפות יהיה בדיוק כפי הבסיס האגודאי של קואליציה בלבד, הוא היה שומר על הגחלת. אך, הרב שך פרש, ובכך שבר את החומה שהיתה בצורה מוגנת וחזקה עד אשר הוא עלה בה.
    מי שהוציא את ש”ס מכלל החרדים היה הרב שך, אך לא עתה במכתבו, אלא לפני שמנה שנים, כאשר התיר להם להצטרף לשולחן הממשלה. שם היה החורבן הגדול שלהם. במשך עשרות שנים ידענו מה הבדיל בין חרדי ל“דתי לאומי”, ומי שטשטש זאת בצורה חמורה היה הרב שך.
    לא רק הכיפה הסרוגה היא אשר הבדילה בין החרדי לדתי. גם הקשר לממשלה היה המבדיל. הדתיים ישבו בממשלה, ואילו החרדים העדיפו את האופוזיציה, וכאשר הצטרפו, אז לקואליציה בלבד. וכאשר הרב שך הורה לשבור בסיס זה, הוא עשה מש”ס דתיים בלבד.
    כאן נדגיש, כי הרב שך אינו מוסמך לקבוע סוג חדש של חרדים. ברגע שהוא חורג הוא מוציא את אותו ציבור מכלל החרדים. וכאשר התיר לש”ס לשבת בממשלה, הוא העביר אותם לכיון הדתי, ואם יש לש”ס טענות על שמכנים אותם דתיים בלבד ולא חרדים, עליהם לבא בטענה זו להרב שך בלבד שהוא גרם להם לכך.
    הרב שך הוא האחרון שיש לו את הזכות לדבר כנגד ש”ס על מעשיהם כיום. בל נשכח, כי הסיבה מדוע המפד”ל אינה בקואליציה אינה בגלל הענין הדתי, אלא בגלל הבעיה הלאומית. נתאר לעצמנו ששולמית אלוני היתה מרשעת ועוכרת ישראל, אך בהשקפותיה המדיניות היתה ימנית, היתה המפד”ל יושבת עימה באותה ממשלה. וזהו בדיוק מה שקורה לש”ס. להם הענין הזה של ימין ושמאל אינו נוגע, ולכן אין מה שיפריע להם לשבת עם שולמית אלוני בממשלה.
    ש”ס לא חרגה ואינה חורגת ממה שהרב שך התיר לה לפני שמנה שנים. לא הם פרשו מן הציבור. הרב שך הוא זה שפורש בכך שהוא משנה את מדיניותו וגישתו לש”ס. ולכן, טוב עושה הרב עובדיה יוסף שמעדיף שלא להתייחס אליו, כי אם היה מתייחס, הוא היה צריך לגלות את פניו הצבועים של הרב שך.

יום חמישי, 29 במרץ 2012

מי מבזה את ה“מרן” הליטאי?

ה“חפץ חיים” ור’ חיים עוזר לא היו זקוקים שינהלו עבורם מערכה שיכתירו אותם בתואר של “מרן”, כאשר זקוקים להלחם למען הכתרת הרב שך בתואר זה, אז משהו לקוי בו

זה כבר שנים שהמערכה הזו נמשכת, והם אינם קולטים, כי הם במו ידיהם עושים את הנזק הגדול ביותר להרב שך. מי שיתבונן היטב במה שקורה, מי הם המנהלים את המערכה הזו, ומה הם יוצרים, יגיע מהר מאוד למסקנה, שאם יש מי שהפסיד את התואר, ומי שהולך ומתרחק מהיותו גדול שיהיה מקובל על הציבור כולו, זה לא אחר, מאשר מי שהם כל כך נלחמים עבורו שיכתירו אותו בתואר לא לו.
    שמענו על הרבה סוגי מחלוקת. היו רבנים שנלחמו על כסאותיהם, והיו אחרים שניהלו מחלוקות בנושאים אחרים, אך, זו לראשונה בהיסטוריה של אגודת ישראל, שיש מי שנלחם ובכח, שיכתירו אותו בתואר של “מרן”. הציבור אינו רוצה בכך, והפוליטיקאים שלו עושים כל מאמץ ובכל הזדמנות, לתבוע עבורו את התואר.
    אם נחזור אחורנית, נמצא, כי הגדולים שהיו ראויים לתואר של “מרן”, זכו לכך גם בלי פוליטיקאים ובלי מי שדחפו לכך. אם ניקח לדוגמא את ה“חפץ חיים” או את ר’ חיים עוזר גרודזינסקי שהיו ממנהיגי הליטאים, ובכל זאת, בציבור החסידי הכתירו אותם בתוארים המכובדים ביותר. וזאת, מפני שהיו ראויים לכך.
    כלל גדול למדנו במשך השנים, כי מי שראוי לתואר, יזכה לכך גם אם לא ילחם למען התואר. מי שהוא “גדול” באמת, מכירים בכך. אך, מי שלקוי אצלו משהו, כזה שאין לו את התכונות של “גדול”, או יותר נכון כזה שיש לו את כל הצדדים האפלים והנגטיביים של “גדול”, אחד כזה זקוק לפוליטיקאים שילחמו עבורו שיכתירו אותו בתואר של “מרן”.
    אבל, האמננו שהליטאים קלטו את הטעות שעשו בשעתו כאשר נלחמו למען הענין, והם מבינים כי הם אלו הגורמים רעה להרב שך, מתברר כי הם לא קלטו כלל, ועד כדי כך, שהם ממשיכים להשפיל את הרב שך. בכך שהם מעלים נושא שכזה לדיון בועידה, הם גורמים לזלזול גדול יותר בתואר “מרן”.
    בואו נקח לרגע בחשבון, כי הם הצליחו בועידה, וכי מעתה יכתירו את הרב שך בתואר “מרן”, האם יהיה עוד ערך לתואר הזה שהשיגו אותו בכח? האם זו לא היתה נרשמת בציבור החרדי, שהרב שך זכה לתואר בכח, ולא בזכות?
    היכן מוחם של הפוליטיקאים של הרב שך, ואיך זה שהם אינם קולטים, כי הם עושים עוול להרב שך, בכך שהם בכלל מעלים את הנושא. אבל, מתברר עתה, כי לא הכבוד של הרב שך זה מה שחשוב לפוליטיקאים. הפוליטיקה, הרצון לשלוט אלו מובילים אותם, והרב שך הוא לא יותר מאשר אמצעי לביצוע מזימתם.
    נהיה גלויים ונאמר, כי בניגוד לחסיד המאמין ברבו, ליטאים מן הסוג של תלמידיו של הרב שך אינם מאמינים בהרב שך כפי שחסיד מאמין ברבו. כאן ההבדל הגדול ביניהם. כי לו היה כבודו של הרב שך כל כך חשוב להם, הם לא היו מעיזים כלל להעלות את הנושא.
    חסידי גור או וויזניץ מעולם לא העלו את התביעה כי יכתירו את רבותיהם בתואר של “מרן”. הם לא יצאו למלחמה בליטאים על שאינם עושים זאת. להם ברור, כי עצם העיסוק בנושא אין השפלה גדולה מזו.
    מי שיתבונן ויעמיק בנושא, ימצא, כי המאבק על התואר הוא ענין לבעלי בתים בלבד, או לבעלי תאוה כאלו המחפשים כבוד, ולא למי שהוא “גדול” באמת. מי שקורא את העתונות החרדית, ימצא, כי לשמם של עסקנים מצרפים תוארים שאינם ראויים להם כלל. וישנם מתוכם העושים הכל בכדי שהתואר יהיה גדול יותר. הם יודעים כי מדובר בשקר אחד גדול, אך כפי שהפוליטיקה היא שקר, הרי גם התוארים הללו הם שקר אחד גדול.
    אין צורך להרחיק לכת, בכדי להוכיח, כי עסקן שהוא עם הארץ, כזה שמעולם לא שנה, מכתירים אותו בתואר של “הרב”, ואילו אחרים, כאלו אשר הם תלמידי חכמים, ויש להם סמיכה לרבנות, ובכל זאת יכתבו עליהם רק ר’ ועל כמה מהם אף יכתבו “מר”.
    ובאשר לגדולי ישראל, היו מהם שאף התחננו ובקשו כי ימעטו בתוארים. היו מהם ענוים, כאלו אשר לא היו מוכנים לדבר עם מי שכיבדם יותר מדי. כוחם של אלו היה, שגם אם לא רצו, הכירו בתואר, והכתירו אותם בתוארים שהיו ראויים להם.
    וכאן בעצם מונחת הבעיה של הרב שך. הוא אינו מקובל על רוב רובו של הציבור החרדי. הוא יודע כי עבורם הוא אינו “מרן”. ולכן, אם לא ילחם למען התואר, הוא לא יזכה לו. ובשביל כך הוא זקוק לפוליטיקאים שילחמו עבורו, ושיעשו לו את המלאכה.
    אך, איזה טעם יש למערכה שכזו, כאשר במקום שזו תוסיף לו כבוד, היא משפילה אותו עד עפר. שוב ושו עסוק הציבור בשאלה הזו, האם צריך להכתיר את הרב שך בתואר “מרן”, ורוב רובו של הציבור מגיע למסקנה, כי הוא אינו ראוי לתואר זה. ועובדה היא, כי פרט לעתון שלו, שהוא אחראי עליו, רק שם מכתירים אותו בתואר זה.
    זה לכשעצמו מספיק, בכדי שנבין, כי לליטאים בעיה גדולה עם התואר “מרן” של הרב שך. לא נמצא בעולם כולו עתון שאינו ליטאי או קרוב אליהם, שיכתיר את הרב שך בתואר זה. בעוד, שגדולים מן הסוג של “החפץ חיים”, הכתירו בתוארים שכאלה גם בעתונים אחרים שאינם ליטאים או קרובים להם.
    ובכדי לקלוט זאת, בואו וראו מה עשו אנשי סאטמאר בעת שהם היו ידידיו ומעריציו של הרב שך, כאשר בבחירות תשמ”ט כשהרב שך רץ בנפרד, והם היו אלו אשר סייעו לו בכל דרך, אף הם לא הכתירו בעתונם “דער איד” את הרב שך בתואר של “מרן”, אפילו שם לא יכל הרב שך לזכות לכך, למרות שמדובר היה בידידיו ומעריציו.
    ולכן, קיוינו, כי אלו אשר מבקשים את טובתו של הרב שך, יקלטו ויבינו, כי עצם המאבק על התואר, זה לכשעצמו הוא הבזיון הגדול ביותר בשבילו. וכי מבחינתם צריך היה להיות עדיף, שכלל לא לעסוק בנושא.
    אך, הם בכל זאת עוסקים בנושא, והמסקנה האחת והיחידה שאנו מגיעים אליה, היא, כי לא הכבוד של הרב שך חשוב להם, אלא הרצון להפיק מכך משהו אחר לגמרי, והוא הרצון להיות החזקים בשוק הפוליטי.
    מי שילמד היטב את הנעשה בציבור החרדי, כיצד מורכבים יחסי הכוחות, נמצא, כי “בחירות פנימיות” הוא אחד הדברים השנואים ביותר. והסיבה לכך, מפני שהעסקנים השולטים לא יכולים להתמודד ולהצליח. הם זוכים לכוחם, אך ורק מכוחם של ה“גדולים” שהם בוחרים בהם.
    וכפי שאמר אברהם רביץ לא אחת, כי הוא מתנגד שהציבור יבחר במועמד לכנסת. מבחינתו, רק ה“גדולים” הם אלו שצריכים להכריע, מאחר ונציגי הציבור החרדים הם “שלוחא דרבנן”.
    מי שישמע היטב את הדברים, יחשוה לרגע כי איש הציבור מתכוון לכך. אך אין שקרן גדול מזה האומר זאת. כוונתם היא אחרת לגמרי. הם יודעים, כי רק כך הם יכולים להבטיח לעצמם את המקום בכנסת.
    ומי לנו יותר מאברהם רביץ דוגמא חיה לכך. לו היו בחירות פנימיות במפלגה הליטאית, אין ספק כי הוא לא היה זוכה במקום הראשון. ולכן, הוא צריך את הסדר הזה, כי רק כך יש לו סיכוי לשרוד.
    ובדיוק כך קורה גם במאבקי הכח שבין הליטאים לחסידים. לכל צד חשוב כי ה“גדולים” שלו יהיו חזקים יותר, כי באותו רגע שה“גדול” הוא בידי האחר, אוטומטית השני חזק יותר.
    את זאת למדנו במשך שנים באגודת ישראל, וזה בעצם מה שקורה עתה בין החסידים לליטאים באגודת ישראל. הליטאים לא יסכימו לאחדות, כל עוד לא יבטיחו כי הרב שך יהיה המכריע. באותו רגע שהרב שך יהיה זה אשר יקבע את הדברים, אז הם יסכימו לאחדות, כי פירושם של דברים, שהם ישלטו בכל.
    ולכן, זקוקים הליטאים כי רק את הרב שך יכתירו בתואר “מרן” ובכך לתת לו מעמד מועדף. זה נחוץ להם פוליטית. ועל חשבון זה, הם אינם חסים על כבודו של הרב שך ומשפילים אותו. להם חשוב הרבה יותר הכח הפוליטי, זה עומד מעל לכל שיקול אחר, ובודאי שמעל ל“כבוד התורה”.
    במאבק זה על התואר “מרן” אנו לומדים, עד כמה צבועים הם, כאשר הם מטיפים באחרים כי הם פוגעים ב“כבוד התורה”, וכי יש להיאבק למען כבודו של גדול. לו היו הם באמת מאמינים במה שהם אומרים, היו הם צריכים להיות אלו הלוחמים בכל הכח, באלו אשר קמו ותבעו את עלבונו של הרב שך בכך שאין מכתירים אותו בתואר “מרן”, אין מי שפגע ופוגע בכבודו של הרב שך יותר מהם.
    ולעצם הענין, האם ראוי הרב שך לתואר של “מרן”? על כך התשובה היא אחת ויחידה, מי שפילג את היהדות החרדית, ומי שהחדיר בה כל כך הרבה שנאה ומחלוקת, שזה מאתיים שנה לא היתה כזאת בכלל ישראל, אחד שכזה, ראוי לתואר אחר לגמרי. את התואר “מרן” הוא נושא אך ורק עבור בעלי מחלוקת, אלו אשר רצו בדרך זו. אך, כאשר עוסקים אנו בכלל ישראל, באלו אשר בורחים מן המחלוקת, והמחפשים ורוצים אחדות, עבורם, הרב שך אינו יכול להיות “מרן”. לא ממנו וממעשיו לומדים, אלא ההיפך, עמו נלחמים, כי הוא מביא לעולם החרדי חורבן גדול.
    לא היה במאתיים השנים האחרונות בעל מחלוקת בהיקף שכזה. הרב שך יצר משהו חדש, כזה, אשר שבר את יסודות היהדות החרדית. כאשר קבע ביחסיו עם החסידים “שלום כן אחדות לא”, הוא הכריז קבל עם ועולם, כי אינו חוזר בתשובה, וכי הוא אינו מוותר על המחלוקת. כל עוד לא קיימת אחדות, ממילא גם אין שלום. וההוכחה הגדולה לכך, הם אירועי השבועיים האחרונים, שהוכיחו קבל עם ועולם, כי שלום מן הסוג הזה, הוא סינתטי ולא יציב.
    הרב שך בחייו כבר לא יזכה לתואר “מרן”. גם אם יתפכחו הליטאים ויסכימו כי הכל מכתירים הכל בתואר זה, יזכרו תמיד, כי הרב שך נאבק בכדי להשיג זאת, ומי שזקוק למאבק שכזה, התואר הוא מזוייף, ולא כזה אשר הציבור מכיר ומאמין בו.
    הרב שך הוא “גדול”, אך כאן לזכור, כי הוא “גדול” במחלוקת ובשנאת ישראל. עם כולם הוא נלחם. תחילה עם החסידים ועתה עם הספרדים. הוא אינו יודע שלום ואחדות מהי. ועובדה היא, כי מאז שהוא שולט על המפלגה הליטאית, הוא לא ויתר יום אחד על המחלוקת.

יום שלישי, 27 במרץ 2012

הרב שך והציונות

הוא זועק כי ה“בני תורה” וה“חרדים” הם ה“ציונים” ובכך הוא גורם טשטוש גמור במהותה של ה“ציונות”

לולא היינו עוסקים ב“גדול”, היינו קובעים כי מדובר בודאי ב“טיפש”, כזה אשר אינו מבין במה שהוא עוסק. כי לו ידע, הוא היה קודם לכל מסביר מה זה “ציונות” ורק לאחריה יכל לקבוע דברים, שגם אז אסור היה להם להישמע כפי שנשמעו.
    מי אשר שמע את דבריו של הרב שך, ואינו מבין לעומקה של ה“השקפה” החרדית ומשמעותה, קיבל את הדברים באחת משני הדרכים. או שראה בה קביעה כוללנית כזו, אשר עלולה להמיט אסון על היהדות החרדית. או כזו אשר יש בה ראות והסבר חדש לנושא ה“ציוני”. כזה האומר, שקיימת אפשרות, שה“ציונות” תהיה מקובלת וטובה על הציבור החרדי בכלל, אם יקבלו תנאים מסויימים.
    לעומתם, מי שמבינים לתוכנם של דברים, ובמיוחד למשמעותה של הציונות מייסדיה ומטרותיה, אלו נחרדו חרדה עמוקה, ולא סתם חרדה, אלא הגיעו למסקנה, כי להרב שך בעיה יסודית. הוא כלל אינו קולט באיזה עולם הוא חי, הוא לא מבין מה זו “ציונות”, כי לא ידע והבין, הוא כלל לא היה מעלה על דל שפתיו דברים שכאלו.
    וראשית, בטרם ניגש להרב שך בנושא זה, עלינו להבין מה זה “ציונות” בכלל, והאם שייך שיהודי חרדי יהיה “ציוני”. וכאן, בל נשכח, כי בנושא הזה קיים ויכוח ישן נושן שבין החרדים לדתיים לאומיים. כאשר האחרונים טענו, כי מה שחסר לציונות זו רק רוח התורה, וכאשר מזווגים את זו עם תורת ישראל, אין שום דבר אחר היכול לשלול את הציונות.
    לעומתם, החרדים לא קבלו גישה זו. ומי שהספיק לשכוח נזכיר, שעד להקמת המדינה, רוב רובם של החרדים התנגדו למדינה ולציונות. רק לאחר שהמדינה הוקמה, השתנו הדברים מבחינת היחס למדינה, אך בשום אופן לא ל“ציונות”. מאחר ומייסדיה החדירו ב“ציונות” אופי אנטי דתי, כזה אשר לא רק שאינה נושאת עימה זהות דתית כלשהו, אלא אף יש בה הרבה ממה שיש במומר להכעיס.
    הבעיה הגדולה של הציונות היתה כבר מן הרגע הראשון, שזו התעלמה כליל מן המחוייבויות הדתיות, ולולא היו בה חברים דתיים, אין ספק כי אף את המעט שהסכימו לה לא היו מסכימים. ועל הכל, גדולי הציונים, דוגמת הרצל וחבריו, היו עוכרי ישראל במלא מובן המילה.
    וכאן המקום שוב להזכיר להרב שך, כי מי שייצג את הימין באותם הימים היה זאב ז’בוטינסקי, שלאורו הלכו אנשי הימין, ולא היה עוד בדורנו עוכר ישראל ומשומד כמוהו. עד כדי כך, שמה שרוב רובם של השמאלנים אינם מעיזים לעשות, הוא עשה. רוב רובם של השמאלנים מלים את בניהם, ואילו זאב ז’בוטינסקי איש הימין, היה זה שהכריז בפומבי והתגאה בכך, שלא מל את בנו כלל.
    וכאן אולי הרב שך יקלוט, כי הקביעה שלו כי הימין הם רק מומרים לתיאבון, עומדת בסתירה מוחלטת למציאות.
    כך, שכאשר אנו עוסקים בראשוני הציונים, אלו אשר חזו את המדינה, וגיבשו את יסודות הציונות, גם אם יכלו באיזשהו מקום להחדיר כמה פינות אור ברוח התורה, אך עצם העובדה שהם אלו אשר קבעו אותה, הרי שזה בדיוק כפי שמומר יכתוב ספר תורה. זה לא יכול ללכת יחד כלל.
    אין להרחיב את הדיבור על הציונות ומהותה. על כך נכתב רבות, ואין עוד מי מבין החרדים שאינו יודע במה דברים אמורים. אבל השאלה הנשאלת היא, האם מותר ואפשר כלל, שיהודי חרדי יגדיר את עצמו כ“ציוני”?
    על כך התשובה היא אחת ויחידה. גם אם ל“ציונות” היתה מטרה שבחלקה אולי ימצאו לה מליצי יושר, אך במציאות כפי שנוסדה, וכפי שהטיפו לה, היא פסלה את עצמה מלהיות קיימת. ועובדה היא, שכל גדולי ישראל החרדים ללא יוצא מן הכלל עד להקמת המדינה התנגדו ל“ציונות”.
    גם לאחר הקמת המדינה, למרות שרוב גדולי ישראל לא התנגדו לה, הרי באשר ל“ציונות” ברור היה לכל, כי מדובר במשהו שהוא פסול בתכלית.
    וכאן, בטרם נמשיך בנושא לכשעצמו נזכיר, כי אין משמעות הדברים שאנו מסכימים עם הגישה הפוסלת את המדינה בשל ה“ציונות”. בנושא זה כבר נאמרו דברים ברורים על ידי רוב רובם של גדולי ישראל, שחילקו בין הציונות למדינה.
    במשך שנות הבחרות, של כל בחור חרדי, מחדירים בתוכו ערכים כאלו, הסולדים מן ה“ציונות”. בכל מוסד חרדי יעשו זאת אחרת, אך המכנה המשותף של הכל הוא, כי הציונות הוא דבר חמור פסול ואסור.
    והנה, במקום שבחור ישיבה או אברך בכולל ישמע מהרב שך דברים חמורים נגד הציונות, וכי יתריע נגד ה“ציונות” בכלל, קם הרב שך, ומשמיע דברים שהם היפך וסתירה למה שלמדו במשך שנים, ושומעים כי ה“ציונות” הוא דבר טוב ויפה, וכי כל הבעיה היא רק בכך, שלא הרצל הוא ה“ציוני”, אלא ה“בני תורה” הציבור החרדי הוא ה“ציוני”.
    וכאן נשאלת השאלה הבסיסית, מה זה “ציונות”, והאם בכלל הרב שך מקבל את ה“ציונות” ככל גדולי ישראל שהתנגדו לה בתכלית, ואשר אף לאחר הקמת המדינה המשיכו להתנגד לה גם ללא כל קשר להכרה במדינה כמדינה, או שאצלו הדברים שונים בתכלית?
    אין ספק, כי לדעת רוב רובם של גדולי ישראל, הרב שך טועה ומטעה, וכי אין זה נכון שאנו החרדים “ציונים”. לא ולא! אנו לא ציונים. יתכן, וכי ליטאי בני ברק הם ציונים, כאשר מה שחשוב להם אינו העיקר אלא הטפל, אך הרב שך אינו יכול לזרוק על הציבור החרדי כולו, ולהאשימו חלילה ב“ציונות”.
    חוץ מזה, ולשם כך אנו כותבים שורות אלו. למדנו, חכמים הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם... כאשר “גדול” משמיע דברים, יש להם לא רק את משמעות הדברים לכשעצמם, אלא ההשפעה שיש לה על כלל הציבור, ובמיוחד כאשר הדברים נשמעים בצורה, היכולה להתפרש לא נכון.
    תפקידו של הרב שך הוא כמחנך. ולכן, כאשר הוא זועק “אנחנו הציונים”, הוא עושה מעשה חמור ביותר. זה מתאים לעסקן, כזה אשר רוצה להתווכח עם חילונים או עם כאלו שהוא מאמין שיפיק בה תועלת. אך בשום אופן לא כאשר “גדול” מדבר בפני החרדים.
    בל נשכח, כי הרב שך דיבר בפני ציבור החרדים ולא בפני הרחוב החילוני. וכאן, המעשה חמור פי כמה. לציבור כזה, חייבים קודם להסביר במה מדובר. בל נשכח, כי בין הציבור יושב המון של יהודים תמימים שאינם מבינים לעומקם של דברים, ואינם לומדים דבר מתוך דבר, ומקבלים את הדברים כפשוטם. הללו, יכולים להבין מדבריו של הרב שך, כי מדובר בתחרות שבינו לבין הרצל על מי שמבצע בפועל את הציונות.
    אין זה מספיק שהרב שך אומר כי אנו שומרים והולכים בדרך התורה לכן אנו ה“ציונים”. כאשר יהודי כזה שומע על דברים אחרים הקשורים בציונות, ומקשר את זה לזה, הוא קולט מושגים מוטעים.
    אך יחד עם זאת, בואו וראו עד להיכן הרחקנו לכת, ועד כמה הרב שך מגלה את צבעיו הנכונים, אלו אשר הוא נושא עמו זה עשרות שנים, עוד מאז היותו במזרחי.
    רוב הציבור הספיק לשכוח, ותלמידיו כלל אינם רוצים לזכור זאת, כי הרב שך מקורו במזרחי. הוא גדל וחונך שם, ואף נמנה על ראשי ישיבותיה. ורק בשל העובדה שהגאון מפונוביז’ זצ”ל העבירו לישיבתו, כך חדר לעולמם של החרדים. בלעדי זאת, יתכן, כי היה היום מראשי התנועה המזרחיסטית ואולי אף היה “הרב הראשי” של המדינה, או ראש ישיבות ההסדר ו“בני עקיבא”.
    וכאן בעצם הבעיה שלו. הוא קלט מושגים ציוניים. באותן הימים, הוא כלל לא קלט מדוע הציונות אינה טובה. ההיפך, הוא הבין אחרת, ובמשך עשרות שנים חי עם מושגים אחרים. מי שרוצה להבין זאת, שיחזור אחורנית בכמה שבועות, וישמע על מה דיבר הרב שך, כיצד הוא מזכיר את שלום אש ועוד סופרים כאלו שבדורנו אנו בעולם החרדי כלל אין יודעים עוד מי הם. מכך לומדים אנו, כי הוא חדור עם אותו חינוך, וזה בעצם אשר מתבטא בדבריו.
    נאומו של הרב שך בשבוע שעבר בנתניה, היה כולו ציונות. מי שיתעמק בתוכנם של דברים ימצא, במילים אחרות כיצד הרב שך קובע, כי חזיר שנשחט הודח והומלח הוא כשר. זהו בדיוק מה שהוא עושה עתה ל“ציונות” וכך עשה אף בתחומים אחרים.
    מי שהספיק לשכוח נזכיר, כי בעבר אגודת ישראל כאשר הצטרפה לקואליציה, לא העלתה כלל על הדעת כי אפשר להתמנות לסגני שרים, מאחר ואין נושאים באחריות. מי שהיה זה אשר התיר את הרצועה והתיר זאת היה הרב שך. כך עשה גם לש”ס בשעתו, כאשר התיר להם להצטרף לממשלה ולשאת באחריות בדיוק כפי שעשתה בכל השנים המפד”ל. הגישה שלו תמיד בכל נושא וענין ציוני, כי השיטה המזרחיסטית כשרה למהדרין. וטריפה, כאשר פוליטית זה לא משתלם.
    לו היה הרב שך “השקפיסט” כזה כפי שהטיפו לה במשך שנים בבני ברק, הוא לא היה מעלה על דל שפתיו מילים כאלו, כאילו אנו החרדים הציונים האמיתיים. חלילה וחלילה. השוחט הטוב ביותר, ושכל מהלך המליחה וההדחה יהיה של “גלאט כשר” אינו יכול להתיר את מה שאסור לכלל ישראל.
    הציונות היתה אסורה ופסולה, ואין מי אשר יכול להתירה, גם אם זו תכריז כי היא מקבלת על עצמה את מצוות התורה. היסוד היה לא טוב.
    יהיה זה בדיוק כפי שהיום יבואו הנוצרים ויכריזו כי הם מקבלים על עצמם את הדרך היהדות מבלי שיתגיירו, האם שייך שיהיו יהודים?
    הציונות בכדי שתהיה כשירה בציבור החרדי, זקוקה לגיור. כזה, אשר משנה את הכל מן היסוד. וכאן טמון כשלונו של הרב שך, הרוצה להתיר את הטמא והאסור בדרך שאינו מקובל על פי תורה והלכה.
    הרב שך רחוק מלהבין בהשקפה חרדית. דבריו רחוקים מן האמת. ועובדה היא, כי הן מלאות סתירות. היום הוא קיצוני ומחר הוא פשרן. החישוב שלו פוליטי, ובעיקר מזרחיסטי כזה הקובע כי עושים לפי מה שמשתלם, ולא לפי מה שהעקרון מחייב.
    זה שנים, שהרב שך מנסה להחדיר את הרוח המזרחיסטית בציבור החרדי. הוא רוצה להלביש לה צביון חרדי, וכך הוא עשה בשבוע שעבר ל“ציונות”. הוא מאמין, כי אם ילביש לה שטריימל, זה יהפוך לכשר וטוב.
    הרב שך הורס את ההשקפה החרדית, מטשטש אותה, וגורם לה חורבן מבפנים. הצעירים לומדים דברים שהם מנוגדים לרוחה של ההשקפה החרדית, ואוי לה לאותה בושה וכלימה.

יום שני, 26 במרץ 2012

הרצחת וגם ירשת?

  זעקות שבר זועקים עתה הליטאים נגד הפירוד

    מאז נודע על התכנית להקמת בית ספר חסידי, ובמיוחד לאחרונה כשהדבר כבר יוצא אל הפועל, מעלים שוב ושוב הליטאים את ענין הפירוד, הם זועקים מרה, ומאשימים את החסידים כי הם הגורמים לפירוד ביהדות החרדית.
    גם הרב שך ביום ראשון בשבוע שעבר, כאשר עמד על במת ישיבת פונוביז’ בפתיחה ל‘ירחי כלה’ זעק מרה נגד הפירוד, וטען כי הדבר אסור.
    הרב שך לא הסביר בדבריו, מדוע בכל התחומים שהוא מעוניין בהם, הפירוד מותר, והיכן שהליטאים חוטפים מכה קשה שם הפירוד אסור. אם אסור להפריד בין הדבקים, אז אסור להביא לקרע בין חלקי היהדות החרדית, מדוע הוא החליט לפני שנה להפרד מאגודת ישראל ולהקים מועצת גדולי תורה משלו? מדוע הוא מיהר להקים משרדים חופפים בכל מה שידו השיגה?
    מוזר מאוד לשמוע מהרב שך דברים נגד הפירוד. בשעתו כאשר הוא הכריז על הפירוד הזהירו אותו רבנים וגדולי תורה נגד הפירוד. הוא הסביר כי מדובר בפגיעה בהשקפתו, וזו קודמת לאיחודה של היהדות החרדית.
    ולכן פלא הוא לשמוע מהרב שך ומהציבור הליטאי דברים נגד הפירוד, מדוע שלא יבינו, שכאשר מדובר בפגיעה בהשקפת החסידים, הפירוד קודם לאיחוד? האם רק פגיעה בהשקפת הליטאים היא זו המתירה את הפירוד, ואילו פגיעה בהשקפת החסידים, אוסרת את הפירוד?
    על הרב שך והציבור הליטאי לדעת, כי אין להם מונופול על היהדות החרדית. זכותו של הרב שך להורות לליטאים, וחובתם של הליטאים הכפופים למרותו לשמוע בקולו. אך לציבור החסידי יש מנהיגים משלו, וכשאלו מורים להם אחרת, חייבים הם לשמוע בקול רבותיהם, והוראותיו של הרב שך בטלות ומבוטלות.
    בעבר, כשישבו במועצת גדולי התורה שהיה מאוחד רבנים חסידים וליטאים, ובה השתתף גם הרב שך, נאלצו לקבל את הוראותיו, אם מוסד זה אישר זאת. אך בו ברגע שאינו שם, הוא אינו יכול עוד לתת הוראות לציבור שאינו נמנה על חסידיו. עליו להבין, שאת כוחו שאב בציבור הכללי מעצם היותו חבר מועצת גדולי התורה, וממילא גדולי התורה החסידים אף שלא הסכימו עם חלק גדול מהשקפותיו השלימו עמן. אך באותו רגע שהציב עצמו מעברו השני של המתרס, המשחק הזה נגמר.

*    *    *
    האידיאולוגים בבני ברק מאנשיו של הרב שך מתאימים את התורה להשקפתם, בניגוד לגישה המחייבת להתקרב לתורה ולא את התורה להשקפה, אלו בכל שני וחמישי ממציאים פירושים חדשים, גישה חדשה, הבונה וסותרת, ומקרבת למעשה את התורה להשקפתם. הם לא יזוזו למען הענין, הם יזיזו את הענין למען האינטרס.
    כאשר הם רצו פירוד, טענו כי הדבר מחוייב המציאות, כאשר הם רצו להבטיח ייצוג לאנשיהם בכנסת, הכל היה כשר. מי שיעיין בחומר הרב שהציפו באותם הימים, יבחין כי הנימוק המרכזי שלהם היה, כי הפירוד הוא דבר טוב וחיובי. לטענתם הדבר יביא לקנאת סופרים, ויגביר את כוחה של היהדות החרדית. הם התעלמו מן ההשלכות האיומות, של חרב איש ברעהו, של שנאת חנם איומה, וצרות אחרות שפירוד כזה גורם ביהדות החרדית. הם רצו להשיג את מה שרצו, ולמענה הקריבו את הכל.
    כך היה גם שנים קודם לכן. כאשר אלו לא רצו את פועלי אגודת ישראל, העלו נימוקים רבים מדוע חייבים להיפרד, ברגע שחשבו שלחסידי גור יהיה רב מדי, הפירוד היה מחוייב המציאות. אך באותו רגע שהדבר היה אמור לפגוע בהם, הקערה נהפכה על פיה, והפירוד הפך לחמור והמסוכן ביותר.
    באיזו חוצפה, יכול אדם להתייצב ולומר כי הפירוד אסור, כאשר הוא האחראי הישיר לפירוד בכלל ישראל. האם הוא מאמין שזכרון הציבור כל כך קצר שאינו זוכר מה אירע לפני פחות משנה? מי גרם לפירוד, מי איים, מי ביצע למעשה את מה שלא רצו אז החסידים?
    אי אפשר בשום אופן להפריד, ולאחר מכן להתלונן על נזקים. מי שאחראי למעשים אלה, שיאכל אותה. עליו לשאת בתוצאות גם אם הם פוגעים באינטרס שלו.
    לעמוד על הבמה, לזעוק נגד הפירוד, מבלי להסביר מדוע פרש ונפרד מאגודת ישראל וממועצת גדולי התורה, יש בכך משום הגזמה, זכותו של הציבור לפחות להבין, מדוע בכל התחומים שלהרב שך היה בהם ענין הפירוד היה מותר, וכאשר מדובר בחינוך הבנות, היכן שבמשך שנים פגעו בנשמותיהן של הבנות ממשפחות חסידיות, שם הפירוד אסור.

*    *    *
    הרב שך בדבריו לא התייחס לנקודה אחרת השייכת לענין זה. המציאות היא, שהבנות בינן לבין עצמן רבות. סיפורים רבים הופצו בשנה האחרונה על הנעשה בתחומי בית הספר בין המורות לבנות. עד כדי, שנאלצו לארגן שני חדרי מורות, כי המורות לא הסכימו לשבת אלו בצד אלו. הליטאיות ישבו לבדן והחסידיות לבדן. התלמידות עמדו מן הצד וחזו בנעשה. מצב זה היה נמשך כל זמן שהציבור האשכנזי מפולג. מצב זה היה מחמיר בכל פרשה חדשה שתתעורר. האם זה טוב לתלמידות? האם מותר שהבנות בבית הספר יראו איך שהמורות רבות, ואינן יושבות זו לצד זו בחדר המורות?
    במצב כפי שיצר הרב שך אי פירוד יוצר בעיות. וכאשר נשוה בין מצב של אי פירוד לפירוד, האי פירוד יהיה גרוע מן הפירוד.
    מציאות היא, שילדות בנות עשר רבות בבית הספר. זו מדברת על רב זה וזו על הרב האחר. מצב זה נוצר בעקבות שיחות המבוגרים. הילדות שומעות על מה מדברים, וזה מתבטא בשיחות בין הבנות בבית הספר. במצב הזה אסור שיישבו בנות אלו לצד הבנות האחרות, עדיף שילמדו קבוצות של בנות הבאות מבתי החסידים או מבתי הליטאים שלהן גישה אחידה בכל הקשור לאידיאה חסידית או ליטאית, וכך נמנע מצב עגום זה אותו יצר הרב שך בשנה האחרונה. אסור לשכוח, מצב זה לא היה קודם, לא שמענו מעולם שמורות לא יישבו יחד בחדר המורות בשל מחלוקת אידיאולוגית, לא שמענו מעולם קודם שכיתות יתפלגו ויריבו על מי גדול יותר האדמו”ר מגור או הרב שך.
    בטרם פתרו בעיה זו, אין לדבר נגד פירוד. אם הרב שך לא יכול לפתור את המצב הזה, הפירוד הוא מחוייב המציאות. להשאיר את המצב כמות שהוא הוא אסון לחינוך החרדי.

*    *    *
    ההבדל בין החסידים לליטאים בענין זה של פירוד, הוא שהחסידים נאלצים להיפרד כשכלו כל הקיצין, כאשר פוגעים בנפש, כאשר הורסים את חינוך הבנות. ואילו הליטאים, למען שררה כבוד וכסף נפרדו. עדיין לא שכחנו על מה רבו בשנה שעברה, מה רצו ומה תבעו, לו היו נותנים להם משהו חומרי יותר, הם היו מוותרים על הכל. כל היתר היה כיסוי אידיאולוגי לא מציאותי. הכוונה היתה ברורה השתלטות על היהדות החרדית.
    מצב בתי הספר לבנות אשר בהן למדו בנות מן החסידים והליטאים יחדיו, היה עגום תמיד*. כבר שנים שמדברים על הצורך לתיקון המצב, אך איש מבין החסידים לא הפריד, פחדו מצעד זה. הרב שך הוא זה ששבר את הכלים ועתה אין עוד מנוס הפירוד הוא מחוייב המציאות.
    מי שהפריד בכל השנים היה הרב שך. הוא זה שהקים מוסדות ליטאים, הוא היה הראשון שהקים סמינר לבנות ליטאיות בירושלים, הוא היה זה שהקים תלמודי תורה ליטאיים, ואילץ את ההורים החסידים לעזוב את תלמוד התורה שהיה קודם לכן נייטראלי, ובכל זאת הציבור החסידי הבליג. בלעו צפרדעים, ואיפשרו לו להמשיך לעשות ככל שהוא רוצה.
    איש לא לקח בחשבון את ההשלכות הצפויות, איש לא האמין שהרב שך יעשה בסופו של דבר צעד כל כך מרחיק לכת, ולכן הבליגו. אין ספק שלו ידעו מראש מה יהיה הסוף, כבר לפני שנים היו מפרידים בין הבנות.
    אין זה סוד שהמורות הליטאיות פגעו בבנות החסידיות פגיעות קשות ואיומות. אחת המורות שרצתה ללגלג על החסידים, היתה אומרת לבנות החסידיות, לנקות את הלוח בשטריימל של הוריהן. המורות הקדישו שעות ארוכות להחדרת תודעה ליטאית בבנות, והתעלמו לגמרי מן העובדה, שמרבית הבנות הינן בנות להורים חסידים. ולכן לא היה זה פלא מדוע נוצרו קשיים לחתן את הבנות עם בחורים מישיבות חסידיות. אותן הבנות להורים חסידים לא רצו לשמוע על שטריימל. הן היו אומרות כי שטריימל טוב לנקות גיר מן הלוח, וזלזלו בחסידים. הם רצו בחורים ליטאים, שלהם בלורית גבוהה, חליפת האופנה האחרונה, ועניבה המעוצבת על ידי מיטב מעצבי האופנה.
    ההורים התלוננו ותבעו פתרון, אך כולם חששו. וכאשר הגיעו מים עד נפש, במיוחד בשנה זו, כאשר המורות הליטאיות, במקום להרגיע את הבנות ולהסביר להן כי מדובר במשהו זמני, וכי יש לכבד את כולם, הסיתו וליבו את האש. ילדות בנות שבע ושמונה היו באות הביתה עם סיפורים שההורים ממש הזדעזעו.
    הציבור החסידי עשה צעד חשוב, ואל לו להירתע. אסור לו לקבל את פניות ה‘שלום’ המופנות לעברו בימים אלה שמטרתן אחת ויחידה, לעבור את תאריך פתיחת בית הספר, ולמנוע במשך שנה נוספת פתיחת בית ספר כזה. חייבים לפתוח בתי ספר חסידיים בכל רחבי הארץ, ורק לאחר מכן להידבר לשלום. גם אם רוצים הם באמת בשלום, אסור שישלטו על הנפש החסידית. אם רוצים הם שילמדו יחדיו, אז רק בתנאי שהוועדות הפדגוגיות והמחנכות יהיו מורכבות מאחוז יחסי שידאג לאינטרס החסידי ולפחות יגן עליו. כל עוד לא מוכנים לכך, חבל על ההידברות, ההפסד יהיה כולו של החסידים.

*    *    *
    על פירוד היה צורך לדבר ולחשוב עוד בטרם עשו את הצעד הראשון. ברגע שיצאו לדרך חייבים היו להשלים עם התוצאות שלהן. לדבר נגד הפירוד בבתי הספר לבנות מבלי לנמק מדוע הפירוד בכל יתר התחומים מותרים, הדברים לא רציניים.
    אסור לשכוח, שבחינוך הבנים קיים למעשה פירוד דה פקטו. הבנים לומדים במוסדות חינוך ליטאים או חסידים. שם אין תובעים שילמדו יחדיו. איש לא העלה גם בעבר תביעות כאלה. ומדוע שונה הדבר אצל הבנות, למה לא ילמדו גם הבנות במסגרות יחודיות?

הערה

*המחנכות הליטאיות בשעתו חינכו שירצו רק ‘בן תורה’ מישיבות ליטאיות, ושלא ירצו בחורים מישיבות חסידיות

יום חמישי, 22 במרץ 2012

מעוות לא יוכל לתקון

הרב שך מתחיל לקלוט כי הוא טעה כאשר פילג את היהדות החרדית אך מדובר בטעות שאין לה תיקון

רבים שואלים ומבקשים להבין, מה אירע אז ומה קורה היום. במה נשתנו הדברים, שכיום מותר להרב שך לשבת יחד עם האדמורי”ם החסידים? לכאורה, לא שינה אף אחד מעמדתו, כל אחד ממשיך לאחוז בשלו. ובכל זאת, הרב שך מוכן היום לעשות, את מה שלא היה מוכן לעשות לפני חמש שנים.
    מי שעוקב אחר הצעדים שעשה הרב שך בחדשים האחרונים, חש, כי הוא מתחיל לקלוט כי טעה טעות חמורה, וכי הפילוג ביהדות החרדית היה טעות. גם אם היו לו בעיות פנימיות שרצה לגבור עליהן, הוא חייב היה לעשות זאת מבפנים. שם הוא היה מצליח הרבה יותר, ויחד עם זאת, מונע את אחת האסונות הגדולים ביותר שהמיט על הציבור החרדי בעולם כולו.
    בכדי להבין זאת, יש לשוב אחורנית עשרות שנים, מה היה בטרם הקימו את אגודת ישראל, וכמה עמל יגעו גדולי ישראל, לסגור פערים בין חסידים לליטאים. לא חלילה שמישהו ביקש לשנות את הנוסח ומנהגיהם של אלו, אלא בקשו לקבוע גישה חדשה, כזו האומרת “נהרא נהרא ופשטי”, המאפשרת קיום בצוותא חדא חסידים ומתנגדים כאחד, ואין בכך סתירה. ואכן, מבחינה זו הצליחו, ובמשך של שבעים שנה, הוכיחו אותם גדולי ישראל, כי מחלוקת העבר יסודותיהן אינן כאלה שלא ניתנות לאיחוי, ולמרות שברור לכל, כי אין סיכוי לשנות שיטות ומנהגים, הרי שבכל הקשור לעניני ציבור, הבינו הכל, כי ניתן לקיים “אחדות”, גם אם זו מזוייפת, לפחות כלפי בין אדם לחברו, תהיה זו, המאפשרת חיים בצוותא ובשלום.
    ואכן, עד לפני עשר שנים, אלו היו פני הדברים. חסיד וליטאי יכלו ללכת יחדיו, לעבוד יחדיו, ולשתף פעולה כמעט בכל תחום. אפילו בעתונות החרדית, יכלו אלו לשבת לצד אלו, ולפעול במשותף ואף אחד לא ראה בכך סתירה. וכך מצאנו שב“המודיע” יכלו להופיע רשימות על גדולי ישראל חסידים וליטאים, כאשר גם אלו וגם אלו יקראו בשקיקה כל מילה מבלי שייאלצו לקחת בחשבון את מה שקורה בעשור האחרון.
    אך, היה זה דוקא בכנסיה הגדולה האחרונה, היכן שהחל הפילוג. אמנם שם עדיין לא הכריזו על כך, אך בישיבת מועצת גדולי התורה שם, אירעה התקרית הראשונה כאשר דנו בענין ה“רוטציה”, ואשר בישיבות שלאחריה יצא הרב שך למלחמה נגד החלטה זו.
    השלב השני היה ה“יחודיים”, שהיה למעשה כבר המכה בפטיש, וכאן שבר הרב שך לא רק את אגודת ישראל, אלא את היהדות החרדית כולה. הוא החזיר אותה מאה שנה אחורנית, החזיר לה את מחלוקת החסידים והמתנגדים, והגיעו הדברים למצב, שחסידים וליטאים לא יוכלו לדור בכפיפה אחת. וגם היכן שעדיין ישבו יחדיו, הבינו הכל כי מדובר בקצוות.
    וניקח לדוגמא את אגודת ישראל בארצות הברית, היכן שעשו מאמץ שלשם לא תגיע אותה המחלוקת. אך, האם מישהו מעלה על הדעת, כי רבני הליטאים לא הסיתו נגד החסידים? והאם ציבור המשתתפים לא הביעו כל אחד דעתו לצד זה או אחר?
    התשובה לכך היא אחת ויחידה. הפילוג ניכר היה גם שם. אך, שם לא פילגו בינתיים את הארגון, כך שהמשיכו לשבת יחדיו, אך לא עוד אותה אחדות כפי שהיתה קודם לכן. קרה כאן משהו עמוק, שהחל להפריד בין אלו לאלו, גם אם הנוגעים בדבר היו רוצים שיהיה אחרת.
    הרב שך, כאשר פילג את היהדות החרדית בארץ ישראל, הוא פילג אותה בעולם כולו. זו הפכה להיות שבורה בכל פינה בעולם.ולא עוד כפי שהיה בעבר, שבכל בית מדרש ובכל ישיבה יכלו אלו לשבת לצד אלו, אלא החלה מלחמת “גדולים”, מיהו ה“גדול” שלך, ומיהו של האחר. וכאשר זה בירך את זה, זה קילל את זה. התהום הלך והעמיק, והגיע עד לכדי פילוג של ממש.
    עובדה היא, שעד לאותה מחלוקת, לא חשבו כלל על שני עתונים יומיים ביהדות החרדית. רק מחלוקת זו הביאה לכך, וזו כמובן העמיקה את הפער בין החסידים לליטאים.
    שנות המחלוקת היו לכאורה מעטות. אך, מי שלומד היטב מחלוקת זו, מגיע למסקנה זו. כי מה שמחלוקת של כמה שנים בודדות מסוגלת לעשות, לא מסוגלת אחדות של שבעים שנה. ועובדה היא, כי כל העמל שעמלו ראשי אגודת ישראל ובעיקר גדולי התורה מכל החוגים בעבר, הרס אדם אחד ויחיד, שבשל אינטרסים פוליטיים ואישיים, לא השאיר זכר לאותה אחדות שבנו ויצרו במשך עשרות שנים.
    מי שינסה לומר אחרת, כי הרב שך לא הרס כלום, הוא משקר ביודעין. צריך להיות עיוור שלא לראות מה שקורה. השנאה והפילוג הוא כל כך עמוקים, עד כדי כך, שאין עוד היום פינה אחת, היכן שאין לוקחים בחשבון בכל דבר וענין, שיהיה איזה שוויון ששני הצדדים החסידים והליטאים יהיו מרוצים ולא יבואו בטענות.
    עד לפני עשר שנים, ידענו על “סיעות”, אשר גם אלו היו צרה. אך, לפחות שם ישבו בסיעות חסידים וליטאים כאחד, וזה לא הפריע לחיים היום יומיים. אנשי סיעה זו לא שנאו את אנשי הסיעה האחרת, למרות המאבק הפנימי ביניהם. ידעו לשמור על גבולות מפלגתיים. מצאנו בעבר, חברי סיעות יריבות שהיו ידידים בנפש. לעומת זאת, הפילוג שעשה הרב שך, יצרה שנאה איומה וקשה, ועד כדי כך, שהורים ובנים, אחים וגיסים, הפסיקו לדבר זה עם זה, רק בשל מחלוקת זו.
    מי שמסכם את אותה מחלוקת. מגיע למסקנה זו, כי מדובר בהרס וחורבן היהדות החרדית. היתה זו תקופה, שניתן להגדירה כשחורה ורעה. ולא נטעה אם נקבע, כי זה עשרות ואולי אף מאות שנים, שלא היתה שנאה כל כך קשה ביהדות החרדית, כמו זו שיצר אותה הרב שך.
    במשך כמה שנים, המשיך הרב שך והטיף לשנאה זו. אך, בשל תחשיבים פנימיים, הוא נשבר באיזשהו מקום, והסכים על הופעה משותפת, שפתחה את הפתח להתקרבות. ובשנה האחרונה, נוכחנו לדעת, כי הרב שך מנסה בכל זאת לוותר על חלק ממה שהטיף לו קודם לכן. ומי שעדיין לא שכח, היה זה הרב שך שקבע את הכלל של “שלום כן אחדות לא”, שפירושם של דברים היה, כי מופיעים אכן ברשימה אחת לכנסת, וכי אין כותבים עוד זה נגד זה בעתונות. אך אחדות, כזו אשר שוב כולם באגודה אחת, בשום אופן לא.
    והנה, עברו כמה חדשים, והרב שך גם פה עושה שינוי רציני. אמנם עדיין לא במסגרת הישראלית, אך בארגון הכלל עולמי הוא כבר מוכן לאחדות. לא עוד ה“אחדות לא”, אלא הוא שולח את נציגיו לשבת יחדיו, ועד כדי כך, שהוא מגיע לכנס, ויושב יחד עם האדמורי”ם החסידים.
    דבר נוסף שאותו צריך להבין, מה אירע אצל הרב שך בשבועות האחרונים, כאשר החליט לשנות את היחס שלו לחינוך העצמאי. כזכור, במשך שבע שנים הוא לא בא לישיבות ההנהלה. ופתאום השתנו הדברים, והוא מגיע לשם.
    כאן, צריך להבין, מה נשתנה בין אז להיום. האם החסידים היו אלו שבאו אליו להכות על חטא ולומר כי הם נכנעים אליו ולמפלגתו הליטאית, או שהיה זה דוקא הוא שהחליט להיכנע למרות הכל.
    עובדה היא, כי החסידים מעולם לא פסלו את הישיבה יחדיו. מי שהיה זה אשר ברח ולא הסכים לשוב למועצת גדולי התורה ולהנהלת החינוך העצמאי, היה זה הרב שך. ולכן, הוא זה שצריך לתת את ההסבר, מדוע אז זה היה אסור ואילו עתה זה הפך להיות מותר.
    אך כמובן, הרב שך בעצמו לא יודה על האמת. במקרה שלפנינו, הוא צריך להכות על חטא, על המעשה אשר עשה, ואשר רק עתה הוא קולט לאן הוא הוביל את היהדות החרדית. לכן, ננסה בשורות שנותרו לפנינו להסביר את המתרחש, ולהבין, מדוע הרב שך עושה צעדים, בתקוה כי אלו אולי יתקנו במעט את הנזק שעשה.
    בשנה האחרונה, קלט הרב שך, כי ההפסד הוא שלו. בעבר, הוא האמין, כי מפלגה שתהיה בהדרכתו לא שייך שיהיה בה מחלוקת. בעבר הוא טען, כי המחלוקת באגודת ישראל, היא אך ורק בשל “ריבוי גדולים” וכי לכל אחד הגדול שלו. אבל, במפלגה הליטאית היכן שישנו לכאורה “גדול אחד”, זה לא יהיה שייך.
    והנה, מתברר, שהמחלוקות במפלגה הליטאית הינן כל כך קשות ומסובכות, שבמשך של שבעים שנה באגודת ישראל לא הצליחו לריב זה עם זה כפי שזה קורה שם. הרב שך למד, כי אנשיו, יודעים לגנוב הרבה יותר טוב מאשר חברי אגודת ישראל, וכי כל מה ששפכו בשעתו עליהם, קורה הרבה יותר גרוע במפלגתו.
    ולכן, להשאיר את המצב כמות שהוא אי אפשר. ואם האמין הרב שך שבמפלגתו לא יהיה מושג כזה של סיעות, ברור לו עתה, שאם הוא יתיר מפקד ובחירות פנימיות, יהיו שם כמה סיעות, ויתכן כי אלו במספר עוד יותר מאשר באגודת ישראל. מדובר בבני ברקים וירושלמים, ואחרים הסבורים כי הם מקופחים. המצב כפי שהוא, הוא גרוע ביותר.
    לכן, הוא רוצה לשוב לאגודת ישראל. אך, לעשות זאת בצעד אחד הוא לא יכול. זה יפגע ביוקרתו, ולא תהיה לו תשובה לשאלה הבסיסית, מה הועיל בפילוג ומדוע בכלל פילג. האם השיג מה שרצה? ומה שונה היום מאז?
    לכן, הוא עושה זאת שלב שלב. תחילה הוא מוכן ל“אחדות” באגודת ישראל העולמית. שם כאשר תהיה יוזמה לאיחוד “מועצות גדולי התורה” הוא יהיה מוכן לשקול זאת, וככה לאט לאט ישוב לאגודת ישראל.
    אבל, גם אם זה יקרה בקרוב, וגם אם יקח עוד הרבה זמן עד אשר זה יקרה, נשאלת שאלה אחרת. האם הרב שך מסוגל לתקן את הנזק שהזיק ליהדות החרדית? על כך התשובה היא שלילית. הנזק הזה שהרב שך עשה בפילוג, הוא נזק עמוק מדי, בדורנו אנו, הוא יותר לא ניתן לאיחוי. אולי בדור הבא, שישכח את מה שעשה הרב שך, יהיה מקום לחשוב שוב על אחדות כפי שהיתה.
    במצב הנוכחי, החשדנות של אלו על אלו, והרצון של כל אחד לגבור על האחר, תישאר בעינה. והמציאות היא, שהעתונות החרדית מפולגת, וזו לכשעצמה יוצרת חיץ, בין פלגי היהדות החרדית.
    גם אם בסופו של דבר ישבר הרב שך ויכנע לכל אורך החזית, את הטעות הטרגית שעשה בפילוג, הוא לא יצליח לתקן. מכך ניאלץ לסבול, אך טוב לפחות שהרב שך קולט, כי הוא טעה טעות מרה, וכי עשה מעשה אשר לא ייעשה.

יום שלישי, 20 במרץ 2012

הרמיה הגדולה

מדוע הרב שך חוזר שוב ושוב וטוען כי הוא לא שקרן?

    אחד הדברים המעניינים המתעוררים אצל כל מי שישמע את דבריו של הרב שך, הוא חוזר שוב ושוב וטוען כי הוא לא שקרן. שמעתי כמה וכמה קלטות (טייפים) עם דבריו, ולא אחת הוא חוזר על הדברים ושוב ושוב, דבר שאינו מובן לשמוע.
    לא אחת שאלתי את עצמי, לשם מה הוא זקוק לומר זאת. מי בכלל חושב שהוא משקר. האם יש מי מבין תלמידיו שסבור שהוא שקרן, והאם אלו הנועים אחריו סבורים שהוא שקרן?
    ניסיתי להשוות את הדברים עם ראשי ישיבות ומשגיחים אחרים, כיצד הם דברו ואמרו, ולא שמעתי שיהיה מי שיאמר שוב ושוב כי אינו שקרן. הרב שך הוא היחידי או כמעט יחידי החוזר בדבריו וטוען כי אינו שקרן.
    ידוע הכלל, כאשר מישהו חוזר על הדברים שוב ושוב, כנראה שמשהו מפריע לו. הרב שך ככל הנראה בתוככי לבו סבור, כי הוא משקר, או שיש סוברים כי הוא משקר. כי אחרת לשם מה הוא צריך לומר זאת. הוא ניצב בפני קהל מאמינים, כאלו שכל דבר שטות שלו הופכת להיות אצלם תורה שלימה, ולאלו הוא אומר כי אינו שקרן.
    הדברים טעונים ליבון ובירור. ורק מי שיתעמק בדברים, יגיע למסקנה, כי הרב שך בעצמו יודע כי מה שהוא אומר הם היפך האמת, וכי הוא עושה זאת אך ורק בגלל שיקולים פוליטיים, או חשבונות שאין בינם ובין תורת אמת ולא כולם. כי לולא היה אחרת, הוא כלל לא היה מעלה על הדעת להזכיר כי אינו שקרן.

*    *    *
    כל חייו של הרב שך, היו למעשה סתירה אחת גדולה. החל משנות ילדותו ועד לזקנותו, הוא עבר מדורת חתחתים גדולה. חנוכו במזרחי, שהותו שם, ומאוחר יותר לשפוך עליהם אש וגפרית, ואותו דבר בימינו אלה, כאשר היה חלק מאגודת ישראל, ועתה הוא שובר במו ידיו את מה שהיה חלק מבנייתו במשך שנים רבות.
    לא ניכנס כאן לכל, היריעה קצרה מהשתרע, אך נתעכב על כמה דברים, המוכיחים איך שכל גישתו של הרב שך בשקר יסודם.
    לפני הרבה שנים, היה זה בישיבת סטולין, שם היה הרב שך בשנותיו הצעירות ראש ישיבה. ביום בהיר, כאשר הגיע לישיבה הוא לא מצא את הבחורים, וכאשר נשאל היכן הם, סיפרו לו, כי היום היארצייט (יום הזכרון) של רבי אהרון הגדול מקרלין, וכי נסעו להשתטח על קברו, ולאחר מכן הולכים אל הרבי, שם נערכת סעודה גדולה לכבוד היארצייט. כאשר שמע זאת, הוא התמלא חמה גדולה, ואיים מיד לעזוב את הישיבה. כאשר הבחורים שבו, הוא זעק, וטען כי לנסוע להשתטח על קברו של רבם ביום היארצייט הוא ביטול תורה אחד גדול, וכי להשתתף בסעודה אצל רבי זו בטלה גדולה, ורצה לעזוב את הישיבה.
    מנהלי הישיבה שהתקשו באותו זמן למצוא ראש ישיבה שיחליף אותו, מאוד רצו שישאר, הבטיחו לו, כי בשנה הבאה לא יסעו בלי רשותו וכי כל נסיעה כזו יתאמו עמו. הרב שך רצה שיבטיחו שכלל לא יסעו. ראשי ההנהלה שבאותה שעה לא היתה להם ברירה אחרת, הבטיחו כי אכן כך יהיה. אך, כידוע – וכפי שמספרים זקני סטאלין – נסעו בשנה שלאחריה על אפו ועל חמתו. החסידים הבינו כי דבריו אלו הם הבל ורעות רוח, הללו ידעו כי הוא מתנגד שרוף, ועבורו ההשתטחות על קברי צדיקים הוא זמן לבטלה, ולכן לא התייחסו לבקשתו זו.
    שנים רבות לאחר מכן, כאשר אגודת ישראל התמודדה בבחירות, והרב שך היה אחד מראשיה, לא איפשר הרב שך בשום אופן לבחורים לבטל תורה. הוא בקושי התיר לקבוצה מסויימת לעבוד בערבים, אך עמד על כך שהבחורים ילמדו כל היום בישיבה. כך היה עד לקדנציה האחרונה, כאשר הרב שך החליט להתמודד בעצמו בבחירות, הוא הודיע על ביטול הישיבות לחודש ימים, הוא סגר את הגמרא בכל חודש חשון, והורה לכל בחור להשתתף במסע הבחירות.
    כאשר עשה זאת הרב שך, הוא ניצב בפני סתירה גדולה. בעבר הוא זעק כי להשתטח על קברו של צדיק ביום הזכרון הוא זמן לבטלה. בבחירות קודמות, כאשר אגודת ישראל התמודדה והיו זקוקים לעזרת הבחורים, היה הדבר אסור וביטול תורה גמור, והנה כאשר הדבר נוגע לכבודו האישי, ולאינטרס מפלגתי, מותר לסגור את הגמרות, ואין זה ביטול תורה. ואסור לשכוח, כי כאן לא היה מדובר בכמה בחורים ובכמה שעות, אלא בכל הישיבות הליטאיות במשך חודש ימים ביום ובלילה.
    אין ספק, שכאשר הרב שך עומד ומדבר בפני הציבור שלו, הוא יודע כי הוא משקר, ולכן הוא נאלץ שוב ושוב להזכיר כי אינו שקרן.

קקק
    מי שעדיין זכרונו לא קצר, וזוכר את אשר אירע בעשרות השנים האחרונות, ובמיוחד עד להקמת ש”ס, שמע בודאי לא אחת, כיצד הרב שך התנגד בתוקף לשבת על כל במה ציבורית שבו ישב הראשון לציון דאז הרב עובדיה יוסף. שני אירועים בולטים אשר הרב שך קם ועזב את המקום במפגיע נחרתו בזכרונם של מי שהיו שם או ששמעו על אשר אירע שם.
    היה זה בסיום ה“דף היומי” הקודם לפני שמנה שנים. הרב שך היתנה את בואו בתנאי, שכאשר יהיה נוכח במקום, לא יישב שם הרב עובדיה יוסף, הוא אינו מוכן בשום אופן לשבת עמו על יד שולחן אחד. נאלצו לעשות סידורים שכאלה שהרב יוסף יגיע בזמן מאוחר יותר, בכדי שהרב שך יישב שם. ואכן, כאשר הרב יוסף נכנס לאולם, קם הרב שך ועזב את המקום.
    כך היה גם בעת הנחת אבן הפינה לבית החולים “לניאדו” בנתניה. הרב שך התנה את בואו בכך שהרב עובדיה יוסף לא יהיה שם, וגם שם, כאשר הגיע הרב יוסף, קם הרב שך, ועזב את המקום במפגיע.
    כאשר הסתכסך הרב שך עם חברי מועצת גדולי התורה מאגודת ישראל, ופרש ממנה, הוא רצה לנקום באגודת ישראל. ואז היו כל האמצעים כשרים. הוא זקוק היה לשיתוף הפעולה של הרב עובדיה יוסף, והלה סייע לו. גם הרב יוסף רצה מאוד להקים מפלגה, הוא הסיר מלבו את אשר יש לו על הרב שך, את אשר עולל לו במשך שנים כאשר לא רצה לשבת עמו, ובעצה אחת עמו הקים מפלגה חדשה ששמה ש”ס.
    מאז לפני יותר משש שנים, ועד לפני מספר חדשים, היה הרב שך קרוב מאוד להרב עובדיה יוסף, ולא רק שלא ברח מן הבמה הציבורית כאשר הרב יוסף היה מדבר, ההיפך, הוא העניק לו כבוד גדול.
    לפני כמה חדשים השתבשו היחסים בין ש”ס למפלגת העץ ובמיוחד עם הרב שך, על שזה לא מסייע להם להיחלץ מן המשפטים שהם ניצבים בפניהם, ושוב התרופפות ביחס שבין הרב שך להרב עובדיה יוסף, והוא שוב מתיר לעצמו לדבר בפורומים סגורים דברים בגנותו של הרב עובדיה יוסף.
    כאשר עומד היום הרב שך בפני ציבור “בני התוררה הליטאים” ומדבר בפניהם, הוא חש עצמו כשקרן. לפני שנים לא היה מוכן לשבת עם הרב יוסף, ופתאום לצרכים פוליטיים, הרב יוסף הפך להיות כשר. והנה שוב, כאשר אין עוד צורך בו, שוב הפך הרב יוסף להיות “קל” ואסור להתייחס לפסקיו.
    אין פלא מדוע הרב שך חש עצמו כשקרן, וצריך שוב ושוב להזכיר לקהל שומעיו כי אינו שקרן.

*    *    *
    יש משהו נוסף המורכב הרבה יותר, והוא רצונו הגדול להיות “קנאי” אך זה אינו מסתדר עם מעשיו בפועל. מצד אחד הוא מטיף נגד ראשי השלטון, ומאידך הוא התומך הגדול ביותר שלהם.
    הרב שך עומד ומדבר על אכילת חזירים ושפנים, ויודע היטב, כי מבין חברי הכנסת הנוכחים, השניים הידועים והמפורסמים ביותר באוכלי המאכלים המתועבים הללו, הם יצחק שמיר ואריאל שרון, ולא די שאינו יוצא נגדם בחמת זעם, אלא תומך בהם, וקורא לאנשיו לשמור על שלימות ממשלתם.
    כאשר הרב שך הבדיל בין המערך לליכוד, הוא עשה את אחד השקרים הגדולים ביותר בחייו. הוא תפס את עצמו מאוחד מדי. אין כל הבדל בין אלו לאלו מבחינה דתית. שני המפלגות חונכו על ברכי הציונות והחינוך החילוני, כולם עושים את אותו דבר, ובאים למעשה מאותו מקור, ולכן אין פלא כי הרב שך חש כי הוא עושה שקר בנפשו.
    הרב שך מסתובב ככל הנראה בתחושה, כי הציבור חש כי הוא משקר, כי לו היה עקבי, הוא היה נוהג אחרת. הוא היה ממשיך להיות קיצוני, ולא היה מוכן להתפשר על פחים קטנים. הויתור על עקרונות תמורת טובות הנאה פוליטיות, אינן מתיישבות עם אמת ודרך הישר.
    כל דרכיו רצופות שקרים. בטרם הציעו לשלמה לורנץ להיות יו”ר וועדת הכספים, היה אסור בתכלית האיסור להצטרף לקואליציה, רק לאחר שהציעו לשלמה לורנץ שהיה נציגו את התפקיד החזק ביותר, הפך להיות הדבר מותר.
    בעבר, אסר הרב שך מינויים של סגני שרים. אך ברגע שאנשיו יכלו לקבל תפקידים כאלה, מיד הפך הדבר להיות מותר. צריך להיות סתום בכדי שלא לראות בחוש כי כל דבריו שקר ורמיה.
    דבר נוסף וקשה בהרבה, זו תחושתם של ראשי ישיבות ו“גדולים” ליטאיים, שאינם מבינים, על מה המאבק של הרב שך, וכפי שכתבו כמה מראשי הישיבות הללו, האם בשל איזה כסא בעיריה, מותר וכדאי להביא לפירוד כל כך גדול בציבור החרדים בבני ברק? כיצד מתיישבת התנהגותו של הרב שך בכל השנים האחרונות עם תורה ומוסר? האם זו דרך ה’, האם אלו הן מידות טובות?
    ועל הכל, התמכרות לכסף. אין עוד מי כמו הרב שך שמכר את נשמתו לעבודה זרה ששמו כסף. עבור תקציבים מוכן הרב שך לוותר על הכל. בעבר היה משרד הדתות טרף, ומשרד הבינוי והשיכון שמחללים שם שבת בוודאי שהיה טרף, והיום מוכנים לאפשר אפילו מינוי של שר התקשורת שהוא משרד העובד בשבת, מערכת הטלפונים, הרדיו והטלוויזיה עובדים בשבת, והרב שך שותק.
    אין עוד מחאות כפי שהיה בעבר על חילולי שבת, ואף לא על נושאים עדינים אחרים. מסתירים היום הכל בכדי למנוע מצבים עדינים, וזאת בתמיכה מלאה של הרב שך, הרוצה בשלימות הקואליציה לצרכים פוליטיים ואישיים בלבד.
    אין פלא מדוע הרב שך חוזר שוב ושוב וטוען כי הוא לא שקרן, משהו מעיק בלבו, ולא קשה להבין למה ומדוע.

יום שני, 19 במרץ 2012

מטשטש לתיאבון

הרב שך מחלק בין ימין לשמאל כבין מומרים להכעיס למומרים לתיאבון, כאשר המציאות היא שונה בתכלית, התיאבון הוא כיום עיקר החטא, דור האידיאליסטים כמעט חדל ועבר מן העולם

מי שעוקב אחר דבריו ומעשיו של הרב שך, ימצא, כי אין בהם יציבות. הוא מסוגל לומר דבר, ובאותו יום לעשות את ההיפך. כך אנו לומדים ביחסו לממשלה ומחדליה. וכך אנו מוצאים גם בימים אלה, שהם לכאורה עבורו ימי קנאות. יושבים באופוזיציה, וזו מאפשרת קנאות יותר מאשר בקואליציה, שאלו למעשה מבחינתו מלאים סתירה.
    בשבועיים האחרונים מצאנו וראינו איך שבו ביום, מסוגל היה הרב שך לומר ולעשות את ההיפך. הוא אמר, כי יש להבחין בין השמאל לימין. השמאל לדעתו, הינם מומרים להכעיס, ולכן אסור לשבת עימם, אך הימין הינם מומרים לתיאבון, לכן דינם אחר.
    אכן, העקרון הזה מקובל על רבים ביהדות החרדית ואין על כך ויכוח. אך, בואו וראו כיצד באותו יום ממש, מספרים לו כי ביבי נתניהו שהוא יו”ר מפלגת הימין בכנסת, רוצה לבא אליו הוא אינו רוצה לקבל אותו. וזאת בשל “אורח חייו”, אשר הינם מלאים בתאוות איומות וחמורות.
    לכאורה, דוקא בשל כך כי מדובר במי שעובר עבירה לתיאבון הרב שך לא צריך למנוע ממנו את הכניסה לביתו. נציין, כי כאלו שדינם כמומרים להכעיס, הרב שך בעבר קיבל, ולא טען כי “אורח חייהם” אינם מקובלים עליו.
    אך, גישתו זו של הרב שך זקוקה ביאור והסבר. השאלה היסודית היא, ההשקפה החרדית, מה היא אומרת. האם זו מקבלת את הדברים כפשוטם כפי שהרב שך מציג אותם, כי מבחינים בין תיאבון ללהכעיס. או שהדבר הוא לגמרי אחר. אם נלמד את תוכנם של דברים, ובמיוחד במי שעמדו בראש המפלגות למיניהם, נמצא, כי הרב שך מטשטש לתיאבון את ההשקפה החרדית.
    הדבר הראשון והיסודי שעלינו להבין הוא, כי המאבק ב“ציונות” נמשכה וממשיכה. ולאו דוקא בשיטה הסאטמארית זו שאוסרת לגמרי את המדינה ומוסדותיה, אלא למרות ההשתתפות בבחירות לכנסת, היו החרדים בצידה של המדינה ולא הכירו בה. גם הישיבה בקואליציה לא היתה מותרת, עד אשר באיזשהו דרך התירו כניסה לקואליציה ולא לממשלה. ומאוחר יותר, דוקא בעת שהרב שך השתלט על הענינים, קרה כאן משהו נוסף וחמור. הוא התיר את מינוים של הנציגים בכנסת לסגני שרים. דבר, שהיה בכך סטיה איומה לכיוונה של ההכרה במדינה עצמה. ובל נשכח, כי הטענה כי התירו זאת, מאחר ואין נושאים בתפקיד זה באחריות, אין מקומה כאן. כי ממה נפשך, אם כך פני הדברים, מדוע לא התירו זאת מיד בעת שהקים מנחם בגין את שלטונו, וצירף את אגודת ישראל לקואליציה?
    אלא, הסיבה אז היתה אחת ויחידה. אם אז היו ממנים סגן שר, היה מתמנה הרב יהודה מאיר אברמוביץ שהוא איש אגודת ישראל, ואם היו מקבלים שני תפקידים כאלו, היה זה הרב מנחם פרוש, ולא האיש של הרב שך שהיה רק שלישי ברשימה.
    רק ברגע שאנשיו הם אלו אשר יכלו ליהנות מן התפקיד, השתנו הדברים, ומינויים של סגני שרים הפך להיות כשר וטוב ואינו סותר את ההשקפה.
    לכן, מי שרוצה ללמוד מדבריו ומעשיו של הרב שך, כיצד הם בנויים ועל סמך מה, יבין, כי הוא לוקח בחשבון דבר אחר ויחיד, איזו תועלת תצמח מכך לו ולאנשיו, ולא מה שטוב ליהדות החרדית. ואת זאת אנו רואים בדבריו הקיצוניים, שכאשר אנשיו בקואליציה הוא אינו משמיע אותם. רק כאשר אנשיו באופוזיציה, הוא יתיר לעצמו זאת.
    אך, הנושא הזה ששמו תיאבון, זקוק לביאור יותר. מי הם הבעלי תיאבון, האם דוקא הימין, או שאם נתעמק, יתכן ודוקא הימין הם מסוכנים בהרבה מן השמאל. אמנם בדורנו אנו, האידיאולוגים הלכו מן העולם, ומעטים נותרו דוגמתה של שולמית אלוני שהאידיאה הציונית האנטי דתית עמוקים בתוכם. אך בל נשכח, כי יהודי כמו מנחם בגין, שאמנם היה איש מסתורי, אי אפשר לומר עליו כי הוא היה חוטא לתיאבון.
    מעטים בדורנו היו ישרים כמוהו, ובמיוחד בעניני משפחה. אפילו אצל הדתיים והחרדים לא נשמע יושר שכזה דוגמתו. ולכן, לבא ולומר עליו כי הוא “חטא לתיאבון”, זו אחת הטפשויות הגדולות ביותר. לא היה מבחינה השקפתית אדם שהיה מסוכן יותר ממנו.
    ובואו ניגש לעצם הדברים, מי היה “ציוני” יותר, מי היה אידיאליסט, האם מנחם בגין, או שמעון פרס מן המערך? כל בר דעת ישיב, כי מנחם בגין היה אידיאליסט ברמ”ח ושס”ה, ושמעון פרס הוא קרייריסט. ולכן, כאשר אנו מנסים לרגע לבחון, מיהו המומר לתיאבון, ומיהו המומר להכעיס, המסקנה היא הפוכה.
    הגישה של הרב שך כאילו שהימנים הם מומרים לתיאבון, ואילו השמאלנים הם מומרים להכעיס, אין בהם כל אמת. כיום, רוב רובם של החילונים משני הצדדים הינם מומרים לתיאבון. והסיבה מדוע זה ימני וזה שמאלני, הוא בדיוק כמו מדוע זה ליטאי וזה חסיד, ומדוע זה סטמאארי וזה בעלזאי.
    בדיוק כפי שאצל החרדים ישנם אידיאליסטים כאלו המאמינים בשיטת הארגון שהם נמנים עליה, כמו”כ אצל החילונים. כיום רוב רובו של הציבור הוא ציבור שהתיאבון הוא גדול יותר מאשר הלהכעיס.
    וכאן, צריך גם להבין מה הפשע להכעיס. אם ניגש לענין בגישה הליטאית, הרי שיש בה “צוויי דינים” (שני דינים) יש להכעיס הקשור במפלגה, שהלהכעיס הזה הוא חלק מן התיאבון. ויש להכעיס שהוא חלק מן האידיאולוגיה, שזאת נמצא אצל הכל, בין בימין ובין בשמאל.
    מי שלומד את מעשיהם של אותם הפוליטיקאים, ימצא כי מה שהם עושים, הוא אך ורק בכדי לקדם את עצמם בפוליטיקה. עובדה היא, שכאשר הם רוצים ומעונינים ב“אוטובוס השבת” אין להם לזה ציבור גדול, מדובר בכמה בודדים, שהם אולי בגדר של הלכעיס, אך היתר הינם רק כאלו המקויים שבשל כך יזכו באהדה פוליטית, וזה בעצם חלק מן התיאבון.
    ושוב, נמצא כזאת בכל המפלגות ובכל התחומים. אותו דבר קורה אצלנו החרדים. נמצא עסקנים המוסרים את נפשם למען ענין, כאשר כוונתם היא למעשה אחרת לגמרי. הם אינם מאמינים במה שהם עושים, הם מעונינים אך ורק לתיאבון שלהם, להשיג עמדות או תקציבים.
    ולכן, כאשר הרב שך בא ועושה הבחנה בין הימין והשמאל, וקובע כי הימין הם מכעיסים לתיאבון והשמאל מכעיס כי הוא מאמין במה שהוא עושה, הרי שאין עקמימות גדולה מזו. הגישה הזו, היא היפך המציאות.
    השיקול כיום חייב להיות שונה בתכלית. לבחון כל אחד מה נשיג ממנו, והאם דרך התיאבון שלו לא ניזוק. וכך ניתן להבין, מדוע במצבים מסויימים, יכולים החרדים להיות חברים בכל קואליציה. ואם ננסה להבחין בין ממשלת הליכוד לממשלת המערך, הרי שמעשית, פרט לכסף אין הבדל. הליכוד נותן לחרדים כסף, ואילו המערך אף הוא מוכן לתת כסף. ההבדל הקיים והיחיד הוא, בנושאים הקשורים לארץ ישראל, שכאן הרב שך מסתבך הרבה יותר.
    מי שזוכר, היה זה הרב שך שלחם בחסידים או באלו אשר היו נגד החזרת שטחים. ומבחינה זו, ההוא הרבה יותר קרוב למערך מאשר לליכוד. ובכל זאת, הוא מעדיף את הליכוד על פני המערך. וכאן נשאלת השאלה מדוע. האם באמת שולמית אלוני היא זו שמפריעה לו?
    ובכלל, מה ההבדל בין שולמית אלוני לחילונים אחרים. אמנם כלפי חוץ יאמר כל אחד, כי יש הבדל תהומי. ולכאורה בפשטות כך נראים ונשמעים הדברים. אבל מעשית, אין כל הבדל בינה שהיא צעקנית ואומרת את דבריה בגלוי, לבין אחרים שהם שקטים, משחקים אותה יפה, ועושים בשקט דברים שהם גרועים בהרבה.
    מבחינה אידיאית חרדית, אין כל הבדל בין המערך לליכוד. אלו ואלו חילונים לתיאבון. וההבדל ביניהם, הם דוקא בענינים שיש לחרדים מה לומר בהם, אך המציאות היא, שדוקא באותם הנושאים לא נשמע את קולה של היהדות החרדית.
    המבדיל העיקרי והרשמי שבין המערך לליכוד, הוא בנושאים הקשורים בשלימות הארץ. ודוקא כאן נבחין, שלא זה מה שמפריע לחרדים בענין הקואליציה. והשאלה היא, מדוע דוקא בנושא, שכאן כבר יש הרבה פחות תיאבון, לא נשמע את הרב שך מציב תנאים.
    מעשית, לו ישבו החרדים בקואליציה הנוכחית, היתה לשולמית אלוני בעיה רצינית. זו היתה מונעת ממנה הרבה דברים. כל בר דעת מבין, כי לשותפים קואליציונים משלמים מחיר. עובדה היא, שהיא הסכימה לוותר על משרד החינוך, בגלל שקלטה כי היא חרגה מן המותר. ולכן, אם הרב שך הוא מאלו אשר מחפש תועלת, הרי שהישיבה בקואליציה זו התועלת. זו סותמת את הדרך ליצורים דוגמתה של שולמית אלוני.
    לא אחטא לאמת, אם אקבע, כי אפשר גם לטעון, כי שולמית אלוני אף היא חטאיה לתיאבון בלבד. ובואו נעמיד אותה במבחן, האם תעשה הכל למען האידיאה שלה, למרות שזו יכולה לגרום לה להפסיד מנדטים בכנסת?
    מן הנסיון למדנו, כי החשבון הזה קבע אצל שולמית אלוני גם בעבר. היא חיפשה תמיד כל דרך אפשרי, כיצד להבטיח לעצמה קולות נוספים. כך, שבגישה הזו יש הרבה תיאבון, ולאו דוקא להכעיס.
    הזעקות שלה נגד הדת, מטרתם היא לזכות באהדה. נמצא הרבה פוליטיקאים הזועקים ועושים מה שעושים, רק מפני שהם מאמינים כי זו תקדם אותם. ולכן, התנגדות של הרב שך לשבת יחד עימה בקואליציה אחת, מפני שהיא נחשבת בעיניו מומרת להכעיס, זו אינה מוצדקת.
    בכדי שהדברים לא ישמעו בצורה לא נכונה, נדגיש, שאין הכוונה בשורות אלו לקבוע כי יש לשבת עם שולמית אלוני. חלילה וחלילה. אך לא מן הסיבה שהרב שך הסביר אותה, ולא בגלל החילוק שהוא עשה בין להכעיס לתיאבון, כי ההבחנה הזו היא לא נכונה.
    אין עוד בדורנו פוליטיקאים שהם אנשי אידיאה. בקרב השמאלנים היו לנו בעבר הלא רחוק אנשי מפ”ם שהיו מהם אידיאליסטים. אותו דבר היה גם בכמה ממפלגות הימין. אך אלו חלקם כבר הלכו מן העולם, אחרים הזקינו, ואחרים פרשו לבתיהם ואינם עוד במרכז הבמה הפוליטית.
    כיום הפוליטיקאים כוונתם אחת ויחידה, וזו “תאוות השלטון”, ולכן הגישה אליהם חייבת להיות שונה בתכלית. לראות עם מי נשיג יותר למען הדת, ועם מי חלילה לא נשיג. היכן שנשיג עימם צריך ללכת, ועם מי שלא נשיג, עימם אסור ללכת. אך בשום אופן אי אפשר לחלק על פי חלוקתו של הרב שך.

יום ראשון, 18 במרץ 2012

מטשטש השקפת התורה

הרב שך אינו רוצה לקבל את ביבי נתניהו בגלל “אורח חייו” ובכך קובע כי החילונים האחרים שאותם קיבל, אורח חייהם טוב רח”ל!!!

כאשר הדברים היו נשמעים על ידי מי שאינו איש השקפה, ומי שאינו “גדול”, היינו פחות מתייחסים לענין, מאחר ומדבריו אין לומדים וקובעים הלכה למעשה. אבל, כאשר “גדול” משמיע דברים, או עושה מעשים שכלפי חוץ לכאורה יראו כטובים ויפים, אם כי אלו עקומים ורחוקים מן הדרך כפי שצריך שיהיה, זו מחייבת הבהרת דברים.
    אחד הדברים החשובים אך מאוד חמורים, הוא שלומדים מדבריהם ומעשיהם של “גדולים”. וכאשר אלו מעשים טובים המלמדים דרך ושיטה, זה טוב. אך, כאשר מתוך הדברים ניתן חלילה ללמוד דרכים שאינן חיוביות, דוגמת מה שעשה הרב שך לאחרונה, אלו מחייבים הבהרת דברים, ולדעת, כי אין ללמוד מן המעשים הללו.
    למדונו חז”ל, “מכלל לאו אתה שומע הן”, זהו אחד המושגים שהרב שך עוסק בהם הרבה בשיעוריו. ולכן, הדבר קשה שבעתיים, כיצד הוא אינו קולט, כי על ידי דבריו, לומדים ומבינים דברים חמורים עד מאוד, ועד כדי כך, שאלו הורסים ושוברים עמל של עשרות ומאות שנים של גדולי ישראל בעבר, ודוקא, כאשר לכאורה מלמעלה, הדברים שהוא אומר נראים יפים וטובים.
    כוחו של “גדול”, הוא בעמקות ותוכן שהוא מכתיב. ולכן, במה שעשה הרב שך לאחרונה, הוא גרם לטשטוש תחומים, ולהבנת דברים, שהם ההיפך הגמור מן המציאות.
    לא היה זה פלא, שנמצאו לאחרונה כאלו, אשר דוקא מדברי הרב שך למדו, כי החילונים בעיקרם, “אורח חייהם” טובות ומקובלות עליו. ולכאורה ישאל השואל, היתכן? היכן אמר כך הרב שך? אך, מי שיתבונן בדבריו, וכיצד הגיב כאשר ביקשו להביא לביתו את יו”ר הליכוד ביבי נתניהו, צריך היה להזדעזע, כיצד “גדול” אינו נזהר בדבריו, ואינו לוקח בחשבון, את משמעות הדברים שהוא משמיע.
    הרב שך לא רצה לקבל אותו, ונימק זאת, כי הוא אינו יכול לאפשר שיכנס לביתו מי ש“אורחות חייו” אינן טובות. כזכור, בטרם נבחר ביבי נתניהו, השמיצו אותו בצורה חמורה ביותר, וגילו כל מיני דברים, שאינו היחיד בהן. למגינת הלב, רבים מאוד בציבור החילוני, וביניהם עסקנים בכירים ביותר, שרויים בעבירות מן הסוג הזה, וההבדל האחד הוא, שבהם עסקו פחות מאשר בביבי נתניהו.
    כל מי ששמע ברגע הראשון את תגובתו של הרב שך, קיבל זאת בצורה יפה והוגנת. בודאי, שמי ש“אורח חייו” כאלו, אין מקומו בביתם של גדולי תורה. אבל, אם הרב שך לא היה מקבל עסקן חילוני כלשהו, בשל אותו נימוק, דבריו במקומם עומדים. ואדרבה, אלו מחזקים את הגישה הפוסלת כל קשר עם מי ש“אורח חייו” דוגמתו. אבל, מי שלמד את ההיסטוריה של הרב שך, ובמיוחד בשנות הקואליציה עם החרדים, נהרו לביתו של הרב שך עסקנים חילונים, ביניהם כאלו ש“אורח חייהם” לא פחות גרועים משלו, ושל אחרים אף גרועים בהרבה, ובכל זאת הרב שך קיבל אותם.
    לציבור החרדי, אין ספק כי החילונים הללו מושחתים עד היסוד בתחומים רבים, במיוחד בתחומים הקשורים בצניעות, טומאה וטהרה, ואף בתחום, אשר רשמית החילונים סבורים כי יש להקפיד ולשמור עליהם. ולדוגמא, חיי המשפחה, רשמית צריכות להתנהל כפי שצריך, אם כי ברור וידוע, כי רבים מאוד מן החילונים “אורח חייהם” הוא אסור וחמור, ולעתים מגיע עד כדי השחתה.
    ובכל זאת, הרב שך עשה הבחנה בין ביבי נתניהו לאחרים. וכל בן תורה עושה לעצמו את החשבון, שאם הרב שך אותו פוסל, ואחרים לא, פירושם של דברים, שלהרב שך אין דבר נגד “אורח חייהם” של האחרים.
    מי שיתעמק במעשה אשר עשה הרב שך, יגיע למסקנה, כי הוא זה אשר עודד והכשיר את הטמא. הוא זה אשר לא פוסל את “אורח חייהם” של חילונים האחרים. וכאן המעשה החמור אשר עשה. על פי ההשקפה החרדית, “אורח חייהם” של רוב רובם של החילונים, וביניהם אישי הציבור, הוא מופקר.
    ציפינו, כי הרב שך יקבל את ביבי נתניהו, דוקא בשל כך. זו היתה מגלה, כי דעת הרב שך על כל החילונים שהם אותו דבר. אך, כאשר הוא מבדיל בין זה לזה, הוא מכשיר את החילונים, וזו גורמת לסכנה חמורה ביותר. יהיו אשר ינסו להאמין, כי שייך ש“אורח חייו” של חילוני יהיו טובים.
    אם נתעמק במה שקורה, הרב שך פגע כאן קשות דוקא בהשקפה החרדית. אנו החרדים, איננו מפחדים מכאלו שהם מסוגו של ביבי נתניהו. לא כאלו שהם עושים מעשים דוגמתו, אלא על שעושים זאת בשקט מבלי שאף אחד יודע. אלא אדרבה, כאלו אשר מופיעים בטלויזיה ומודים כי פשעו וחטאו במעשים דוגמת אלו שביבי נתניהו הודה בהם. והסיבה לכך, מפני שזו מכתיבה בצורה ברורה את ההבדלים שבין הדתיים לחילונים. ומבחינה זו, ביבי נתניהו עשה ועושה שירות גדול להשקפה החרדית והדתית.
    אותו דבר קורה עם שולמית אלוני. למרות שהיא אוייבת היהדות בכלל, הרי שיש מקום להעריכה. היא משמשת קלף נוח וטוב ביותר לחרדים, היודעים עם מי להתמודד. אין צורך להיות מומחה בכדי להסביר עד כמה היא מסוכנת ומושחתת. מעשיה ודבריה הם ההוכחה הטובה ביותר.
    לעומת זאת, עלינו לפחד מכאלו המכחישים ועושים כל מאמץ שיידעו מה שפחות על “אורח חייהם”. אלו מהוים את הסכנה הגדולה, כי אין יודעים עוד להבחין בין אור לחושך.
    אותו דבר עם חילונים המעמידים פנים כלפי החרדים, ומעשית עושים מאחורי הגב, מעשים המסכנים את הדת בארץ ישראל.
    וכאן העוול הגדול של הרב שך. במקום שהוא יעודד יצורים מן הסוג הזה, בכדי שחילונים אחרים לא יעשו מה שהם עושים מבלי שיידעו ויפלו חלילה ברשת, הרב שך במעשיו מעודד את השקרנים, המסוכנים ליהדות החרדית, ומרחיק את אלו, אשר במעשיהם, - למרות שהם חמורים ביותר - הם מחזקים את היהדות הדתית והחרדית.
    הבעיה של הרב שך היתה מאז ומתמיד, שלא לקח בחשבון, כי לומדים ממעשיו, ועד כמה אלו ישפיעו על העתיד. ולדוגמא, היחס לממשלה ולקואליציה, הוא יחס שאין לו יציבות, וממנה לומדים סתירות חמורות.
    היחס למדינה בכלל, מוצאים אנו אצל הרב שך, כי הוא יחס של קואליציה ואופוזיציה. ובעוד שבעת שיושבים בקואליציה, לא נשמע אותו  מדבר על “שמאטעס כחול לבן” ולועג למדינה ולראשיה, הרי שבעת שיושבים באופויזציה, נזכרים בכל הדברים האלו. זו, הורסת ושוברת את יסודות ההשקפה, הבנויה על יסודות רעועים, כאלו שאין בהם יציבות כלל.
    מי שלמד ולומד השקפה חרדית, יודע כי זו אינה משתנה על פי הקשרים עם ראשי השלטון. אמנם, המציאות יוצרת, שהישיבה בקואליציה משחדת את אלו הנהנים ממנה, אך בעקרון, נשמע מכל איש השקפה יציב, את אותם הדברים. לעומת זאת, כאשר עוסקים אנו בהרב שך, במי שצריך היה להיות מורה דרך לנוהרים אחריו, אנו קולטים דבר יסודי ובסיסי. כאשר יושבים אנשיו בקואליציה, הוא ימצא אלף ואחד צידוקים לקיומה של המדינה, למעשיה ומחדליה. לעומת זאת, כאשר יושבים באופוזיציה, הוא הופך להיות קיצוני ביותר.
    גישה זו מתאימה לעסקנים, כאלו שהשוחד הציבורי, הוא זה המעבירם על דעתם. ואכן, מאיש ציבור - גם הטוב שביניהם - אנו מצפים למהפכים מן הסוג הזה. אבל, ממי שמכנים אותו “גדול”, ומי שמדבריו ומעשיו לומדים, ממנו מצפים ליציבות, הוא חייב להיות אחיד תמיד בכל מצב.
    ייאמר ברורות. לו היה ביבי נתניהו ראש הממשלה, ו“יהדות התורה” היתה בקואליציה, אין ספק כי הרב שך היה מקבל את ביבי נתניהו בביתו. הוא כלל לא היה מדבר על “אורח חייו”. רק עתה, כאשר יושבים באופוזיציה, וביבי נתניהו בינתיים אינו ראש הממשלה, הוא מרשה לעצמו לעשות כך.
    האמת היא, שמה שאותנו מעסיק כרגע, אינו זה שהוא קיבל אותו או לא. ניתן תמיד להסביר מדוע הפעם מקבלים ופעם אחרת דוחים. הבעיה הפעם הוא בנימוק. כאשר הרב שך פוסל את ביבי נתניהו בשל “אורח חייו”, זו שוברת והורסת את יסודות ההשקפה. הוא גורם לחיזוקם של שפלים ונבזים אחרים, ונותן להם הכשר, כאילו שהם טובים ורצויים.
    אחת הבעיות היסודיות של דורנו, שאין בציבור החרדי השקפה יסודית. מצב זה הוא לאו דוקא אצל הרב שך בלבד, נמצא זאת גם בסאטמאר, וניתן לכם דוגמא קטנה. בעוד שהם היו צריכים להיות נושאי הדגל המלחמתי נגד “דגל המדינה”, הרי שמשך שנים הם לא עשו דבר נגד הרב שך גם הפעם, במשך שבועיים שתקו, ולבסוף נתרצו והכניסו רשימה נגד, אך על ידי כתב מבחוץ, כזה אשר העורך אינו נוטל אחריות למה שהוא כותב.
    סענדר דייטש, הדובר הרשמי של ההשקפה הסאטמארית מילא פיו מים. בעוד שנגד אגודת ישראל על דברים הרבה פחות חמורים הוא יזעק חמס. הסיבה לכך, בשל קשרים פוליטיים. הפוליטיקה היא זו המנחה את מה שכדאי לו ומה שלא טוב לו.
    כאשר הוא רוצה להתחנף להרב שך, הוא שוכח מן ה“דגל הישמעאלי” כפי שהוא יודע לכנות בהזדמנויות אחרות. כאן אין עוד ערך לעקרונות. וזה מה שקורה בעתון הליטאי, גם שם, נראה איך שאין יציבות, ולדוגמא, כאשר נפטר הגאון רבי יוסף דב סולובייצ’יק ראש ישיבת “רבי יצחק אלחנן”, הרי שבישראל הם כתבו עליו רק ז”ל, ולעומת זאת בניו יורק בשל הפחד מפני מה יאמרו אנשיהם, הם כתבו זצ”ל.
    הלבלרים הללו לומדים ממעשיו ודרכיו של הרב שך. ומצאנו גם מצאנו, שהוא אמר על רבנים וגדולים דברים חמורים ביותר, ואילו מאוחר יותר נתרצה ו“שכח” את כל אשר אמר עליהם. שוב ושוב אנו לומדים, עד כמה הוא רחוק מן האמת ומן היציבות, ועושה מן ה“השקפה” סחר פוליטי.
    אך, לולא היה מזיק ל“השקפה” המקורית, ולחינוך הבנים, יתכן ויכלו לחיות עם מציאות זו. אבל, כאשר הרב שך מחנך לגישה שהיא מחבלת ומזיקה, דוגמת זו שעשה עתה עם ביבי נתניהו, כאשר חיבל באחד מעקרונות היסוד, כי “אורח חייהם” של כל החילונים הוא לא טוב, וכי אין הבדל בינם לבין ביבי נתניהו, הרי שהוא גרם וגורם לחורבן גדול ורציני בעולמה של תורה.

יום חמישי, 15 במרץ 2012

מטשטש ומסלף

הרב שך קובע שגזלו את המדינה מן הערבים, אך אסור להחזיר להם את ארץ ישראל. ובאשר לספרדים, הוא רוצה להנהיגם אך אינו רוצה לשאת באחריות

הוא חזר על הדברים הרבה פעמים, ולאחרונה שוב, כאשר נאם בפני המונים אמר, כי למעשה המדינה שייכת לערבים, וכי ישראל גזלה את השטח מידי הערבים. לטענתו, עשו אז מעשה אשר לא ייעשה. אך, הוא מוסיף בד בבד, כי עתה כאשר כבר גזלו את המדינה מידי הערבים, אסור להחזיר להם את ארץ ישראל, מפני שבמצב שכזה, נוצר דין חדש, האוסר את ההחזרה לידי הערבים.
    השיטה הזו של “צווי דינים” (שני דינים) היא כזו החוזרת על עצמה הרבה פעמים אצל הרב שך, כך הוא מנסה להשיב על הסתירות הרבות במעשיו והנהגותיו.
    אך, כאן נשאלת שאלה יסודית אחרת. מילא עתה, כאשר ארץ ישראל בידי ישראל, אסור להעביר לידי הערבים שטחים מארץ ישראל. אבל, בטרם קמה המדינה, איך מותר היה להרב שך לעלות לארץ ישראל, ועל ידי כך לסייע ב“גזילת” הארץ מידי הערבים?
    מי שישמע היטב את דבריו של הרב שך, ישאל, ומה היה אז, מדוע בשעתו, היה הרב שך מאלו אשר לחמו להוציא את ארץ ישראל מידי הערבים.
    למי ששכח נזכיר, כי הרב שך בשעתו השתייך לפלג המזרחי, ואף שימש כמחנך במוסדותיהם. בשעתו לפני עשרות שנים כאשר התגורר בירושלים, הוא נמנה עם הקוקאים וגרוריהם, ודעתו היתה שונה בתכלית מדעתו כיום.
    האם באמת יקומו תלמידיו ויסבירו כי הוא “חזר בתשובה”, וכי דעתו שונה מדעתו אז?
    אך, מי שמנסה לומר כך משלה את עצמו ומרמה את הציבור. הרב שך מעולם לא שינה את דעתו. גם אז וגם היום היה דבר אחד ויחיד שהנחה אותו, כיצד הוא יכול לעמוד בראש, ומה יעשה אותו גדול וחשוב יותר. ולכן, כאשר הסתובב בחוגי המזרחי, בנין הארץ היה אחד הדברים החשובים אצלו. ואילו עתה, כאשר הוא מסתובב מסביבם של קנאים, הוא מדבר בשפת ה“גזילה” כאלו שגזלו את האדמה מידי הערבים.
    הרב שך חייב כיום תשובה יסודית לציבור השואל, מדוע הוא עלה לארץ ישראל, כאשר הוא ידע כי זו הדרך לכבוש את הארץ מידי הערבים. המלחמה לא החלה בשנת תש”ח. המערכה על ארץ ישראל החלה עוד שנים לפני שהרב שך בא לארץ ישראל, וכל מי שבא באותם השנים ידע כי נלחמים על הארץ ומבקשים להקים מדינה יהודית. ולמרות שגדולי תורה רבים היו בשעתו נגד הקמת מדינה, אבל אלו שעלו לישראל ידעו בבירור גמור, כי התרבות מספר היהודים בארץ ישראל, זו מובילה להקמת מדינה יהודית, ומי שעלה אז, זו היתה מטרתו.
    יהיו אולי יהודים שיטענו, כי הם עלו לישראל בדלית ברירה, אחר השואה, ומפני שחפשו מקום מפלט. האמת היא, ששערי ארצות הברית נפתחו בשעתו, ומי שלא רצה לסייע בהקמת מדינה יהודית נסע למדינות זרות ולא לארץ ישראל. אך, בל נשכח כי הרב שך הגיע לארץ ישראל עם אותו ציבור “ציוני” שבא במטרה אחת, לדחוף למען הקמתה של מדינה יהודית. ולכן, הוא חייב הסבר לציבור, אם זו היתה אסורה, ודינה בשעתו היה כדין “גזילה”, הרי הוא זה שבידיו נתן את הכח לגזול את הארץ מידי הערבים.
    מה שבטוח, כי לפני עשרות שנים, הרב שך לא השמיע דברים שכאלו, הוא לא חשב אז כלל כי אי פעם ייאלץ להשמיע דברים בסגנון זה. אך, מי שלומד את מעשיו ודרכיו, יבין זאת היטב, במיוחד מי שמתעמק בנעשה בעיצומם של ימים אלה בין הרב שך והציבור הספרדי, ומעל הכל, היחס אליהם, וקולט כי זו דרכו ושיטתו, שאין בהם יסודות מוצקים, אלא סילוף וטשטוש. אלו דרכיו ומעשיו!
    השאלה המעסיקה כיום כל בר דעת, מה רוצים הליטאים מן הספרדים, ומעל לכל, מה היחס הליטאי לספרדי. האם “בן תורה” ספרדי הוא כשר וטוב לכל, כולל לשידוכים, או שהוא מוקצה, ומקומו בין מנודים כאלו הקרויים ספרדים?
    ברור, כי נשמע מילים יפות, ולא יהיה זה פלא כי הרב שך גם כאן יעשה “צוויי דינים”, אבל המציאות היא, כי הוא לא היה משתדך עם “פרענקינע”, וכי נכדיו - לא מצד בנו שאלו עזבו את דרך ה’, ואינם מבחינים עוד בין אור לחושך - לא ירצו ספרדיות, פרט לכך אם מדובר במי שהוא חולה או שנושא עמו חסרונות גדולים.
    עובדה היא, כי הספרדים כיום נאלצים לחפש שידוכים ספרדים, ואילו האשכנזים עושים כל מאמץ שהשמחה תישאר אשכנזית, וכאן נשאלת השאלה היסודית, מדוע מפלה הרב שך בין אשכנזי טוב לספרדי, ומדוע דמו של הבן תורה האשכנזי טוב יותר מדמו של הבן תורה הספרדי?
    האמת היא, שלו היה הרב שך איש ישר, הרי שכבר מראשית הדרך היה עליו להפריד, ולא לאפשר את לימודם של הספרדים בישיבות הליטאיות. וכפי שחסידים לומדים בישיבות חסידיות, כך צריכים היו ליטאים ללמוד בישיבותיהם, והספרדים בישיבות ספרדיות. זו היתה שומרת על החלוקה הברורה, כאשר אף זו היתה שומרת על העיקר, וזו ההנהגה, לכל קבוצה מנהיג משלה, וכאשר אלו אינם מסתדרים ביניהם, כל אחד עושה על פי הוראת רבו.
    רואים אנו זאת זה שנים בין חסידים לליטאים. לציבור החסידי גדולים משלה, ואין להרב שך את היכולת לכפות את דעתו על ציבור החסידים. ברור לכל, כי כל אחד נוהג על פי הוראת רבותיו.
    אך, בואו וראו מה קרה עם הספרדים. לכאורה, החלוקה צריכה להיות ברורה, במיוחד כאשר לספרדים שולחן ערוך אחר, ובתחומים רבים ישנם הבדלים מהותיים בין הספרדים לאשכנזים. ובכל זאת, הרב שך רצה להשתלט על ציבור זה, ולכן החדיר מהם רבים לישיבות הליטאיות, בתקוה כי הוא יהיה מנהיגם.
    אך, ברגע של אמת, כאשר צריכים להתמודד עם מספרים גדולים של בני ובנות הספרדים, וכאשר מגיעים אנו לשעות הכרעה בתחומים עדינים וקשים, כאן רוצה הרב שך, כי הן ישאו על עצמם את השם הספרדי עם כל מגבלותיו, אך באשר להנהגה, יקבלו את הנהגתו!!!
    כאן בעצם מונחת ההשחתה הגדולה. מאחר ואם הרב שך הוא מנהיגם, איך הוא מפקיר אותם, ומרשה כי לא יקבלו את בני ובנות הספרדים במוסדות הליטאים? איך זה שהוא שותק כאשר מפרידים בבתי הספר בין בנות אשכנזיות לספרדיות, מקימים להם כיתות נפרדות, בו בזמן שהוא רוצה להיות הקובע והמכריע לכל?!
    כאן מונח הטשטוש והסילוף. הרב שך אינו רוצה לקום ולומר בפה מלא את האמת, כי מדובר במיוחדים ובנחותים, ובעוד שהאשכנזים גם מי שאינם בני תורה, ביניהם בעלי בתים, ולעתים כאלו שהינם מן הפחותים שבפחותים, יזכו בחינוך ישיבתי לילדיהם, ואילו ספרדי שיהיה בן תורה מוצלח ביותר, כזה השומר על קלה כבחמורה הוא נחות ולא יזכה למה שזוכה כל פראסטיאק ליטאי מבני ברק.
    לו היה הרב שך איש אמת, הוא היה קם ואומר את האמת, כן, הליטאי שהוא אשכנזי הוא מיוחס טוב וחשוב יותר מן הספרדי שהוא נחות אך ורק מפני שהוא ספרדי!!!
    טשטוש זה חשוב להרב שך, בכדי שהוא יוכל להמשיך ולשלוט בכח על הציבור הספרדי. הוא רוצה להיות מנהיגם של אלה, ובשל כך, הוא מטשטש את האמת. אך, כל סוג של סילוף, בסופו של דבר מתפוצץ, ובימים אלה לומדים אנו, כיצד הטשטוש והסילוף של הרב שך, מתברר כולו, ומגלה את פרצופו האמיתי של הרב שך.
    הנושא הזה חשוב במיוחד, מאחר ומדובר בשפיכות דמים נוראה. וייאמר ברורות, בענין זה הרב שך הוא שופך דמים. מי שלא ראה זאת אולי לא יבין זאת. אך, מי שעמד אי פעם בשערי בית ספר או ת”ת, כאשר אבא ספרדי מגיע ומבקש לרשום את ילדיו שם, ומתנהגים אליו כאל מי שנושא עמו “כתם” של “פרענק”, יקלוט ויבין כי מדובר בשפיכות דמים איומה. התחושה האיומה של אותו יהודי ספרדי, הרואה כיצד האשכנזי מתקבל מיד, ואילו הוא צריך לסבול רק מפני שהוא בן עדות המזרח, היא קשה מנשוא, כזו הפוגעת בעמקי נשמתו.
    אבל, לו היינו עוסקים בסתם עמך, ואף בכאלו שהינם “חרדים” ו“בני תורה”, למדנו לחיות עם מציאות שפיכות הדמים שהיא יום יומית רחמנא לצלן. כיום לדאבון לב, כל אחד חושב כי הוא מנהיגו ועושה חשבונו של עולם, ועושה מעשים איומים וקשים נגד האחרים, שאין כאן המקום להאריך בענין. אך, כאשר עוסקים אנו ב“גדול”, במי שחייב להיות מורה דרך, ולהתנהג על פי כללים מחייבים, ומעל לכל, כזה אשר יחנך את הציבור וימנע מעשים מן הסוג הזה, הרי שכאן זו זועקת לשמים, ואסור לעבור על הענין בשתיקה.
    מה שעושה הרב שך עם הספרדים היא איומה וחמורה. ומעל לכל, כאשר בימים אלה סוערות הרוחות, ובמקום שהרב שך יקום ויעשה סדר, יקבע כללים ויאמר דברים ברורים שיעשו סדר בציבור החרדי, הוא שותק, ומאפשר כך בעקיפין, להמשיך בשפיכות הדמים הנוראה.
    ושוב, לולא היה הרב שך רוצה להיות מנהיגם של הספרדים, אפשר להבין כי אינו מתערב בנושא שאינו בתחומו. בדיוק כפי שהרב שך לא יקבע כללים בציבור החסידי, כך אינו עושה במה שקשור לציבור הספרדי. אך, במקרה שלפנינו, מדובר בקשר ספרדי ליטאי, הקיים זה שנים, וכזה אשר הרב שך רוצה את הטוב שבצד הקשר הזה, ובכל זאת הוא יושב עתה ושותק ונותן לענין להתגלגל לממדים איומים וחמורים.
    תפקידו של “גדול” בתקופה שכזו הוא לומר את דברו. השתיקה היא איומה וקשה. היא מתירה בעקיפין את שפיכות הדמים. ובמקרה שלפנינו, זו מחזקת את הטשטוש והסילוף, ועל כך הזעקה גדולה פי כמה.
    זכותו של הרב שך להפריד בין הליטאים לבין הספרדים. ואדרבה, אם הוא סבור כי הספרדים מאיימים על עתיד הליטאים, שיקום ויאמר כי הגיע הזמן לפירוד. אך, עליו גם לוותר על החלק האחר. הוא חייב להורות ללבלריו להפסיק את המלחמה בספרדים, ושינהיגו את מפלגתם על פי הוראת רבם הרב עובדיה יוסף, הסבור אחרת ממנו בתחומים רבים.
    הבעיה של הרב שך היתה והינה, שהוא אוהב לקפוץ מאידיאה לאידיאה, ומהשקפה זו לאחרת. עובדה היא, שפה הוא יכול להיות קנאי, וללעוג לדגל, ומאידך לעמוד על כך שאת “דגל המדינה” יתלו מעל גבי ישיבת פונוביז’. כך קורה עתה עם הספרדים, ואותו דבר קורה עם היחס שלו לארץ ישראל, שפה הוא מציג את מקימי המדינה לגזלנים, ומאידך הוא קובע כי אסור להעביר לידי הערבים שטחים מארץ ישראל.